Prijem 2 nastavnika - OŠ „SVETI SAVA“ Kotor Varoš

Lokacija: Banja Luka

 


Obrazovanje, kultura i sport
Objavljen 22.11.2018. Ističe 29.11.2018.

Oglas je istekao!1. Nastavnik /profesor za nastavni predmet matematika-1 izvršilac određeno radno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva-pripravnik
2. Nastavnik/profesor za nastavni predmet pravoslavna vjeronauka- 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme na 8 časova, sa položenim stručnim ispitom

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104., 105,106.,111. i članom 115. stav 10.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 44/17,31/18) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10 ,25/14 i 76/15).
        Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.,Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS 44/17,31/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Opšti uslovi:
-uvjerenje o državljanstvu ( kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH ),
-izvod iz matične knjige rođenih ( koji dokazuje da je punoljetan )
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos ( kojim dokazuje da je radno sposoban )
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)
Posebni uslovi
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
-uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima ako kandidat ne može pribaviti ove dokumente prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( samo za radno mjesto pod rednim brojem 2. )
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica)
-uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ( samo za radno mjesto pod rednim brojem 2. )
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
     
Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
      Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, a šalju se na adresu:  JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš sa naznakom ‘’ za konkurs ‘’.


Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!