Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Monter pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Neum, Bihać, Ilijaš, Banja Luka, Mostar, Vitez
Zanatske usluge
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.07.2014. Ističe 17.08.2014.

Detaljno

Naša historija počinje 1996 godine i od tada je naš rad inspirisan ljepotom i kvalitetom. Od samog početka, trudili smo se da definišemo ciljeve koji su doprinijeli razvoju uspješne kompanije. Fabrika namještaja proizvodi kvalitetan namještaj po najnovijim trendovima, na osnovu čega smo izgradili prepoznatljiv brend na tržištu. Misija kompanije  je da se prilagođava zahtjevima kupaca u skladu sa modernim stilom življenja. Fabrika namještaja je jedna od vodećih kompanija koja proizvodi kako sjedeće garniture tako i pločasti namještaj po mjeri. Fabrika namještaja Kalea je vodeća firma u proizvodnji namještaja po mjeri u BiH i regionu. Povodom otvaranja naše ekpanzije javila se potreba za objavom natječaja za primanje u radni odnos 

Montera pločastog namještaja više  izvršioca.

Opis radnih aktinosti:
 • isporuka tapaciranog i pločastog namještaja na adresu kupca,
 • montaža pločastog nameštaja na adresi kupca,
 • učestvovanje u montaži namještaja za izlog salona,
 • kontrola robe prilikom preuzimanja i utovara namještaja,
 • samostalno obavljanje radnih zadataka,
 • organizovanje radnih aktivnosti po planu,
 • održavanje zaduženog alata i sredstava za rad,
 • savjesno izvršavanje radnih zadataka,
 • samostalno i aktivno učešće u dodjeljenim zadacima. 
Uslovii: 
 • SSS – poželjno stolarskog/tehničkog usmjerenja,
 • samostalnost na poslovima montiranja namještaja,
 • poželjno da osoba zna napraviti razradu po danim skicama i nacrtima,
 • najmanje 1 godina iskustva na izradi i montaži kuhinja, američkih plakara,  komoda  i ostalog pločastog namještaja,
 • položen vozački  ispit B, poželjno C kategorije,
 • spremnost za rad na terenu,
 • potrebna stručnost, preciznost, samostalnost, odgovornost, marljivost, kreativnost.
 • poželjno iskustvo u upravljanju vozila sa C i E kategorijom
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Salon namještaja Kalea u Ilijaš 2 izvršioca,
 • Salon namještaja Kalea u Vitez 1 izvršioc,
 • Salon namještaja Kalea u Mostar 1 izvršioc,
 • Salon namještaja Kalea u Banja Luka 1 izvršioc,
 • Salon namještaja Kalea u Bihać 1 izvršioc,
 • Salon namještaja Kalea u Neum 1 izvršioc,
Kandidati za Dubrovnik trebaju imati hrvatsko državljanstvo.

Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Rad u mladom i stučnom timu.
Zainteresovani kandidati CV sa slikom mogu slati na
Fax:033/401-166 ili
Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Projektant pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Neum, Bihać, Mostar, Vitez
Građevinarstvo i arhitektura
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.07.2014. Ističe 17.08.2014.

Detaljno

Naša historija počinje 1996. godine i od tada je naš rad inspirisan ljepotom i kvalitetom namještaja. Od samog početka, trudili smo se da definišemo ciljeve koji su doprinijeli razvoju uspješne kompanije. Fabrika namještaja Kalea proizvodi kvalitetan namještaj po najnovijim trendovima, na osnovu čega smo izgradili prepoznatljiv brend na tržištu. Misija kompanije  je da se prilagođava zahtjevima kupaca u skladu sa modernim stilom življenja. Fabrika namještaja Kalea je vodeća firma u proizvodnji namještaja po mjeri u BiH i regionu. Proizvodimo sjedeće garniture, američke plakre, kuhinje, spavaće i dječije sobe, dnevne boravke i ostali namještaj po mjeri. Povodom naše stalne ekspanzije javila se potreba za objavom konkursa za primanje u radni odnos 

Projektanta pločastog namještaja, 1 izvršioca.

Opis radnih aktivnosti:
 • prodaja i prezentacija tapaciranog i pločastog namještaja u salonu, 
 • predlaganje idejnih i tehnički rješenja za izradu namještaja po mjeri,
 • dizajniranje i opremanje enterijera u skladu sa zahtjevima kupca,
 • prezentacija uzoraka materijala za izradu pločastog namještaja po mjeri,
 • prezenatacija idejnih rješenja u 3D softveru za crtanje,
 • formiranje cijena pločastog i vanstandarnog tapaciranog namještaja,
 • izrada ponuda za kupce,
 • priprema tehničke dokumentacije za proizvodnju,
 • koordinacija sa timom u tehničke pripremi u proizvodnji,
 • terenski rad koji podrazumjeva uzmanje  mjera na adresi kupca,
 • organizacija isporuka i montaža kod klijenata,
 • saradnja i koordinacija sa ostalim sektorima u kompaniji,
 • aranžiranje salona po izdatim nalozima i instrukcijama pretpostavljenog,
 • predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode.
Uslovi:
 • SSS/VSS – poželjno tehničkog/arhitektonskog usmjerenja,
 • radno iskustvo u prodaji namještaja minimalno godinu dana, 
 • poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
 • poznavanje softvera za 3D modeliranje namještaja po mjeri (AutoCad, Corpus,Google Sketchup) 
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu, 
 • sposobnost rešavanja problema i pružanja rešenja u kratkim vremenskim rokovima,
 • postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose,
 • osoba treba da je komunikativana, spremna na timski rad, rad u dinmičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, pouzdanost, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoincijativna, kreativna.
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Salon namještaja Kalea u Vitez 1 izvršioc,
 • Salon namještaja Kalea u Mostar 1 izvršioc,
 • Salon namještaja Kalea u Bihać 1 izvršioc,
 • Salon namještaja Kalea u Neum 1 izvršioc, 
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Obuka i usavršavanje,
 • Rad u mladom i stučnom timu.
Zainteresovani kandidati Motivacijsko pismo, CV sa slikom mogu slati na
Fax:033/401-166 ili
Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Oglas će biti otvoren mjesec dana od datuma objave. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.07.2014. Ističe 01.08.2014.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
2 / 394

- Stručni savjetnik za normativno - pravne poslove u Odsjeku za pravne i ekonomske poslove privrednog sistema u sastavu Sektora za pravne i ekonomske poslove
- 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata; vrši nomotehničku obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna istih; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva i obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1. 291,50 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je
diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, u Mostaru, A. Buća bb, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita opšteg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opšteg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita opšteg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb, 88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

Po ovlaštenju direktora
SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. pravnik

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni savjetnik za stočarstvo i ribarstvo - Sektor poljoprivrede - Agencija za državnu službu FBiH
Mostar
Poljoprivreda i šumarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.07.2014. Ističe 30.07.2014.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK-a", broj: 1/12 i 1/14), na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u 
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
Hercegovačko-neretvanskog kantona
2/393

 

01. Stručni savjetnik za stočarstvo i ribarstvo - Sektor poljoprivrede - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za poljoprivredno zemljište - Zavod za zemljište - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za savjetodavnu pomoć u primarnoj povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji - Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka; izrada programa, planova i procjena; izrada metodologija (klasifikacija, nomenklatura i sl.) iz oblasti stočarstva i ribarstva; pripremanje programa istraživanja u ovoj oblasti i predlaganje rješenja, kao i rad na tim programima, te sudjeluje u izradi dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja stočarske proizvodnje i ribarstva; surađuje s odgovarajućim gospodarskim subjektima i drugim institucijama; sudjeluje u izradi propisa vezanih za ovu oblast; prati i proučava stanje i pojave u oblasti, te na temelju prikupljenih podataka predlaže mjere za rješavanje uočenih problema; vodi propisane evidencije u stočarstvu i ribarstvu; vodi registar kvalitetne, priplodne stoke; vodi registre iz oblasti ribarstva, sukladno zakonu i podzakonskim propisima; sudjeluje u postupku utvrđivanja ribolovnih područja; na zahtjev službenika ovlaštenog za vođenje upravnog postupka obavlja stručne poslove u svezi s rješavanjem u upravnom postupku; provođenje procedura za izradu elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena, kao i projektnih zadataka; obavljanje i drugih poslova po nalogu pomoćnika ministra.
02. Opis poslova: izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipska izvješća, redovne ili periodične informacije i sl.); izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u svezi, utvrđivanje stanja u ovoj oblasti i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti; surađuje s gospodarskim subjektima i ustanovama; sudjeluje u izradi propisa vezanih za ovu oblast; na zahtjev službenika ovlaštenog za vođenje upravnog postupka obavlja stručne poslove u svezi s rješavanjem u upravnom postupku; obavlja stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast; prati promjene i pojave u ovoj oblasti i izrađuje potrebne dokumente i druge materijale o tim pojavama i promjenama; prikuplja, sređuje, evidentira i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja odgovarajuće dokumentacijske materijale; obavlja i druge poslove koje mu odredi ravnatelj.
03. Opis poslova: izrada anketa, planova, procjena i izvješća, kao i projektnih zadataka; izrada metodologija (klasifikacija, nomenklatura i sl.) u oblasti povrtlarstva i cvjećarstva; izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti povrtlarstva i cvjećarstva; praćenje i proučavanje stanja i pojava u oblasti povrtlarstva, cvjećarstva na temelju prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacijskih materijala; prikupljanje i obrada podataka za davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; davanje stručnih mišljenja o opravdanosti ulaganja iz različitih izvora kreditiranja; poticanje i pomaganje u osnivanju različitih oblika udruživanja poljoprivrednika; vođenje upisnika obiteljskih gospodarstava iz ove oblasti; vođenje evidencija u ovoj oblasti; druge poslove po nalogu ravnatelja/direktora Zavoda.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, i to:

Za poziciju 01:
- VSS, poljoprivredni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 02:
- VSS, poljoprivredni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 03:
- VSS - diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - poljoprivredne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Visoka stručna sprema (VSS) podrazumjeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. 
Osoba sa završenim prvim ciklusom Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, može se postaviti isključivo na radno mjesto stručnog saradnika.

Prijavljivanje na konkurs: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02. i 03.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru 
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavjesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb, 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Po ovlaštenju direktora 
Pomoćnik direktora

Ferid Kulovac, dipl. pravnik

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za poljoprivredno zemljište - Zavod za zemljište - Agencija za državnu službu FBiH
Mostar
Poljoprivreda i šumarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.07.2014. Ističe 30.07.2014.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK-a", broj: 1/12 i 1/14), na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u 
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
Hercegovačko-neretvanskog kantona
2/393

 

01. Stručni savjetnik za stočarstvo i ribarstvo - Sektor poljoprivrede - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za poljoprivredno zemljište - Zavod za zemljište - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za savjetodavnu pomoć u primarnoj povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji - Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka; izrada programa, planova i procjena; izrada metodologija (klasifikacija, nomenklatura i sl.) iz oblasti stočarstva i ribarstva; pripremanje programa istraživanja u ovoj oblasti i predlaganje rješenja, kao i rad na tim programima, te sudjeluje u izradi dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja stočarske proizvodnje i ribarstva; surađuje s odgovarajućim gospodarskim subjektima i drugim institucijama; sudjeluje u izradi propisa vezanih za ovu oblast; prati i proučava stanje i pojave u oblasti, te na temelju prikupljenih podataka predlaže mjere za rješavanje uočenih problema; vodi propisane evidencije u stočarstvu i ribarstvu; vodi registar kvalitetne, priplodne stoke; vodi registre iz oblasti ribarstva, sukladno zakonu i podzakonskim propisima; sudjeluje u postupku utvrđivanja ribolovnih područja; na zahtjev službenika ovlaštenog za vođenje upravnog postupka obavlja stručne poslove u svezi s rješavanjem u upravnom postupku; provođenje procedura za izradu elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena, kao i projektnih zadataka; obavljanje i drugih poslova po nalogu pomoćnika ministra.
02. Opis poslova: izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipska izvješća, redovne ili periodične informacije i sl.); izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u svezi, utvrđivanje stanja u ovoj oblasti i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti; surađuje s gospodarskim subjektima i ustanovama; sudjeluje u izradi propisa vezanih za ovu oblast; na zahtjev službenika ovlaštenog za vođenje upravnog postupka obavlja stručne poslove u svezi s rješavanjem u upravnom postupku; obavlja stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast; prati promjene i pojave u ovoj oblasti i izrađuje potrebne dokumente i druge materijale o tim pojavama i promjenama; prikuplja, sređuje, evidentira i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja odgovarajuće dokumentacijske materijale; obavlja i druge poslove koje mu odredi ravnatelj.
03. Opis poslova: izrada anketa, planova, procjena i izvješća, kao i projektnih zadataka; izrada metodologija (klasifikacija, nomenklatura i sl.) u oblasti povrtlarstva i cvjećarstva; izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti povrtlarstva i cvjećarstva; praćenje i proučavanje stanja i pojava u oblasti povrtlarstva, cvjećarstva na temelju prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacijskih materijala; prikupljanje i obrada podataka za davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; davanje stručnih mišljenja o opravdanosti ulaganja iz različitih izvora kreditiranja; poticanje i pomaganje u osnivanju različitih oblika udruživanja poljoprivrednika; vođenje upisnika obiteljskih gospodarstava iz ove oblasti; vođenje evidencija u ovoj oblasti; druge poslove po nalogu ravnatelja/direktora Zavoda.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, i to:

Za poziciju 01:
- VSS, poljoprivredni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 02:
- VSS, poljoprivredni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 03:
- VSS - diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - poljoprivredne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Visoka stručna sprema (VSS) podrazumjeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. 
Osoba sa završenim prvim ciklusom Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, može se postaviti isključivo na radno mjesto stručnog saradnika.

Prijavljivanje na konkurs: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02. i 03.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru 
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavjesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb, 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Po ovlaštenju direktora 
Pomoćnik direktora

Ferid Kulovac, dipl. pravnik

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!