JAVNI KONKURS Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad

Lokacija: Trebinje

 


Socijalne usluge
Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.


I Radno mjesto
1.VSS-Diplomirani psiholog, ili prvi ciklus studija ,sa završenih 240 bodova., na referatu za porodičnu zaštitu , starateljstvo i usvojenje.........1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2.VSS-Diplomirani sociolog , ili prvi ciklus studija  sa završenih 240 bodova,  na referatu za otkrivanje, praćenje i evidentiranje lica u stanju socijalne potrebe.....1 izvršilac na neodređeno vrijeme
3.VSS-društvenog smjera, 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja , stručni saradnik  za vođenje kancelarijskog poslovanja.......1 izvršilac na neodređeno vrijeme
4.VSS- društvenog smjera, ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova,  stručni saradnik za  rukovanje arhivskom građom i registraturskim materijalom.......1 izvršilac na neodređeno vrijeme

II Opis poslova
  Opis poslova  utvrđen je  prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, JU Centar za socijalni rad Bileća.

III Opšti uslovi  za kandidate
-  da je državljanin  Republike Srpske , odnosno  BiH,
-  da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da se ne vodi krivični postupak ,
  - da nije osuđivan.

IV Posebni uslovi
Pod 1:
-  VSS-diplomirani psiholog ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova
-  1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
-  položen stručni ispit
-  poznavanje rada na računaru
Pod 2:
-  VSS-diplomirani sociolog  ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova
-  1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
- Položen stručni ispit
-  Poznavanje rada na računaru

  Pod 3:
-  VSS-društvenog smjera 
-  1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
-  Položen stručni ispit
-  Poznavanje rada na računaru

  Pod 4:`
  - VSS- društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa završenih 240 bodova
  - 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
  -  Položen stručni ispit
  -  Poznavanje rada na računaru

V Potrebna dokumenta
Uz prijavu za konkurs, kandidati su dužni priložiti  sledeća  dokumenta :
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,
- Dokaz o radnom iskustvu,
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci) ,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-Uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju.

VI Komisija
Sprovođenje postupka  zapošljavanja u Centru za socijalni rad vrši direktor Centra.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem radnika će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII Rok za podnošenje prijava
Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično u prijemnu kancelariju JU Centar za socijalni rad Bileća ili putem pošte, na adresu Centra : Ul.Kralja Aleksandra  br, 28
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana  poslednjeg  objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Nepotpune i nablagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje,  a dokumenta priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!