Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Junior operations administrator (m/f) - ENERGY TRADING COMPANY d.o.o.
Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno

Alfa Energy Group is an international energy consultancy based in London, with offices in Frankfurt, Chicago, and Sarajevo. We build business energy strategies for clients and keep them running. Our mission is to help clients find suitable energy and water supplies, and we guide them towards the best use of them.

The role of Junior Operations Administrator requires professionalism and enthusiasm to ensure success. Candidates need to have excellent English verbal and written communication skills and high computer literacy. It requires someone who is hardworking and self-motivated with the confidence and ambition to deliver success to both themselves and the group.

Responsibilities
 • Supporting consultants to ensure contracts are secured
 • Providing an ongoing high level of service to external parties and key internal stakeholders
 • Working well with and developing key contacts with energy suppliers and internal stakeholders
 • Entering and processing contracts in internal data systems within a set time frame 
 • Producing reports in conjunction with objectives
 • Query management resolution in a timely manner
 • Actively thinking of ways to improve service and the department
 • Presenting tender results
 • Additional responsibilities as required by the team leader
Experience and Skills 
 • Excellent verbal and written communication skills in English 
 • Microsoft Office (Excel) skills
 • Keen eye for detail
 • Problem solver
 • Organised
 • Delivery-focused and results-oriented
 • Acts with integrity
 • Accountable
 • Innovative
 • Flexible and self-motivated
 • Education background in economics/administration (Desirable)
This is a tremendous opportunity for any applicant. If you feel that you meet the criteria above, please send your application through the Alfa Energy Group website at:


Energy Trading Company d.o.o. is an equal opportunity employer.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inženjer elektrotehnike (ž/m) - Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 19.11.2017.

Detaljno

Nexe Grupa poslovni je sistem od 15 samostalnih firmi s područja Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije. Misija Nexe Grupe je postati vodeći proizvođač građevinskih materijala u regiji  posebno u proizvodnji cementa, agregata, betona, cigle i crijepa.
Nexe Grupa je organizacija koja teži stalnom usavršavanju i napretku. Ciljevi kojima se u Nexe Grupi rukovodimo su rast organizacije kroz strateški fokus, poduzetničko ponašanje i inovativnost, vođenje inspirirano vizijom, operativna izvrsnost te građenje odnosa kroz njegovanje osjećaja pripadnosti, usmjerenost na stranke i višekulturnost. 
Pozivamo Vas da postanete dio našeg uspješnog tima u Tvornici opeke d.o.o. Sarajevo i javite se na natječaj za sljedeće radno mjesto:

DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE (ž/m) – 1 izvršilac 

Uslovi: 
 • VSS diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek Automatika i elektronika ili Elektroenergetika
 • poželjno radno iskustvo elektroinženjera u proizvodnom pogonu
 • napredno poznavanje rada u MS Office programima, Internetu i ACAD aplikacijama
 • poželjno poznavanje rada na PLC  Siemens SIMATIC platformi
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vozačka dozvola B kategorije.
Mjesto rada:  Sarajevo, Rakovica

Od Vas očekujemo organizaciju i rukovođenje radova na elektro održavanju proizvodnog pogona Tvornice, brigu o pravovremenoj nabavi i ugradnji rezervnih dijelova, prevenciju kvarova, brigu o pravovremnim atestima elektro opreme i odgovornost za ispravan rad trafo stanice. Tražimo pristupačnu, odgovornu i vrijednu osobu, sklonu timskom radu i spremnu na kontinuirani razvoj i učenje kroz rad.

 Natječaj je otvoren 11 dana. 

Smatrate li da možete ispuniti naša očekivanja i spremni ste prihvatiti  poslovni izazov, Vašu prijavu i biografiju očekujemo na adresi:  www.nexe.hr /Ljudski resursi/ Kako postati dio Nexe tima?/ Otvorena radna mjesta    
        

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Specijalist za računovodstvo, kadrovske poslove, voditelj Ureda (m/ž) - Udruženje Banaka BiH
Sarajevo
Računovodstvo i revizija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno

UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
UDRUŽENjE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Na osnovu člana 40. Statuta UBBiH, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u UBBiH, brojI-94/17 od 19.9.2017.godine, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, raspisuje:

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

2. Specijalist za računovodstvo, kadrovske poslove, voditelj Ureda – 1 izvršila,

Opis poslova: 
 • aktivnosti iz domene financija i računovodstva te kadrovskih poslova Udruženja u skladu sa zakonom i  
 • propisima i odlukama upravljačkog tijela Udruženja                                                            
 • kvalitetno i pravodobno obavljanje standardnih, općih aktivnosti iz domene financija i kontrolinga u 
 • skladu sa zakonima i propisima BIH, odlukama Udruženja;
 • likvidatura poslovnih isprava, obavljanje blagajničkog poslovanja za potrebe Udruženja u skladu sa internim aktima Udruženja;
 • izrada i verifikacija ispravnosti izlaznih faktura, podmirivanje ulaznih faktura;
 • editiranje, postavljanje publikacija, članaka i ostalih materijala na internet stranice (WEB administrator);
 • evidencija ulazne pošte, te interne dokumentacije, preuzimanje i otprema pošte;
 • administrativni dio vezan za poslove upravljanja ljudskim resursima;
 • korespondencija; 
 • priprema i organizacija događanja,skupova, sastanaka i sjednica;
 • planiranje i nabava uredskog materijala i opreme, prijava kvarova, ugovaranje popravaka;
 • vodi knjige protokola, evidencije, izvješća kao i arhiviranje;
 • prati zakone i druge propise vezane za poslovanje banaka i sa njima usaglašava akte Udruženja;
 • obavljanje svih potrebnih poslova/aktivnosti za potrebe Udruženja po nalogu Direktora.
Pored opštih uslova utvrđenih zakonskim propisima, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:
 • VII-VI (Master-Bechelor) -  stupanj stručne spreme
 • najmanje 3 godine iskustva bankarstvu/finansijama
 • poznavanje engleskog jezina
 • poznavanje rada na računaru. 
Kandidati su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane ovleštenog organa:
 • pismenu prijavu na Konkurs uz kraću biografiju,
 • dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.  
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. 

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove ovog Oglasa, biti će pozvani na pismeno testiranje i intervju pred Komisijom.O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, fra Anđela Zvizdovića 1/10.
Broj:I-100/17
Sarajevo, 03.10.2017.godine 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Glavni savjetnik (m/ž) - Udruženje Banaka BiH
Sarajevo
Bankarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno

UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
UDRUŽENjE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE
BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Na osnovu člana 40. Statuta UBBiH, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u UBBiH, brojI-94/17 od 19.9.2017.godine, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, raspisuje:

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Glavni savjetnik – 1 izvršilac

Opis poslova:
 • osiguravanje pravodobnog i potpuno stručnog pravnog servisa u poslovanju.
 • osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih sredstava te ljudskog resursa.
 • praćenje regulative i koordinacija rješavanja otvorenih pitanja vezanih uz zahtjeve lokalnih  regulatora.
 • vođenje registra zapisnika i sprovođenje odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja
 • praćenje i ocjena usklađenosti poslovanja Udruženja sa zahtjevima eksternih i internih propisa.
 • pribavljanje proceduralno-pravnih savjeta i mišljenja u pravnim pitanjima za potrebe Direktora i Upravnog  odbora Udruženja
 • promicanje općih interesa bankarstva u cjelini
 • uspostavljanje i jačanje međunarodnih odnosa i jačanje ugleda BIH bankarstva u zemlji i inozemstvu.
 • suradnja sa znastvenim i stručnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu u cilju razvoja i unapređenja bankovne struke.
 • sudjelovanje u kreiranju, predlaganju i realizaciji strategija i politika Udruženja kao i pripremi materijala za sjednice Upravnog odbora i Skupštine Udruženja
 • planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola svih aspekata interne i eksterne komunikacije.
 • organiziranje i sprovođenje istraživanja zadovoljstva banaka radom Udruženja.
 • organiziranje i provedba aktivnosti komuniciranja prema eksternim segmentima javnosti s ciljem promicanja vrijednosti bankarskog sektora.
 • službena komunikacija sa vanjskim institucijama.
 • planiranje i organizacija promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijom Udruženja.
 • sve aktivnosti vezane uz izradu strategije, edukacije i seminara 
Pored opštih uslova utvrđenih zakonskim propisima, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove: 
 • VII (Master) – stupanj stručne spreme
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u bankarstvu/finansijama
 • poznavanje engleskog jezina
 • poznavanje rada na računaru. 
Kandidati su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane ovleštenog organa:
 • pismenu prijavu na Konkurs uz kraću biografiju,
 • dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuje. 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. 

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove ovog Oglasa, biti će pozvani na pismeno testiranje i intervju pred Komisijom.O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, fra Anđela Zvizdovića 1/10.
Broj:I-100/17
Sarajevo, 03.10.2017.godine 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs za prijem 2 radnika - Okružni sud u Prijedoru
Prijedor
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno1.Šef pisarnice – 1 (jedan) izvršilac
 
- Opis poslova:
neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i vrši kontrolu tog rada, prima i sakuplja mjesečne izvještaje sudija i stručnih saradnika i dostavlja ih predsjedniku suda, vodi knjigu - upisnik o oduzetim predmetima i novcu i izdaje potvrde na primljene predmete i novac, stara se o oduzetim predmetima i novcu, kontroliše izvršenje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja, kontroliše rad na poslovima vođenja upisnika u oblastima u kojima se evidencija o predmetima vodi manuelno, prati kretanja spisa, brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe sudske  pisarnice na način da o tome pravovremeno obaviještava sekretara suda i računovodstvo, organizuje  blagovremeno  sastavljanje  statističkih  izvještaja  prema rokovima utvrđenim uputstvom o dostavljanju statističkih izvještaja, vodi evidenciju o radu pojedinačno za svakog sudiju, stara se o sređivanju i izlučivanju bezvrijedne arhivske građe i o urednom vođenju arhivske knjige u skladu sa arhivskim propisima, daje mišljenje sekretaru suda prilikom ocjenjivanja upisničara, namještenika na otpremi pošte i poslovima arhiviranja, po potrebi pomaže upisničarima u njihovom radu, priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovara na podneske iz svog djelokruga rada, koje potpisuje predsjednik suda, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

2.Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima/upisničar – 1 (jedan) izvršilac

-Opis poslova:
registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i  dokumente  koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično, tako i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu  pismena, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, sve registrirane podneske skenira i ulaže u spise, stara se o čuvanju i rukovanju fizičkim omotima spisa i konzistentnošću njegovog sadržaja, priprema predmete za dnevno dostavljanje sudijama, otvara kroz CMS  izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i vrši identifikaciju predmeta na  policama, i sortiranje  po sudijama, te dodaje novozaprimljene predmete, koji su prethodno obrađeni u CMS-u, na kraju dana, prije konačne predaje predmeta  sudijama za sutrašnji dan provjerava je li na listi došlo do promjena uslijed dnevnih aktivnosti ostalih zaposlenih u sudu i nakon sravnjavanja konačno dostavlja predmete sudijama, prije dostavljanja predmeta sudijama provjerava da li se svi predmeti koji se iznose sudijama nalaze u novim omotima spisa i da li imaju naljepnicu sa novim CMS brojem, referent za unos podataka i upravljanje predmetima je odgovoran samo za uredno dostavljanje predmeta koji se nalaze na zbirnom CMS izvještaju za taj dan, čuva po hronološkom redu u posebnom registru sve zbirne izvještaje, koji u prijelaznom periodu služe kao dokaz iznošenja  predmeta. Referent nije dužan da provjeri da li se u spisu nalazi isprintana/štampana naredba sudije sa datim novim scontrom ili da li je scontro dat u CMS-u. Referent će, po vraćanju predmeta, vratiti predmet na njegovo mjesto na policu, u periodu između pripreme predmeta za iznošenje i vraćanje predmeta na police nakon otpreme, organizuje ulaganje podnesaka koji su primljeni u međuvremenu, po potrebi obavlja i poslove vezane za manuelni način upravljanja predmetima koji nisu u CMS-u ( uvodi predmete kroz upisnike i zavodi kroz upisnike kretanje spisa sudijama, dostavlja predmete sudijama, prosleđuje sudijama na postupak podneske stranaka, vodi evidenciju o kretanju i zaduženju spisa, rukuje ročišnikom ili evidencijom i ulaže dostavnice u ročišnik ili evidenciju, dostvlja predmete putem interne dostavne knjige u rad sudijama i postupa po naredbama sudija, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice, povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom ), vodi evidenciju o dostavljanju spisa sudskim vještacima i tumačima, vodi evidenciju izdatih i povučenih potjernica po svim referatima, vodi evidenciju uslovnih osuda i evidenciju pritvorenih lica, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice i  povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom, vrši poslove vezano za periodične izvještaje o kretanju krivičnih, građanskih, upravnih, prekršajnih i dr. spisa, pomaže Šefu pisarnice u sačinjavanju i obradi statističkih izvještaja, prima stranke iz svog djelokruga rada i daje im obavještenja u skladu i u vrijeme utvrđeno Pravilnikom u unutrašnjem sudskom poslovanju, vrši kucanje uvjerenja na osnovu provjerenih zahtjeva stranaka, obavlja i druge poslove po naredbi šefa pisarnice, sekretara i predsjednika suda.

1. Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
2. Posebni uslovi:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, poznavanje rada na računaru i najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
IV stepen stručne spreme, završena srednja upravna škola, srednja ekonomska škola ili  gimnazija, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na  istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji):
- izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od šest mjeseci
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od šest  mjeseci
- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu  zatvora od  najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za rad u državnim institucijama, ne starije od šest mjeseci
- dokaz o traženom radnom iskustvu
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po završetku konkursa.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabrane kandidate pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset)  dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - Okružni privredni sud u Prijedoru
Prijedor
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1.1. Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske, pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, radi na izradi nacrta sudskih odluka, po ovlaštenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

1.2. Daktilograf/sudski asistent - 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:
- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:
- IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.
3. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- dokaz o traženom radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.),
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja,
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.),
- ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.
Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
4. Rok i način podnošenja prijava na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Asistent (daktilograf) - OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoAsistent (daktilograf) za rad na projektu SOKOP na određeno, a najduže dvije godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvidjenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predvidjene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

Završena birotehnička škola zv.birotehničar, upravna birotehnička škola zv. administrativni tehničar, upravna škola zv. upravni tehničar-IV stepen ili druga srednja škola-smjer birotehničar-IV stepen, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom i završen najmanje II stepen kursa za kompjutere
- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- obavezna provjera znanja i probni rad u skladu sa zakonom

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)
- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevodjenju krivičnog postupka i dokaz da nije osudjivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6.mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosudja, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja izvršilaca od raspisanog broja.
Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinske sestre / Pomocnice u starackom domu - River Crew Agency d.o.o.
Njemačka
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno

River Crew Agenc y d.o.o. je agencija za zapošljavanje  sa sjedištem u Sarajevu čiji je cilj obezbjediti kvalificirano osoblje kako za riječne kruzere, tako i za preoceanske. Mi predstavljamo neke od najvećih kompanija na svijetu sa sjedištem u Njemačkoj, Švicarskoj, Kipru, Malti, Miamiu i dr.  Pored kruzera vršimo zapošljavanje u hotelima i restoranima diljem Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahrejna, te dječijim vrtićima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naš najnoviji projekat je zapošljavanje medicinskog osoblja za staračke domove u Njemačkoj. 

Za našeg poštovanog klijenata iz Njemačke (grupa staračkih domova) tražimo medicinske sestre, kao i zdravstvene pomoćnice za više staračkih domova. Ukoliko ste oduvijek željeli da živite i radite u Njemačkoj, a ispunjavate osnovne uvjete onda je ovo odlična prilika za Vas. Otvorene pozicije su: 

 

Medicinske sestre / Zdravstvene pomoćnice

 

 

Mjesto rada:                              Starački domovi u Njemačkoj (Hamburg / Sjeverna Njemačka – Regija   Soltau / Schneverdingen)

Radno vrijeme:                         Maksimalno 8 sati na dan po njemačkom zakonu

 

Dodaci na platu:                       Noćna smjena 50%, vikend 25% i praznici 100%    

 

Profesionalno iskustvo:           Certifikat medicinkse sestre ( Anerkennung), može i državni položen, a poslije u Njemačkoj            

                                                  sređujete Anerkennung.

                                                  Za  zdravstvenu pomoćnicu je dovoljno iskustvo u domu zdravlja, bolnici, staračkom domu i  sl.        

                                                  Poželjno da ima neki kurs ili medickinsku školu, ali bez državnog.

 

Jezici:                                        Njemački jezik je neophodan (B1 - B2) za medicinsku sestru i A2 - B2 za    

                                                  pomoćnicu. Pored njemačkog, engleski je poželjan.


Ugovor:                                     Ugovor je na neodređeno vrijeme po njemačkom zakonu sa probnim radom od 6 mjeseci 

 

Plata:                                         Zdravstvene pomoćnice  1800 - 2000 eura mjesečno    

                                      Certificirane medicinske sestre 2600 - 2800 eura mjesečno                           


Praznici:                                   Po njemačkom zakonu 28 dana u godini                          

 

Uniforme:                                 Za početak morate imati svoju, a nakon 14 dana kompanija obezbjeđuje puni set uniforme.         

                                                  Kompanija vam pere uniformu besplatno.                                  

 

Beneficije:                                Besplatna hrana i smještaj u kompleksu staračkog doma prva dva mjeseca. Poslije tog perioda imate         snižene cijene boravka u odnosu na tržišnu cijenu, te sniženu cijenu obroka po cijeni od    2,8   €  obrok                                    

Putni troškovi:                         Sami snosite trošak puta do Njemačke, ali vam kompanija vraća putne troškove u roku od 15 dana, te       plaća 500 eura  godišnje za putovanje kući i nazad.             

 

Smještaj:                                  Smještaj je obezbijeđen u stanu od 60 m2, potpuno opremljen, koji dijelite sa još jednom                   

                                                  zaposlenicom. Takođe imate besplatan internet u stanu.               

 

Dokumenti:                              Sve diplome i certifikati prevedeni na njemački, važeći pasoš, uvjerenje o nekažnjavanju prevedeno         na  njemački 

Opis posla:              

 • Održavanje i čišćenje staračkog doma
 • Pomaganje pacijentima da vrate fizičke sposobnosti, kao i mentalne
 • Obezbjeđivanje individuelne njege pacijentima
 • Praćenje zdravstvenog stanja pacijenata i bilježenje vitalnih znakova
 • Pomaganje pacijentima u svakodnevnim aktivnostima
 • Pripremanje, administriranje i bilježenje propisanih lijekova
 • Posmatranje i bilježenje stanja pacijenata
 • Pomaganje pacijentima sa osnovim stvarima kao što su kupanje, hranjenje, oblačenje i sl.
 • Prepoznavanje i kontrolisanje akutnih stanja koja se nalaze kod starijih pacijenata kao što su
 • kardiovakularni, respiratorni, urinarski, muskulatorni, neurološki, psihički, endokrini i drugi problemi
 • Promovisanje želje za kvalitetnom njegom za odrasle pri kraju života
 • Vođenje evidencije o svim bitnim stvarima na vrijeme i precizno

Vaše aplikacije možete slati na: info@rivercrewagency.com

Web: rivercrewagency.com

Facebook: River Crew Agency

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!