Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem radnika - TURISTIČKA AGENCIJA STAR TRAVEL DOO Banja Luka
Banja Luka
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 20.04.2018.

DetaljnoRad u turističkoj agenciji

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

-VII stepen stručne spreme iz oblasti društvenih nauka
-minimum dvije godine radnog iskustva
-odlično poznavanje rada na računaru
-odlično poznavanje engleskog jezika
-sklonost ka timskom radu
-izražene komunikacione sposobnosti
-spremnost za rad u dinamičnom i zahtjevnom okruženju
-proaktivnost i pozitivan stav
-prednost imaju kandidati sa završenim Amadeusom (sistemom za rezervaciju avionskih karata).

Motivaciono pismo i biografiju možete nam poslati do 20.04.2018. godine na  e-mail agencijastar@teol.net  ili na adresu turističke agencije STAR TRAVEL DOO,Jevrejska 6, 78000 Banja Luka.

Kandidate odabrane za dalji proces selekcije obavijestićemo u kratkom roku o sledećim koracima.

Svim ostalim kandidatima zahvaljujemo se na interesu za turisitčku agenciju STAR TRAVEL DOO te ih pozivamo da prate naše konkurse.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj produženog boravka - OŠ Dositej Obradović Srbac
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoVoditelj  produženog  boravka – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do 30.06.2018. godine, PO u Kukuljama, pripravnik

Za navedeno radno mjesto traži se profesor ili nastavnik razredne nastave, pripravnik.
        Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 01/16), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju(’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14 i 45/16), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu,potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14 i 45/16), i to:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije boraca.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju dana 30.04.2018. godine, u prostorijama JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Razboj Lijevče, sa početkom u 10,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko ne pristupe intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom ‘’za konkurs’’ dostaviti na sljedeću adresu:
JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Razboj Lijevče bb, 78429.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu ‘’Glas Srpske’‘.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćni radnik - “ČAIRE” sp Banja Luka
Banja Luka
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 02.05.2018.

DetaljnoPomoćni radnik u proizvodnji jufke (ž)

Mjesto rada: Banja Luka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti svaki radni dan od 10h do12h na adresu poslodavca:
Srđe Zlopogleđe bb, Obilićevo, Banja Luka.

Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik – profesor geografije - OSNOVNA ŠKOLA „RADE MARIJANAC“ Strojice
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoNastavnik – profesor geografije – 2 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2018. godine, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu “Službeni glasnik RS“ broj 1/16), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17), kao i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10 i 25/14). 
 
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
- da je državljanin BiH i RS,
- da je punoljetan,
- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest
  mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti,
  morala, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata i dokumentaciju vezanu za opšte uslove, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:

1.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje o navedenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
6.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole dana  30.04.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom „za konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - „Novi Jelšingrad“ d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 17.05.2018.

Detaljno1. METALOGLODAČ (BORVERKISTA) - 1 izvršilac
2. DISPEČER - 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

1. KV ili VKV sa i bez iskustva
2. SSS mašinske struke sa  ili bez iskustva sa opisom poslova:
- Čitanje tehničke dokumentacije
- Raspoređivanje poslova unutar proizvodnje u skladu sa definisanim tehničkim postupcima
- Manipulacija pozicijama prema tehničkim postupcima

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail: jovana.simic@novijelsingrad.com ili na adresu:
„Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banja Luka.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Hotel IN Međugorje - radnice za rad u restoranu, sobarice
Međugorje
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.04.2018. Ističe 17.05.2018.

Detaljno

Hotel IN i Hotel Martin u Međugorju 
traže više izvršitelja na sljedećim pozicijama:

- pomoćna radnica u kuhinji (potrebno iskustvo)
- sobarica/čistačica (potrebno iskustvo)
- radnica za restorana (posluživanje i održavanje), potrebno osnovno poznavanje engleskog ili talijanskog jezika

Nudimo redovna i stimulativna primanja. Mogućnost rada na smjenu (za radnike iz okolice) kao i mogućnost rada sa smještajem u hotelu. 

Prijave slati na info@hotelin.ba ili kontakt broj 063/563-506

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalist (m/ž) - Nameks d.o.o.
Široki Brijeg
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.04.2018. Ističe 30.04.2018.

Detaljno

Zbog povećanja obujma poslovanja, gospodarsko društvo NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg raspisuje natječaj za slijedeće radno mjesto:

Komercijalist (m/ž) - više izvršitelja

Područje rada: Široki Brijeg

Očekivane kompetencije: 
 • SSS/VŠS/VSS, ekonomskog usmjerenja
 • Najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva
 • Odlično poznavanje rada u MS Office paketu
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Mobilnost, fleksibilnost i sklonost timskom radu
 • Kreativnost, organizacijske i motivacijske vještine
 • Analitičke sposobnosti 
Odgovornost i zadaci:
 • Vođenje ključnih dobavljača
 • Pregovori, prodaja i implementacija ugovora s ključnim dobavljačima
 • Praćenje i analiza asortimana
 • Prijedlozi, pregovori i implementacija marketinških aktivnosti
 • Praćenje razvoja i aktivnosti konkurencije
 • Delegiranje konkretnih zaduženja prodajnom osoblju, te kontrola terena
 • Provođenje strategije dogovorene sa Upravom Društva
Uz prijavu za natječaj potrebno je dostaviti sljedeće:
 • Životopis sa fotografijom
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Eventualno mišljenje prethodnog poslodavca
Nudimo Vam izazovan posao u dinamičnoj okolini i idealnim radnim uvjetima, stimulativna primanja, te mogućnost napredovanja i osobnog razvoja.

Zainteresirani svoje prijave sa traženim dokumentima s naznakom ''NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMERCIJALIST''  trebaju dostaviti putem pošte na:

Nameks d.o.o.
Fra Dominika Mandića br. 19
88220 Široki Brijeg

Natječaj ostaje otvoren do 30.04.2018.g

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Otpravnik-biletar - “Autobuska stanica NAS” doo Derventa
Doboj
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.04.2018. Ističe 26.04.2018.

DetaljnoOtpravnik-biletar

Zainteresovani kandidati, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
-Opšta zdravstvena sposobnost
-Završena SSS, smjer saobraćajna, ekonomska, gimnazija
-Poznavanje rada na računaru microsoft Office
-Poželjno poznavanje engleskog jezika
-Izražena komunikativnost
Svi zainteresovani kandidati, mogu svoje prijave slati na adresu sjedišta društva, ili elektronskom poštom na e-mail: autobuskastanicanas@gmail.com , do 26.04.2018.godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.

“Autobuska stanica NAS” doo
Derventa, Kninska bb

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!