Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Tehnički rukovodilac-pomoćnik - Teko Mining d.o.o. Lapišnica
Istočno Sarajevo
Energetika i rudarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 30.01.2018.

DetaljnoTehnički rukovodilac-pomoćnik – 1 izvršilac - na određeno vrijeme (probni rad) – 3 mjeseca sa mogućnošću produženja ugovora

II Opis radnog mjesta: sarađuje u izradi koncepcije proizvodnje prema zahtjevima rukovodstva, glavnog rukovodiocatržišta i propisanih tekućih standarda iz Zakona o rudarstvu i drugih tehničkih propisa; učestvuje, organizuje i koordinira geološka istraživanja i vodi računa da se geološkim istraživanjima obezbjeđuju dovoljne rezerve sirovine za potrebe proizvodnje; učestvuje na izradi projekata eksploatacije mineralnih sirovina i pogona za preradu sirovine; analizira tehničke karakteristike mašina i opreme iz oblasti rudarstva, vrši izbor i predlaže nabavku i ugradnju u sklopu projekta; organizuje i surađuje sa tehničkim rukovodiocem za sve što se odnosi na: otkrivu, bušenje i miniranje, prema projektnoj dokumentaciji, usmjerava rudarske radove i kontroliše tehnologiju otkopavanja i transporta robe zajedno sa tehničkim rukovodiocem, sarađuje sa tehničkim rukovodiocem u tehnološkom procesu prerade i kontroliše da li se proces izvodi pravilno; sarađuje sa naučnim ustanovama, institutima, fakultetima i školama radi unapređenja procesa proizvodnje i obezbjeđenja potrebnih stručnih kadrova; koordinira rad proizvodnje i održavanja kao i saradnju sa drugim radnim jedinicama u društvu; sarađuje na tehničkom održavanju i remontu pogona, opreme i mehanizacije za utovar, transport, opreme za bušenje i miniranje; koordinira planiranje remontovanje mašina i mehanizacije; predlaže plan proizvodnje RJ prema mogućnostima i postojećim kapacitetima za proizvodnju; koordinira sa tehničkim rukovodiocem i rukovodstvom kamenoloma oko izrade godišnjih planova investiranja RJ potrebnih da bi se realizovala planirana proizvodnja; kontroliše kvalitet proizvoda, saglanso propisima i tehničkim standardima i koordinira organiziranje ispitivanje kvaliteta sa institutima i dobijanje javnih isprava (atesta); u slučaju reklamacije kvalitete tumači propise i predlaže argumente za odbijanje ili odobravanje reklamacija, u kontaktu sa tehničkim rukovodiocem i rukovodstvom kamenoloma, predlaže izvođenje stručnih usluga i drugu saradnju u cilju smanjenja zastoja rada, učestvuje u radu komisija na provjeri znanja kod polaganja ispita za stručno osposobljavanje zaposlenih; obavlja i druge poslove iz oblasti rudarstva, kontaktira sa državnim organima i inspekcijama i postupa po njihovim nalazima po predhodni konzultaciji sa tehničkim rukovodiocem i rukovodstvom kamenoloma, obavezan je da u toku rada koristi propisana sredstva lične zaštite na radu, prati standarde sistema upravljanja kvalitetom (ISO stadnarde), obavlja i druge poslove po nalogu tehničkog rukovodioca i direktora.

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
- da je državljanin RS, odnosno BiH,
- da je punoljetan,
- da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivična djela koja ih čine nesposobnim za obavljanje poslova u kamenolomu,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

IV Posebi uslovi za prijem u radni odnos:
- završen rudarsko-geološki fakultet,
- diplomirani inženjer rudarstva,
- VSS / VII stepen,
- položen stručni ispit iz oblasti rudarstva,
- 3 godine radnog staža u struci,
- položen vozački ispit „B“ kategrije.

V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće obavješteni o mjestu i datumu održavanja intervijua.

VI
Prijava na konkurs, uz dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa, dostavlja se na adresu poslodavca Bulozi bb, poštanski pretinac 71420 Pale ili na e-mail: nenad.ilic@tekomining.com.
Rok za prijave je 30.01.2018. godine

VII
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar - MOTEL “AMER PIER” Doboj
Doboj
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 26.01.2018.

DetaljnoKonobar

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- KV, SSS
- M/Ž
- Poželjno radno iskustvo

MOTEL “AMER PIER”
Adresa/sjedište poslodavca
Stanić Rijeka bb, 74000 Doboj

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 066/288-163.

Komentari

nedjo arsenic 17.01.2018. 11:41

Ako slucajno ne nadjete kuhara dali u toj verziji moze da dodje u obzir umirovljenik sa 65 god zivota i 4o god rad staza POZDRAV
Radnici u proizvodnji - “BALKAN STAR” d.o.o. Derventa
Doboj
Proizvodnja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 11.02.2018.

DetaljnoRadnici u proizvodnji

Potrebni:
-Radnici za šivanje gornjih dijelova obuće;
-Pripremači;
-Krojači;
* Mladi radnici, zainteresovani da se obuče za rad u  proizvodnji obuće.

Uslovi:
- Spremnost da uče i osposobljavaju se za rad u proizvodnji gornjih dijelova obuće.
- Nije obavezna završena škola obućarskog smjera.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

“BALKAN STAR”  d.o.o. Derventa 
Fabrika za proizvodnju gornjih dijelova obuće
Lug bb ( kod Petrol pumpe)
053/332-445

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kuhar - MOTEL “AMER PIER” Doboj
Doboj
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 26.01.2018.

DetaljnoKuhar

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- KV, SSS
- Ž

MOTEL “AMER PIER”
Adresa/sjedište poslodavca
Stanić Rijeka bb, 74000 Doboj

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 066/288-163.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista - A.D. «Kosmos» Banja Luka
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 30.01.2018.

DetaljnoKomercijalista, VSS, 1 izvršilac.

II Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:
-da imaju završen Ekonomski fakultet,  Pravni fakultet ili završen fakultet tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme, VSS,
-radno iskustvo na komercijalnim poslovima,
-probni rad u trajanju od 03 (tri) mjeseca.

IV Opis posla:
-organizacija i sprovođenje prodajnih aktivnosti,
-stalni kontakt sa postojećim i rad na pronalaženju novih kupaca,
-učesvuje u ugovaranju poslova i priprema elemente za zaključivanje kupoprodajnih i drugih ugovora,
-analiza prodaje, naplate i rezultata,
-analiza konkurencije i tržišta,
-izvještavanje o svim aktinostima i rezultatima,
-izrada ponuda, predračuna, računa i sl.
V Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

VI Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu «Kosmos» Banja Luka, ul. Cetinjska br. 1.

VII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnički sekretar - Advokatska kancelarija Baroš Banja Luka
Banja Luka
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 23.01.2018.

DetaljnoAdvokatska Kancelarija Baroš, advokat dr Predrag Baroš (u daljem tekstu: Poslodavac) objavljuje konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto tehničkog sekretara, sa nepunim radnim vremenom (20 časova sedmično).

Poslovi koje će radnik obavljati su sledeći:
• prijem, razvrstavanje i slanje poštanskih pošiljki i e-mail pošte i vođenje evidencije o istim,
• prijem i razvrstavanje svih vrsta pismena,
• skeniranje zaprimljene dokumentacije,
• prijem i preusmjeravanje telefonskih poziva,
• popunjavanje različitih formulara, obrazaca i sl.,
• ostali administrativni poslovi po nalogu Poslodavca.

Stručne kvalifikacije koje radnik mora posjedovati su najmanje SSS i aktivno poznavanje engleskog jezika.
Pored toga, radnik mora posjedovati i sledeće vještine i osobine:
• poznavanje rada na računaru (MS Office paket, Outlook, korišćenje interneta),
• poznavanje principa rada na skeneru, faksu, fotokopir mašini i sl.,
• komunikativnost i ljubaznost,
• preduzimljivost i sposobnost organizacije poslova.

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Curriculum vitae (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati poštom na adresu Nikole Pašića br. 16, 78.000 Banja Luka ili na e-mail adrese: info@bblegal.ba i predrag.baros@bblegal.ba u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer prodaje - EON ICT d.o.o.
Banja Luka
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.01.2018. Ističe 11.02.2018.

Detaljno

EON ICT d.o.o, kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti distribucije i prodaje renomiranih svjetskih proizvođača pasivne i aktivne mrežne opreme Panduit, Conteg, Fibrain, itd., zbog povećanja obima posla raspisuje oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta :

INŽENJER PRODAJE

Ukoliko ste mladi, ambiciozni i komunikativni, a istovremeno posjedujete izražene vještine prodaje I potrebno tehničko poznavanje prirode našeg posla nudimo Vam mogućnost da postanete dio našeg tima.

Opis posla:

 •            Komunikacija sa postojećim klijentima i unapređenje prodaje
 •            Identifikovanje poslovnih prilika i komunikacija sa novim klijentima
 •            Kreiranje prezentacija, prezentovanje usluga i proizvoda kompanije prema zahtjevima klijenata
 •            Analiza tržišta i kreiranje novih proizvoda
 •            Identifikovanje potreba postojećih i novih korisnka
 •            Konstantno usavršavanje iz oblasti prodaje i marketinga
 •            Kreiranje godišnjeg plana prodaje
 •            Identifikovanje novih poslovnih prilika
 •            Istraživanje tržišta

Kvalifikacije:

 •            SSS ili VSS ekononskog ili tehničkog smjera
 •            Poznavanje informaciono-komunikacionih tehnologija
 •            Napredno poznavanje pasivne I aktivne ra čunarske mrežne opreme (kablovi, kanali, utičnice, ormari, switchevi, ruteri, itd…)
 •            Dobro poznavanje engleskog jezika
 •            Izražene govorne i prezentacione vještine
 •            Izražene organizacione sposobnosti
 •            Spremnost na putovanje i terenski rad, putovanje  50% radnog vremena.
 •            Vozačka dozvola B kategorije

Prednosti:

 •            Napredno poznavanje informaciono-komunikacionih tehnologija
 •            Iskustvo u istim ili sličnim poslovima
 •            Iskustvo u upotrebi CRM-a

 

Zainteresovani kandidati svoje biografije mogu dostaviti putem e-maila posao@eonict.ba           

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Obezbjeđenje i naplatna služba (m/ž) - EUROPA DD - Hotel Europa
Sarajevo
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.01.2018. Ističe 11.02.2018.

Detaljno

GRUPACIJA HOTELI EUROPA , za potrebe hotela Europe i hotela Holiday raspisuje

K O N K U R S 
Za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta :

 1. VK kuhar- Glavni kuhar 4 izvršioca
 2. Kuhar 4 izvršioca
 3. Pomoćni kuhar 3 izvršioca
 4. Pomoćno osoblje za pranje suđa u kuhinji 3 izvršioca
 5. Rezervacije 1 izvršioca
 6. Šef recepcije 1 izvršioca
 7. Recepcionerke/ri 1 izvršioca
 8. Recepcioneri za rad u noćnoj smjeni 1 izvršioca
 9. Šef ugostiteljskog sektora- Šef sale 1 izvršioca
 10. Konobar/ica 8 izvršioca
 11. Šanker/ica 6 izvršioca
 12. Sobarice 8 izvršioca
 13. Higijeničarke 6 izvršioca
 14. Vešerajke 3 izvršioca
 15. Obezbjeđenja i naplatna služba 2 izvršioca
 16. Fizioterapeut 1 izvršioca
POTREBNI USLOVI ZA RADNA MJESTA:  Završena odgovarajuća stručna sprema,radno iskustvo najmanje 5 -10 godina u struci ( za poziciju 1,2,5,6,8,9,10,11) , sa ostala radna mjesta završena srednja stručna sprema, radno iskustvo najmanje 2-5 godina u struci, poznavanje jednog stranog jezika i rada na računaru; 
Svi zainteresovani svoje prijave u pisanoj formi (biografija sa slikom) trebaju isključivo dostaviti na adresu :
HOTEL EUROPE (recepcija)
VLADISLAVA SKARIĆA 5
SARAJEVO , BIH
Napomena : Kopije dokumenata se ne vraćaju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!