Prijem 2 nastavnika - Osnovna škola „Njegoš“ Berkovići

Lokacija: Trebinje

 


Obrazovanje, kultura i sport
Objavljen 13.09.2018. Ističe 20.09.2018.

Oglas je istekao!1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac (voditelj  u  produženom boravku), ½  norme, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do  kraja nastavnog procesa školske 2018/2019. godine,
2. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac (voditelj  u  produženom boravku ), ½  norme, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do  kraja nastavnog procesa  školske 2018/2019. godine,

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘broj:74/18). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18).  Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine,                       
2. Izvod iz matične knjige rođenih , kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                           
3.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa
u određenoj oblasti  i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                                           
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ( za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),                                                 
5.Dodatak diplomi , koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,                                                                   
6.Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                   
- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                   
-na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                 
-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                           

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                 
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                                      -Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosi za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela iz člana 105.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran,a prije zasnivanja radnog odnosa).
- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 24.09.2018. godine, testiranje  u 10:00 časova, a intervju u 11:00 časova u prostorijama škole.
-Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                     
-U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva
Prijave slati na adresu :                                                                     
Javna ustanova  Osnovna Škola  „Njegoš“ Berkovići , Berkovići bb,                       
88363 Berkovići                                                                                         

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.             


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!