Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


JAVNI KONKURS za prijem na praksu sudijskih pripravnika – volontera - Osnovni sud u Trebinju
Trebinje
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.07.2018. Ističe 19.07.2018.

Detaljno1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju........2 izvršioca
2. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u Odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju.... .........1 izvršilac

OPŠTI USLOVI:

-da je državljanin RS,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

POSEBNI USLOVI:

-završen pravni fakultet

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca).
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“

Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!