Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Natječaj Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ za dodjelu stipendija
Sarajevo
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.10.2014. Ističe 31.10.2014.

Detaljno


Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravno vijeće Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ Sarajevo, raspisuje
 

KONKURS
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija


Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je završio posljednji razred srednje škole s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom (za studente 1. godine),
 • da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini,
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi,
 • studenti koji su od ranije korisnici stipendije, dužni su dostaviti samo potvrdu o upisu u narednu godinu studija.

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. Obvezna dokumentacija:

 • popunjen prijavni list (obrazac se može podići u svim KŠC-ima u BiH i na njihovim web stranicama kao i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
 • uredno, i u cijelosti popunjena, te u općini ovjerena Izjava (obrazac se može podići u svim KŠC-ima u BiH i na njihovim web stranicama kao i na we
 • zamolba za dodjelu stipendije  s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
 • potvrda o statusu redovitog studenta,
 • potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika maturalne svjedodžbe-diplome ili potvrda s prethodne godine studija fakulteta),
 • osobna fotografija,
 • potvrda o neuposlenosti za članove domaćinstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje).


2. Dodatna dokumentacija:

 • potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, kao i  na razini Sustava katoličkih škola za Europu,
 • preporuka župnika (za katolike),
 • preporuka ravnatelja KŠC-a ( za učenike KŠC-a).


Zaklada akademske godine 2014./2015., dodjeljuje stipendiju u iznosu od 150 KM mjesečno (10 godišnjih rata), za vrijeme cjelokupnog redovitog studija.

Natječaj ostaje otvoren do 31. listopada 2014. godine. Prijave na natječaj donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Zaklada „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“, Mehmed Paše Sokolovića 11, 71000 Sarajevo, s naznakom «Natječaj za stipendiju». Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni do kraja studenog 2014. godine, u svim KŠC-ima, njihovim web stranicama i na web stranici Katoličke tiskovne agencije.

Predsjednik Upravnog vijeća
Msgr. dr. Pero Sudar, v.r.

 Prilozi:

zaklade-za-mudrost-i-plemenitost-sarajevo-prijavni-obrazac-za-stipendiju-ak-2014-15.doc
zaklade-za-mudrost-i-plemenitost-sarajevo-obrazac-izjave-ak-2014-15.doc

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs Općine Novi Grad Sarajevo za dodjelu stipendija učenicima i studentima za šk./ak. 2014/15. g
Novi Grad
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.10.2014. Ističe 28.10.2014.

Detaljno


Na osnovu člana 6. Odluke Općinskog vijeća o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i stručne Službe Općine Novi Grad Sarajevo, („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj1/13), te na osnovu člana 3, stav 2 ekonomski kod 614200 tekući transfer za stipendiranje učenika i studenata Budžeta Općine Novi Grad – Sarajevo, Odluke Općinskog vijeća o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“broj 34/01), Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, broj 02-05-19720 od 25.10.2013. godine i Odluke broj 02-05- 22236 od 08.10.2014. godine, Općinski načelnik r a s p i s u j e:

 

K  O  N  K  U  R  S
za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2014./2015. godinu
 

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici završnog razreda osnovnih škola, učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana. Stipendiju Općine Novi Grad Sarajevo mogu ostvariti i učenici završnog razreda novogradskih osnovnih škola čije je prebivalište na području susjedne općine. Pravo učešća na Konkursu imaju redovni učenici i studenti koji ne obnavljaju godinu, a koji su ostvarili uspjeh u školi, odnosno fakultetu/visokoškolskoj ustanovi i to:

 • učenici završnog razreda osnovnih škola sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz prethodnog razreda,
 • učenici srednjih škola sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz prethodnog razreda,
 • studenti I godine fakulteta /visokoškolske ustanove sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz završnog razreda srednje škole,
 • studenti II, III, IV,V i VI godine fakulteta/visokoškolske ustanove sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 svih položenih ispita,
 • studenti I i II godine drugog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 svih položenih ispita iz prvog i drugog ciklusa.

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i isplaćivat će se za 10 mjeseci (septembar – juni) iz namjenski predviđenih budžetskih sredstava, a po strukturi kako slijedi:

 • cca 45 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se studentima
 • cca 30 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima srednjih škola
 • cca 10 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima završnih razreda osnovnih škola
 • cca 15 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima i studentima sa specifičnim potrebama i izuzetno nadarenim učenicima i studentima za kulturno-umjetničko i sportsko stvaralaštvo.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

 • za učenike završnog razreda osnovne škole   ………..  50 KM
 • za učenike srednjih škola ……………………………..  75 KM
 • za studente ……………………………………………100 KM

Stipendija Općine Novi Grad Sarajevo se može dodijeliti samo jednom učeniku ili studentu iz iste porodice.

Stipendiju Općine Novi Grad Sarajevo ne moguostvariti učenici/studenti koji primaju stipendiju po nekom drugom osnovu, te studenti i učenici čija primanja po članu u njihovom domaćinstvu prelaze 450,00 KM.

Ugovorna obaveza stipendiste je da se volonterski angažira na poziv Općine u projektima od javnog značaja za lokalnu zajednicu.

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti slijedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):

 • prijavu na Konkurs sa tačnom adresom, brojem kontakt telefona i ostalim traženim podacima (obrasci prijava na konkurs za završni razred osnovne škole, srednje škole, I godine studija i ostale godine studija nalaze se na info punktu Općine, u mjesnim zajednicama i na web stranici Općine www.novigradsarajevo.ba)
 • svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija, a za ostale studente potvrdu sa fakulteta/visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 • potvrdu o upisu u 2014./15. školsku godinu,
 • za učenike i studente I godine studija dokaz o postignutim rezultatima u prethodnoj školskoj godini na takmičenjima općinskog, kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnog nivoa iz obrazovnih predmeta a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja,
 • izjavu da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana,
 • kućnu listu izvađenu u Općini Novi Grad Sarajevo, za sve punoljetne članove domaćinstva dokaz o primanjima ili drugom statusu (studenti, nezaposleni, penzioneri i sl.)

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove prednost pri rangiranju za dodjelu imaju učenici /studenti sa nižim prosjekom primanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenta se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija Općine Novi Grad Sarajevo se predaju na šalteru Općine, Bulevar Meše Selimovića 97, sa naznakom : “prijava za stipendije”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni integrisani razvoj.
 Prilozi:

opcina-novi-grad-sarajevo-obrasci-za-prijavu-sk-ak-2014-15.rar

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac proizvodnje (m/ž) - Prevent BH d.o.o
Zenica
Proizvodnja
Kompanija: Prevent BH d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.10.2014. Ističe 16.11.2014.

Detaljno

Prevent je globalna kompanija u automobilskoj industriji, čiji se proizvodni portfolio sastoji od kompletne proizvodnje presvlaka za vozila, kože, proizvodnje metalnih dijelova za kočione sisteme i prenosnih sistema za putnička vozila.
 Ako ste u potrazi za izazovima, težite usavršavanju, uporni ste, odgovorni i želite biti dio našeg tima, pridružite nam se. Za potrebe Društva Prevent Zenica objavljujemo oglas za poziciju:

Rukovodilac proizvodnje
radno mjesto Zenica

Glavne odgovornosti radnog mjesta su: 
 • Rukovođenje i nadzor nad proizvodnjom;
 • Odgovornost za pogone u proizvodnji;
 • Racionalno korištenje sredstava rada, energije, materijala i vremena;
 • Praćenje i poboljšanje procesa proizvodnje;
 • Izvještaji o proizvodnji;
 • Rukovođenje timom.
Uvjeti: 
 • VI, VII stepen obrazovanja- tehnički smjer;
 • Obavezno minimalno 3 godine iskustva na rukovodećim pozicijama, kao tim lider;
 • Osnovno poznavanje engleskog/njemačkog jezika;
 • Aktivno poznavanje MS Office-a;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Komunikacijske vještine;
 • Organizacijske vještine;
 • Sistematičnost i analitičnost.
ako ste zainteresirani za opisano radno mjesto i udovoljavate navedenim kriterijima, pozivamo Vas da nam pošaljete svoju biografiju i motivacijsko pismo  poštom Prevent Zenica, Goraždanska 84a 72000 Zenica.
Sa naznakom „Za konkurs Rukovodilac proizvodnje”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje

Više informacija o Prevent grupaciji u BiH potražite i na našoj zvaničnoj stranici www.prevent.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Autoelektričar/Automehaničar (m/ž) - Džida d.o.o
Bihać, Cazin, Bosanska Krupa, Kladuša
Zanatske usluge
Kompanija: Džida d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.10.2014. Ističe 16.11.2014.

Detaljno

Džida d.o.o.  generalni zastupnik i ovlašteni serviser JUNGHEINRICH-a najkvalitetnijeg njemačkog proizvođača viličara , kao i najstarijeg proizvođača regalskog namještaja, zbog proširenja opsega posla traži odgovornu i motiviranu osobu za prijem u radni odnos na poziciji :

Autoelektričar/Automehaničar za područje Bihać, Cazin, Bosanska Krupa, Kladuša

Uvjeti:
 • Minimalni stupanj obrazovanja: SSS 
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije 
 • Samostalnost u radu
Vaše obaveze su:
 • Samostalno obavljanje poslova servisnih zadaća
 • Stručnost, odgovornost, ozbiljnost i urednost u pristupu radnim zadaćama
Nudimo:
 • Rad u uspješnom  timu
 • Mogućnost stalnog usavršavanja kroz seminare i školovanja u zemlji i inozemstvu
Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Džida d.o.o.
Indrustrijska zona b.b.
88260 Čitluk

ili


Više  o nama možete pronaći na www.dzida.ba  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Referent nabave (m/ž) - Stanić Beverages d.o.o. Kreševo
Kreševo
Ekonomija i finansije
Kompanija: Boreas d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.10.2014. Ističe 09.11.2014.

Detaljno

Stanić Beverages d.o.o. Kreševo , članica Stanic Grupe, vodeće grupacije u proizvodnji sokova, distribuciji pića, tehničke robe i duhanskih proizvoda.

raspisuje
KONKURS
za poziciju

REFERENT NABAVE
(Kreševo)

Odgovornosti:
 • Zaprimanje i obrada zahtjeva za pokretanje postupka nabave (izrada narudžbi i nabava robe,  održavanje optimalnog stanja zalihe materijala, zaprimanje i izdavanje robe iz skladišta,  obrada radnih naloga)
 • Sudjelovanje u realizaciji planova nabave materijala, opreme i usluga
 • Sudjelovanje u procesu dogovaranja uvjeta suradnje s dobavljačima
 • Organizacija, rješavanje i nadzor reklamacija dobavljačima
 • Organizacija i nadzor poslova likvidacije računa
 • Pružanje operativne podrške drugim organizacijskim dijelovima u provođenju postupka nabave
 • Osiguranje nabave materijala u traženoj kvaliteti, rokovima i planiranim troškovima
 • Obavljanje drugih poslova sukladno internim uputama i aktima
Vaše kompetencije:
 • Visoka razina odgovornosti, organiziranosti i profesionalnosti
 • Urednost, preciznost, pridržavanje vremenskih rokova
 • Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju
 • Samoinicijativnost i spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
Uvjeti:
 • VŠS/VSS ekonomskog usmjerenja
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima nabave
 • Napredno korištenje MS Office aplikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
Nudimo:
 • Raznovrstan posao u dinamičnom okruženju, kontinuirano stjecanje novih znanja i  mogucnost za napredovanje
 • Razmjenu znanja i iskustava u internacionalnom okruženju
Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, pošaljite vaš CV na adresu:
Adresa: Stanic Beverages d.o.o., Polje bb, 71260 Kreševo

Rok za prijavu: 31.10.2014.g.
Dodatne informacije na telefon: 030/800-700

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac proizvodnje (m/ž) - Stanić Beverages d.o.o. Kreševo
Kreševo
Proizvodnja
Kompanija: Boreas d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.10.2014. Ističe 31.10.2014.

Detaljno

Stanić Beverages d.o.o. Kreševo, članica Stanic Grupe, vodeće grupacije u proizvodnji sokova, distribuciji pića, tehničke robe i duhanskih proizvoda.

raspisuje
KONKURS
za poziciju

RUKOVODITELJ PROIZVODNJE
(Kreševo)

Odgovornosti:
 • Organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i nadziranje rada voditelja organizacijskih jedinica  proizvodnog sektora
 • Izrada terminskih planova i planova proizvodnje
 • Razvoj proizvoda, unapređenje i poboljšanje tehnoloških procesa
 • Odgovornost za osiguranje materijalnih, tehničkih i drugih sredstava za rad, kao i za racionalno trošenje istih
 • Predlaganje i uvođenje mjera za unapređenje organizacije sektora
 • Upravljanje proizvodnim procesom (priprema, praćenje, izvršenje radnih naloga)
 • Upravljanje sirovinama i alatima
 • Upravljanje zaposlenicima u proizvodnji
 • Izvještavanje prema Upravi društva
 • Drugi poslovi sukladno internim uputama i aktima poslodavca
Vaše kompetencije:
 • Visoka razina odgovornosti, organiziranosti i profesionalnosti
 • Urednost, preciznost, pridržavanje vremenskih rokova
 • Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju
 • Samoinicijativnost i spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
Uvjeti:
 • dipl. ing. Prehrambene tehnologije
 • 5 godina radnog iskustva u proizvodnji (prednost iskustvo u proizvodnji sokova)
 • Minimalno 3 godine rukovodećeg iskustva u vođenju proizvodnje
 • Izražene organizacijske sposobnosti
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (znanje njemačkog jezika u govoru i pismu prednost)
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu (MS Office, Outlook)
 • Vozačka dozvola B kategorije
Nudimo:
 • Raznovrstan posao u dinamičnom okruženju, kontinuirano stjecanje novih znanja i  mogucnost za napredovanje
 • Razmjenu znanja i iskustava u internacionalnom okruženju
Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, pošaljite vaš CV na adresu:
Adresa: Stanic Beverages d.o.o., Polje bb, 71260 Kreševo

Rok za prijavu: 31.10.2014.g.
Dodatne informacije na telefon: 030/800-700

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik (m/ž) - Stanić Beverages d.o.o. Kreševo
Kreševo
Mašinstvo i metalurgija
Kompanija: Boreas d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.10.2014. Ističe 31.10.2014.

Detaljno

Stanić Beverages d.o.o. Kreševo, članica Stanic Grupe, vodeće grupacije u proizvodnji sokova, distribuciji pića, tehničke robe i duhanskih proizvoda.

raspisuje
KONKURS
za poziciju

STRUČNI SURADNIK
STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM KVALITETE, EKOLOGIJOM
I ZAŠTITOM OKOLIŠA, ZAŠTITOM NA RADU I ZAŠTITOM OD POŽARA (m/ž)

Opis poslova i odgovornosti:
 • Poznavanje i praćenje normi ISO 9001 i ISO 14001, te zakona i podzakonskih akata iz područja zaštite okoliša, zaštite na radu i  zaštite od požara, kao i propisa iz podrucja opreme pod tlakom
 • Održavanje i recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom, izrada i revizija dokumentacije, planiranje i provedba internih i  recertifikacijskih audita, izrada periodičnih izvješća
 • Praćenje i provedba sustava kontrole proizvoda primjenom HACCP standarda, utvrđivanje i dokumentiranje eventualnih  kriticnih tocaka, izrada plana aktivnosti
 • Praćenje emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora, propuštanja tvari koje oštećuju ozonski omotač, planiranje gospodarenja  otpadom, priprema i dostava izvješća FMOIT -u, izrada operativnih planova, analiza i procjena
 • Ustroj i provedba periodičkih ispitivanja opreme pod tlakom, suradnja sa državnim organima i agencijama u smislu razvrstavanja opreme  i ishođenja potrebnih certifikata
 • Planiranje i praćenje potrošnje energenata, izrada izvješća, sudjelovanje u pregovorima sa distributerima
 • Izrada općih akata zaštite okoliša, zaštite na radu i zaštite od požara (procjene, planovi, pravilnici)
 • Ustroj i provedba mjera zaštite na radu (poslovi s posebnim uvjetima rada, zdravstveni pregledi, ozljede na radu, osposobljavanje za rad  na siguran nacin, izrada uputa za siguran rad, periodicna ispitivanja sredstava rada, radne okoline, elektro i gromobranskih instalacija,
 • vođenje propisanih evidencija i suradnja sa tijelima inspekcijskog nadzora)
 • Ustroj i provedba mjera zaštite od požara (ispravnost opreme i sredstava za gašenje požara, periodična ispitivanja sredstava vatrogasnih  aparata i stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, osposobljavanje za zaštitu od požara, evakuacija i spašavanje, vođenje propisanih  evidencija i suradnja sa tijelima inspekcijskog nadzora)
Vaše kompetencije:
 • Visoka razina odgovornosti, organiziranosti i profesionalnosti
 • Urednost, preciznost, pridržavanje vremenskih rokova
 • Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju
 • Samoinicijativnost i spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
Uvjeti:
 • Visoka stručna sprema tehničkog smjera (poželjno strojarstvo)
 • Položen državni stručni ispit iz zaštite na radu
 • Položen državni stručni ispit iz zaštite od požara
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša  (iskustvo u prehrambenoj industriji i poznavanje HACCP prednost)
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (znanje njemačkog jezika u govoru i pismu prednost)
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu (MS Office, Outlook)
 • Vozačka dozvola B kategorije
Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, pošaljite vaš CV na adresu:
Adresa: Stanic Beverages d.o.o., Polje bb, 71260 Kreševo

Rok za prijavu: 31.10.2014.g.
Dodatne informacije na telefon: 030/800-700

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista (m/ž) - Dino Kafa doo
Područje Unsko-sanskog kantona
Komercijala i prodaja
Kompanija: Dino kafa d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.10.2014. Ističe 16.11.2014.

Detaljno

DINO KAFA d.o.o  raspisuje oglas za prijem radnika na poslovima:


KOMERCIJALIST  na području Unsko-sanskog kantonaKandidat treba posjedovati sljedeće kvalifikacije:
 • najmanje 2 godine iskustva na području prodaje i postprodaje
 • radno iskustvo na poslovima terenske prodaje i razvijanja odnosa sa ključnim kupcima
 • srednja stručna sprema
 • vozačka dozvola B kategorije (obavezna vozačka dozvola B kategorije)
 • analitički je nastrojen, usmjeren na ostvarivanje i praćenje rezultata prodaje
 • razumije potrebe krajnjih kupaca, konstruktivan je u pronalaženju rješenja za probleme, proaktivan
 • ima izražene komunikacijske, prezentacijske i pregovaračke sposobnosti
Opis posla obuhvata:
 • ugovaranje, zaključivanje i realizaciju prodaje u skladu sa zadanim planom prodaje
 • unapređivanje prodaje na prodajnim mjestima
 • nadzor prodajne mreže – osiguravanje da su prodajni kanali popunjeni
 • rad na terenu sa ključnim kupcima u cilju povećanja prodaje
 • surađivanje sa drugima internim odjelima
 • priprema izvještaja o prodaji po nalogu nadređenog
 • uređivanje i dopunjavanje baze podataka
 • dnevno praćenje aktivnosti konkurencije i izvještavanje o istoj
Konkurs je otvoren za radno mjesto za rad na terenu. Pozicija će zahtjevati na česta putovanja po cijeloj Bosni i Hercegovini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u prodaji.

Zainteresirane osobe trebaju poslati CV putem email-a: alma @dinokafa.com
Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!