Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Cisco Sales Manager (m/ž) - CT Computers BA d.o.o.
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2014. Ističe 18.05.2014.

Detaljno

Kompanija CT Computers BA d.o.o.  raspisuje konkurs za novo radno mjesto  
 
Kompanija CT Computers BA d.o.o., je vodeća kompanija na polju informacionih tehnologija u BIH, osnovana kao članica ComTrade Group, jedne od najvećih panevropskih kompanija na polju informaciono-komunikacionih tehnologija. Politikom otvorenih vrata za mlade i stručne kadrove, koji su spremni da prihvate izazov rada u dinamičnom okruženju, pozivamo vas da se pridružite našem timu kao: 
 
1. Cisco Sales Manager      
 
Odgovornosti:
 • Pozicioniranje proizvoda na tržištu
 • Razvoj distributivnog kanala
 • Rad sa dobavljačem
 • Praćenje realizacije prodaje 
Idealan kandidat bi trebao da posjeduje:
 • Osnovno poznavanje mrežnih tehnologija i proizvoda
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje IT opreme
 • Poznavanje BiH IT tržišta
 • Znanje Engleskog jezika
 • Inicijativnost i samostalnost
 • Sposobnost identificiranja i riješavanja problema.
 • Dobre organizacijske i komunikacijske vještine
 • Vozačka dozvola B kategorije
Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahtjeve, molimo Vas da pošaljete biografiju na  fax: 033 756 101 ili na adresu Džemala Bijedića bb, 71000 Sarajevo. 
Obavijesti ne dajemo telefonom. 
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti će obavljeno testiranje traženih stručnih i ličnih sposobnosti, znanja i vještina. 
Oglas ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobarica - Caffe Club Magnum
Banja Luka
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2014. Ističe 03.05.2014.

Detaljno

Trazi se djevojka za rad u Caffe Clubu Magnum sa radnim iskustvom. Sve ostale informacije na kontakt telefon. 065/635-021

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Direktor filijale (m/ž) - Ziraat Bank BH dd
Brčko
Menadžment i upravljanje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2014. Ističe 03.05.2014.

Detaljno

Ziraat Bank BH
OGLAS
za popunu slobodnih radnih mjesta
FILIJALA BRČKO

DIREKTOR FILIJALE - 1 izvršilac 

Osim zakonom utvrđenih općih uvjeta, kandidati  trebaju da ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:                                                            
 • Visoka stručna sprema ekonomskog smjera – VSS 
 • Minimalno  (dvije) godine radnog iskustva na istim ili  sličnim poslovima na rukovodećim pozicijama u bankarstvu 
 • Odlično poznavanje engleskog jezika 
 • Odlično poznavanje rada na računaru 
 • Odlično poznavanje finansijskog i ekonomskog tržišta 
 • Vozačka dozvola B kategorije 
Opis poslova:                                                                                                                                                                   
 • organizuje rad, predlaže godišnji plan
 • osigurava učinkovit i profitabilan rad i odgovara za zakonitost  poslovanja Filijale
 • razrađuje marketinške strategije                                         
 • pridobija nove klijente za Filijalu 
 • te ostale poslove predviđene Pravilnikom o organizaciji poslova i  sistematizaciji radnih mjesta
Za oglašene pozicije radni odnos će se zasnovati uz probni rad.
Ako smatrate da ispunjavate potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima, imate adekvatna stručna znanja, i spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja i profesionalan razvoj potrebno je da dostavite sljedeću dokumentaciju:
 • Prijava ( sa naznaćenom pozicijom) 
 • CV/ biografija 
 • Ovjerena fotokopija diplome ( nostificirana ukoliko fakultet nije završen u BiH)
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika i poznavanju rada na računaru 
 • Dokaz o radnom stažu, preporuke prethodnih poslodavaca 
 • Dokaz o državljanstvu 
Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Dokumentaciju potrebnu za prijavu na oglas sa naznakom „ Prijava na oglas“ slati na adresu :
ZiraatBank BH dd
Odjel za upravljanje ljudskim resursima 
Dženetića Čikma br.2
71000 Sarajevo

Napomena:
Po zatvaranju oglasa, isključivo kandidati koji budu ispunjavali uslove iz oglasa i dostavili traženu dokumentaciju , biti će pozvani na razgovor. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj portofolija (m/ž) - Ziraat Bank BH dd
Brčko
Bankarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2014. Ističe 03.05.2014.

Detaljno

Ziraat Bank BH
OGLAS
za popunu slobodnih radnih mjesta
FILIJALA BRČKO

VODITELJ PORTFOLIJA PODUZETNIKA – 1 izvršilac              
VODITELJ PORTFOLIJA STANOVNIŠTVA – 1 izvršilac                                 

Osim zakonom utvrđenih općih uvjeta, kandidati  trebaju da ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:
 • VSS / VŠS ekonomskog smjera 
 • Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim bankarskim poslovima 
 • Znanje engleskog jezika 
 • Poznavanje rada na računaru 
 • Izražene analitičke i pregovaračke sposobnosti 
 • Komunikativnost, fleksibilnost i sklonost timskom radu 
 • Vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova: 
 • sprovodi akcione planove u koordinaciji sa Direktorom Filijale  u skladu sa prodajnom strategijom i ciljevima koje definiše Uprava 
 • prati razvoj tržišta aplikacije konkurentnih banka s ciljem povećanja udjela Banke na tržištu 
 • razmatra zahtjeve klijenata, klijentima prezentira  proizvode i usluge Banke, 
 • radi na aktivnostima pridobijanja novih klijenata, 
 • te ostale poslove predviđene Pravilnikom o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta 
Za oglašene pozicije radni odnos će se zasnovati uz probni rad.
Ako smatrate da ispunjavate potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima, imate adekvatna stručna znanja, i spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja i profesionalan razvoj potrebno je da dostavite sljedeću dokumentaciju:
 • Prijava ( sa naznaćenom pozicijom) 
 • CV/ biografija 
 • Ovjerena fotokopija diplome ( nostificirana ukoliko fakultet nije završen u BiH)
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika i poznavanju rada na računaru 
 • Dokaz o radnom stažu, preporuke prethodnih poslodavaca 
 • Dokaz o državljanstvu 
Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Dokumentaciju potrebnu za prijavu na oglas sa naznakom „ Prijava na oglas“ slati na adresu :
ZiraatBank BH dd
Odjel za upravljanje ljudskim resursima 
Dženetića Čikma br.2
71000 Sarajevo

Napomena:
Po zatvaranju Oglasa, isključivo kandidati koji budu ispunjavali uslove iz Oglasa i dostavili traženu dokumentaciju, biti će pozvani na razgovor.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćnik voditelja portfolija (m/ž) - Ziraat Bank BH dd
Brčko
Bankarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2014. Ističe 03.05.2014.

Detaljno

Ziraat Bank BH
OGLAS
za popunu slobodnih radnih mjesta
FILIJALA BRČKO 

POMOĆNIK  VODITELJA PORTFOLIJA PODUZETNIKA  - 1  IZVRŠILAC 
POMOĆNIK VODITELJA PORTFOLIJA STANOVNIŠTVA – 1  IZVRŠILAC 

Osim zakonom utvrđenih općih uvjeta, kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće posebne uslove: 
 • VSS/ VŠS/ SSS – Ekonomskog ili drugog srodnog smjera 
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru 
 • komunikativnost, fleksibilnost i sklonost timskom radu 
Opis poslova: 
 • Pomaže voditelju portfolija i u odsutnosti ga mjenja  u cilju povećanja tržišnog udjela Banke, prati dešavanja na tržištu i aktivnosti konkurencije
 • razmatra zahtjeve klijenata
 • upoznaje klijente sa proizvodima i uslugama Banke u cilju pridobijanja klijenata
 • prema potrebi posjećuje klijente, 
 • te ostale poslove predviđene Pravinikom o organizaciji   poslova i sis tematizaciji radnih mjesta. 
Za oglašene pozicije radni odnos će se zasnovati uz probni rad.
Ako smatrate da ispunjavate potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima, imate adekvatna stručna znanja, i spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja i profesionalan razvoj potrebno je da dostavite sljedeću dokumentaciju:
 • Prijava ( sa naznaćenom pozicijom) 
 • CV/ biografija 
 • Ovjerena fotokopija diplome ( nostificirana ukoliko fakultet nije završen u BiH)
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika i poznavanju rada na računaru 
 • Dokaz o radnom stažu, preporuke prethodnih poslodavaca 
 • Dokaz o državljanstvu 
Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Dokumentaciju potrebnu za prijavu na oglas sa naznakom „ Prijava na oglas“ slati na adresu :
ZiraatBank BH dd
Odjel za upravljanje ljudskim resursima 
Dženetića Čikma br.2
71000 Sarajevo

Napomena:
Po zatvaranju Oglasa, isključivo kandidati koji budu ispunjavali uslove iz Oglasa i dostavili traženu dokumentaciju, biti će pozvani na razgovor.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćnik voditelja operacija (m/f) - Ziraat Bank BH dd
Brčko
Bankarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2014. Ističe 03.05.2014.

Detaljno

Ziraat Bank BH
OGLAS
za popunu slobodnih radnih mjesta
FILIJALA BRČKO 

POMOĆNIK VODITELJA OPERACIJA  - 1 izvršilac

Osim zakonom utvrđenih općih uvjeta, kandidati  trebaju da ispunjavaju sljedeće posebne uvjete: 
 • VSS / VŠS/ SSS / - ekonomskog smjera
 • jedna godina radnog iskustva na istim ili  sličnim  poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru
 • Komunikativnost, fleksibilnost i  sklonost timskom radu
Opis poslova:
 • Izvršava sve naloge kreirane od strane odgovorne osobe  (kredit, štednja)
 • vrši plaćanje svih obaveza na vrijeme
 • osigurava korištenje kredita
 • šalje izvode i obavjesti vezane za račune klijenata 
 • te ostale poslove predviđene Pravilnikom o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta 
Za oglašene pozicije radni odnos će se zasnovati uz probni rad.
Ako smatrate da ispunjavate potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima, imate adekvatna stručna znanja, i spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja i profesionalan razvoj potrebno je da dostavite sljedeću dokumentaciju:
 • Prijava ( sa naznaćenom pozicijom) 
 • CV/ biografija 
 • Ovjerena fotokopija diplome ( nostificirana ukoliko fakultet nije završen u BiH)
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika i poznavanju rada na računaru 
 • Dokaz o radnom stažu, preporuke prethodnih poslodavaca 
 • Dokaz o državljanstvu 
Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Dokumentaciju potrebnu za prijavu na oglas sa naznakom „ Prijava na oglas“ slati na adresu :
ZiraatBank BH dd
Odjel za upravljanje ljudskim resursima 
Dženetića Čikma br.2
71000 Sarajevo

Napomena:
Po zatvaranju Oglasa, isključivo kandidati koji budu ispunjavali uslove iz Oglasa i dostavili traženu dokumentaciju, biti će pozvani na razgovor.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!