Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Projektant pločastog namješta (m/ž) - Kalea d.o.o
Dubrovnik, Bihać, Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Vi
Građevinarstvo i arhitektura
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.03.2015. Ističe 30.04.2015.

Detaljno

Projektant pločastog namješta,
Sarajevo, Mostar, Vitez, Banja Luka, Bihać, Neum i Dubrovnik.


Opis radnih aktivnosti:
 • prodaja i prezentacija pločastog namještaja u salonu,
 • predlaganje idejnih i tehnički rješenja za izradu tapaciranog i pločastog namještaja po mjeri,
 • dizajniranje i opremanje enterijera u skladu sa zahtjevima kupca,
 • prezentacija uzoraka materijala za izradu pločastog namještaja po mjeri,
 • prezenatacija idejnih rješenja u 3D softveru za crtanje,
 • formiranje cijena pločastog i vanstandarnog tapaciranog namještaja, izrada ponuda za kupce,
 • priprema tehničke dokumentacije za proizvodnju,
 • koordinacija sa timom iz tehničke pripremi u proizvodnji,
 • terenski rad koji podrazumjeva uzmanje  mjera na adresi kupca,
 • kontrola montaže u skladu sa projektom kod klijenata,
 • saradnja i koordinacija sa ostalim sektorima u kompaniji,
 • učestvovanje u uređenju i aranžiranju salona,
 • predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode.
Uslovi:
 • SSS/VSS – poželjno tehničkog/arhitektonskog usmjerenja,
 • poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno godinu dana,
 • poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
 • poznavanje softvera za 3D modeliranje namještaja po mjeri (AutoCad, Corpus,Google Sketchup)
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu,
 • sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima,
 • postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose,
 • osoba treba da je komunikativana, spremna na timski rad, rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoincijativna, kreativna.
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Salon namještaja Kalea u Sarajevo, Mostar, Vitez, Banja Luka, Bihać, Neum i Dubrovnik, po 1 izvršioc
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Obuka i usavršavanje,
 • Rad u mladom i stučnom timu,
 • STIMULATIVNA PRIMANJA U SKLADU SA OSTVARENIM REZULTATIMA.
Zainteresovani kandidati Motivacijsko pismo, CV sa slikom mogu slati na: 

Fax:033/401-166 ili
Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Monter pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Sarajevo, Mostar
Zanatske usluge
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 31.03.2015. Ističe 30.04.2015.

Detaljno

Monter pločastog nameštaja Fabrika namještaja-Ilijaš,
Salon Kalea Sarajevo, Mostar, Vitez, Banja Luka, Bihać, Neum i Dubrovnik.


Opis radnih aktinosti:
 • montaža pločastog namještaja na adresi kupca,
 • isporuka tapaciranog i pločastog namještaja na adresu kupca,
 • kontrola robe prilikom preuzimanja i utovara namještaja,
 • samostalno obavljanje radnih aktivnosti,
 • organizovanje radnih aktivnosti po planu,
 • održavanje zaduženog alata i sredstava za rad,
 • savjesno izvršavanje radnih zadataka,
 • samostalno i aktivno učešće u dodjeljenim zadacima.
Uslovi:
 • SSS – poželjno stolarskog/tehničkog usmjerenja,
 • samostalnost na poslovima montiranja namještaja,
 • poželjno da osoba zna napraviti razradu po dobijenim skicama i nacrtima,
 • poželjno najmanje 1 godina iskustva na izradi i montaži kuhinja, američkih plakara,  komoda  i ostalog pločastog namještaja,
 • položen vozački  ispit B, C kategorije,
 • spremnost za rad na terenu,
 • potrebna stručnost, preciznost, samostalnost, odgovornost, marljivost, kreativnost.
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Fabrika namještaja Kalea Ilijaš  1izvršioc, Salon Kalea Sarajevo, Mostar, Vitez, Banja Luka, Bihać, Neum i Dubrovnik, po 1 izvršioc
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Rad u mladom i stučnom timu.
Zainteresovani kandidati CV sa slikom mogu slati na:

Fax:033/401-166 ili
Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kustos za austrougarski period - JU Muzej Hercegovine Mostar
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.03.2015. Ističe 03.04.2015.

Detaljno

Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj:43/99, 32/00 i 29/03 ), člana 26. Pravila JU Muzej Hercegovine Mostar, čl. 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u JU Muzej Hercegovine Mostar, te Odluke o raspisivanju konkursa br. 38/15, Upravni odbor JU Muzej Hercegovine Mostar na sjednici održanoj 23.03.2015. godine, raspisuje

 
J A V N I   K O N K U R S
 
za prijem radnika na neodređeno vrijeme
 

1.  Suradnik za arheološku zbirku                                 - 1 izvršilac

2.  kustos za austrougarski period                                - 1 izvršilac


Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 

Pozicija 1.:

Završen fakultet društvenog smjera, studijske grupe: historija, arheologija, historija umjetnosti
1 godina radnog iskustva
 

Pozicija 2.:

Završen fakultet društvenog smjera, studijske grupe: historija, arheologija, historija umjetnosti
1 godina radnog iskustva
Položen muzejski stručni ispit
 

 

Opis poslova:

 

Pozicija 1.: vodi arheološku zbirku, radi na terenu na arheološkim iskopavanjima i istraživanjima i proučava prikupljeni materijal. Vodi brigu o stalnoj postavci.

 

Pozicija 2.: vodi zbirku austrougarskog perioda, sakuplja i proučava materijale koji se odnose na rukopise i predmete nastale i korištene u gradu Mostaru i okolini u toku austrougarskog perioda.

 

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

CV
Ovjerenu kopiju diplome
Uvjerenje o položenom muzejskom stručnom ispitu ( za poziciju 2. – Kustos )
Potvrda o radnom iskustvu
Potvrda o nezaposlenosti
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
izvod iz Matične knjige rođenih
potvrdu o mjestu prebivališta
dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
 
 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa obaviti će se razgovor (intervju).

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti na adresu:


JU Muzej Hercegovine Mostar
Bajatova br.4
88 104  M o s t a r
 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Suradnik za arheološku zbirku - JU Muzej Hercegovine Mostar
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.03.2015. Ističe 03.04.2015.

Detaljno

Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj:43/99, 32/00 i 29/03 ), člana 26. Pravila JU Muzej Hercegovine Mostar, čl. 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u JU Muzej Hercegovine Mostar, te Odluke o raspisivanju konkursa br. 38/15, Upravni odbor JU Muzej Hercegovine Mostar na sjednici održanoj 23.03.2015. godine, raspisuje

 
J A V N I   K O N K U R S
 
za prijem radnika na neodređeno vrijeme
 

1.  Suradnik za arheološku zbirku                                 - 1 izvršilac

2.  kustos za austrougarski period                                - 1 izvršilac


Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 

Pozicija 1.:

Završen fakultet društvenog smjera, studijske grupe: historija, arheologija, historija umjetnosti
1 godina radnog iskustva
 

Pozicija 2.:

Završen fakultet društvenog smjera, studijske grupe: historija, arheologija, historija umjetnosti
1 godina radnog iskustva
Položen muzejski stručni ispit
 

 

Opis poslova:

 

Pozicija 1.: vodi arheološku zbirku, radi na terenu na arheološkim iskopavanjima i istraživanjima i proučava prikupljeni materijal. Vodi brigu o stalnoj postavci.

 

Pozicija 2.: vodi zbirku austrougarskog perioda, sakuplja i proučava materijale koji se odnose na rukopise i predmete nastale i korištene u gradu Mostaru i okolini u toku austrougarskog perioda.

 

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

CV
Ovjerenu kopiju diplome
Uvjerenje o položenom muzejskom stručnom ispitu ( za poziciju 2. – Kustos )
Potvrda o radnom iskustvu
Potvrda o nezaposlenosti
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
izvod iz Matične knjige rođenih
potvrdu o mjestu prebivališta
dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
 
 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa obaviti će se razgovor (intervju).

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti na adresu:


JU Muzej Hercegovine Mostar
Bajatova br.4
88 104  M o s t a r
 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!