Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Volonter sa visokom stručnom spremom - FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.09.2014. Ističe 01.10.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I I HERCEGOVINE 
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE 


Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH'', broj 35/05) i članka 28. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03): a sukladno Odluci o raspisivanju Javnog poziva za prijem volontera u Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, broj: 09-34-4936/14 od 10.09.2014. godine, federalni ministar obrazovanja i znanosti objavljuje 

JAVNI POZIV 
za prijem volontera u Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti 

- Volonter sa visokom stručnom spremom - 2 (dva) izvršitelja 

Uvjet: 

- VSS — VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen fakultet društvenog smjera, poznavanje rada na računaru i poznavanje jednog stranog jezika. 
Opći uvjeti: Pored gore navedenih posebnih uvjeta po pozicijama, kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete predvidene člankom 25. stavak 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12). 

Uz prijavu, potrebno je priložiti i slijedeće dokumente: 

- Za dokazivanje općih uvjeta: 1. Uvjerenje o državljanstvu 2. Kopiju CIPS-ove osobne iskaznice Ostalu dokumentaciju potrebnu za dokazivanje općih uvjeta, koja je predviclena člankom 25, stavak 1. Zakona o državnoi službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema pozitivnog obavještenja o izboru kandidata po prijavi na ovaj Javni poziv. 

- Za dokazivanje posebnih uvjeta: 1. fakultetska diploma (original ili ovjerena kopija) 2. uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ne starije od tri mjeseca) 3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da osoba nema radno iskustvo nakon sticanja fakultetske diplome 4. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika 5. dokaz o poznavanju rada na računaru 

Komisija ca izbor volontera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke utvrdit će stupanj poznavanja rada na računaru kao i ostalih sposobnosti kandidata za obavljanje volonterskog rada. Potrebnu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (računajući od dana posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu: 

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti 
Ante Starčevića bb 88000 Mostar sa naznakom: «Javni poziv za prijem volontera» 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Napomena: Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci), bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad). 

MINISTAR
Damir Mašić

Broj: 09-34-4936-1/14 
Mostar, 11.09.2014. godine 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Montažer - serviser video nadzora i alarma - Sigurnosni Sustavi Jurčević
Hercegovina, Mostar
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.09.2014. Ističe 04.10.2014.

Detaljno


Sigurnosni sustavi "Jurčević" je firma koja se bavi profesionalnom ugradnjom alarmnih sustava, videonadzora, te vatrodojave.

Zbog povećanja obima poslovanja, potreban nam je: 


Montažer - serviser video nadzora i alarma

Opis posla: 
 • montaža, ugradnja video nadzora i alarmnih sustava
 • servis video nadzora i alarmnih sustava
Od kandidata očekujemo:
 • bilo kakvo iskustvo oko video nadzora i alarma
Kandidatu nudimo: 
 • u početku rad na određeno vrijeme s tendencijom prelaska na neodređeno
Ukoliko ste zainteresirani, prijave slati na mail: posao.ss@outlook.com  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Savjetnik za prodaju vozila ŠKODA (m/ž) - Hercegovina Auto d.d. Mostar
Mostar
Komercijala i prodaja
Kompanija: HERCEGOVINA AUTO D.D. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.09.2014. Ističe 27.09.2014.

Detaljno

Hercegovina auto d.d. Mostar raspisuje konkurs za radno mjesto: 

Savjetnik za prodaju vozila ŠKODA

Osnovne odgovornosti:
 • Prikupljanje narudžbi od potencijalnih kupaca;
 • Učestvovanje u izradi i dostavi mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih narudžbi   ovlaštenom ŠKODA uvozniku;
 • Praćenje stanja lagera;
 • Davanje naloga skladištu za isporuku automobila kupcima;
 • Praćenje stanja potraživanja i obaveza te o tome redovno dostavljanje izvještaja rukovodiocu odjela odnosno Upravi Društva;
 • Kontakt sa kupcima i prezentiranje ponuda vozila programa  ŠKODA  u svim aspektima (katalozi, direktni uvid i upute, akvizicijska prodaja, probne vožnje itd.);
 • Obavljanje isporuke kupcima i ispostavljanje faktura i otpremnica;
 • Stalno praćenje i usavršavanje znanja o asortimanu proizvoda iz ŠKODA programa;
 • Promovisanje modela iz programa  ŠKODA i aktivno učestvovanje u pridobivanju novih kupaca;
 • Praćenje poziva za javne nabavke tj. tendere i pravovremeno dostavljanje ponuda.
Od aplikanata se očekuje da ispunjavaju slijedeće uslove: 
Obrazovanje: VŠS; SSS, (ekonomsko ili tehničko usmjerenje)

Posebne vještine i znanja:
 • Sposobnost efektivnog komuniciranja;
 • Poznavanje trendova proizvodnje i prodaje automobila i auto dijelova;
 • Spremnost za rad u timu;
 • Poznavanje strategije i  zahtjeva principala;
 • Poznavanje trendova proizvodnje i prodaje automobila i auto dijelova; 
 • Dobro poznavanje Microsoft Office paketa i korištenje posebnih programa; 
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije.
Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva vaše prijave, uz priloženu biografiju, možete slati putem pošte na adresu:   
HERCEGOVINA AUTO d.d. Mostar
Uprava Društva
Bišće polje bb
88000 Mostar
Konkurs je otvoren do 27.09.2014. godine. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!