SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER - OSNOVNI SUD U TREBINjU

Lokacija: Trebinje

 


Pravo i društvene nauke
Objavljen 10.10.2018. Ističe 25.10.2018.


SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju.... .........2 izvršioca

OPŠTI USLOVI:

-da je državljanin RS,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

        POSEBNI USLOVI:

-završen pravni fakultet

                                          III

      Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
-uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti

                  Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu    „Glas Srpske“
Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte  na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!