Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Početni čin oficira OS BiH, Rod - služba: Pješadija - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
Kiseljak, Čapljina, Livno, Sarajevo, Orašje, Manjača
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.08.2018. Ističe 26.09.2018.

Detaljno

Na osnovu člana 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i člana 12. Pravilnika o prijemu u vojnu službu ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/18), u skladu sa Odlukom  Ministarstva odbrane BiH, broj: 10-34-1-2114-4/18 od 03.08.2018. godine, a u cilju popune upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Hamdije Kreševljakovića broj: 98, 71000 Sarajevo, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu
u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Detaljne uslove za navedene pozicije možete pronaći preko slijedećeg  linka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Početni čin oficira OS BiH, Rod - služba: Intendantska služba - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercego
Orašje
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.08.2018. Ističe 26.09.2018.

Detaljno

Na osnovu člana 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i člana 12. Pravilnika o prijemu u vojnu službu ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/18), u skladu sa Odlukom
Ministarstva odbrane BiH, broj: 10-34-1-2114-4/18 od 03.08.2018. godine, a u cilju popune upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Hamdije Kreševljakovića broj: 98, 71000 Sarajevo, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu
u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Detaljne uslove za navedene pozicije možete pronaći preko slijedećeg  linka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!