Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


PHP/JS Developer Manager (m/f) - Crossvallia d.o.o.
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2017. Ističe 17.02.2017.

Detaljno

We at Crossvallia are a technical service company for some of the largest networking and hosting  companies in the world. Covering support for our several data centers and multiple networks across  the globe, and relying on a robust internal infrastructure, we are constantly working on introducing  improvements and adopting new, emerging technologies. Our company provides a fantastic  environment for determined, responsible and professional team members who want to enjoy their  daily work, maintain quality relations with their peers and coworkers, receive and provide
mentorship, and realize their full potential.

Opis posla

Work in a friendly and highly professional team as a PHP/JS Developer Manager (m/f) on  implementing and maintaining modern web applications for our great customer base. We take pride  in being able to offer our customers complete support on the way from the initial design to the  technical realization of the project: conceptual design, prototyping, development of web and mobile  interfaces, code quality and peer review, and backend and database development and support. 
This is a hands-on position requiring strong technical, organizational and management skills. As a  PHP Developer Manager (m/f) you will be managing a PHP/JS team and taking great care about  implementation of customers' projects.  On the PHP/JS management front, you will be involved in attracting, evaluating and reviewing  developers, designing and evaluating technical solutions, reviewing code with authority and
reviewing nal deliverables from the development team.  On the customer front, you will be involved in thorough understanding of our customers'  applications, reviewing technical implementations, reviewing customer's existing code, respecting  project schedules and requirements, and actively communicating with your team members,  customer representatives, peers and superiors.  Outside of the immediate management duties, you should also actively participate in the company's  success, promote and share your expertise with fellow coworkers and provide and receive  mentorship.

Essential Duties and Responsibilities:
 • attracting, evaluating and selecting developers
 • mentoring junior developers
 • understanding customers' applications
 • designing and evaluating technical solutions
 • reviewing existing implementations
 • thoroughly reviewing new code and deliverables
 • respecting project schedules and requirements
 • actively communicating with team members, peers and superiors
 • evaluating new frameworks and technologies
Uvjeti
Requirements:
 • bachelor degree in IT and/or related field
 • very good PHP/JavaScript knowledge
 • experience using Git revision control system
 • good database knowledge
 • past experience in developing PHP websites
 • good practical knowledge of related / front-end technologies such as HTML, CSS, JavaScript, AJAX
 • very good general understanding of frameworks and technologies
 • willingness to mentor developers and grow teams
 • friendly and professional attitude
 • clear vision of personal responsibility
 • attention to detail
 • clean and fluent English
Advantages:
 • experience with multiple web / PHP / JS frameworks
 • experience in developing high-traffic websites
 • backend experience
 • SQL experience
 • Unix and GNU/Linux experience
 • experience in other programming languages
 • professional communication experience
Stručna sprema: Viša stručna sprema, univerzitetski prvostupnik (bakalaureat)

Potrebne godine iskustva: 4
Jezici: Engleski (izvrsno)
Vještine: Internet

Što nudimo
 • working in a professional, friendly and experienced team
 • work-provided laptop, LCD screens and other hardware
 • reserved parking slot or paid transportation costs
 • other te am and personal benefits
Vrsta zaposlenja: Stalni radni odnos
Prijave slati na: info@crossvallia-bh.ba

Dodatne informacije: info@crossvallia-bh.ba ili +387 62 793 630

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inženjer poljoprivrede (pripravnik) - “EM PLUS” d.o.o. Doboj
Doboj
Poljoprivreda i šumarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2017. Ističe 08.02.2017.

DetaljnoDiplomirani inženjer poljoprivrede (pripravnik)

- dipl. inž. poljoprivrede, ili dipl. inž. hemijske tehnologije ili biologije i mikrobiologije ili prirodno matematički fakultet ili dipl. inž. zaštite životne sredine
- bez radnog staža u struci,
- dijete poginulog borca VRS

Biografije slati na e-mail:  prodaja@emplus.ba

“EM PLUS” d.o.o. Doboj
Adresa/sjedište poslodavca:
Kostajnica bb, 74000 Doboj
Tel: 053/227-024

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Zavarivač - “GIP 2” d.o.o. Đulić-Teslić, PJ Doboj
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2017. Ističe 31.01.2017.

DetaljnoZavarivač

- uz probni rad

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove kao što su:
- radno iskustvo na poslovima varenja CO2 aparatima minimalno dvije godine.

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu adresu poslodavca.

“GIP 2” d.o.o. Đulić, Teslić, PJ Doboj
Adresa/sjedište poslodavca:
Naselje Bare bb, 74000 Doboj
Tel: 053/236-178

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Savjetnik u osiguranju (m/ž) - Merkur BH osiguranje d.d.
Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar
Osiguranje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2017. Ističe 01.02.2017.

Detaljno

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo , društvo za osiguranje u 100% vlasništvu najstarijeg osiguravajućeg društva Republike Austrije Merkur Versicherung AG iz Graza sa preko 217. godina dugom tradicijom, u cilju jačanja prodajnih aktivnosti i brige o našim trenutnim i budućim osiguranicima, raspisuje oglas za prijem na radno mjesto u Službi Direktne prodajne mreže (DPM):

Savjetnik u osiguranju
Mjesto rada: Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla (više izvršilaca)


Ako imate:
 • Minimalno srednju stručnu spremu
 • Izražene prodajne i pregovaračke vještine
 • Sklonost timskom radu, ali i mogućnost samostalnog djelovanja
 • Osnovno poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket)
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika (znanje jezika je poželjno ali nije faktor eliminacije aplikanta)
 • Minimalno 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Mi Vam nudimo:
 • Posao u renomiranoj i stabilnoj kompaniji
 • Angažman na akviziciji i stručnom savjetovanju novih i postojećih osiguranika o proizvodima osiguranja
 • Najbolje uvjete na tržištu osiguranja u pogledu materijalnih primanja, nagrada i napredovanja u karijeri (karijerno orijentisana služba) 
 • Edukaciju usmjerenu na lični i profesionalni razvoj 
 • Rad u E-E-E (Enjoying-Education-Earning) kompaniji 
Ukoliko prepoznajete Merkur BH osiguranje kao potencijalnog poslodavca i želite postati dio našeg uspješnog tima, ljubazno Vas molimo da dostavite Vašu prijavu, pismo motivacije i biografiju na našu adresu:

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1, A/9
71000 Sarajevo


Datum objave oglasa: 18.01.2017.  godine
Trajanje oglasa: 14 dana   

*Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju. 
 Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tužilački asistent – daktilograf - OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U TREBINjU
Trebinje
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2017. Ističe 26.01.2017.

DetaljnoTužilački asistent – daktilograf ....................................................... 1 izvršilac

- na određeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

Opis poslova: Obavlja poslove kreiranja tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registrovanje pratećih priloga uz dokument, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima. Takođe vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.
Posebni uslovi: SSS društveni smjer ili daktilograf I-a ili I-b klase, sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNjAVATI
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
- uvjerenje o državljanstvu;   
- izvod iz matične knjige rođenih;   
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak; 
- za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II - 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;     
- diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);   
- dokaz o poznavanju rada na računaru;   
- potvrdu o radnom iskustvu;   
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure. 

Radni odnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će zavisiti o budžetu donatora.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 13 sa naznakom:
PRIJAVA NA OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIH U ODSJEK ZA RATNE ZLOČINE „NE OTVARATI“.:

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor kulture religije - Tehnička škola Trebinje
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2017. Ističe 26.01.2017.

DetaljnoProfesor kulture religije - 1 izvršilac- pet časova- određeno (09.06.2017) - sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u nastavi).

Na konkurs se mogu prijaviti: profesor filozofije, profesor sociologije, diplomirani sociolog, profesor filozofije i sociologije, diplomirani politolog.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“ br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Sl.gl.RS“ br.74/08,106/09,104/11,33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama(„Sl.gl.RS“ br. 29/12,80/14,83/15).

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.
Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave slijedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):
Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 06.04.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju- nostrifikaciji);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje o državljanstvu;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu
Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:
Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi ( ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa)
Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje  30.01.2017 god.  u 10 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU „Tehnička škola“ Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom „ZA KONKURS (prof.kulture religije)“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnike - Osnovna škola „Veselin Masleša“ Foča
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2017. Ističe 26.01.2017.

Detaljno1. Nastavnik ruskog jezika, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na 12 časova u PO Popov Most i Brod, bez iskustva - pripravnik;
2. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac, sa iskustvom - položen stručni ispit

  Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:
    a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;
    b) imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za radno mjesto pod rednim brojem 2.);   
    v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;   
    g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da imaju završenu određenu vrstu stručne spreme i zvanje, propisano  za radno mjesto  na koje konkurišu.
 
  Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
Diplomu o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992.godine, BiH i Republici Srbiji);
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ( za radno mjesto pod rednim brojem 2.);
Izvod iz MK rođenih ili kopiju lične karte;
Uvjerenje o državljanstvu;
Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa
učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci (dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
      Uvjerenje o neosuđivanosti,za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.
      U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.
      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.
      Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:
Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji
sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi
uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

Za dužina radnog staža – za radno mjesto pod rednim brojem 2. - dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
  - vrsta posla;
          - stepen stručne spreme i
          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

  *** Testiranje i intervju, za  kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
Testiranje kandidata, dana 30.01.2017.  godine, sa početkom u 9 časova,
Intervju kandidata, dana  30.01.2017.  godine, sa početkom  u 12 časova.

  *** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

  ***  Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
  
   Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

            Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik medicinske grupa predmeta - CENTAR SREDNjIH ŠKOLA TREBINjE
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2017. Ističe 26.01.2017.

DetaljnoNastavnik medicinske grupa predmeta (vježbe) - 5 časova sedmične norme

- na određeno radno vrijeme do kraja školske 2016/2017 godine

 Pored oppštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12 i 83/15).
 
 Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:
Uvjerenje o državljanstvu;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti za kandidata koji bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:
Ovjerena foto-kopija diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent propisan Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12 i 83/15).
Uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.

 Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. važećeg Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi:
 
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod za zapošljavanje,  ukoliko se kandidat nalazi na toj evidenciji;
Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

 Prijavu na Konkurs (sa naznakom „Prijava na Konkurs za zapošljavanje“) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.
 Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 30.01.2017. u 900 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.
 Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.
 
 Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!