Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem 2 profesora - Osnovna škola «VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ» Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno1. Profesor demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, 4 časa,  na određeno vrijeme do  povratka radnice sa porodiljskog odsustva.
2. Profesor srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 4 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2018. godine.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik  RS” br.44/17) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).
  Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj:102/14 i  45/16) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
  Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem -dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti ; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu  prijavu na konkurs,(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti :     
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti; 
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod tačkom 1);
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4.Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Svi dokumenti koje kandidat  dostavlja moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.
Intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa,obaviće se u utorak, 30.01.2018. godine sa početkom  u 10,00 časova u prostorijama Škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.    

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić“ Save Kovačevića bb, Banjaluka , sa naznakom “ Za konkurs ”ili lično u Sekretarijat Škole.

             Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Administrativni referent (m/ž) - Living Deco d.o.o
Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 15.02.2018.

Detaljno

Living Deco d.o.o. Sarajevo je agencija koja zastupa Natuzzi S.p.A Italy, u regiji Balkana.
Naš posao je da razvijamo Natuzzi prodajnu mrežu, gradimo Natuzzi strategiju i identitet u svakom segmentu te da posredujemo između Natuzzi-ja i ovlaštenih prodajnih centara namještaja i distrubutera u 10 zemalja Balkana. Mi koordiniramo svim procesima nabavke i prodaje dajući podršku distributerima i prodajnim centrima. Kreiramo projekte i dizajn Natuzzi salona, galerija, ad kampanja, potrebnu print i web komunikaciju. Living Deco agencija je smještena u Sarajevu i surađuje sa najznačajnijim prodajnim centrima i salonima namještaja u regiji Balkana.

S ciljem širenja i razvoja svojih aktivnosti i poslovnih obaveza u regiji, agencija Living Deco sa sjedištem u Sarajevu traži:

Administrativni referent (m/ž)

Mjesto rada: Sarajevo

Vaše obaveze:
 • Izrada ponuda i izlaznih računa
 • Zaprimanje i slanje narudžbi
 • Svakodnevni kontakt i korespondencija sa određenim Natuzzi partnerima (regija Balkana)
 • Operativni i administrativni poslovi
 • Održavanje arhive dokumenata, statistike i sl. Potrebne kvalifikacije:
Stručna sprema:
 • min IV stupanj SSS - poželjno VSS
 • Iskustvo stečeno na sličnim poslovima
 • Napredni nivo poznavanja rada na računaru (Apple i Microsoft okruženje)
 • Napredni nivo poznavanja rada na MS Office paketima (Word, Excel itd.)
 • Aktivno znanje Engleskog jezika
 • Razvijene socijalne vještine, sposobnost multitaskinga, ljubazna osobnost
 • Organizacijske sposobnosti, efikasnost, produktivnost, pouzdanost
 • Samostalnost u radu i upravljanju poslovnim procesima
 • Dostupnost za povremena službena putovanja u inostranstvo
Poželjne vještine:
 • Izražene kreativne sposobnosti
 • Iskustvo na sl. poslovima
 • Aktivan stav u radu
 • Vrlo izražena komunikativnost
 • Sposobnost pregovaranja
 • Odgovornost
 • Preciznost
 • Organizovanost
 • Samostalnost
Nudimo vam:
 • Stalni radni odnos
 • Redovna i stimulativna primanja
 • Rad i kontakt u visikoprofiliranom okruženju
Visok stepen stalnog usavršavanja i edukacije. Sve zainteresovane kandidate pozivamo da nam dostave svoje motivacijsko pismo i biografiju sa fotografijom putem e-mail adrese posao@livingdeco.ba sa obaveznom naznakom Rif. A.R.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač kamiona (m/ž) - Penny plus d.o.o.
Sarajevo
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 23.01.2018.

Detaljno

Zašto Mi? 

Penny plus je  domaća stabilna  kompanija  koja se bavi prodajom i distribucijom na malo i veliko visokokvalitetnog  građevinskog materijala, vodomaterijala, elektromaterijala, plastike, pločica, lajsni, sanitarija, drugog  građevinskog materijala, kućnih potrepština i roba široke potrošnje sa velikim brojem poslovnih objekata.
Bavimo se i izgradnjom poslovnih objekata reprezentativnog karaktera.
Naša kompanija je prisutna na tržištu preko 20 godina i raspolažemo sa preko 50.000 artikala i imamo preko 370 zaposlenika.

VOZAČ KAMIONA
(1 izvršilac, mjesto rada Sarajevo)

Uslovi koje trebate ispunjavati  su: 
 • SSS/KV vozač kamiona sa prikolicom
 • Minimalno 5 godina  radnog iskustva 
 • Vozačka dozvola kategorija C1E, CE 
 • Poznavanje rukovanja sa kranom 
 • Položen državni ispit 
 • Poželjno posjedovanje kartice za digitalni tahograf
 • Dobre organizacijske sposobnosti
 • Sklonost timskom radu i radu pod pritiskom
 • Spremnost na brzo uklapanje u dinamično okruženje
Nudimo: 
 • Stimulativno radno okruženje,
 • Radni odnos u skladu sa zakonskom regulativom,
 • Rok za podnošenje  prijava u formi CV a obavezno sa slikom je 10 dana od dana objavljivanja ili do popune radnih mjesta. 
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
U uži izbor će ući samo oni  kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa. 
Radna mjesta će se popunjavati odmah po  prijavama i izboru adekvatnih kandidata!!!

Ukoliko ispunjavate uslove navedene u oglasu:

Prijavite se putem pošte na adresu Igmanska bb, 71320 Vogošća (krug Unis pretis) SA OBAVEZNOM NAZNAKOM : ,,ZA KONKURS -  VOZAČ”

Budi dio tima koji pobjeđuje!!! 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Web Developer (m/f) - Finit Consulting d.o.o.
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 18.01.2018.

Detaljno

Description 

Finit Consulting d.o.o. Sarajevo, implementer of USAID's Fiscal Sector Reform Activity Project (FAR) is looking for a Web Developer, based in Sarajevo.

Job Description
 • Analysing of user requirements for design of system and user interface;
 • Development and implementation of web based application, web services, various reports and other software according to user requirements;
 • Design, development and maintenance of databases;
 • Testing solution developed, debugging and errors handling;
 • Preparing user manual, writing technical and other related documentation according to needs;
 • Maintenance, optimization, fine tunning of implemented software and database solution.
Experience
 • 2+ years experience in web development;
 • Experience with C# or VB.NET language and .NET Framework;
 • Experience using technologies like ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, jQuery and AngularJS;
 • Experience with relational databases – SQL Server, development  of stored procedures;
 • Experience using source control programs like TFS;
 • Strong knowledge of the HTML + CSS, JavaScript;
 • Organizational and analytical skills combined with attention to detail.
Skills
 • Very good communication skills;
 • Excellent English communication skills;
 • Ability to work independently;
 • Confidence and full professional approach;
 • Team player.
Bonus skills
 • Experience with SQL Server Integration Services;
 • Experience with SQL Server Reporting Services;
 • Using DevExpress controls for ASP.NET web forms.
Location: Sarajevo
Duration: one year (approx.)
Position: full time

All candidates interested for the position should submit CV by e-mail to: info@usaidfarproject.ba
Finit Consulting d.o.o is a BiH registered company.  Further information about the project can be found on www.usaidfarproject.ba
Incomplete applications will not be taken into consideration. 
The closing date and time for applications is 23.59 on 18 January 2018
Only shortlisted candidates will be contacted for interview. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem Volontera - Trigma doo Banja Luka
Banja Luka
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.01.2018. Ističe 24.01.2018.

DetaljnoPostani dio ekipe T-Group holding-a (TGH) – Trigma doo Banja Luka i stekni jedinstveno i praktično iskustvo u radu složenih poslovnih sistema. Tražimo tim volontera zainteresovanih da se profesionalno usavršavaju, koji će pružati podršku u stalnim poslovima u kompaniji i potencijalno preuzeti niz odgovornih zaduženja.
Trigma d.o.o. Banja Luka, uspješna i perspektivna firma, prisutna je više od 17 godina na cjelokupnom tržištu BiH, sa prepoznatljivim imidžom i kvalitetnim brendovima koje nudi u svom asortimanu: ulja  i maziva  Texaco, Shell, Nisotec, autodijelove i akumulatore: Robert Bosch, Wix, Jenox, te Mirka– brusne alate i materijale.

U zavisnosti od svog obrazovanja, interesovanja, senzibiliteta i iskustva, možeš nam pomoći u nekom od sljedećih segmenata realizacije:
-u poslovima računovodstva po međunarodnim računovodstvenim standardima, logistike, analitike, komercijalnih  aktivnosti, istraživanju tržišta, analizi konkurencije i sl.
-u promociji brendova koje zastupamo (komunikacija sa predstavnicima medija, pisanje medijskih izvještaja, pravljenje foto i video dokumentacije, administracija web stranice i društvenih mreža, dizajniranje i plasiranje promo materijala, planiranje i organizovanje ostalih prodajno-promotivnih aktivnosti)
-podrška u primjeni sredstava za podmazivanje i hlađenje, filtriranje, priprema planova podmazivanja, praćenje eksploatacije u praktičnim slučajevima
-analiza trzista i tehnička podrška u prodaji servisne opreme i autodijelova

- Broj pozicija: 6 (2x Diplomirani ekonomista, 2x diplomirani ingženjer mašinistva - energetsko i saobraćajno mašinstvo, 2x Diplomirani inženjer hemijske tehnologije - opšti smjer)

Lokacija:  Banja Luka

Zauzvrat, mi ti nudimo:
-mogućnost zasnivanja radnog odnosa
-dragocjeno iskustvo, prijatno okruženje i nove prijatelje
-neprocjenljiv networking
-mogućnost da, kao član tima stekneš nova znanja i iskažeš svoje potencijale
-certifikat o volontiranju


Ukoliko ste radoznali, spremni da stičete nova znanja i razvijate svoj profesionalni portfolio, te se prepoznajete u gore navedenim poslovima, pripremite kratku biografiju, motivaciono pismo i kontakt podatke koje ćete nam poslati putem maila  info@trigma.ba

Konkurs je otvoren do 24.01.2017. god. Kandidati kojI budu prošli u drugi krug, biće pozvani na intervju.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas pozovi na telefon 051/319-128 ili nam piši na info@trigma.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - „Fructa-trade“ d.o.o. Derventa
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 15.02.2018.

Detaljno1. Profesionalni kuvar………......….…………………………......…..više izvršilaca
2. Električar za održavanje.........................................................3 izvršioca
3. Bravar – kućni majstor..............................................................3 izvršioca
4. Mehaničar za održavanje mašina u proizvodnji.......................3 izvršioca
5. Radnik u proizvodnom pogonu za proizvodnju sokova.................3 izvršioca
6. Vođa smjene u proizvodnom pogonu.............................................2 izvršioca
7. Skladištar u veleprodaji.........................................................3 izvršioca
8. Trgovac – kaser......................................................................... 4 izvršioca

Poslodavac odabranim kandidatima nudi stabilan posao uz platu iznad prosjeka u branši.

Potrebno radno iskustvo i poznavanje poslova.

Potrebna dokumentacija:
- Biografija;
- Dokaz o radnom iskustvu;

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Nevedenu dokumentaciju slati na e-mail adresu  info@fructatrade.com sa obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete, lično ili putem pošte u prostorije preduzeća na adresu:

„FRUCTA-TRADE“  doo Derventa 
Željeznička bb Derventa

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani građevinski inženjer - IHSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ,,IG” BANjA LUKA
Banja Luka
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 23.01.2018.

DetaljnoDiplomirani građevinski inženjer

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI FAKULTET;
- VII STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANjA

IHSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ,,IG”
KRALjA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 92-96
BANjA LUKA
TELEFON: 051-348-360;051-348-372

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik u proizvodnji (m/ž) - MAHLE Letrika Laktaši doo
Laktaši
Proizvodnja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 25.01.2018.

Detaljno

MAHLE Electric Drives Bosnia doo Laktaši zbog povećanog obima proizvodnje raspisuje konkurs za:

Radnik u proizvodnji 
Laktaši

Opis rada obuhvata:
 • Uređenje i održavanje mašina na proizvodnim linijama,
 • izrada uzoraka,
 • opsluživanje mašina.
Od kandidata očekujemo:
 • Najmanje III stepen obrazovanja, metalske ili elektro struke
 • poželjno iskustvo u radu sa mašinama-poželjno  u mašinskoj industriji,
 • odgovornost i spremnost na samostalni i timski rad.
 • Pored rada u prijatnom kolektivu nudimo:
 • Dinamičan rad,
 • mogućnost stručnog usavršavanja.
  Prijave  na konkurs možete dostaviti na adresu: MAHLE Electric Drives Bosnia doo , Nemanjina 63A , 78250 Laktaši 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!