Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Zavarivač (m/ž) - Elektro-Agent d.o.o.
Tuzla
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2018. Ističe 17.02.2018.

Detaljno

Na osnovu ukazanih potreba, preduzeće Elektro-Agent d.o.o. dana 18.01.2018 godine objavljuje:

O G L A S
ZA PRIJEM RADNIKA

Raspisuje se Oglas za prijem radnika na slijedeća radna mjesta:

Zavarivač na CO2 aparatu............................................................................3 izvršioca

Uslovi: KV, iskustvo rada u struci najmanje 3 godine

Zaposlenim radnicima nudimo:
 1. Mogućnosti finansijskog stimulansa i napredovanja
 2. Stalni radni odnos
 3. Obezbijeđen topli obrok i prijevoz

Kanidati su prilikom prijave na Oglas obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova zahtjevanih Oglasom.

Prijave na Oglas obavljaju se lično na adresi:
 • Elektro-Agent d.o.o.
 • 21. Decembra br. 10, Bukinje
 • 75000 Tuzla.
Radnim danima od 08:00 – 16:00.
Kontakt telefon: 035-301-000 i 035-207-206
Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnički sekretar (m/ž) - Elektro-Agent d.o.o.
Tuzla
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2018. Ističe 17.02.2018.

Detaljno

Na osnovu ukazanih potreba, preduzeće Elektro-Agent d.o.o. dana 18.01.2018 godine objavljuje:

O G L A S
ZA PRIJEM RADNIKA

Raspisuje se Oglas za prijem radnika na slijedeća radna mjesta:

Tehnični sekretar (m/ž)...............................................1 izvršilac

Uslovi: Mašinska škola, iskustvo rada u struci najmanje 3 godine

Zaposlenim radnicima nudimo:
 1. Mogućnosti finansijskog stimulansa i napredovanja
 2. Stalni radni odnos
 3. Obezbijeđen topli obrok i prijevoz
Kanidati su prilikom prijave na Oglas obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova zahtjevanih Oglasom.

Prijave na Oglas obavljaju se lično na adresi:
 • Elektro-Agent d.o.o.
 • 21. Decembra br. 10, Bukinje
 • 75000 Tuzla.
Radnim danima od 08:00 – 16:00.
Kontakt telefon: 035-301-000 i 035-207-206
Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac/konobar i Kuvar - DOO “CSP“ DVOROVI, BIJELjINA
Bijeljina
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2018. Ističe 18.02.2018.

DetaljnoPotrebni radnici za rad na B.P. Kojčinovac:

1. Trgovac/konobar za rad na kasi i u kafiću……………2 izvršioca za rad na određeno vrijeme.
- završena SSS
- poželjno radno iskustvo u struci (nije presudno)
- pol nije bitan
- rad u dvije smjene
- plata po dogovoru

2. Kuvar (m/ž) …………….3 izvršioca za rad na određeno vrijeme
- poželjno radno iskustvo u struci (nije presudno)
- završena SSS (nije neophodno da je kuvarske struke)
- pol nije bitan
- plata po dogovoru

Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefon 055/350-475

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana obljavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kasir/ka - DOO ”DRAGSTES” CRNjELOVO
Bijeljina
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2018. Ističe 23.01.2018.

DetaljnoKasir/ka...............1 izvršilac

Opis posla
-izdavanje računa za kupljenu robu u trgovini i pumpi

- SSS
- poželjno radno iskustvo
- poznavanje rada na računaru
- starosne dobi od 20-35 godina

Oglas ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja na sajtu Zavoda za zapošljavanje RS i na oglasnoj tabli biroa Bijeljina

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 066/581-728.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik razredne nastave - OŠ “VUK STEFANOVIČĆ KARADžIĆ” Doboj
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoNastavnik razredne nastave-sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme-do 31.8.2018. godine, 

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,ne starijem od 6 mjeseci,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa, i
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu  kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili    uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Na oglas imaju pravo učešća i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik RS“ br.44/17.
Pravo učešća na oglasu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanju na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa će se obaviti u prostorijama JU OŠ  “Vuk Stefanović Karadžić” ,  u Doboju u srijedu  31.1.2018. godine u 09:00 časova.
Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na oglas. Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane) , na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS“-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - ,,VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT” d.o.o. BANjA LUKA
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 27.01.2018.

Detaljno1. Diplomirani građevinski inženjer (niskogradnja) - 1 izvršilac
2. Građevinski tehničar (niskogradnja) - 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove :

Radno mjesto broj 1 :
- građevinski fakultet VII stepen ( sa ili bez licence)
- položen stručni ispit
- profesionalan odnos i odgovornost

Radno mjesto broj 2 :
- građevinska škola IV stepen
- želja za napredovanjem i sticanjem novih znanja
- odgovornost
- sposobnost za rad na terenu

Mjesto rada : Banja Luka

Prijave na konkurs sa biografijama slati na navedenu adresu.

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

,,VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT” d.o.o. BANjA LUKA
K. PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 85A
78000 BANjA LUKA
051/272-751; 065/513-073

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač teretnog motornog vozila - DIGITAL-ELEKTRONIK d.o.o. Derventa
Doboj
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 31.01.2018.

DetaljnoVozač teretnog motornog vozila

Potrebni uslovi:
-C i E kategorija
-Državni ispit
-Posjedovanje digitalne kartice
-Minimalno 1 godina radnog iskustva u međunarodnom transportu

Nudimo vam:
-Mogućnost stalnog radnog odnosa
-Dinamičnu, kvalitetni i kreativnu radnu atmosferu
-Stimulativno okruženje (kvalitetna radna atmosfera i zarada u skladu sa vašim učinkom)

Ukoliko ste zainteresovani pošaljite nam vašu molbu sa biografijom putem pošte ili maila  do  31. 01.2018.godine.
DIGITAL-ELEKTRONIK d.o.o.
Kninska bb
74400 Derventa

Mail:Zeljka.Calakovic@de.at

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Šef maloprodajnog mjesta - HOLDINA d.o.o. Sarajevo R.J. Prijedor
Prijedor
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 31.01.2018.

DetaljnoHOLDINA d.o.o. Sarajevo, vodeća regionalna kompanija u oblasti prodaje nafte i naftnih derivata, članica INA i MOL Grupe, najveće naftne korporacije u jugoistočnoj Europi, sa preko 30.000 zaposlenika širom svijeta, traži novog člana tima da se pridruži uredu u Bosni i Hercegovini na radnom mjestu:

Šef maloprodajnog mjesta (1 IZVRŠILAC)
Mjesto rada: Prijedor

Organizacijska jedinica: Sektor Maloprodaja – Služba upravljanja maloprodajom
GLAVNI ZADACI I ODGOVORNOSTI:
- organizira i nadzire rad na maloprodajnom mjestu i odgovoran je za njeno poslovanje
- odgovoran je za ispravnost dokumenata koji se ispostavljaju na maloprodajnom mjestu
- odgovoran je za ažurnu dostavu dokumenata sa maloprodajnog mjesta u druge službe
- dužan je organizirati primopredaju između smjena na način da bude brza, točna i uredna
- kontrolira rad prodavača, te priprema mjesečni raspored zaposlenika
- od ugovornih dobavljača naručuje i preuzima robu
- obavezan je voditi računa o optimalnim količinama robe
- obavlja unos (prijem) robe u računar i izradu ulaznih dokumenata, organizira sve potrebne radnje za fizički prijem robe (goriva, ulja i maziva, plina u bocama, robe široke potrošnje)
- neposredno je odgovoran za vođenje zakonom propisane dokumentacije
- po potrebi obavlja i poslove prodavača

POTREBNE KVALIFIKACIJE:
- VŠS/SSS – srednja ili viša stručna sprema (ekonomska, tehnička, trgovačka i dr.)
- Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
- Razvijene vještine upravljanja ljudima
- Izražena sposobnost komunikacije i razvijene organizacione sposobnosti
- Sistematičnost, fleksibilnost i pouzdanost
- Poznavanje rada na računaru
- Poznavanje Engleskog jezika
- Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač

NUDIMO:
- Izazovno radno okruženje
- Mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja
- Rad u timu sa profesionalcima sa dugogodišnjim iskustvom
- Stimulativna primanja

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju biografiju, trebate dostaviti  putem email-a na: posao@holdina.ina.hr
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani i obaviješteni o rezultatima selekcijskog postupka.
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prijavom na oglas dajete suglasnost da se Vaši osobni podaci, kao i svi podaci koje će INA Grupa prikupiti za vrijeme trajanja selekcijskog postupka, mogu obrađivati, koristiti i razmjenjivati unutar INA Grupe/MOL Grupe u svrhu provođenja ovog postupka zapošljavanja te svih budućih postupaka zapošljavanja sukladno poslovnim potrebama INA Grupe/MOL Grupe. Kandidati su odgovorni za točnost, potpunost i ažurnost datih podataka.
Ukoliko kandidat ne želite da INA Grupa/MOL Grupa raspolaže njegovim podacima u daljnjim selekcijama, molimo da pošalje zahtjev za brisanje podataka na e-mail adresu: posao@holdina.ina.hr

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!