Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Konobar/ica - S.U.R Restoran Leami
Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.05.2015. Ističe 03.06.2015.

Detaljno

Potrebne 2 konobar-ice za rad u restoranu  prevoz,hrana i pice  i plata osigurano sve inf na br tel 066/352-621

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Monter pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Dubrovnik, Bihać, Banja Luka, Mostar, Vitez, Neum
Zanatske usluge
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.04.2015. Ističe 28.05.2015.

Detaljno

Monter pločastog nameštaja salon Kalea Mostar, Vitez, Banja Luka, Bihać, Neum i Dubrovnik.

Opis radnih aktinosti:
 • montaža pločastog namještaja na adresi kupca,
 • isporuka tapaciranog i pločastog namještaja na adresu kupca,
 • kontrola robe prilikom preuzimanja i utovara namještaja,
 • samostalno obavljanje radnih aktivnosti,
 • organizovanje radnih aktivnosti po planu,
 • održavanje zaduženog alata i sredstava za rad,
 • savjesno izvršavanje radnih zadataka,
 • samostalno i aktivno učešće u dodjeljenim zadacima. 
Uslovi:
 • SSS – poželjno stolarskog/tehničkog usmjerenja,
 • samostalnost na poslovima montiranja namještaja,
 • poželjno da osoba zna napraviti razradu po dobijenim skicama i nacrtima,
 • poželjno najmanje 1 godina iskustva na izradi i montaži kuhinja, američkih plakara,  komoda  i ostalog pločastog namještaja,
 • položen vozački  ispit B, C kategorije,
 • spremnost za rad na terenu,
 • potrebna stručnost, preciznost, samostalnost, odgovornost, marljivost, kreativnost.
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Salon Kalea Mostar, Vitez, Banja Luka, Bihać, Neum i Dubrovnik, po 1 izvršioc
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Rad u mladom i stučnom timu.
Zainteresovani kandidati CV sa slikom mogu slati na:
Email: posao@kalea.ba
Fax:033/401-166 ili
Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Docent na Odsjeku za historiju - Univerzitet “Džemal Bijedić”
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.04.2015. Ističe 10.05.2015.

Detaljno

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Fakulteta humanističkih nauka broj: 210-3-220/15 od 21.04.2015. godine, r a s p i s u j e   i n t e r n i

 

K O N K U R S
za napredovanje u zvanje
 
Docent na Odsjeku za historiju, uža naučna oblast Historijske nauke - 1 izvršilac
 

Kandidati treba da ispunjavaju opće uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju HNK-a, Statutom Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Pravilnikom o minimalnim uslovima u postupku izbora u nastavna i saradnička zvanja, te Pravilima Fakulteta humanističkih nauka.

 

Uz prijavu na Konkurs dostaviti:

Dokaz o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uslovima u postupku izbora u nastavna i saradnička zvanja (www.unmo.ba).
 

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti na adresu:

Univerzitet “Džemal Bijedić”
Fakultet humanističkih nauka
USRC “ Mithad Hujdur Hujka” b.b.
88 000  M o s t a r
sa naznakom “za Konkurs”
 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar/ica - Ugostiteljski objekat Caffe bar Passage
Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.04.2015. Ističe 25.05.2015.

Detaljno

Traži se konobar-ica za rad u caffe slastičarnoj Passage u Mostaru u Cernici, preko puta hotela Ruža. 

Sve detaljnije informacije na broj: 061 142 813. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Direktor Odjela interne revizije/Director of the Internal Audit Department - Hypo Alpe-Adria-Bank
Sarajevo, Mostar
Menadžment i upravljanje
Kompanija: HYPO ALPE-ADRIA-BANK Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 24.04.2015. Ističe 09.05.2015.

Detaljno

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.  
raspisuje
NATJEČAJ / KONKURS
za popunu radnog mjesta

Direktor Odjela interne revizije 1 (jedan) izvršitelj/izvršilac (m/ž)

Uz izvještavanje  prema Odboru za reviziju i Nadzornom odboru, kao nezavisni član upravljačkog tima, primarna odgovornost ove pozicije je planiranje, nadziranje i usmjeravanje funkcije revizije.  Uz to, također uspostavljanje politika i procedura za Odjel interne  revizije, koje osiguravaju poštivanje svih profesionalnih standarda.
Osim toga, i u funkciji direktora za reviziju u organizaciji, on / ona provodi godišnji plan revizije, koji uključuje raspoređivanje ljudskih resursa na nivou Odjela, planiranje ciljeva revizije, balansiranje procjene rizika, odobravanje opsega i metodologije, provjeravanje  prateće dokumentacije i zaključaka.
Direktor Odjela interne revizije primjenjuje principe apsolutne objektivnosti u institucionalnim procjenama, odobrava objavljivanje izvještaja na temelju kritičke provjere odabranih radnih listova i nacrta izvještaja.  Nadležnost je direktora osigurati da se nalazi komuniciraju na učinkovit način, koji će poticati provedbu preporuka. Izvještaji se dostavljaju Upravi,  Nadzornom odboru, Odboru za reviziju i višem menadžmentu Banke. Osim toga, provodi se stalna komunikacija i izvještavanje  prema Reviziji HYPO AGROUP ALPE-ADRIA.
Ova uloga zahtijeva učinkovite i izražene rukovodne vještine, uz pružanje kvalitetnih savjete vezano za metode postizanja poslovnih / edukacijskih strateških ciljeva u okviru upravljanja rizicima.

Glavni zadaci:
 • Upravljanje i rukovođenje organizacijskim Odjelom revizije, prema planu revizije
 • Postavljanje kratkoročnih i dugoročnih planova revizije i strategije,  kao nezavisni član upravljačkog tima
 • Osiguravanje interne kvalitete
 • Obavljanje procjene rizika u ključnim poslovnim aktivnostima i korištenje tih informacije u definiranju ciljeva revizije
 • Provođenje revizije u različitim organizacijskim dijelovima, primjerice u području kreditnog poslovanja, upravljanja rizicima, upravljanja instrumentima osiguranja, borbe protiv pranja novca, računovodstva i izvješćivanja Banke, itd.
 • Dogovaranje preporuke s relevantnim zaposlenicima / organizacijskim jedinicama, u cilju ostvarenja poboljšanja, u kratkoročnoj i dugoročnoj perspektivi
 • Savjetovanje vezano za aktualne probleme u organizacijskim dijelovima, kao i vršenje revizije vezano za procese i procedure
 • Potpora Grupnim revizijama, kao i suradnja u revizijama koje se vrše u organizaciji (s kolegama iz sjedišta Grupnog Odjela za reviziju)
 • Nezavisno provođenje revizije u pogledu usklađenosti sa zakonskim zahtjevima i provođenje "posebnih revizijskih istraživanja" (sumnja na prevaru,  ad hoc rizici, itd.)
 • Predviđanje mogućih problema, putem istraživanja i intervjua, te odlučivanje kako ih tretirati
 • Pružanje podrške i smjernica Upravi organizacije,  o tome kako tretirati otkrivena problematična područja ili uočene probleme
Potrebna znanja i vještine:
Ovo je izvanredna prilika za pojedinca s već stečenim rukovodnim iskustvom i stručnosti u području revizije, kao i demonstriranom sposobnošću upravljanja raznim interesnim skupinama i njihovim očekivanjima,  kroz redovitu komunikaciju, među ostalima i u timovima s različitim kulturnim okruženjem. Kandidat treba pokazati proaktivan stav u procjeni usklađenosti poslovanja s pravilima i propisima, kao i praktičan, ali vrlo organiziran i dobro strukturiran pristup predstavljanju revizijskih problema unutar organizacije i prema Upravi. 
Pored zakonom propisanih općih uvjeta/uslova, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete/uslove:
profesionalno:
 • Univerzitetska diploma iz poslovne administracije ili prava, po mogućnosti s fokusom na bankarstvo
 • Posjedovanje certifikata ovlaštenog internog revizor
 • Poželjno je dodatno revizijsko obrazovanje (CIA ili drugi certifikati)
 • Minimalno 7 godina radnog iskustva u banci / financijskoj instituciji
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u području revizije (zakonska ili interna revizija) u banci / financijskoj instituciji, u internacionalnom okruženju
 • Izvanredno poznavanje Zakona o bankama u BiH
 • Odlično vladanje engleskim jezikom u pismu i govoru
osobno:
 • Neovisan i sistematičan stil rada
 • Izražene rukovodne vještine
 • Izražena osobnost i dobre prezentacijske vještine
 • Asertivnost i sposobnost komuniciranja
 • Dinamična i otvorena osobnost
 • Spremnost za sudjelovanje u edukacijskim inicijativama
 • Spremnost za službena putovanja
Za navedeno radno mjesto radni odnos će se zasnovati u HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., sa punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Mjesto rada: Mostar / Sarajevo, BiH

Smatrate li da ispunjavate potrebne uvjete/uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenom radnom mjestu, imate adekvatna stručna znanja i spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja i profesionalni razvoj, s punim povjerenjem dostavite svoju dokumentaciju koja treba sadržavati:
 • aplikaciju (prijavu  s naznačenom pozicijom i mjestom rada),
 • CV / životopis,sa fotografijom,
 • ovjerenu fotokopiju dokaza o stručnoj spremi
 • ovjerena kopija dokaza o položenom revizorskom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu,
 • ovjerene fotokopije certifikata o stručnim seminarima / licencama,
 • preporuke / mišljenja prethodnih poslodavaca za posljednje 3 godine rada, 
Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
Kneza Branimira 2b, 88000 Mostar, BiH 
s naznakom «Prijava na natječaj/konkurs»
ili 
Elektronskim putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS". 
s naznakom «Prijava na natječaj/konkurs - Direktor Odjela interne revizije»

Kontakt telefon Tima upravljanja ljudskim resursima: +387 (0)33 757 590.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja natječaja/konkursa.
Dostavljena dokumentacije se ne vraća.
Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće biti uzete u obzir.
________________________________________________________________________

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
announces
VACANCY 
to fill a position of

Director of the Internal Audit Department 1 (one) performer (m / w)

Reporting to the AC/SVB and serving as an independent member of the Management Team, this position's primary responsibility is to plan, oversee, and directing the audit functions. And also to establish policies and procedures for the Audit Department ensuring the adherence to all professional standards. 
In addition and in the function as the Chief Audit Executive in the organization, s/he implements the annual audit plan which includes scheduling of Department resources, planning the audit objectives, balancing risk evaluation, approving the scope and methodology, reviewing supporting documentation and conclusions.
The Head of Internal Audit employs absolute objectivity in institutional assessments, authorizes the publication of reports based on a critical review of selected work papers and draft reports. S/he ensures that findings are communicated in an effective manner which will encourage implementation of recommendations. Reports are issued to the Management Board, Supervisory Board, Audit Committee, and Senior Management. Moreover, an ongoing communication and reporting line with Group Audit is implemented.
The role requires effective and strong leadership skill by providing sound advice on methods to achieve business/educational strategic goals within a framework of risk management.

Your major tasks:
 • Steering and managing the organization´s audit department according to the audit plan
 • Setting up a short and long-term audit planning and strategy as an independent member of the management team
 • Internal quality assurance 
 • Performing risk assessments on key business activities and using this information to guide what to cover in audits
 • Execution of audits in the diverse divisions of the organization, e.g. in the field of credit business, risk management, collateral management, anti-money laundering, bank accounting and reporting, etc. 
 • Agreeing recommendations with relevant staff members/units to make improvements in both, short- and long-term perspective
 • Consulting on current problems of divisions as well as execution of audits regarding processes and procedures 
 • Supporting Group Audits as well as co-audits performed in the organization (with colleagues from the headquarters Group Audit department)
 • Independent accomplishment of audits regarding the compliance with legal requirements and accomplishment of “special audit investigations” (fraud suspicion, ad hoc risks, etc.)
 • Anticipating emerging issues through research and interviews and deciding how best to deal with them
 • Providing support and guidance to the organization´s Management Board on how to handle detected problematic areas or detected issues
Knowledge and skills required:
This is an extraordinary opportunity for an individual with already gained leadership experience and expertise in the field of auditing, and a demonstrated ability in managing a variety of stakeholders and their expectations through regular communications, among others in teams with diverse cultural backgrounds. The candidate should demonstrate a proactive attitude for assessing the business´ compliance to rules and regulations as well as a hands-on, but highly organized and well-structured approach to addressing audited issues within the organization and to the Management Board. Specific requirements include:

Besides the statutory general conditions / requirements, candidates must meet the following specific conditions / requirements:
professional:
 • University degree in Business Administration or Law, preferably with banking focus
 • Authorized Auditor Certificate
 • Other auditing education appreciated (CIA or other certifications)
 • Minimum 7+ years work experience in a bank/financial institution 
 • Minimum 5+ years of professional experience in the field of auditing (statutory or internal audit) in banks/financial institutions in an international environment
 • Profound knowledge in Bosnian baking law 
 • Sound command of written and oral English
personal:
 • Independent and systematic working style
 • Strong leadership skills
 • Strong appearance and good presentation skills
 • Assertiveness and ability to communicate
 • Dynamic and open-minded personality
 • Willingness to attend training initiatives
 • Willingness to travel
For the above-mentioned position with HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., the employment status will be established on the basis of full-time, permanent employment contract, with probation period of six months.

Place of work: Mostar / Sarajevo, BaH .

If you consider that you meet the necessary requirements / conditions for this position, have adequate expertise and you're ready for dynamic and responsible job, further training and professional development, please submit, with full confidence, your documentation, that should include:
 • Application (indicating the position and place of work),
 • CV / resume, with photo,
 • Certified copy of a diploma,
 • Certified copy of licenced auditor certificate,
 • Proof of work experience,
 • Certified copies of the certificate of professional seminars / licenses
 • Recommendations / reviews of previous employers for last 3 years.
The documentation should be submitted to the address:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
Kneza Branimira 2b, 88000 Mostar, BaH
with the reference "Application for the vacancy»

Contact phone of Human Resource Management Team: +387 (0) 33 757 590.
The deadline for applications is 15 (fifteen) days from the date of publication of the vacancy.
The submitted documents will not be returned.
Incomplete and untimely filed applications will not be considered.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!