Prijem 22 radnika - „KOZARAPUTEVI“ d.o.o. Banja Luka

Lokacija: Banja Luka

 


Građevinarstvo i arhitektura
Objavljen 16.05.2018. Ističe 31.05.2018.


1. Građevinski tehničar (sa radnim iskustvom) – 1 izvršilac;
2. KV građevinski radnik (tesar, armirač, zidar, biger) – 3 izvršioca;
3. Rukovaoc građevinskih mašina (rovokopač, kombinovana mašina, buldozer, traktor) – 5 izvršioca;
4. Vozač teretnih motornih vozila – 3 izvršioca;
5. NK građevinski radnik – 10 izvršioca.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
Za mjesto pod rednim brojem 1. (srednja stručna sprema)- završena građevinska škola, građevinski tehničar sa radnim iskustvom (IV stepen stručne spreme)
Za mjesto pod rednim brojem 2.- završena građevinska škola ( III stepen stručne spreme, građevinskog smjera);.
Za mjesto pod rednim brojem 3. – završena škola za rukovaoca građevinskih mašina
-osposobljenost za samostalan i bezbjedan rad i rukovanje građevinskim mašinama
Za mjesto pod rednim brojem 4.- završena škola za vozače motornih vozila;
Za mjesto pod rednim brojem 5.- da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;     
                                   
      Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „GLAS SRPSKE“ i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Banja Luka.

      Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, odnosno do kraja ovogodišnje građevinske sezone. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se sa jednim brojem radnika zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

      Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu „KOZARAPUTEVI“ d.o.o. Banja Luka, Tunjice b.b. sa naznakom „prijava na oglas“ ili na e-mail adresu: kozaraputevi@fortisgroup.ba

      Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/366-160.
      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!