Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Natječaj za ravnatelja škole - Srednja škola likovnih umjetnosti„Gabrijela Jurkića“
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.05.2015. Ističe 03.06.2015.

Detaljno

Temeljem čl. 62. točka 3. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNŽ (8/00, 4/04, 5/04, 8/06), čl. 47. točka 2. Statuta škole, Školski odbor Srednje škole likovnih umjetnosti „Gabrijela Jurkića“ Mostar, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ broj: 05-02-40-947/15 od 30.04.2015. godine, te Odluke Školskog odbora broj: 04-108/15 od 15.05.2015. godine, r a s p i s u j e   s e

 
N A T J E Č A J
za ravnatelja škole
 

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati uvjete za nastavnika s visokom stručnom spremom i najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj svaki kandidat treba priložiti ovjerene kopije dokumenata (kopija ne starija od 6 mjeseci ) s adresom i kontakt telefonom:

dokaz o stručnoj spremi
dokaz o položenom stručnom ispitu
Kratak životopis
uvjerenje Suda o nekažnjavanju
uvjerenje o državljanstvu
dokaz o radnom stažu
 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu :

 

Srednja škola likovnih umjetnosti„Gabrijela Jurkića“
Bleiburških žrtava 35
88 000  M o s t a r
s naznakom „ za natječaj “
   

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Bankar za fizička lica (m/ž) - SBERBANK BH d.d.
Mostar, Cazin, Brčko
Bankarstvo
Kompanija: SBERBANK BH d.d. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.05.2015. Ističe 25.05.2015.

Detaljno

Tražimo velike umove pionirskog duha.

Sberbank BH d.d., članica Sberbank grupe nastoji postati vodeća banka u segmentu inovacija bankarskih proizvoda koji su bazirani na izvrsnosti i najsavremenijim tehnologijama. Uz pomoć ekspertize naših zaposlenika i usmjerenošću na klijente, Sberbank Europe želi izgraditi most poslovne saradnje sa zemljama Istoka, te postati jedinstven bankarski partner u zemljama Srednje i Istočne Evrope, Rusije i Komonvelta. Da bismo ostvarili svoje ambiciozne ciljeve, potrebni su nam veliki umovi pionirskog duha: zaposlenici koje motivišu izazovi, inspirišu zajednički ciljevi i koji su posvećeni ostvarenju vrhunskih rezultata. Sberbank Europe je grupacija u kojoj se njeguje kontinuirani razvoj i unaprjeđenje poslovanja u korist naših klijenata. Ukoliko i Vi želite razvijati svoje vještine i postati dio našeg tima, molimo da pošaljete Vašu prijavu na:  

OGLAS 
za prijem u radni odnos na radno mjesto

BANKAR ZA FIZIČKA LICA 
– POSLOVNICA BRČKO, POSLOVNICA MOSTAR, POSLOVNICA CAZIN –

Uslovi: 
 • SSS, završena srednja ekonomska škola ili gimnazija
 • VŠS/VSS, zavšen Ekonomski fakultet
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje tržišta
 • Izražene prodajne i pregovaračke vještine
 • Izražene komunikacijske i prezentacijske vještine
Opis osnovnih odgovornosti: 
 • Akvizicija novih i postojećih klijenata u segmentu fizičkih lica - mass klijenti sa ciljem ostvaranja prodajnog plana na nivou poslovnice.
 • Planiranje prodajnih aktivnosti te ciljano usmjeravanje ponude proizvoda klijentima.
 • Prepoznavanje potreba klijenata te usmjeravanje na proizvode i usluge Banke.
 • Otvaranje svih vrsta računa, priprema zahtjeva za kartice, kredite i depozite kao i ostale proizvode i usluge u skladu sa važećim procedurama Banke.
 • Obavljanje bezgotovinskih transkacija za mass klijente.
 • Iniciranje prijedloga novih proizvoda.
Ukoliko prepoznajete Sberbank BH d.d. kao potencijalnog poslodavca i želiti postati dio našeg tima, ljubazno Vas molimo da dostavite Vašu biografiju putem online prijavnog obrasca. U nastavku dostavljamo link koji će Vas direktno uputiti na prijavni obrazac
                           
*Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora - Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.05.2015. Ističe 29.05.2015.

Detaljno

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, na osnovu Odluka Upravnog odbora Fakulteta broj: 141-1-6/225-1/15, 141-1-6/404-1/15 i 141-1-6/404-2/15, r a s p i s u j e   

K O N K U R S
z a    i z b o r
 

Nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast:

Tehnologija i modeli u sportu - 1 izvršilac
 

Nastavnika u zvanju vanrednog profesora, radi angažovanja u svojstvu spoljnog saradnika (bez zasnivanja radnog odnosa), za užu naučnu oblast:

Metodologija – 1 izvršilac
 

Nastavnika u zvanju docenta – reizbor, radi angažovanja u svojstvu spoljnog saradnika (bez zasnivanja radnog odnosa), za užu naučnu oblast:

Medicina sporta - 1 izvršilac
 

Saradnika u zvanje asistenta, radi angažovanja u svojstvu spoljnog saradnika ( bez zasnivanja radnog odnosa), za užu naučnu oblast:

Organska hemija – 1 izvršilac
 

Uslovi za izbore u zvanja propisani su Statutom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, te Pravilnikom o minimalnim uslovima u postupku izbora u nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a zainteresovani kandidati ih mogu vidjeti u konkursu objavljenom na web stranici Fakulteta (nf.unmo.ba).

 

Prijavu sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti u dva primjerka u roku od 15 dana od dana objavljivanja u „Dnevnom listu“, na adresu:

 
Nastavnički  fakultet
Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar
U.S.R.C.  „ Midhat Hujdur Hujka“  b.b.
88 104   M o s t a r
sa naznakom „za konkurs“
 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti razmatrati.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodajni savjetnik (m/ž) - Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo
Gacko, Mostar, Trebinje, Tuzla
Osiguranje
Kompanija: UNIQA osiguranje Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 14.05.2015. Ističe 29.05.2015.

Detaljno

UNIQA osiguranje je druga najveća osiguravajuća kuća na tržištu Bosne i Hercegovine čiju porodicu čini 380.000 osiguranika. Pridružite se našem uspješnom timu na navedenoj poziciji

Prodajni savjetnik
Mostar, Trebinje, Gacko, Tuzla

Kvalifikacije:
 • Poželjno iskustvo u prodaji
 • Minimalno srednja stručna sprema
 • Izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • Sklonost timskom radu, ali i mogućnost samostalnog djelovanja
 • Proaktivnost i usmjerenost cilju
 • Poznavanje rada na računaru
Odgovornosti:
 • Prodaja proizvoda osiguranja pravnim i fizičkim licima
 • Briga i unapređenje poslovnog odnosa sa klijentima
 • Koordinacija i nadzor svih poslovnih aktivnosti sa klijentima
 • Stručno savjetovanje klijenata o proizvodima i uslovima osiguranja 
Nudimo Vam izazovan posao  u dinamičnom okruženju te mogućnost napredovanja i ličnog razvoja.

Prijavite se na navedeni konkurs u narednih 15 dana putem linka: UNIQA_prijava 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Zavodu za školstvo Mostar
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.05.2015. Ističe 23.05.2015.

Detaljno

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK-a", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Zavoda za školstvo Mostar, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u 
Zavodu za školstvo Mostar
2/444

 

- Stručni suradnik za glazbenu kulturu u Odjelu za opće obrazovanje - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Analizira i prati realizaciju planova i programa glazbene kulture; vrši obradu i izrađuje bazu podataka; sačinjava analizu, te predlaže mjere za poboljšanje utvrđenih problema; priprema podatke za savjetnika glazbene kulture, te obavlja druge poslove od značaja glazbene kulture.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS, VII1, stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, prirodoslovno-matematički fakultet smjer glazbena kultura
- najmanje 1 ( jedna ) godina radnog iskustva ustruci, nakon stjecanja VSS

Prijavljivanje na natječaj: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, dužni su dostaviti i :
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu 
FBiH, www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavjesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog natječaja, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb, 88 000 Mostar
sa naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Zavodu za školstvo Mostar"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR 

mr. sc. Sead Maslo

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar/ica - S.U.R Restoran Leami
Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.05.2015. Ističe 03.06.2015.

Detaljno

Potrebne 2 konobar-ice za rad u restoranu  prevoz,hrana i pice  i plata osigurano sve inf na br tel 066/352-621

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Monter pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Dubrovnik, Bihać, Banja Luka, Mostar, Vitez, Neum
Zanatske usluge
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 28.04.2015. Ističe 28.05.2015.

Detaljno

Monter pločastog nameštaja salon Kalea Mostar, Vitez, Banja Luka, Bihać, Neum i Dubrovnik.

Opis radnih aktinosti:
 • montaža pločastog namještaja na adresi kupca,
 • isporuka tapaciranog i pločastog namještaja na adresu kupca,
 • kontrola robe prilikom preuzimanja i utovara namještaja,
 • samostalno obavljanje radnih aktivnosti,
 • organizovanje radnih aktivnosti po planu,
 • održavanje zaduženog alata i sredstava za rad,
 • savjesno izvršavanje radnih zadataka,
 • samostalno i aktivno učešće u dodjeljenim zadacima. 
Uslovi:
 • SSS – poželjno stolarskog/tehničkog usmjerenja,
 • samostalnost na poslovima montiranja namještaja,
 • poželjno da osoba zna napraviti razradu po dobijenim skicama i nacrtima,
 • poželjno najmanje 1 godina iskustva na izradi i montaži kuhinja, američkih plakara,  komoda  i ostalog pločastog namještaja,
 • položen vozački  ispit B, C kategorije,
 • spremnost za rad na terenu,
 • potrebna stručnost, preciznost, samostalnost, odgovornost, marljivost, kreativnost.
Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:
 • Salon Kalea Mostar, Vitez, Banja Luka, Bihać, Neum i Dubrovnik, po 1 izvršioc
Nudimo:
 • Stalni radni odnos,
 • Rad u mladom i stučnom timu.
Zainteresovani kandidati CV sa slikom mogu slati na:
Email: posao@kalea.ba
Fax:033/401-166 ili
Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar/ica - Ugostiteljski objekat Caffe bar Passage
Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.04.2015. Ističe 25.05.2015.

Detaljno

Traži se konobar-ica za rad u caffe slastičarnoj Passage u Mostaru u Cernici, preko puta hotela Ruža. 

Sve detaljnije informacije na broj: 061 142 813. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!