Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Konobar (m/ž) - Ugostiteljski objekat Caffe bar Passage
Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.08.2016. Ističe 31.08.2016.

Detaljno

Traži se konobar/konobarica za rad u caffe Passage u cernici preko puta hotela Ruže.  Zvati na broj 061 142 813.  harisadzagic@gmail.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Projektant pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Jelah, Sarajevo, Bihać, Banja Luka, Mostar
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.08.2016. Ističe 23.09.2016.

Detaljno

Projektant pločastog namještaja Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Bihać i Jelah

Povodom naše stalne ekspanzije javila se potreba za objavom konkursa za primanje u radni odnos novog kadra.

Opis radnih aktivnosti:
 • prodaja i prezentacija tapaciranog i pločastog namještaja u salonu, 
 • predlaganje idejnih i tehnički rješenja za izradu namještaja po mjeri,
 • dizajniranje i opremanje enterijera u skladu sa zahtjevima kupca,
 • prezenatacija idejnih rješenja u 3D softveru za crtanje,
 • priprema tehničke dokumentacije za proizvodnju,
 • terenski rad koji podrazumjeva uzmanje  mjera na adresi kupca,
 • saradnja i koordinacija sa ostalim sektorima u kompaniji,
 • aranžiranje salona po izdatim nalozima i instrukcijama pretpostavljenog,
 • predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode.
Uslovi:
 • SSS/VSS – poželjno tehničkog/arhitektonskog usmjerenja,
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno godinu dana
 • Omogućavamo šansu mladim pripravnicima bez radnog iskustva za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva.
 • poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
 • poznavanje softvera za 3D modeliranje namještaja po mjeri (AutoCad, Corpus,Google Sketchup) 
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose,
 • osoba treba da je komunikativana, spremna na timski rad, rad u dinmičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoincijativna, kreativna.
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Salon namještaja Kalea Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Bihać i Jelah, po 1 izvršioc
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Obuka i usavršavanje,
 • Rad u mladom i stučnom timu,
 • STIMULATIVNA PRIMANJA U SKLADU SA OSTVARENIM REZULTATIMA.
Zainteresovani kandidati Motivacijsko pismo, CV sa slikom mogu slati na:
 • Fax:033/401-166 ili
 • Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš
Oglas će biti otvoren mjesec dana od datuma objave.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Monter pločastog nameštaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Jelah, Bihać, Mostar
Proizvodnja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.08.2016. Ističe 23.09.2016.

Detaljno

Monter pločastog nameštaja, salon: Mostar, Bihać i Jelah

Povodom naše stalne ekspanzije javila se potreba za objavom konkursa za primanje u radni odnos novog kadra.

Opis radnih aktinosti:
 • montaža pločastog namještaja na adresi kupca,
 • isporuka tapaciranog i pločastog namještaja na adresu kupca,
 • kontrola robe prilikom preuzimanja i utovara namještaja,
 • samostalno obavljanje radnih aktivnosti,
 • organizovanje radnih aktivnosti po planu,
 • održavanje zaduženog alata i sredstava za rad,
 • savjesno izvršavanje radnih zadataka,
 • samostalno i aktivno učešće u dodjeljenim zadacima. 
Uslovi:
 • SSS – poželjno stolarskog/tehničkog usmjerenja,
 • samostalnost na poslovima montiranja namještaja,
 • poželjno da osoba zna napraviti razradu po dobijenim skicama i nacrtima,
 • najmanje 1 godina iskustva na izradi i montaži kuhinja, američkih plakara,  komoda  i ostalog pločastog namještaja,
 • položen vozački  ispit B, C kategorije,
 • spremnost za rad na terenu,
 • potrebna stručnost, preciznost, samostalnost, odgovornost, marljivost, kreativnost.
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:

Salon Kalea: Mostar, Bihać i Jelah, po 1 izvršioc

Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Rad u mladom i stučnom timu.
Zainteresovani kandidati CV sa slikom mogu slati na:

Fax:033/401-166 ili
Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Savjetnik u osiguranju (m/ž) - Merkur BH osiguranje d.d.
Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar
Osiguranje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.08.2016. Ističe 05.09.2016.

Detaljno

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo, društvo za osiguranje u 100% vlasništvu najstarijeg osiguravajućeg društva Republike Austrije Merkur Versicherung AG iz Graza sa preko 217. godina dugom tradicijom, u cilju jačanja prodajnih aktivnosti i brige o našim trenutnim i budućim osiguranicima, raspisuje oglas za prijem na radno mjesto u Službi Direktne prodajne mreže (DPM):

Savjetnik u osiguranju
Mjesto rada: Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla (više izvršilaca)


Ako imate:
 • Minimalno srednju stručnu spremu
 • Izražene prodajne i pregovaračke vještine
 • Sklonost timskom radu, ali i mogućnost samostalnog djelovanja
 • Osnovno poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket)
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika (znanje jezika je poželjno ali nije faktor  eliminacije aplikanta)
 • Minimalno 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Mi Vam nudimo:
 • Posao u renomiranoj i stabilnoj kompaniji
 • Angažman na akviziciji i stručnom savjetovanju novih i postojećih osiguranika o proizvodima osiguranja
 • Najbolje uvjete na tržištu osiguranja u pogledu materijalnih primanja, nagrada i napredovanja u karijeri (karijerno orijentisana služba) 
 • Edukaciju usmjerenu na lični i profesionalni razvoj 
 • Rad u E-E-E (Enjoying-Education-Earning) kompaniji                          
Ukoliko prepoznajete Merkur BH osiguranje kao potencijalnog poslodavca i želite postati dio našeg uspješnog tima, ljubazno Vas molimo da dostavite Vašu prijavu, pismo motivacije i biografiju na našu adresu:

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1, A/9
71000 SarajevoDatum objave oglasa: 22.08.2016.  godine
Trajanje oglasa: 14 dana   

*Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju. 
Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne i opće poslove - Agencija za državnu službu
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.08.2016. Ističe 01.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Federalnog ministarstva trgovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu trgovine
2 / 463

Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Izrađuje prednacrt i nacrt zakona i drugih propisa i općih akata, te priprema izmjene i dopune tih propisa, primjenjuje i izvršava zakone i druge propise iz oblasti radno - pravnih odnosa, učestvuje u izradi općih akata Ministarstva koje, na osnovu zakonskih ovlaštenja radi provođenja zakona, donosi rukovodilac organa, izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika, vodi matične evidencije svih uposlenih, učestvuje u poduzimanju poslova i priprema dokumentaciju u vezi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Ministarstva, formira, ažurira i čuva personalne dosjee zaposlenih, vodi upravni postupak, rješava u upravnim stvarima po žalbama u drugostepenom postupku, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna netto plaća za radno mjesto:1379,86 KM

Uslovi: pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine, i to: 

-VSS,VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke, 
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci nalazi se na web stranici Agencije)

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 03. ), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS, VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog sa najmanje 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkurs
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. Dokaz o poznavanju rada na računaru
5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 2) – prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH-prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“ broj:51/16)
6. Popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom za
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u 
Federalnom ministarstvu trgovine“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši stručni saradnik za pravne poslove u Sektoru za vanjsku trgovinu - Agencija za državnu službu F
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.08.2016. Ističe 01.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Federalnog ministarstva trgovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu trgovine
2 /463

Viši stručni saradnik za pravne poslove u Sektoru za vanjsku trgovinu– 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu 
zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Sektora, priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti, priprema prečišćene tekstove zakona i drugih propisa, kao i ispravke propisa iz djelokruga rada Sektora, rješava predmete i akte u prvostepenom postupku iz oblasti vanjske trgovine, priprema informacije, izvještaje i druge materijale o primjeni propisa i stanja upravnog rješavanja u oblastima iz nadležnosti Sektora, prati negativne pojave kroz primjenu propisa i predlaže mjere za otklanjanje istih, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna netto plaća za radno mjesto:1306,09 KM

Uslovi: pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine, i to: 

- VSS,VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog staža staža u struci nakon sticanja VSS 
-poznavanje engleskog jezika. 
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci nalazi se na web stranici Agencije)

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 03. ), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS, VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog sa najmanje 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkurs
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. Dokaz o poznavanju rada na računaru
5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 2) – prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH-prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“ broj:51/16)
6. Popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom za
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u 
Federalnom ministarstvu trgovine“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za zaštitu potrošača u Službi za zaštitu potrošača - Agencija za državnu službu FBi
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.08.2016. Ističe 01.09.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Federalnog ministarstva trgovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu trgovine
2 /463

Stručni saradnik za zaštitu potrošača u Službi za zaštitu potrošača– 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Vrši poslove koji se odnose na zaštitu potrošača u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini i to: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast zaštite potrošača, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipske izvještaje, redovne ili periodične informacije i sl.) o radu udruženja potrošača i radu službe, vrši prikuplja, evidentiranje, sređivanje i obrađivanje podataka prema odgovarajućim uputstvima i vrši uspostavljnje odgovarajućih dokumentacionih materijala o prijavama potrošača, udruženja potrošača i nadležnih inspekcijskih organa, uređuje informacijske i druge materijale, vodi registar udruženja potrošača kojima su preneseni javni poslovi obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. 
Pripadajuća osnovna netto plaća za radno mjesto:1232,97 KM

Uslovi: pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine, i to: 

-VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke ili ekonomski fakultet, ili drugi fakultet društvenog smjera, 
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
-poznavanje rada na računaru, 

Prijavljivanje na konkurs: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci nalazi se na web stranici Agencije)

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 03. ), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS, VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog sa najmanje 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkurs
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. Dokaz o poznavanju rada na računaru
5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 2) – prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH-prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“ broj:51/16)
6. Popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom za
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u 
Federalnom ministarstvu trgovine“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač (m/ž) - Konzum d.o.o.
Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.08.2016. Ističe 17.09.2016.

Detaljno

KONZUM je vodeći maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini, koji posluje u sklopu Agrokor koncerna, jedne od najjačih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Naša vrata otvorena su odgovornim i dinamičnim osobama usmjerenim ka ostvarenju ciljeva i postizanju najboljih rezultata, koje su sklone timskom radu, sa izraženom radnom etikom, integritetom i fleksibilnošću. Zadovoljstvo zaposlenika, pozitivna organizacijska klima i kultura koja vrednuje i cijeni uspjeh u svim područjima, pored ostalog, jeste ono što Konzum pozicionira kao poželjnog poslodavca. 

U cilju jačanja našeg uspješnog tima pozivamo Vas da nam se pridružite i prijavite na poziciju:

PRODAVAČ

Mjesto rada: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla 

Odgovorni ste za:
 • preuzimanje, sortiranje i slaganje robe, te provjeru stanja i kvalitete artikala
 • usluživanje kupaca i pomaganje pri izboru, te prodaju i obračun robe
 • osiguravanje čistoće, urednosti i higijensko-zdravstvene ispravnosti namirnica, uređaja i radnih  prostorija
Od Vas očekujemo:
 • SSS trgovačkog smjera
 • poželjno radno iskustvo u trgovini
 • spremnost na dinamičan rad
 • izražene komunikacijske vještine
 • ljubaznost i uslužnost 
 • odgovoran pristup radnim zadacima
Nudimo Vam: 
 • rad u respektabilnoj kompaniji
 • izazovan posao u dinamičnom radnom okruženju
 • poticajnu i podržavajuću radnu sredinu
Vašu prijavu očekujemo najkasnije do 17.09.2016. godine, a možete je poslati putem web aplikacije: http://www.konzum.co.ba/O-Konzumu/Karijere/Zaposlenje  

Bit će kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug selekcijskog procesa.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!