Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Voditelj teleprodaje m/ž - Kir-tel d.o.o.
Sarajevo i Mostar
Teleprodaja i telemarketing
Kompanija: Kir-tel d.o.o. Objavio: Matej Glivar

Objavljen 30.10.2014. Ističe 01.11.2014.

Detaljno

Opis posla

Opis posla: 
- telefonsko kontaktiranje potencijalnih korisnika
- telefonska prezentacija usluga i proizvoda tvrtke
- postizanje zadanih prodajnih ciljeva
- odgovaranje na telefonske upite korisnika te evidentiranje kontakata s korisnicima

Uvjeti

- SSS/VŠS 
- poznavanje rada na računalu (MS Office)
- komunikacijske i prezentacijske vještine
- sklonost timskom radu
- točnost, urednost i diskreciju
- iskustvo na sličnim ili istim poslovima je dodatna prednost

Stručna sprema:
Srednja stručna sprema, Viša stručna sprema
Potrebne godine iskustva:
1
Vještine:
Word

Što nudimo

- mogućnost stalnog zaposlenja nakon odrađenog probnog roka
- stimulativna primanja u skladu s rezultatima rada
- dinamična, stimulativna i odgovorna radna okolina
- mogućnost daljnjeg stručnog usavršavanja i napredovanja

Vrsta zaposlenja:
Na određeno vrijeme, Stalni radni odnos
Plaća:
Od 300 do 400 BAM

Ostale informacije

Kategorije:
Marketing, PR i mediji
Management


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Psiholog - Osnovna škola „Bijelo Polje“ Potoci
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.10.2014. Ističe 05.11.2014.

Detaljno

Na osnovu čl. 85 stav. 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( Sl. Novine: broj 5/00, 4/04 i 5/04 i 1/14 ), čl. 85 stav 1. tačka 7. Pravila Osnovne škole „Bijelo Polje“ Potoci broj: 01-51-2/07 od 16.03.2007. godine i čl 5. Pravilnika o radu i disciplinskoj odgovornosti u  Osnovnoj školi „Bijelo Polje“ Potoci broj: 01-62-2/07 od 02.04.2007. godine, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, broj: 05-02-36-1338-1/14 od 14.10.2014. godine, Školski odbor škole na sjednici održanoj 23.10.2014. godine donio je odluku broj: 746-3/14 o raspisivanju

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
 

1. nastavnik turskog jezika, na određeno vrijeme do 15.07.2015. godine, 1 izvršilac ( 4 časa sedmično )

2. psiholog, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.07.2015. godine, 1 izvršilac

Kandidati pored općih uslova predviđenih Zakonima trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Za poziciju 1. Završena odgovarajuća VSS ili master, VŠS ili bachelor, baccalaureat
Za poziciju 2. Završena odgovarajuća VSS ili master
 

Potrebni dokumenti ( original ili ovjerene kopije ):

Prijava na konkurs sa biografijom ( obavezno navesti adresu i kontakt telefon )
diploma o završenoj školskoj spremi
izvod iz matične knjige rođenih
uvjerenje o državljanstvu – ( ne starije od 6 mjeseci )
uvjerenje o položenom stručnom ispitu
potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci
uvjerenja biroa s kojega su vidljivi svi periodi čekanja zaposlenja od sticanja konkursom tražene stručne sprema, kao i iz koga je vidljivo da li je kandidat nezaposlen u momentu izdavanja uvjerenja.
 

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu:

Osnovna škola „Bijelo Polje“ Potoci
Potoci b.b.
88 208   P o t o c i
„sa naznakom za Konkurs“
 

 
N a p o m e n a:

 

Izabrani kandidat za radno mjesto psiholog će poslove i radne zadatke tog radnog mjesta u trajanju od 20 sati sedmično obavljat u Osnovnoj školi „Bijelo Polje“ Potoci, te u trajanju od 20 sati u Osnovnoj školi „Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“ Mostar.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviti će se pismena provjera znanja 13.11.2014. godine u 13:00 sati, te nakon toga intervju, u skladu sa Pravilnikom o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u OŠ „Bijelo Polje“ Potoci. Ako kandidat ne pristupi pismenoj provjeri znanja i intervjua smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

 

Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vračati kandidatima.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik engleskog jezika i književnosti - JU Osnovna škola „Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“ Mostar
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 29.10.2014. Ističe 05.11.2014.

Detaljno

Na osnovu čl. 85 i čl. 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( Sl. Novine: broj 5/00, 4/04 i 5/04 ) i čl. 85 točka 7. i čl. 111. Pravila JU Osnovna škola „Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“ Mostar, člana 10. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-a ( Sl. Novine: broj 3/09 ), čl. 4. Pravilnika o radu Osnovne škole i čl. 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole, Pravilnika o načinu provjere znanja kandidata koji se primaju u radni odnos JU Osnovne škole „Mustafa Ejubović-Šejh Jujo“ Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, broj: 05-02-40-1420/14 od 14.10.2014. godine, Školski odbor škole na sjednici održanoj 27.10.2014. godine donio je odluku broj: 01-06-40-751/14 o raspisivanju

K O N K U R S A
za popunu upražnjenog radnog mjesta
 
Na određeno vrijeme do 15.07.2015.
 

1. nastavnik turskog jezika      1 izvršilac ( 16 časova sedmično )

2. nastavnik fizike       1 izvršilac ( 8 časova sedmično )

3. nastavnik islamske vjeronauke     1 izvršilac ( 4 časova sedmično )

4. nastavnik razredne nastave     3 izvršioca

Na određeno vrijeme – do povratka nastavnika sa funkcije, a najkasnije do 15.07.2015.

1. nastavnik islamske vjeronauke      1 izvršilac ( puna norma )

Na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.07.2015.
 
1. pedagog škole       1 izvršilac ( puno radno vrijeme )

Na neodređeno vrijeme

1. nastavnik engleskog jezika i književnosti        1 izvršilac ( 10 časova sedmično )

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK/Ž, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje, NPP i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnoj školi „Mustafa Ejubović-Šejh Jujo“ Mostar.


Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

diplomu o stečenoj stručnoj spremi (odgovarajuća diploma o završenom VI ili VII stepenu stručne spreme) – (original ili ovjerenu fotokopiju, ne stariju od 6 mjeseci)
izvod iz matične knjige rođenih– (original ili ovjerenu fotokopiju, ne stariju od 6 mjeseci)
uvjerenje o državljanstvu – ( ne starije od 6 mjeseci )
kraću biografiju
adresu stanovanja i broj telefona
 

Za navedeno radno mjesto pod a) redni broj 3. i pod b) redni broj 1. – nastavnik islamske vjeronauke na određeno vrijeme priložiti certifikat za rad vjeroučitelja od Rijaseta Islamske zajednice BiH, pod tačkom d) redni broj 1. – nastavnik engleskog jezika na neodređeno vrijeme priložiti uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

N a p o m e n a:

Sa kandidatima koji ispunjavaju konkursom propisane uslove obavit će se pisano testiranje i intervju 12.11.2014. godine u 09:00 sati u prostorijama škole iz oblasti vršenja poslova i radnih zadataka navedenih radnog mjesta.

Kandidati koji pristupe na intervju obvezni su sa sobom ponijeti ličnu kartu radi identifikacije, u protivnom neće biti dalje razmatrani.

Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu u zakazano vrijeme, smatra se da je odustao od konkursa.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje sa suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerenu fotokopiju) i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju (original) prije zaključivanja ugovora o radu.
 
Konkurs ostaje otvoren osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu:

Osnovna škola „Mustafa Ejubović-Šejh Jujo“
Ulica XX  br. 44
88 000  M o s t a r
„sa naznakom za Konkursnu komisiju“
 

Kontakt telefon:  036 576 483

Napomena: Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vračati kandidatima.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!