Glavni knjigovođa - RAFINERIJA ULjA MODRIČA

Lokacija: Doboj

 


Računovodstvo i revizija
Objavljen 16.05.2018. Ističe 31.05.2018.


Glavni knjigovođa

I OPŠTI USLOVI koji su propisani zakonom.


II POSEBNI USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta «Rafinerije ulja Modriča» a.d. Modriča i to:
- Završen ekonomski fakultet,
- posjedovanje licence sertifikovanog računovođe,
- najmanje 3 godine iskustva u struci,
- poznavanje rada na računaru,
- poželjno znanje ruskog/engleskog jezika,
- poželjne godine starosti: 30-40.

Osnovni zadaci i odgovornosti:
a) sastavljanje analitičkog kontnog plana,
b) kreiranje i racionalno organizovanje tokova knjigovodstvenih dokumenata preduzeća,
v) organizovanje vođenja glavne knjige, dnevnika i pomoćnih knjiga,
g) procjenjivanje pozicija finansijskog izvještaja u skladu sa propisima i standardima,
d) sastavljanje finansijskih obračuna za potrebe internih korisnika u preduzeću,
đ) sastavljanje finansijskog izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i drugim propisima Republike Srpske,
e) pored izrade finansijskog izvještaja, izrađuje i konsolidovani finansijski izvještaj,
ž) priprema informacija i sugestija za menadžment.

III POTREBNA DOKUMENTA:
-Ovjerena kopija diplome;
-Biografija (CV) sa fotografijom;
-Ovjerena kopija licence i
-Potvrda o radnom iskustvu.

Kandidat se prima u radni odnos na određeno vrijeme na 12 mjeseci.
Rok za oglašavanje prijava: 15 dana od dana objavljivanja.

Obavještavamo Vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u Vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz Vaše evidencije nezaposlenih.

Dokumenti se dostavljaju poštom na adresu, sa naznakom:
„Potreba za radnikom na upražnjeno radno mjesto“
„Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 49, 74480 Modriča
Biografiju (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati na e-mail:  info@modricaoil.com
Kontakt telefon: 053/822-216.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!