Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Muški frizer - „UOMO“ s.p. Banja Luka
Banja Luka
Frizeri i kozmetičari
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.08.2018. Ističe 07.09.2018.

DetaljnoMuški frizer na neodređeno vrijeme.

- ne mora posjedovati radno iskustvo,
- rad u dvije smjene,
- Mjesto rada: Banja Luka,

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na telefon 065/778-063.
Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Muško frizer - „UOMO“ s.p. Banja Luka
Poljski partizanski bataljon 70,
78000 Banja Luk

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sudski asistent- daktilograf - OKRUŽNI SUD U BANjALUCI
Banja Luka
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.08.2018. Ističe 23.08.2018.

DetaljnoSudski asistent- daktilograf,  2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, 
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili  za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:
IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase ili III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent, radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
1. Fotokopiju lične karte ili pasoša;
2. Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
3. Fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
4. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdati od poslodavca,
5. za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave, i na osnovu usmenog razgovora sa kandidatima.
Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke Predsjednice suda.
Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru, potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri mjeseca).

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i web stranici suda http://www.okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića  broj 12.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Operater fakturisanja i obrade podataka (m/ž) - Vindija d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.08.2018. Ističe 22.08.2018.

Detaljno

VIZIJA

Za bilo kakav uspjeh u životu potrebna je vizija, pogled u budućnost. Od svog osnivanja (1959. god.) Vindijina vizija je proizvodnja prirodne, zdrave i gastronomski vrijedne hrane. Danas njeni asortimani jela i pića u svjetskom su dometu, temelje se na suvremenom prehrambenom znanju (nutricionizmu), čije je osnovno načelo: zdravlje potrošača i užitak stola.

MISIJA

Zaposlenici Vindije smatraju svojom društvenom misijom proizvodnju hrane koja pridonosi zdravlju, kondiciji, vitalnosti i dugovječnosti čovjeka naših dana. To su uglavnom dijetalni asortimani, funkcionalne prehrane kao promotora zdravlja. Ne govore li to njene vodeće marke ‘z bregov (mlijeka, fermenti, sirevi), Cekin (piletina), Vindon (puretina), Vindi prirodni voćni sokovi, Latica integralni kruh … redom dobitnici međunarodnih i svjetskih priznanja.

STRATEGIJA 
 • u proizvodnji to je primjena nutricionističkog znanja i elektroničke tehnologije; 
 • u distribuciji strogo respektiranje cool režima: (hladnjače, rashladne vitrine u prodavaonicama) i dnevna dostava uvjek svježe robe; 
 • u marketingu: istraživanje tržišta, kreacija noviteta, dizajn ambalaže, masmedijska promidžba, odnosi s javnošću, gastronomske i sajamske izložbe u zemlji i svijetu promocija turističke i sportske prehrane, sponzorstva i donatorstva; 
 • internet:   www.vindija.hr
Na osnovu ukazane potrebe društvo Vindija d.o.o. Sarajevo dana 07.08.2018. godine objavljuje:

KONKURS za prijem u radni odnos
OPERATER FAKTURISANJA I OBRADE PODATAKA U PODRŽNICI SARAJEVO 

POSLOVI I ODGOVORNOST 
 • Likvidatura i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata vezanih za kompletnu maloprodaju Vindije d.o.o. Sarajevo, 
 • Izrađuje, knjiži i arhivira kompletnu ulazno/izlaznu dokumentaciju vezano za  prodavaonica i  diskonte, kalkulacije, nivelacije, knjiženja u salda konti, 
 • Svakodnevno vrši prenos (putem modemske veze), sinhronizaciju svih ulazno-izlaznih dokumenata, tj. svih promjena u prodavaonama (prenosi ulazne kalkulacije, nivelacije, preuzima prodaju iz prodavaona), 
 • Koordinacija sa prodavaonama, 
 • Izrađuje, knjiži i arhivira kompletnu ulazno dokumentaciju vezanu za nabavku robe u prodavaonice direktno od drugih dobavljača,
 • Redovno usklađuje stanje prodavaona i diskonta sa financijskom evidencijom- glavnom knjigom i ustanovljava inventurne razlike, 
 • Odgovoran je za arhiviranje i čuvanje dokumentacije u svom djelokrugu rada vezanom za maloprodaju i diskont, 
 • Obavljanje drugih poslova ekonomske i financijske operative, 
 • voda i prateće robno-materijalne dokumentacije prodaje: informatički system – magacin – distributeri 
 • dgovornost za kontrolu i bilansiranje dokumenata nakon distribucije kao i za postupke u slučaju pojave eventualnih razlika 
POTREBNO OBRAZOVANJE I VJEŠTINE 
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom potrebno je da kandidati  zadovoljavaju sljedeće uslove: 
 • Minimalno SSS , 
 • Radno iskustvo na administrativnim poslovima obrade podataka - prednost 
 • Poznavanje rada na računaru, MS Word, MS Excel
ZA SVA RADNA MJESTA NUDIMO VAM: 
 • Rad u sigurnoj i stabilnoj kompaniji 
 • Stimulativna i iznadprosječna primanja 
 • Mogućnost daljeg usavršavanja i napredovanja.
Prijave sa kratkom biografijom (CV)  i dokazima o radnom iskustvu i stručnojspremi  i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana  od dana objavljivanja u pisanim i elektronskim medijima. 

Vindija d.o.o. Sarajevo Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo n/r Direktor-a, 
Direktor Vindije d.o.o. Sarajevo Ahmet Suljić, dipl. ecc
ili na e-mail:  posao@vindija.ba  kontakt telefon 033/568-340

NAPOMENA : U PRIJAVI OBAVEZNO NAVESTI NA KOJE RADNO MJESTO PODNOSITE PRIJAVU. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj službe logistike (m/ž) - Vindija d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.08.2018. Ističe 22.08.2018.

Detaljno

VIZIJA

Za bilo kakav uspjeh u životu potrebna je vizija, pogled u budućnost. Od svog osnivanja (1959. god.) Vindijina vizija je proizvodnja prirodne, zdrave i gastronomski vrijedne hrane. Danas njeni asortimani jela i pića u svjetskom su dometu, temelje se na suvremenom prehrambenom znanju (nutricionizmu), čije je osnovno načelo: zdravlje potrošača i užitak stola.

MISIJA

Zaposlenici Vindije smatraju svojom društvenom misijom proizvodnju hrane koja pridonosi zdravlju, kondiciji, vitalnosti i dugovječnosti čovjeka naših dana. To su uglavnom dijetalni asortimani, funkcionalne prehrane kao promotora zdravlja. Ne govore li to njene vodeće marke ‘z bregov (mlijeka, fermenti, sirevi), Cekin (piletina), Vindon (puretina), Vindi prirodni voćni sokovi, Latica integralni kruh … redom dobitnici međunarodnih i svjetskih priznanja.

STRATEGIJA 
 • u proizvodnji to je primjena nutricionističkog znanja i elektroničke tehnologije; 
 • u distribuciji strogo respektiranje cool režima: (hladnjače, rashladne vitrine u prodavaonicama) i dnevna dostava uvjek svježe robe; 
 • u marketingu: istraživanje tržišta, kreacija noviteta, dizajn ambalaže, masmedijska promidžba, odnosi s javnošću, gastronomske i sajamske izložbe u zemlji i svijetu promocija turističke i sportske prehrane, sponzorstva i donatorstva; 
 • internet:   www.vindija.hr
Na osnovu ukazane potrebe društvo Vindija d.o.o. Sarajevo dana 07.08.2018. godine objavljuje:

KONKURS za prijem u radni odnos
VODITELJ SLUŽBE LOGISTIKE U PODRUŽNICI SARAJEVO 

POSLOVI I ODGOVORNOST 
 • Odgovoran za organizaciju i provođenje aktivnih propisa vezanih za uvozno-izvozne aktivnosti  
 • Organizira, koordinira i nadzire provedbu i izvršavanje svih finasijsko-računovodstvenih i ekonomskih poslova preduzeća u dijelu uvoza/izvoza, 
 • Prati, proučava i primjenjuje sve zakonske propise koji se odnose na uvozno/izvozno poslovanje d.o.o.-a, 
 • Koordinira i surađuje sa radnicima uvoza/izvoza- poslovnog sustava Vindija d.d. Varaždin, te sa kupcima u tranzitu vezano za kvalitetno obavljanje poslova uvoza, 
 • Organizacija službe logistike, uvoza robe i distribucije robe 
 • Organizira i upravlja održavanjem voznog parka i drugih osnovnih sredstava u društvu 
POTREBNO OBRAZOVANJE I VJEŠTINE 
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom potrebno je da kandidati  zadovoljavaju sljedeće uslove: 
 • Visoka stručna sprema/Viša stručna sprema , prednost Saobraćajnog usmjerenja • Radno iskustvo na poslovima logistike 
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije 
ZA SVA RADNA MJESTA NUDIMO VAM: 
 • Rad u sigurnoj i stabilnoj kompaniji 
 • Stimulativna i iznadprosječna primanja 
 • Mogućnost daljeg usavršavanja i napredovanja.
Prijave sa kratkom biografijom (CV)  i dokazima o radnom iskustvu i stručnojspremi  i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana  od dana objavljivanja u pisanim i elektronskim medijima. 

Vindija d.o.o. Sarajevo Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo n/r Direktor-a, 
Direktor Vindije d.o.o. Sarajevo Ahmet Suljić, dipl. ecc
ili na e-mail:  posao@vindija.ba  kontakt telefon 033/568-340

NAPOMENA : U PRIJAVI OBAVEZNO NAVESTI NA KOJE RADNO MJESTO PODNOSITE PRIJAVU. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Referent prodaje (m/ž) - Vindija d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.08.2018. Ističe 22.08.2018.

Detaljno

VIZIJA

Za bilo kakav uspjeh u životu potrebna je vizija, pogled u budućnost. Od svog osnivanja (1959. god.) Vindijina vizija je proizvodnja prirodne, zdrave i gastronomski vrijedne hrane. Danas njeni asortimani jela i pića u svjetskom su dometu, temelje se na suvremenom prehrambenom znanju (nutricionizmu), čije je osnovno načelo: zdravlje potrošača i užitak stola.

MISIJA

Zaposlenici Vindije smatraju svojom društvenom misijom proizvodnju hrane koja pridonosi zdravlju, kondiciji, vitalnosti i dugovječnosti čovjeka naših dana. To su uglavnom dijetalni asortimani, funkcionalne prehrane kao promotora zdravlja. Ne govore li to njene vodeće marke ‘z bregov (mlijeka, fermenti, sirevi), Cekin (piletina), Vindon (puretina), Vindi prirodni voćni sokovi, Latica integralni kruh … redom dobitnici međunarodnih i svjetskih priznanja.

STRATEGIJA 
 • u proizvodnji to je primjena nutricionističkog znanja i elektroničke tehnologije; 
 • u distribuciji strogo respektiranje cool režima: (hladnjače, rashladne vitrine u prodavaonicama) i dnevna dostava uvjek svježe robe; 
 • u marketingu: istraživanje tržišta, kreacija noviteta, dizajn ambalaže, masmedijska promidžba, odnosi s javnošću, gastronomske i sajamske izložbe u zemlji i svijetu promocija turističke i sportske prehrane, sponzorstva i donatorstva; 
 • internet:   www.vindija.hr
Na osnovu ukazane potrebe društvo Vindija d.o.o. Sarajevo dana 07.08.2018. godine objavljuje:

KONKURS za prijem u radni odnos
REFERENT PRODAJE U PODRUŽNICI SARAJEVO 

POSLOVI I ODGOVORNOST 
 • Prati tržišna kretanja. 
 • Izrađuje ili prikuplja ponude uz saglasnost dobavljača. 
 • Pribavlja narudžbe i  vrši prodaju, odnosno nabavku robe. 
 • Vrši prodaju robe putem kataloga. 
 • Pregovara i ugovara nabavku opreme, sirovina i proizvoda te prodaju proizvoda. 
 • Pribavlja informacije o zahtjevima i zalihama, određuje količinu i kvalitet narudžbe, troškova,datume isporuke. 
 • Predlaže ostale uslove za zaključivanje ugovora. 
 • Pregovara i ugovara sa dobavljačima odnosno kupcima, te vodi evidenciju zaključenih ugovora. 
 • Kontroliše i prati izvršenje ugovora, rješava reklamacije po istim. 
 • Organizuje obezbjeđenje kontrole kvaliteta, kvantiteta i transporta. 
 • Vodi korespodenciju sa poslovnim partnerima 
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i istom odgovara za svoj rad. 
POTREBNO OBRAZOVANJE I VJEŠTINE 
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom potrebno je da kandidati  zadovoljavaju sljedeće uslove: 
 • Visoka stručna sprema/Viša stručna sprema , prednost Ekonomskog usmjerenja 
 • Radno iskustvo na poslovima prodaje • Vozačka dozvola „B“ kategorije
ZA SVA RADNA MJESTA NUDIMO VAM: 
 • Rad u sigurnoj i stabilnoj kompaniji 
 • Stimulativna i iznadprosječna primanja 
 • Mogućnost daljeg usavršavanja i napredovanja.
Prijave sa kratkom biografijom (CV)  i dokazima o radnom iskustvu i stručnojspremi  i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana  od dana objavljivanja u pisanim i elektronskim medijima. 

Vindija d.o.o. Sarajevo Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo n/r Direktor-a, 
Direktor Vindije d.o.o. Sarajevo Ahmet Suljić, dipl. ecc
ili na e-mail:  posao@vindija.ba  kontakt telefon 033/568-340

NAPOMENA : U PRIJAVI OBAVEZNO NAVESTI NA KOJE RADNO MJESTO PODNOSITE PRIJAVU. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac podružnice Sarajevo (m/ž) - Vindija d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.08.2018. Ističe 22.08.2018.

Detaljno

VIZIJA

Za bilo kakav uspjeh u životu potrebna je vizija, pogled u budućnost. Od svog osnivanja (1959. god.) Vindijina vizija je proizvodnja prirodne, zdrave i gastronomski vrijedne hrane. Danas njeni asortimani jela i pića u svjetskom su dometu, temelje se na suvremenom prehrambenom znanju (nutricionizmu), čije je osnovno načelo: zdravlje potrošača i užitak stola.

MISIJA

Zaposlenici Vindije smatraju svojom društvenom misijom proizvodnju hrane koja pridonosi zdravlju, kondiciji, vitalnosti i dugovječnosti čovjeka naših dana. To su uglavnom dijetalni asortimani, funkcionalne prehrane kao promotora zdravlja. Ne govore li to njene vodeće marke ‘z bregov (mlijeka, fermenti, sirevi), Cekin (piletina), Vindon (puretina), Vindi prirodni voćni sokovi, Latica integralni kruh … redom dobitnici međunarodnih i svjetskih priznanja.

STRATEGIJA 
 • u proizvodnji to je primjena nutricionističkog znanja i elektroničke tehnologije; 
 • u distribuciji strogo respektiranje cool režima: (hladnjače, rashladne vitrine u prodavaonicama) i dnevna dostava uvjek svježe robe; 
 • u marketingu: istraživanje tržišta, kreacija noviteta, dizajn ambalaže, masmedijska promidžba, odnosi s javnošću, gastronomske i sajamske izložbe u zemlji i svijetu promocija turističke i sportske prehrane, sponzorstva i donatorstva; 
 • internet:  www.vindija.hr
Na osnovu ukazane potrebe društvo Vindija d.o.o. Sarajevo dana 07.08.2018. godine objavljuje:

KONKURS za prijem u radni odnos
1. Rukovodilac podružnice Sarajevo - 1 izvršioc 


POSLOVI I ODGOVORNOST 
 • Organizuje rad, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim pismenim aktom direktora društva i aktom registarskog suda. 
 • Učestvuje  u organizaciji rada na izradi plana poslovanja i realizacij programa prodaje, 
 • Koordinira u radu sa službama i odjeljenjima, sudjeluje u nabavci, isporuci  robe i gotovih proizvoda. 
 • Organizuje i nadzire provedbu aktivnosti potrebnih za ostvarivanje poslovnih ciljeva Društva u okviru poslovne funkcije. 
 • Podnosi redovno  izvještaje o postignutim rezultatima, prema godišnjem planu. 
 • Obavlja i druge poslove koji su po prirodi potrebni za efikasno djelovanje funkcije/organizacijske cjeline kojom rukovodi. 
 • Obavlja i druge poslove po nalogu i ovlaštenju direktora Društva. 
POTREBNO OBRAZOVANJE I VJEŠTINE 
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom potrebno je da kandidati  zadovoljavaju sljedeće uslove: 
 • Visoka stručna sprema , Diplomirani ekonomista 
 • Radno iskustvo minimalno 2 godine na rukovodećim pozicijama 
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije
ZA SVA RADNA MJESTA NUDIMO VAM: 
 • Rad u sigurnoj i stabilnoj kompaniji 
 • Stimulativna i iznadprosječna primanja 
 • Mogućnost daljeg usavršavanja i napredovanja.
Prijave sa kratkom biografijom (CV)  i dokazima o radnom iskustvu i stručnojspremi  i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana  od dana objavljivanja u pisanim i elektronskim medijima. 

Vindija d.o.o. Sarajevo Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo n/r Direktor-a, 
Direktor Vindije d.o.o. Sarajevo Ahmet Suljić, dipl. ecc
ili na e-mail: posao@vindija.ba kontakt telefon 033/568-340

NAPOMENA : U PRIJAVI OBAVEZNO NAVESTI NA KOJE RADNO MJESTO PODNOSITE PRIJAVU. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Senior Project Manager (m/f) - Comtrade System Integration d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.08.2018. Ističe 06.09.2018.

Detaljno

Comtrade System Integration is an IT Integration company with over 130 Engineers acrsoss 3 Development Campuses. We are currently engaged on some very exciting and challenging projects in different industry niches. Through our partnerships with global technology leaders, including Microsoft, Oracle, IBM and EMC we offer premium IT products, professional services and expertise in design, development and integration of systems and applications.
We are looking for senior engineers who will play a key role in leading technical team towards final solutions that will satisfy constraints and meets the customer expatiations, provides support to less experienced colleagues. You can expect to further develop your skills and expertise, while having a great time.

SENIOR PROJECT MANAGER

Senior Project manager oversees projects progress and provides project coordination ensuring timely activity, integration, productivity and efficient use of resources fulfilling the responsibilities specified for the Role

Job description:
 • Defines, documents and carries out small projects or sub-projects, alone or with a small team, actively participating in all phases.
 • Identifies, assesses and manages risks to the success of the project.
 • Agrees project approach with stakeholders.
 • Monitors costs, timescales and resources used
 • Facilitates communication
 • Ensures that own projects are formally closed and, where appropriate, subsequently reviewed, and that lessons learned are recorded.
 • Collaborate with a team to define, design and ship projects
 • Ensure that your team utilizes technology effectively
 • Mediate any interpersonal issues within teams or with other stakeholders
Skills Required
 • 5+ years in IT project management
 • Experience in a leading diverse teams, preferably remote teams as well
 • Thorough understanding of the software development process
 • Understanding of team development and the ability to communicate on different levels
 • Interpersonal Skills: Treat others with courtesy, sensitivity, and respect.
 • Resilience: Deal effectively with pressure from different stakeholders; motivate the rest of the team in difficult times
 • Proven understanding of project tracking and Agile/SCRUM development methodologies
Please apply to the position through the Link: 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Senior .NET Developer (m/f) - Comtrade System Integration d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.08.2018. Ističe 06.09.2018.

Detaljno

Comtrade System Integration is an IT Integration company with over 130 Engineers acrsoss 3 Development Campuses. We are currently engaged on some very exciting and challenging projects in different industry niches. Through our partnerships with global technology leaders, including Microsoft, Oracle, IBM and EMC we offer premium IT products, professional services and expertise in design, development and integration of systems and applications.
We are looking for senior engineers who will play a key role in leading technical team towards final solutions that will satisfy constraints and meets the customer expatiations, provides support to less experienced colleagues. You can expect to further develop your skills and expertise, while having a great time.

Senior .NET Developer

WITH FOLLOWING REQUIRED SKILLS:
 • Excellent technical knowledge of programing in C# and .NET platform
 • Experience with designing, coding and testing new applications
 • Knowledge of the following technologies: ASP.NET, .NET, MVC, JavaScript, .NET Core - advantage
 • Good knowledge of relational databases, MS SQL Server and ORM technologies
 • Experience in developing web applications using at least one popular web framework (ASP.NET MVC, Angular)
 • Familiarity with architecture styles/APIs (REST, RPC, SOAP)
 • Proficient understanding of code versioning tools (such as Git, SVN, TFS)
 • Excellent troubleshooting and communication skills
 • Participate in requirements analysis
 • Collaborate with internal teams to produce software design and architecture
 • Develop documentation throughout the software development life cycle
ADDITIONAL REQUIREMENTS:
 • A minimum of 7 years of experience in architecture and development - ASP.NET.
 • Experience in development health information system is an advantage
 • Experience building large-scale distributed systems, especially with .NET applications
 • Experience in hands on collaboration with implementation teams - pair frequently on project work to understand the practical constraints, challenges and limitations of architecture decisions
 • Extensive knowledge of Object-Oriented design, SOLID and Domain-Driven Design principles
WE OFFER YOU:
 • A chance to work with an outstanding team of people
 • Great environment for personal and professional development
 • Opportunities for additional professional training and certification, free language classes
 • Stable and well-organized working conditions with a multitude of different exciting projects to work on
 • A dynamic environment within a technologically advanced organization
 • Lots of benefits that support your private life
 • Encouragement of innovation and questioning status quo, sharing ideas and knowledge
Please apply to the position through the Link: 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!