Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Kuhar - MOTEL “AMER PIER” Doboj
Doboj
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 26.01.2018.

DetaljnoKuhar

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- KV, SSS
- Ž

MOTEL “AMER PIER”
Adresa/sjedište poslodavca
Stanić Rijeka bb, 74000 Doboj

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 066/288-163.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista - A.D. «Kosmos» Banja Luka
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 30.01.2018.

DetaljnoKomercijalista, VSS, 1 izvršilac.

II Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:
-da imaju završen Ekonomski fakultet,  Pravni fakultet ili završen fakultet tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme, VSS,
-radno iskustvo na komercijalnim poslovima,
-probni rad u trajanju od 03 (tri) mjeseca.

IV Opis posla:
-organizacija i sprovođenje prodajnih aktivnosti,
-stalni kontakt sa postojećim i rad na pronalaženju novih kupaca,
-učesvuje u ugovaranju poslova i priprema elemente za zaključivanje kupoprodajnih i drugih ugovora,
-analiza prodaje, naplate i rezultata,
-analiza konkurencije i tržišta,
-izvještavanje o svim aktinostima i rezultatima,
-izrada ponuda, predračuna, računa i sl.
V Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

VI Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu «Kosmos» Banja Luka, ul. Cetinjska br. 1.

VII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 nastavnika - OVU PRVA BALETSKA ŠKOLA Banja Luka
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 19.01.2018.

Detaljno1.nastavnik na predmetu klasičan balet, 1 izvršilac, na neodređeno, puno radno vrijeme,
2.nastavnik na predmetu klasičan balet, 1 izvršilac, do 30.6.2018. godine,
3.nastavnik na predmetu istorijsko-balske igre, 1 izvršilac, 2 časa sedmično do 30.6.2018. godine,
4.nastavnik na predmetu repertoar klasičnog baleta, 1 izvršilac, 2 časa sedmično, do 30.6.2018. godine,
5.nastavnik primijenjene gimnastike, 1 izvršilac, 6 časova sedmično, do 30.6.2018. godine.

Kandidati moraju ispunjavati uslove, koji su propisani Zakonom o radu RS („Sl.glasnik RS“, br. 01/16), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“, br. 44/17), te Pravilnikom o stručnim profilima, zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.glasnik RS“, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

1.Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju kao dokaz za ispunjavanje opštih uslova konkursa:
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-uvjerenje o državljanstvu,
-izjava da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnom licem, ne starije od 30 dana (uvjerenje će za izabranog kandidata, škola zatražiti službenim putem, prije prijema u radni odnos),
-kandidati koji budu izabrani, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, prije zasnivanja radnog odnosa.

2.Posebni uslovi:

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4:
-diplomu o završenom obrazovanju (poželjno je da kandidati imaju visoku ili višu stručnu spremu),
-potvrda i biografija o baletskom-plesnom iskustvu,
-nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu klasičan balet:
obaletski umjetnik- prvi solista,
obaletski umjetnik- drugi solista sa scenskim iskustvom od najmanje pet godina,
obaletski umjetnik sa najmanje pet godina rada u struci,
obaletski igrač,
obaletski pedagog,
oigrač klasičnog baleta/savremene igre.

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 5:
-diplomu o završenom obrazovanju,
-položen stručni ispit,
-biografija i potvrda o baletskom-plesnom iskustvu,
-nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu primijenjena gimnastika:
oprofesor fizičkog vaspitanja,
oprofesor fizičke kulture.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove definisane konkursom će se obaviti intervju i testiranje u prostorijama škole, na koje će biti posebno pozivani, a ukoliko se ne pojave u zakazanom terminu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez iskustva.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole:
OBRAZOVNO-VASPITNA USTANOVA ‘’PRVA BALETSKA ŠKOLA’‘
Jovana Dučića 23a
78000 Banja Luka
sa naznakom- prijava na konkurs

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnički sekretar - Advokatska kancelarija Baroš Banja Luka
Banja Luka
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.01.2018. Ističe 23.01.2018.

DetaljnoAdvokatska Kancelarija Baroš, advokat dr Predrag Baroš (u daljem tekstu: Poslodavac) objavljuje konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto tehničkog sekretara, sa nepunim radnim vremenom (20 časova sedmično).

Poslovi koje će radnik obavljati su sledeći:
• prijem, razvrstavanje i slanje poštanskih pošiljki i e-mail pošte i vođenje evidencije o istim,
• prijem i razvrstavanje svih vrsta pismena,
• skeniranje zaprimljene dokumentacije,
• prijem i preusmjeravanje telefonskih poziva,
• popunjavanje različitih formulara, obrazaca i sl.,
• ostali administrativni poslovi po nalogu Poslodavca.

Stručne kvalifikacije koje radnik mora posjedovati su najmanje SSS i aktivno poznavanje engleskog jezika.
Pored toga, radnik mora posjedovati i sledeće vještine i osobine:
• poznavanje rada na računaru (MS Office paket, Outlook, korišćenje interneta),
• poznavanje principa rada na skeneru, faksu, fotokopir mašini i sl.,
• komunikativnost i ljubaznost,
• preduzimljivost i sposobnost organizacije poslova.

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Curriculum vitae (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati poštom na adresu Nikole Pašića br. 16, 78.000 Banja Luka ili na e-mail adrese: info@bblegal.ba i predrag.baros@bblegal.ba u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer prodaje - EON ICT d.o.o.
Banja Luka
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.01.2018. Ističe 11.02.2018.

Detaljno

EON ICT d.o.o, kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti distribucije i prodaje renomiranih svjetskih proizvođača pasivne i aktivne mrežne opreme Panduit, Conteg, Fibrain, itd., zbog povećanja obima posla raspisuje oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta :

INŽENJER PRODAJE

Ukoliko ste mladi, ambiciozni i komunikativni, a istovremeno posjedujete izražene vještine prodaje I potrebno tehničko poznavanje prirode našeg posla nudimo Vam mogućnost da postanete dio našeg tima.

Opis posla:

 •            Komunikacija sa postojećim klijentima i unapređenje prodaje
 •            Identifikovanje poslovnih prilika i komunikacija sa novim klijentima
 •            Kreiranje prezentacija, prezentovanje usluga i proizvoda kompanije prema zahtjevima klijenata
 •            Analiza tržišta i kreiranje novih proizvoda
 •            Identifikovanje potreba postojećih i novih korisnka
 •            Konstantno usavršavanje iz oblasti prodaje i marketinga
 •            Kreiranje godišnjeg plana prodaje
 •            Identifikovanje novih poslovnih prilika
 •            Istraživanje tržišta

Kvalifikacije:

 •            SSS ili VSS ekononskog ili tehničkog smjera
 •            Poznavanje informaciono-komunikacionih tehnologija
 •            Napredno poznavanje pasivne I aktivne ra čunarske mrežne opreme (kablovi, kanali, utičnice, ormari, switchevi, ruteri, itd…)
 •            Dobro poznavanje engleskog jezika
 •            Izražene govorne i prezentacione vještine
 •            Izražene organizacione sposobnosti
 •            Spremnost na putovanje i terenski rad, putovanje  50% radnog vremena.
 •            Vozačka dozvola B kategorije

Prednosti:

 •            Napredno poznavanje informaciono-komunikacionih tehnologija
 •            Iskustvo u istim ili sličnim poslovima
 •            Iskustvo u upotrebi CRM-a

 

Zainteresovani kandidati svoje biografije mogu dostaviti putem e-maila posao@eonict.ba           

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Obezbjeđenje i naplatna služba (m/ž) - EUROPA DD - Hotel Europa
Sarajevo
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.01.2018. Ističe 11.02.2018.

Detaljno

GRUPACIJA HOTELI EUROPA , za potrebe hotela Europe i hotela Holiday raspisuje

K O N K U R S 
Za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta :

 1. VK kuhar- Glavni kuhar 4 izvršioca
 2. Kuhar 4 izvršioca
 3. Pomoćni kuhar 3 izvršioca
 4. Pomoćno osoblje za pranje suđa u kuhinji 3 izvršioca
 5. Rezervacije 1 izvršioca
 6. Šef recepcije 1 izvršioca
 7. Recepcionerke/ri 1 izvršioca
 8. Recepcioneri za rad u noćnoj smjeni 1 izvršioca
 9. Šef ugostiteljskog sektora- Šef sale 1 izvršioca
 10. Konobar/ica 8 izvršioca
 11. Šanker/ica 6 izvršioca
 12. Sobarice 8 izvršioca
 13. Higijeničarke 6 izvršioca
 14. Vešerajke 3 izvršioca
 15. Obezbjeđenja i naplatna služba 2 izvršioca
 16. Fizioterapeut 1 izvršioca
POTREBNI USLOVI ZA RADNA MJESTA:  Završena odgovarajuća stručna sprema,radno iskustvo najmanje 5 -10 godina u struci ( za poziciju 1,2,5,6,8,9,10,11) , sa ostala radna mjesta završena srednja stručna sprema, radno iskustvo najmanje 2-5 godina u struci, poznavanje jednog stranog jezika i rada na računaru; 
Svi zainteresovani svoje prijave u pisanoj formi (biografija sa slikom) trebaju isključivo dostaviti na adresu :
HOTEL EUROPE (recepcija)
VLADISLAVA SKARIĆA 5
SARAJEVO , BIH
Napomena : Kopije dokumenata se ne vraćaju.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Referent za plan i analizu (m/ž) - Robot General Trading Co d.o.o.
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.01.2018. Ističe 11.02.2018.

Detaljno

Želite zaposlenje? Pridružite nam se!  

Zbog planiranog proširenja kapaciteta kao i poslovnih aktivnosti, te proširenje malaprodajne mreže,  ROBOT raspisuje konkurs za prijem zaposlenika za sljedeća radna mjesta /sva radna mjesta se odnose na grad Sarajevo/:
 
REFERENT ZA PLAN I ANALIZU, 4 IZVRŠIOCA

Potrebni uslovi: 
 • VSS – ekonomski fakultet
 • Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
Opis posla:                   
 • priprema prijedloge planova prometa, RUC-a i zaliha po te prati ostvarenje istih
 • priprema prijedloge planova troškova za te prati ostvarenje istih
 • izrada mjesečnih finansijskih izvještaja radnih jedinica
Nudimo Vam:  
 • dinamično poslovno okruženje
 • rad u jednoj od najuspješnijih kompanija
 • mogućnost učenja i kontinuiranog karijernog razvoja kroz različite edukacije
Naši uposlenici su naša pokretačka snaga, budite i Vi dio uspješnog tima!

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja!

MOLIMO VAS DA PRIJAVU NA KONKURS IZVRŠITE:

1. Putem online aplikacije putem linka http://www.robot.ba/o-nama/karijera
2. Tražiti aplikaciju putem e-maila posao.robot@gmail.com ili 
3. Mogu preuzeti aplikaciju u prostorijama Preduzeća /Poslovna zgrada ROBOT Rajlovac, ul. Rajlovačka cesta 41 Sarajevo 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Referent u odjelu za ljudske resurse (m/ž) - Robot General Trading Co d.o.o.
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.01.2018. Ističe 11.02.2018.

Detaljno

Želite zaposlenje? Pridružite nam se! 

Zbog planiranog proširenja kapaciteta kao i poslovnih aktivnosti, te proširenje malaprodajne mreže,  ROBOT raspisuje konkurs za prijem zaposlenika za sljedeća radna mjesta /sva radna mjesta se odnose na grad Sarajevo/:

REFERENT U ODJELU ZA LJUDSKE RESURSE, 1 IZVRŠILAC

Potrebni uslovi: 
 • VSS – ekonomski fakultet ili neki drugi fakultet društvenog smijera
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima min. 
 • Poznavanje metoda procjene ljudskih potencijala
 • Iskustvo u organizaciji i provođenju edukacije ljudskih resursa
Nudimo Vam: 
 • dinamično poslovno okruženje
 • rad u jednoj od najuspješnijih kompanija
 • mogućnost učenja i kontinuiranog karijernog razvoja kroz različite edukacije
Naši uposlenici su naša pokretačka snaga, budite i Vi dio uspješnog tima!

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja!

MOLIMO VAS DA PRIJAVU NA KONKURS IZVRŠITE:

1. Putem online aplikacije putem linka http://www.robot.ba/o-nama/karijera
2. Tražiti aplikaciju putem e-maila posao.robot@gmail.com ili 
3. Mogu preuzeti aplikaciju u prostorijama Preduzeća /Poslovna zgrada ROBOT Rajlovac, ul. Rajlovačka cesta 41 Sarajevo 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!