Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Ugostiteljstvo i turizam
Oglas za prijem radnika - OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA“ PALE
Istočno Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.11.2017. Ističe 24.11.2017.

DetaljnoA.D. OC „Jahorina“ Pale oglašava prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Zimskoj turističkoj sezoni 2017/2018, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, kako slijedi;

- Prodavac ski karata

Opšti uslovi:
-da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos na navedeno radno mjesto regulisani su  Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Akcionarskog društva Olimpijski centar “Jahorina” Pale, kako slijedi;
-završena četvorogodišnja srednja škola (IV stepen),
-minimum godinu dana radnog iskustva,
-znanje engleskog jezika i rada na računaru.

III Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i tel. brojem kandidati su dužni dostaviti (ovjerene kopije):
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseca),
-ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi SSS – IV stepen,
-uvjerenje o radnom iskustvu,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje engleskog jezika,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV Oglas je objavljen na oglasnoj tabli i internet adresi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Pale i na sajtu Društva http://www.oc-jahorina.com.

V Rok za podnošenje prijava na Oglas, sa potrebnom dokumentacijom, je (8) osam dana od dana objavljivanja.
U slučaju da konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenta priložena  uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Hotel „Bistrica“, Jahorina bb., 71 420 Pale, sa naznakom: Javni konkurs za prijem sezonskih radnika – prodavac ski karata.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA VSS - OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA“ PALE
Istočno Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 22.11.2017.

Detaljno1.Pripravnik diplomirani ekonomista VSS (240 ECTS bodova), 1 izvršilac.
2.Pripravnik diplomirani geograf VSS (240 ECTS bodova), 1 izvršilac.
3.Pripravnik profesor fizičke kulture - VSS (240 ECTS bodova), 1 izvršilac.
4.Pripravnik diplomirani inženjer elektrotehnike - VSS (240 ECTS bodova), 1 izvršilac.

- radni odnos u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci

II Pripravnik je lice koje je završilo fakultet, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba, prema zakonu, položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.
Pripravnik će obavljati poslove u skladu sa Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16), Statutom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta A.D. OC „Jahorina“ Pale.

Opšti uslovi:
-da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
-Visoka stručna sprema:
-za mjesto broj 1. Konkursa – diplomirani ekonomista VII stepen stručne spreme,
-za mjesto broj 2. Konkursa – diplomirani geograf VII stepen stručne spreme,
-za mjesto broj 3. Konkursa - profesor fizičke kulture VII stepen stručne spreme,
-za mjesto broj 4. Konkursa -  diplomirani inženjer elektrotehnike VII stepen stručne spreme.
-Da nisu obavili pripravnički staž u svom zanimanju,
-Da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
-Znanje jednog stranog jezika,
-Znanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i tel. brojem kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova (ovjerene kopije ili originale):
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju diplome VII stepena stručne spreme (za mjesto boj 1. - diplomiranog ekonomiste, za mjesto broj 2. – diplomirani geograf, za mjesto broj 3. - profesor fizičke kulture, za mjesto broj 4. - diplomiranog inženjer elektrotehnike),
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje stranih jezika,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci).

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik RS“ broj: 33/01). Sve ostale informacije su transparentne i dostupne. Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

V Rok za podnošenje prijava
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Hotel „Bistrica“, Jahorina bb., 71 420 Pale, sa naznakom: Javni konkurs za prijem pripravnika.
Rok za podnošenje prijava je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Javni konkurs će se objaviti na oglasnoj tabli i internet adresi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Pale i na sajtu Društva http://www.oc-jahorina.com.

U slučaju da konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar - KAFE-BAR “LAV” Doboj
Doboj
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 29.11.2017.

DetaljnoKonobar

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
- M/Ž
- do 40 god.starosti,
- poželjno radno iskustvo

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 065/792-704.

KAFE-BAR “LAV”

Adresa/sjedište poslodavca
Jug Bogdana  55, 74000 Doboj

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pekar i Kuvar - CLUB APARTHOTEL VUČKO d.o.o. Poslovna jedinica “Hotel”
Istočno Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

Detaljno1. Pekar  -  1 izvršilac;
2. Kuvar  -  3 izvršioca

Poželjno radno iskustvo od 1 (jedne) godine.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 060/360-3271 ili na mail adresu: j.golijanin@aparthotelvucko.com .

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

“CLUB APARTHOTEL VUČKO” d.o.o.
Poslovna jedinica “Hotel”
Olimpijska br. 1 71420 Jahorina,Pale,BiH
Tel:+387 57 206-335; +387 57 206-300
e-mail;info@aparthotelvucko.com
http://www.aparthotelvucko.com 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćni kuhar/kuharica - Samostalna obrtnička radnja EN
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno

Tražimo osobu koja je snalažljiva, fleksibilna, vedra, željna učenja.

Osobu koja voli hranu, i uživa da je otkriva i eksperimentiše sa njom. 

Osobu koja dobro funcioniše u timu, ali ima entuzijazma i kreativnosti za samostalan rad kad je potrebno.

Osobu koja želi da bude dio jedne lijepe priče, koja tek počinje i u čijem je kreiranju voljna i željna učestvovati. 

Osobu koja nije sramežljiva u dijeljenju ideja, ali nije ni sujetna da primi negativnu kritiku. 

 

Ako ste Vi ta osoba, ne znamo šta čekate?

Ako znate takvu osobu, ne znamo šta čekate?


Mail na koji šaljete svoje prijave je: 


enstudio@enstudio.ba

 

A nakon toga se vidimo u EN studiju na kafi i kratkom razgovoru! 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar/konobarica - Samostalna obrtnička radnja EN
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 08.12.2017.

Detaljno

Ako znate u svakom trenutku zadržati osmijeh na licu i biti profesionalni - onda Vas cijeli život (tačnije neka dva mjeseca) čekamo.

Ako ste uz to komunikativni, snalažljivi, vrijedni, spremni da učite i da budete dio jedne super priče – samo javite koji broj odjeće nosite, da Vam pripremimo uniformu. Ne gubimo više vrijeme, javite se ODMAH!

 

Mail na koji šaljete svoje prijave je: 


enstudio@enstudio.ba

 

A nakon toga se vidimo u EN studiju na kafi i kratkom razgovoru!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar (m/ž) - Ekran d.o.o.
Zenica
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.11.2017. Ističe 07.12.2017.

Detaljno

EKRAN d.o.o. ZENICA – MULTIPLEX EKRAN ZENICA
raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto

Konobar – 1 (jedan) izvršilac
na određeno vrijeme uz mogućnost produženja ugovora i stalnog radnog odnosa.

Potrebna znanja i kvalifikacije:
  1. Završena srednja škola (SSS)
  2. Poželjno radno iskustvo na poslovima u ugostiteljstvu
Sve biografije ( CV ) i poželjno sliku dostaviti lično u pravnu i administrativnu službu multiplexa Ekran na adresi Trg Alije Izetbegovića 86 svaki dan od 09 do 16 sati. 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar u fast food-u (m/ž) - Ekran d.o.o.
Zenica
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.11.2017. Ističe 07.12.2017.

Detaljno

EKRAN d.o.o. ZENICA OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS na radno mjesto 

„Konobar“ u FAST FOOD “MARKICA” – 1 (jedan) izvršioc,
na određeno vrijeme uz mogućnost produženja ugovora i stalnog radnog odnosa.

Potrebna znanja i kvalifikacije: 
  1. Završena srednja škola (SSS)
  2. Poželjno radno iskustvo na poslovima u ugostiteljstvu 
Sve biografije ( CV ) i poželjno sliku dostaviti lično u pravnu i administrativnu službu multiplexa Ekran na adresi Trg Alije Izetbegovića 86 svaki radni dan od 09 do 16 sati

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!