Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Softver inženjer - Oracle programer (m/ž) - LANACO d.o.o.
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.01.2018. Ističe 18.02.2018.

Detaljno

Kompanija LANACO raspisuje konkurs za poziciju: 

Softver inženjer - Oracle programer

Potrebni uslovi: 
 • VSS 
 • Poznavanje .NET tehnologija i iskustvo u radu s C#
 • Poznavanje Java programskog jezika
 • Poznavanje SQL—a
 • Poznavanje razvoja aplikacija za Windows platforme
 • Poznavanje razvoja aplikacija za web
 • Razvoj objekata u Oracle bazama korišćenjem PL/SQL-a i jave
 • Iskustvo u upotrebi VisualStudio IDE
 • Poznavanje Eclipse, JDeveloper i NetBeans IDE
 • Poznavanje barem jednog reporting alata (poželjno JasperReports)
Broj izvršilaca: 4
Mjesto: Banja Luka

Za sve kandidate potrebno je:
 • Poznavanje stranih jezika – Engleski
 • Sposobnost za rad u dinamičnom okruženju, koordinaciju sa klijentima u cilju bolje podrške i poboljšanja poslovnih sistema.
 • Dokazana sposobnost za rad u timskom okruženju uključujući i mogućnost da radi u saradnji sa poslovnim korisnicima.
Ukoliko zadovoljavate gore navedene uslove svoj CV možete poslati na posao@lanaco.com najkasnije do 18.2.2018. godine.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Softver inženjer - Administrator oracle baze podataka (m/ž) - LANACO d.o.o.
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.01.2018. Ističe 18.02.2018.

Detaljno

Kompanija LANACO raspisuje konkurs za poziciju: 

Softver inženjer - Administrator oracle baze podataka

Potrebni uslovi: 
 • VSS
 • Poznavanje SQL—a
 • Razvoj objekata u Oracle bazama korišćenjem PL/SQL-a
 • Dobro poznavanje UNIX/LINUX shell scripting-a
 • Iskustvo u radu sa Oracle alatima i tehnologijama: DataGuard, RMAN, OEM, ASM,RAC
 • Iskustvo u instalaciji, održavanju i tuning-u Oracle baza podataka
 • Iskustvo u tuning-u SQL i PL/SQL upita i procedura
Broj izvršilaca: 1
Mjesto: Banja Luka 

Za sve kandidate potrebno je:
 • Poznavanje stranih jezika – Engleski
 • Sposobnost za rad u dinamičnom okruženju, koordinaciju sa klijentima u cilju bolje podrške i poboljšanja poslovnih sistema.
 • Dokazana sposobnost za rad u timskom okruženju uključujući i mogućnost da radi u saradnji sa poslovnim korisnicima.
Ukoliko zadovoljavate gore navedene uslove svoj CV možete poslati na posao@lanaco.com najkasnije do 18.2.2018. godine.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Softver inženjer - Administrator oracle aplikativnog softvera i servisa (m/ž) - LANACO d.o.o.
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.01.2018. Ističe 18.02.2018.

Detaljno

Kompanija LANACO raspisuje konkurs za poziciju: 

Softver inženjer - Administrator oracle aplikativnog softvera i servisa

Potrebni uslovi: 
 • Implementacija, konfiguracija i održavanje Oracle SOA i Oracle WebLogic okruženja
 • Instaliranje i upravljanje klasterisanim H/A okruženjima.
 • Upravljanje SOA i Weblogic middleware okruženjima.
 • Upravljanje, praćenje i osiguravanje SOA kompozitnih aplikacija i instanci
 • Podrška i implementacija Java EE aplikacije i podršku za rješavanje problema za razvojne grupe na middleware  platformi.
 • Iskustvo s integracijom Middlewarea i vještinama rješavanja problema (troubleshooting).
 • Aktivnosti vezane uz SSL sertifikaciju middleware  okruženja i aplikacija
 • Poznavanje JDeveloper IDE okruženja 
 • Dobro poznavanje rada sa UNIX/Linux operativnim sistemima
Broj izvršilaca: 2
Mjesto: Banja Luka

Za sve kandidate potrebno je:
 • Poznavanje stranih jezika – Engleski
 • Sposobnost za rad u dinamičnom okruženju, koordinaciju sa klijentima u cilju bolje podrške i poboljšanja poslovnih sistema.
 • Dokazana sposobnost za rad u timskom okruženju uključujući i mogućnost da radi u saradnji sa poslovnim korisnicima.
Ukoliko zadovoljavate gore navedene uslove svoj CV možete poslati na posao@lanaco.com najkasnije do 18.2.2018. godine.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinski predstavnik (m/ž) - HEALTH PHARM d.o.o.
regija Banja Luka, Unsko Sanski Kanton
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.01.2018. Ističe 18.02.2018.

Detaljno

Health Pharm, prva kompanija u Bosni i Hercegovini usko specijalizovana za pružanje marketinških usluga u farmaceutskoj industriji, osnovana u Oktobru 2017.

Health Pharm kao mlada,moderna i savremena kompanija svoje aktivnosti na tržištu Bosne i Hercegovine bilježi početkom Novembra 2017 kao ekskluzivni zastupnik za marketing stranih farmaceutskih proizvođača.

Health Pharm ovim putem poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za radno mjesto:

MEDICNSKI PREDSTAVNIK 
1 izvršilac

Za rad na poslovima promocije našeg asortimana na sledećim terenima: 
 • Unsko Sanski Kanton
 • Republika Srpska (regija Banja Luka)
Svi zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
 • Završen fakultet farmacije,medicine,stomatologije ili veterinarski fakultet
 • Radno iskustvo na regiji USK i RS
 • Minimum 1-2 godine radnog iskustva u farmaceutskoj industriji na mjestu Medicinskog predstavnika
 • komunikativnost, sklonost timskom radu, kreativnom razmišljanju, planiranju i organizaciji
 • Spremnost na česta putovanja
 • Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru (MS Office)
 • Važeća vozačka dozvola B kategorije
Kandidati svoje aplikacije mogu poslati  direktno na email: amir.morankic@healthpharm.ba  

U prilog treba dodati: CV, fotografiju, potrebnu dokumentaciju koja dokazuju ispunjavanje navedenih uslova, te ostale dokumente koji su prema mišljenju kandidata relevantni za aplikaciju. 

CV bez fotografije i minimalno 1 godine iskustva neće se uzimati u obzir.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 12 radnika - A.D. «Kosmos» Banja Luka
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2018. Ističe 02.02.2018.

Detaljno1. Diplomirani inženjer elektrotehnike, VSS, 2 izvršioca,
2. Elektrotehničar – elektroničar, 10 izvršilaca.

II Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:
Ad 1:
-da imaju završen Elektrotehnički fakultet, VII stepen stručne spreme, VSS,
-poželjno radno iskustvo u struci.
Ad 2:
-da imaju završenu Srednju Elektrotehničku školu – elektronika,
-poželjno radno iskustvo u struci.


IV Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

V Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu «Kosmos» Banja Luka, ul. Cetinjska br. 1.

VI Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

mikka 19.01.2018. 17:15

ne uplacuju radni staz, radite za minimalac 40 KM
Prijem 2 radnika - ,,VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT” d.o.o. BANjA LUKA
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 27.01.2018.

Detaljno1. Diplomirani građevinski inženjer (niskogradnja) - 1 izvršilac
2. Građevinski tehničar (niskogradnja) - 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove :

Radno mjesto broj 1 :
- građevinski fakultet VII stepen ( sa ili bez licence)
- položen stručni ispit
- profesionalan odnos i odgovornost

Radno mjesto broj 2 :
- građevinska škola IV stepen
- želja za napredovanjem i sticanjem novih znanja
- odgovornost
- sposobnost za rad na terenu

Mjesto rada : Banja Luka

Prijave na konkurs sa biografijama slati na navedenu adresu.

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

,,VUČKOVIĆ EXPORT - IMPORT” d.o.o. BANjA LUKA
K. PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 85A
78000 BANjA LUKA
051/272-751; 065/513-073

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 11 radnika - „NOVI JELŠINGRAD“FABRIKA ALATNIH MAŠINA BANjA Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 17.02.2018.

Detaljno1. MAŠINSKI INŽENjER      ........................................... 1 izvršilac                                             
2 MAŠINSKI TEHNIČAR ZA OBUKU NA MAŠINI  ............. 1 izvršilac                     
3. GLODAČ  ........................................................................... 2 izvršioca                                                                 
4. ZAVARIVAČ  ................................................................... 5 izvršioca                                                             
5. OPERATER NA APKANT PRESI  ........................................ 2 izvršioca 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:
VSS mašinske struke, sa iskustvom, poznavanje rada na računaru, položen vozački  ispit  „B“ kategorije i poznavanje engleskog jezika.
SSS  sa  ili bez iskustva.
KV ili VKV sa i bez iskustva
KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača
KV  sa iskustvom
Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail:  jovana.simic@novijelsingrad.com  ili na adresu:
„Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banja Luka.

Komentari

mikka 19.01.2018. 17:15

Losi uslovi rada. plata minimalac 412KM
Nastavnik/profesor srpskog jezika i književnosti - OŠ „MILOŠ DUJIĆ“ ČELINAC
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoNastanvik/profesor srpskog jezika i književnosti  na određeno vrijeme do 21.01.2019. god. lice bez iskustva-pripravnik na, 9 časova

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:
1.da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),
3.da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim liszem ( za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribavitti službenim putem),
Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić“Čelinac vojvode Mišića 57. sa naznakom „za konkurs“.
Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji su se prijavili na radno mjesto a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti  dana 31.1.2018.. god.  u 13,00 čsova u prostorijama nove škole.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!