Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Future Country Manager (m/f) - Roullier Group
Bosna i Hercegovina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.11.2014. Ističe 21.12.2014.

Detaljno

As one of the leading world players in the Plant and Animal Nutrition market, the Roullier Group is running a large-scale recruitment campaign to find its future leaders: “ADVANCE FOR EXECUTIVES”. 

FUTURE COUNTRY MANAGER H/F 

CDI 
There is not much left for you to learn from your current position. Do you want to take on more responsibilities? Choose to boost your career in a group with strong growth.

This family-owned Group has an entrepreneurial spirit drawing on its industrial know-how and can groom you for rapid access to management positions. Stand out from the crowd and express your ambitions!

The Roullier Group is seeking the leaders of tomorrow by offering Industrial Manager positions. 

In the short or medium term, your ambition and success will naturally promote you to a Business Unit management position and an international one if you are bi-cultural. Together, we can fulfil your desires.

Selected applicants will be trained in-company by our specialists so that they acquire the skills they need to become Country Managers.

If conquering new markets spurs you on and you feel able to rise to the challenge... Come join us!
You will have obtained a degree and have at least 4 years of successful professional experience. Your joint profile (Engineer and Business) is a plus, as well as your foreign languages.

We are scheduling recruitment sessions in Paris, London, Madrid, Vienna, Istanbul and Warsaw.

If your profile meets the above criteria, please send your application by email to the following address: talentpool@roullier.com with the reference GC/PV3GHE/CFPR or by mail to ROULLIER Group (we guarantee the confidentiality of your application):

DRH Stratégiques 
57 boulevard Jules Verger
35800 Dinard – France.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Planer proizvodnje (m/ž) - AMA Adriatic d.o.o.
Ilijaš
Proizvodnja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.11.2014. Ističe 29.11.2014.

Detaljno

Ama Adriatic d.o.o.Sarajevo, sa sjedistem u Ilijasu
raspisuje

OGLAS

Za prijem u radni odnos

Planer proizvodnje ..................               1  izvršilac                           
                          
Posebni uslovi:
 • SSS- tehničkog smjera
 • radno iskustvo 1 godina, 
 • odlično znanje  engleskog jezika  
 • odlično poznavanje rada na računaru  , naročito  Excel 
 • sposobnost rada u timu                
Zainteresovani kandidati duzni su dostaviti:
 • prijavu na oglas
 • ovjerenu kopiju svjedočanstva (SSS)
 • dokaze o posjedovanju drugih znanja i vještina
Sve prijave dostaviti u roku od  8 dana od dana objave oglasa  na  adresu: Donja Luka bb, 71380 Ilijas.

Za dodatne informacije zvati na broj 061 144 400.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani pravnik (m/ž) - ŽGP GP d.d. Sarajevo
Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.11.2014. Ističe 06.12.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 141. Statuta, Direktor GP „ŽGP“ d.d. Sarajevo raspisuje

KONKURS
Za prijem u radni odnos diplomiranog pravnika/pripravnika (1 izvršilac)

Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i slijedeće uslove:
 1. VSS pravni fakultet (VII stepen) i
 2. Poznavanje engleskog jezika kao maternjeg.
Ugovor o radu sa pripravnikom se zaključuje na određeno vrijeme, uz mogućnost zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme nakon isteka ugovora na određeno vrijeme.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 
Prijave sa biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu preduzeća: Dolina 11, Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Kontakt osoba: Alma Mušinbegović, 033/250-905.

Direktor:
Haris Kuskunović, dipl.ecc.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Brand Manager - žestoka alkoholna pića (m/ž) - Boreas d.o.o
Sarajevo
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.11.2014. Ističe 15.12.2014.

Detaljno

KONKURS
za poziciju
Brand Manager - žestoka alkoholna pića (m/ž)
Sarajevo

Vještine i osobine koje treba posjedovati Brand Manager:
 • VSS ili VŠS ekonomskog usmjerenja
 • odlično poznavanje engleskog jezika 
 • minimalno 3 godine radnog iskustva na istim/sličnim poslovima (FMCG)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada u MS Office-u 
 • dobro poznavanje web alata i društvenih mreža
 • spremnost na povremena putovanja 
 • kreativnost 
 • proaktivnost i samostalnost u radu
 • analitičke i pregovaračke sposobnosti
 • odlično razvijene komunikacijske, prezentacijske i organizacijske vještine
 • izraženu želju za postizanjem izazovnih poslovnih rezultata i ciljeva
Odgovornosti Brand Managera:
 • realizacija prodajnih i marketinških planova, strategija i budžeta 
 • upravljanje budžetima 
 • praćenje i analiza proizvoda, te kontrola troškova 
 • praćenje tržišta 
 • analiza prodaje 
 • obilazak ključnih kupaca 
 • razvijanje, pozicioniranje i lansiranje novih proizvoda na tržište
 • istraživanje i provođenje analize tržišta i konkurencije 
 • suradnja sa odjelom prodaje i marketinga
Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:
Adresa: Boreas d.o.o., Binježevo bb, 71240 Hadžići 
Rok za prijavu: 15.12.2014.g.
Dodatne informacije na telefon: 033/292-110
Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Predstavnik nadležnog Županijskog/Kantonalnog ministarstva - OPĆINA PROZOR –RAMA
Prozor - Rama
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.11.2014. Ističe 05.12.2014.

Detaljno

OPĆINA PROZOR –RAMA raspisuje:

 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 

Za izbor i imenovanje 2  članova upravnog vijeća za „Gradska ljekarna „Prozor –Rama“i to predstavnike:
 

1.Stručni djelatnik „gradska ljekarna“……1 član

2.Nadležnog Županijskog/Kantonalnog ministarstva……1 član

 
II Opis pozicije:

Donosi statut zdravstvene ustanove,imenuje i razrješava ravnatelja odnosno V.D.ravnatelja zdravstvene ustanove,utvrđuje planove rada i razvitka zdravstvene ustanove,utvrđuje godišnji program rada,donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun,donosi opće akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i druge opće akte,u skladu sa zakonom i statuom  zdravstvene ustanove,odlučuje o svim pitanjima u vezi obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugo tijelo zdravstvene ustanove,kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja rješava sva pitanja iz odnosa sa osnivačem,odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog statutom zdravstvene ustanove,odgovara osnivaču za rezultate rada,odlučuje o prigovorima uposlenika na rješavanju kojima je drugo tijelo,određeno statutom zdravstvene ustanove odlučilo o pravu,obavezi uposlenika iz radnog odnosa,podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju zdravstvene ustanove,obavlja i druge poslove sukladno zakonu i statutu zdravstvene ustave.
 

III Kandidat za imenovanje na poziciju člana upravnog vijeća mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je državljanin BiH

-da je stariji od 18 godina

-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH,u periodu od tri godine prije dana objave  upražnjene pozicije

-da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bih

-da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću u Upravnom vijeću zdravstvene ustave

-da nema privatni financijski  interes u zdravstvenoj ustanovi u čije se upravno vijeće kandidira

-da nije ravnatelj zdravstvene ustanove

-da nije član upravnog vijeća u više od jedne zdravstvene ustanove-da nije na dužnosti u političkoj stranci i smislu Članka 5.Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima

-da ima završen VII stupanj stručne spreme,pravnog ,ekonomskog i zdravstvenog usmjerenja

-da ima najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima svog stručnog naziva

-da ima stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove,te da su upućeni i sdaržaj i   način njenog rada

Dokaz:

-Kandidati za članove upravnog vijeća dužni su uz prijavu na oglas ,kraću biografiji,adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije i to:

-izvod iz matične knjige rođenih,ne starije od 6 mjeseci

-uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

-uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa

-ovjerenu izjavu kandidata o okolnostima iz točke III alineja 4,6,8 i 9

-uvjerenje izdano od nadležnog tijela da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup ne stariji od 6 mjeseci

-dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog znanja

-diploma o završenom VII stupnju stručne spreme,ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja

 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja u Službenim novinama“Dnevni list“

Prijave sa potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:
 

OPĆINA PROZOR-RAMA
POVJERENSTVO ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA
-NE OTVARATI-
8„GRADSKA LJEKARNA“PROZOR RAMA
KRALJA TOMISLAVA bb
88 440 PROZOR-RAMA
        

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni djelatnik „gradska ljekarna“ - OPĆINA PROZOR –RAMA
Prozor - Rama
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.11.2014. Ističe 05.12.2014.

Detaljno

OPĆINA PROZOR –RAMA raspisuje:

 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 

Za izbor i imenovanje 2  članova upravnog vijeća za „Gradska ljekarna „Prozor –Rama“i to predstavnike:
 

1.Stručni djelatnik „gradska ljekarna“……1 član

2.Nadležnog Županijskog/Kantonalnog ministarstva……1 član

 
II Opis pozicije:

Donosi statut zdravstvene ustanove,imenuje i razrješava ravnatelja odnosno V.D.ravnatelja zdravstvene ustanove,utvrđuje planove rada i razvitka zdravstvene ustanove,utvrđuje godišnji program rada,donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun,donosi opće akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i druge opće akte,u skladu sa zakonom i statuom  zdravstvene ustanove,odlučuje o svim pitanjima u vezi obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugo tijelo zdravstvene ustanove,kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja rješava sva pitanja iz odnosa sa osnivačem,odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog statutom zdravstvene ustanove,odgovara osnivaču za rezultate rada,odlučuje o prigovorima uposlenika na rješavanju kojima je drugo tijelo,određeno statutom zdravstvene ustanove odlučilo o pravu,obavezi uposlenika iz radnog odnosa,podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju zdravstvene ustanove,obavlja i druge poslove sukladno zakonu i statutu zdravstvene ustave.
 

III Kandidat za imenovanje na poziciju člana upravnog vijeća mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je državljanin BiH

-da je stariji od 18 godina

-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH,u periodu od tri godine prije dana objave  upražnjene pozicije

-da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bih

-da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću u Upravnom vijeću zdravstvene ustave

-da nema privatni financijski  interes u zdravstvenoj ustanovi u čije se upravno vijeće kandidira

-da nije ravnatelj zdravstvene ustanove

-da nije član upravnog vijeća u više od jedne zdravstvene ustanove-da nije na dužnosti u političkoj stranci i smislu Članka 5.Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima

-da ima završen VII stupanj stručne spreme,pravnog ,ekonomskog i zdravstvenog usmjerenja

-da ima najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima svog stručnog naziva

-da ima stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove,te da su upućeni i sdaržaj i   način njenog rada

Dokaz:

-Kandidati za članove upravnog vijeća dužni su uz prijavu na oglas ,kraću biografiji,adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije i to:

-izvod iz matične knjige rođenih,ne starije od 6 mjeseci

-uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

-uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa

-ovjerenu izjavu kandidata o okolnostima iz točke III alineja 4,6,8 i 9

-uvjerenje izdano od nadležnog tijela da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup ne stariji od 6 mjeseci

-dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog znanja

-diploma o završenom VII stupnju stručne spreme,ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja

 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja u Službenim novinama“Dnevni list“

Prijave sa potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:
 

OPĆINA PROZOR-RAMA
POVJERENSTVO ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA
-NE OTVARATI-
8„GRADSKA LJEKARNA“PROZOR RAMA
KRALJA TOMISLAVA bb
88 440 PROZOR-RAMA

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik/radnica na održavanju čistoće (higijeničar/higijeničarka) - Javni oglasi
Hrasnica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.11.2014. Ističe 29.11.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO – OPĆINA ILIDŽA
JU „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“  ILIDŽA/HRASNICA
HRASNICA, Školska 1                                                                     


Na osnovu člana  90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11; 15/13), člana 3. i 14. Pravilnika sa  kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,  osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 3/13), člana 130. Pravila JU „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-01-38-21624-13-3/14 od 06.11.2014. godine i  odluke  Školskog  odbora broj: 38-877/2014 od 18.11.2014. godine  raspisuje se

KONKURS
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine
2. Nastavnik/nastavnica koji/koja izvodi nastavu iz predmeta zdravi životni stilovi, 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine
3. Nastavnik/nastavnica koji/koja izvodi nastavu iz predmeta društvo/kultura/religija, 1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine
4. Radnik/radnica na održavanju čistoće (higijeničar/higijeničarka), 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2015. godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima Škole.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

diplomu /svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi 
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
kraća biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona.
  
Pored  obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija)

uvjerenje o položenom stručnom  ispitu,
radna knjižica,
uvjerenje/ potvrda o radnom stažu u ustanovama  obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje / potvrda o radnom stažu ostvarenom  izvan  ustanova obrazovanja nakon sticanja  stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje poslova koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata  po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom,a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 03/13).

Napomena :  Sa najviše rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika, obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere  kandidati će biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe istoj gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri. Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju ne starije od šest mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Tražene dokumente dostaviti na  adresu: JU Druga osnovna škola Ilidža/Hrasnica, Školska 1, 71210 Ilidža,/ Prijava na javni konkurs/ 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.                                            
ŠKOLSKI  ODBOR                                                                KONKURS JE OBJAVLJEN U „OSLOBOĐENJU“ 21.11.2014. GODINE I OSTAJE OTVOREN 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA           

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/nastavnica koji/koja izvodi nastavu iz predmeta društvo/kultura/religija - Javni oglasi
Hrasnica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.11.2014. Ističe 29.11.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO – OPĆINA ILIDŽA
JU „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“  ILIDŽA/HRASNICA
HRASNICA, Školska 1                                                                     


Na osnovu člana  90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11; 15/13), člana 3. i 14. Pravilnika sa  kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,  osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 3/13), člana 130. Pravila JU „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-01-38-21624-13-3/14 od 06.11.2014. godine i  odluke  Školskog  odbora broj: 38-877/2014 od 18.11.2014. godine  raspisuje se

KONKURS
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine
2. Nastavnik/nastavnica koji/koja izvodi nastavu iz predmeta zdravi životni stilovi, 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine
3. Nastavnik/nastavnica koji/koja izvodi nastavu iz predmeta društvo/kultura/religija, 1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine
4. Radnik/radnica na održavanju čistoće (higijeničar/higijeničarka), 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2015. godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima Škole.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

diplomu /svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi 
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
kraća biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona.
  
Pored  obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija)

uvjerenje o položenom stručnom  ispitu,
radna knjižica,
uvjerenje/ potvrda o radnom stažu u ustanovama  obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje / potvrda o radnom stažu ostvarenom  izvan  ustanova obrazovanja nakon sticanja  stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje poslova koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata  po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom,a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 03/13).

Napomena :  Sa najviše rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika, obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere  kandidati će biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe istoj gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri. Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju ne starije od šest mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Tražene dokumente dostaviti na  adresu: JU Druga osnovna škola Ilidža/Hrasnica, Školska 1, 71210 Ilidža,/ Prijava na javni konkurs/ 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.                                            
ŠKOLSKI  ODBOR                                                                KONKURS JE OBJAVLJEN U „OSLOBOĐENJU“ 21.11.2014. GODINE I OSTAJE OTVOREN 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA           

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!