Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Rukovodilac računovodstva - OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.11.2017. Ističe 30.11.2017.

DetaljnoRukovodilac računovodstva za rad na neodređeno vrijeme……..1.izvršilac

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

Završen ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme, položen stručni ispit za rad u organima uprave, položen ispit za sertifikovanog računovođu sa licencom i završen najmanje II stepen kursa za računare,
- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o položenom ispitu za sertifikovanog računovođu i licenca (original ili ovjerena kopija)
- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac - DOO “ GRAĐAPROMET” BIJELjINA
Bijeljina
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.11.2017. Ističe 30.11.2017.

DetaljnoTrgovac - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima

ZAINTERESOVANI DA SE JAVE NA BR. TELEFONA 055/392-104 ILI NA ADRESU PAVLOVIĆA PUT BR.34 BIJELjINA.

DOO “ GRAĐAPROMET” BIJELjINA

PAVLOVIĆA PUT BR.34 76300 BIJELjINA
Telefon: 055/392-104; fax: 392-108

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Asistent (daktilograf) - OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.11.2017. Ističe 23.11.2017.

DetaljnoAsistent (daktilograf) za rad na projektu SOKOP na određeno, a najduže dvije godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvidjenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predvidjene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

Završena birotehnička škola zv.birotehničar, upravna birotehnička škola zv. administrativni tehničar, upravna škola zv. upravni tehničar-IV stepen ili druga srednja škola-smjer birotehničar-IV stepen, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom i završen najmanje II stepen kursa za kompjutere
- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- obavezna provjera znanja i probni rad u skladu sa zakonom

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)
- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevodjenju krivičnog postupka i dokaz da nije osudjivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6.mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosudja, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja izvršilaca od raspisanog broja.
Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - U.R. - RESTORAN “ LOVAC “ JANjA
Bijeljina
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.11.2017. Ističe 26.11.2017.

DetaljnoPotrebni radnici za rad na poslovima:
- Kuhara (M/Ž).................2 izvršioca, rad na neodređeno vrijeme
- Konobar (M/Ž)...........1 izvršilac, rad na neodređeno vrijeme u U.R. - RESTORAN  “ LOVAC ”  JANjA

Uslovi
- potrebno radno iskustvo

Svi zainteresovani kandidati informacije mogu dobiti na telefon:065/572-790

Oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kreditni službenik (Mikrokreditni Promoter) (m/ž) - Mikrokreditna Fondacija MIKRA
Bijeljina
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.11.2017. Ističe 20.11.2017.

Detaljno

Radi povećanja opsega poslovanja u regiji Bijeljina,
Mikrokreditna Fondacija MIKRA želi osnažiti svoj tim, te uposliti nove radnike,    
koji svoju profesionalnu karijeru žele razvijati u perspektivnom, dinamičnom i prijatnom radnom okruženju.

MIKRA  članovima  svoga  tima  nudi:
Radni odnos; 
Mentora tokom inicijalne obuke i orijentacijskog procesa
Profesionalno usavršavanje putem vrhunskih treninga i obuka;
Atraktivna primanja. 

MIKRA   objavljuje  otvoreni

K O N K U R S  

za  radnu  poziciju:

Mikrokreditni Promoter (Kreditni službenik) 
Regija BIJELJINA, Više izvršilaca

Posao podrazumijeva: 
 • Promotivne aktivnosti i prezentiranje uslova i prednosti mikrokredita MKF Mikra na terenu Regije Bijeljina. 
 • Svakodnevni obilazak terena, kontaktiranje novih klijenata i održavanje mreže postojećih klijenata (naši klijenti su:  mali poduzetnici u djelatnostima poljoprivede, stročarstva, voćarstva, zanatstva, ugostiteljstva, trgovine i sl.).
 • Izrada kreditnih analiza.
 • Praćenje otplate tokom trajanja kreditnog odnosa.
 • Izvještavanje o trendovima i uočenim karakterističnim pojavama na svom terenu.
Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: 
 • Komunikativnost i ubjedljivost u prezentacijskom nastupu.
 • Spremnost za svakodnevni rad na terenu.
 • Prebivalište na području Bijeljine. 
 • Iskustvo u radu sa malim poduzetnicima u prigradskim i ruralnim područjima. 
 • Poznavanje ljudi i lokalnih zbivanja u regiji Bijeljina.
 • Vozačka dozvola.    
Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju !

Biografije sa kontakt  telefonom i fotografijom slati do:  20. novembra 2017. godine, na adresu:
Mikrokreditna Fondacija MIKRA, Marka Marulića 2/VI,   Sarajevo
na Fax: 033 61 61 62 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Telefonista ( ž ) - LUPO HOME LINE d.o.o. Bijeljina
Bijeljina
Teleprodaja i telemarketing
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.10.2017. Ističe 25.11.2017.

DetaljnoLUPO HOME LINE d.o.o. Bijeljina, Ljeljenča 21. planira dodatno ojačati svoje prodajne snage.
Pozivamo sve ambiciozne osobe koji svoju profesionalnu karijeru grade na vrhunskim rezultatima i uspjehu, da nam se pridruže.

Radno mjesto: Telefonista ( ž )
Broj izvršilaca: 3
Radni odnos: Na neodređeno vrijeme

Uslovi za kandidate:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, poželjno je, ali ne i presudno, da kandidati ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
Prethodno iskustvo kao:agenti prodaje, promoteri, prodavci životnog osiguranja, telemarketari, trgovci,

Profil kandidata:
Spremnost za učenje i usavršavanje uz dobre mentore
Spremnost za pomoć i rad sa drugima
Raspoložene i vedre osobe
Osobe koje na posao dolaze uvijek na vrijeme
Osobe koje će svoju novu firmu prihvatiti kao svoju ličnu

Mi nudimo:
Profesionalno usavršavanje u kontinuitetu
Izvranrednu radnu klimu
Vrhunski kompenzacijski paket u vidu ekonomske dobiti
I stimulativni procenat

Prijave za oglas (CV uz obaveznu fotografiju) šaljite na e-mail helena.stevanovic@lupogroup.com,, sa naznakom: za radno mjesto– TELEFONISTE

Oglas ostaje otvoren do 25.11.2017 godine

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!