Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Geologija
METALOGLODAČ - “KOSMOS” AD Banja Luka
Banja Luka
Geologija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.04.2018. Ističe 28.04.2018.

DetaljnoMETALOGLODAČ, KV, 1 izvršilac.

Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:
-da imaju završen Metalsku školu, III stepen stručne spreme, KV,
-poželjno radno iskustvo u struci.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu «Kosmos» Banja Luka, ul. Cetinjska br. 1.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inžinjer rudarstva - BJELE VODE Kamenolom d.o.o. Trnovo
Istočno Sarajevo
Geologija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.04.2018. Ističe 20.04.2018.

DetaljnoDiplomirani inžinjer rudarstva ............................................................ 1 izvršilacPravo prijave na oglas imaju kandidati koji osim uslova propisanih Zakonom, ispunjavaju i sljedeće uslove:
●  VSS – završen VII stepen stručne spreme
●  Položen stručni ispit u oblasti rudarstva
●  Dobre stručne, organizacione sposobnosti
●  Radno iskustvo poželjno ali ne i nužno potrebno

Opis posla:
●  Tehnički rukovodilac kamenoloma
●  Obavljanje rudarskih poslova na površinskom kopu

Nudimo:
●  Stalni radni odnos
●  Rad u malom dinamičnom timu
●  Smještaj – noćenje u zgradi za smještaj radnika

Uz prijave kandidati su dužni dostaviti i :
●  Biografiju (CV)
●  Dokaz o stručnoj spremi, certifikate i uvjerenja

Prijave sa ostalom navedenom dokumentacijom možete dostaviti do 20.04.2018. godine na mail:bijele.vode.kamenolom@gmail.com i putem pošte na adresu:
Bijele Vode Kamenolom d.o.o. Kijevo
Kijevo bb,
71220 Trnovo, RS BIH

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Geodetski tehničar (m/ž) - KA-GIS d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Geologija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.03.2018. Ističe 26.04.2018.

Detaljno

KA-GIS d.o.o. Sarajevo  je domaći geoinformatički inžinjerski biro u Sarajevu. Poslujemo u konkurentom okruženju, gdje smo akcenat stavili na izvršenje naših usluga na krajnje profesionalan i moderan način u skladu sa razvijenim zapadnjačkim evropskim principima poslovanja. Objavljujemo oglas za poziciju:
 • Geodetski tehničar (M/Ž) – 2 (dva) izvršioca
Geodetski poslovi  / zaposlenje na puno radno vrijeme za

Stepen stručnosti i stečeno akademsko zvanje:
 • SSS –geodetski tehničar
Uslovi za prijavu:  Pozivaju se da dostave biografiju na bosanskom jeziku zainteresovani kandidati koji imaju akademsko zvanje geodetski tehničar 
 • BH Državljanstvo 
 • Akademsko zvanje geodetski tehničar (SSS) (dokaz: sken diplome)
 • Poželjno je ranije relevantno radno iskustvo (dokaz: potvrda poslodavca o ranijem zaposlenju ili kontakt telefon odgovorne osoba ranijeg poslodavca za referencu);
 • Vozačka dozvola B kategorije .
 • Poželjno je aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Prednost imaju kandidati sa položenim stručnim ispitom FBiH iz oblasti geodezije.
 • Od kandidata se očekuje da posjeduje i primjenjuje u radu dobre organizacijske sposobnosti, samostalnost i odgovornost prema radnim obavezama.
Kandidati koji, uz svoju biografiju, dostave kopiju diplome i dokaze o ispunjavanju navedenih uslova se uzimaju u razmatranje prilikom odabira i ocjenjivanja kandidata. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Po isteku ovog perioda kvalifikovane kandidate pozivamo na intervju. 

Prijave sa biografijom i referencama mogu se slati na e-poštu:  info@kagis.ba  ili na adresu: KA-GIS d.o.o. Sarajevo, Ul.Muhameda ef.Pandže 4a, 71 000 Sarajevo.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inžinjer geodezije (m/ž) - KA-GIS d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Geologija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.03.2018. Ističe 26.04.2018.

Detaljno

KA-GIS d.o.o. Sarajevo  je domaći geoinformatički inžinjerski biro u Sarajevu. Poslujemo u konkurentom okruženju, gdje smo akcenat stavili na izvršenje naših usluga na krajnje profesionalan i moderan način u skladu sa razvijenim zapadnjačkim evropskim principima poslovanja. Objavljujemo oglas za poziciju:

 • Diplomirani inžinjer geodezije (M/Ž) – 2 (dva) izvršioca
Geodetski poslovi  / zaposlenje na puno radno vrijeme za

Stepen stručnosti i stečeno akademsko zvanje:
 • VSS –geodetski tehničar
Uslovi za prijavu:  Pozivaju se da dostave biografiju na bosanskom jeziku zainteresovani kandidati koji imaju akademsko zvanje diplomirani inžinjer geodezije 
 • BH Državljanstvo 
 • Akademsko zvanje geodetski tehničar (VSS) (dokaz: sken diplome)
 • Poželjno je ranije relevantno radno iskustvo (dokaz: potvrda poslodavca o ranijem zaposlenju ili kontakt telefon odgovorne osoba ranijeg poslodavca za referencu);
 • Vozačka dozvola B kategorije .
 • Poželjno je aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Prednost imaju kandidati sa položenim stručnim ispitom FBiH iz oblasti geodezije.
 • Od kandidata se očekuje da posjeduje i primjenjuje u radu dobre organizacijske sposobnosti, samostalnost i odgovornost prema radnim obavezama.
Kandidati koji, uz svoju biografiju, dostave kopiju diplome i dokaze o ispunjavanju navedenih uslova se uzimaju u razmatranje prilikom odabira i ocjenjivanja kandidata. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Po isteku ovog perioda kvalifikovane kandidate pozivamo na intervju. 

Prijave sa biografijom i referencama mogu se slati na e-poštu:  info@kagis.ba  ili na adresu: KA-GIS d.o.o. Sarajevo, Ul.Muhameda ef.Pandže 4a, 71 000 Sarajevo.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!