Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stručni savjetnik za biologiju - Agencija za državnu službu FBiH
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.12.2014. Ističe 25.12.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK-a", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Zavoda za školstvo Mostar, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u 
Zavodu za školstvo Mostar

2/418

 

- Stručni savjetnik za biologiju - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: sudjeluje u izradi prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno obrazovanje i gimnazije; pruža stručno - pedagošku pomoć nastavnicima u osnovnim i srednjim školama; obavlja stručni nadzor u izvođenju nastave; sudjeluje u izradi prijedloga popisa udžbenika i priručnika za osnovne i srednje škole; priprema i održava predavanja na skupovima prosvjetnih djelatnika; organizira natjecanja i izrađuje izvješća i analize o rezultatima natjecanja; prati stručnu literaturu, metodiku; stalno se usavršava; prisustvuje seminarima; sudjeluje u radu povjerenstva za provođenje stručnih ispita i ispita iz pedagoško - andragoške skupine predmeta; sudjeluje u radu Stručnog vijeća; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i ravnatelja Zavoda. Za svoj rad odgovara šefu Odjela i ravnatelju Zavoda.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS VII 1, visoka stručna sprema, četverogodišnji studij, završen prirodno-matematički
fakultet, fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, ili drugi fakultet na kojem se stječe stručna sprema prof. biologije
- položen stručni ispit za nastavnike
- najmanje 3 ( tri ) godine radnog iskustva u obrazovanju, nakon stjecanja VSS
- objavljen znanstveni ili stručni rad

Visoka stručna sprema (VSS) podrazumjeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.

Prijavljivanje na konkurs: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u obrazovanju u struci, nakon sticanja VSS
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnike
4. dokaz o objavljenom znanstvenom ili stručnom radu 
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u 
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavjesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog natječaja, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb, 88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Zavodu za školstvo Mostar"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR 

mr. sc. Sead Maslo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Servisni savjetnik (prijem vozila u servis i prodaja rezervnih dijelova) (m/ž)-Hercegovinapromet doo
Mostar
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.12.2014. Ističe 25.12.2014.

Detaljno

HERCEGOVINAPROMET doo 
Bišće polje bb
88 104 Mostar 
PSC CITROEN   

KONKURS 

Servisni savjetnik (prijem vozila u servis i prodaja rezervnih dijelova)  1 izvršilac 

Uslovi:
  • završena sss ili všs  tehničkog smjera 
  • poznavanje rada na računaru ms office 
  • poznavanje engleskog jezika 
  • vozačka kategorija b 
  • iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima najmanje dvije godine 
  • CV
Nudimo vam:
  • rad na puno radno vrijeme uz probni rad od  3 mjeseca
  • stalno profesionalno usavršavanje 
  • rad u mladom perspektivnom i uspješnom timu
  • plata redovna i adekvatna prema radu 
KONKURS JE OTVOREN DO 25.12.2014 god.

Za sve informacije mozete kontaktirati 

Tel: 036/557-825

Vašu dokumentaciju možete dostaviti putem emaila ili lično dostaviti u upravu firme.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!