Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Viši referent za vođenje baze podataka - FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.05.2015. Ističe 07.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, broj : 49/05), člana 22. i 41. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 01-02-1598-7/12 od 26.06.2013. godine i broj: 02-02-807-10/14 od 30.05.2014. godine, te Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 02-34-802/15 od 06.05.2015. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, objavljuje

 
J A V N I   O G L A S
za popunu radnih mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglilca   
   

1. Vozač u Sektoru za pravne, finansijske i opće poslove – Odsjek za ekonomsko-finansijske i opće poslove- 2 izvršioca

2. Viši referent za vođenje baze podataka u Sektoru za pravne, finansijske i opće poslove – Odsjek za planiranje, izvještavanje, informatičke i statističke poslove       – 1 izvršilac

 

Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena spsobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove, i to:

 

Za poziciju 01.

SSS - srednja saobračajna, gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola
Položen ispit za KV vozača
Najmanje 10 mjeseci radnog staža
 

 

Za poziciju 02.

SSS - srednja elektrotehnička, gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola
Položen stručni ispit
Najmanje 10 mjeseci radnog staža
Poznavanje rada sa bazama podataka
 

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 

1. kratku biografiju,

2. diploma o završenoj vrsti i stepenu školske spreme

3. izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci )

4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

5. kopija lične karte

6. potvrda o radnom stažu nakon završene škole

7. Uvjerenje o položenom stručnom  ispitu ( za poziciju 2. )

8. dokaz o poznavanju rada na računaru ( za poziciju 2. )

9. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini 

10. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH.

Napomena:

Kandidat koji nema položen stručni ispit, u slučaju prijema na navedeno radon mjesto, podliježe obavezi polaganja stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od dana prijema u rani odnos.
Izabrani kandidat će nakon izbora biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Prijave sa kratkom biografijom i tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, putem pošte preporučeno na adresu :

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
Alipašina br. 41
71 000   Sarajevo
sa naznakom „za Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i  izbjeglica – NE OTVARAJ“
 

Nepotpune,neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Skladištar (m/ž) - Violeta d.o.o.
Jelah
Transport i skladištenje
Kompanija: Violeta d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.05.2015. Ističe 02.06.2015.

Detaljno

Violeta d.o.o. 
Podružnica Jelah
Rosulje bb
74 264 Jelah  - Tešanj

Raspisuje natječaj za radno mjesto: 

SKLADIŠTAR
Mjesto rada: Jelah


Opis posla:
 • Rad na skladištenju, prijemu i otpremi robe
 • te svim ostalim poslovima vezanim za uredno skladišno poslovanje. 
Uvjeti:
 • SSS 
 • Vozačka B kategorije
 • Poželjno posjedovanje vozačke C kategorije 
 • Poželjno iskustvo u radu s viličarem
 • Prethodno radno iskustvo nije uvjet 
Zainteresirani kandidati svoje životopise mogu poslati na email: posao@violeta.com          

s naznakom :  „Prijava na natječaj – skladištar Jelah“ 

Natječaj ostaje otvoren  do 02.06.2015. godine
Kandidati koji uđu u uži izbor biti će  obaviješteni u roku 10 dana od dana  zaključenja natječaja. 

Vaša Violeta!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista za OMV Petrol Ofisi brend (m/ž) - LIFE OIL d.o.o.
Doboj, Gračanica, Maglaj, Tešanj
Komercijala i prodaja
Kompanija: LIFE OIL d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.05.2015. Ističe 24.06.2015.

Detaljno

Life Oil d.o.o. generalni distributer Total i OMV Petrol Ofisi ulja i maziva za Bosnu i Hercegovinu raspisuje oglas za radno mjesto:

KOMERCIJALISTA ZA OMV PETROL OFISI BREND
(prednost imaju kandidati iz: Tešanj, Doboj, Maglaj, Gračanica) 

Opšti uslovi:
 • Minimalno SSS ili VŠS ili VSS tehničkog ili ekonomskog smijera
 • Poželjno radno iskustvo terenskog komercijaliste u istim ili sl. poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje rada na računaru (Office, e-mail)
 • Ljekarsko uvjerenje i potvrda o nekažnjavanju (za kandidata koju bude odabran)
 • Poznavanje Engleskog ili Turskog jezika
Posebni uslovi:
 • Komunikativnost, pregovaračke sposobnosti te organizacijske sposobnosti
 • Samoinicijativnost, fleksibilnost i upornost u radu
 • Spremnost na timski rad
 • Spremnost na obuku u Turskoj.
Nudimo:
 • Mogućnost rada u kompaniji u usponu
 • Stimulativna primanja
 • Usavršavanje i edukaciju iz oblasti maziva i plasmana istih
 • Stalni radni odnos uz obavezu probnog rada od 3-6 mjeseci
 • Rad u ugodnoj atmosferi
 • Službeno vozilo
 • Službeni telefon
Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove i zainteresovani ste za rad u našoj firmi molimo Vas da nam dostavite molbu sa kraćom biografijom na bosanskom i engleskom jeziku (ili turskom) i kontakt podacima poštom na adresu:

Life Oil d.o.o.
Industrijska zona bb
74264 Jelah
BiH
sa naznakom (za konkurs)

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Database Administrator (m/f) - NSoft d.o.o.
Mostar
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Nsoft d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.05.2015. Ističe 24.06.2015.

Detaljno

We are looking for a Database administrator (DBA) !

This is what you will be doing

As a DBA you will be responsible for tasks such as database strategies development and design, system monitoring and database performance improvement as well as capacity improvement, and planning for future expansion requirements.

You will also plan, coordinate and implement security measures to safeguard the database.

Your responsibilities will also include: 
Performance analysis Database backup/replication setup/repair Database tuning - system variables, connections, buffer, cache Database structure maintenance/optimization Database deployment automatization Database security - users, grants, filesystem permissions Using percona tools for detailed analysis/maintenance Optimization of queries, indexes, triggers, federated engine Migration of databases Work closely with other departments on the implementation and deployment of new initiatives

Make sure this is the real job for you

Excellent knowledge of and work experience with: 
MySQL RDBMS,  MariaDB RDBMS,  galera cluster; 
Redis; Mongodb.

Knowledge of MaxScale is a plus! 
Experience with Big Data is an extra credit for you!

An extra bonus is knowledge of: Database systems - under the hood; B (B+) trees understanding; Database Shard; In-Memory Databases.

We will definitely appreciate: 
If you are creative thinker and problem solver
Your ability to learn fast Excellent verbal and written communication skills

Working with us means working in simulative environment with other IT professionals. We offer you possibilities for professional growth and improvement, adequate benefits and bonuses as well as certification and education.

If you like team building activities and have a great sense of humor, you’re more then welcome in our team!

Send us your application via email: posao@nsoft.ba . The listing remains open until the position is filled.

U potrazi smo za administratorom baza podataka!

Tvoja svakodnevna zaduženja će biti

Kao administrator baze podataka odgovoran ćeš biti za zadatke kao što su strategija razvoja baza podataka i dizajna, strategija sustava za praćenje i poboljšanje performansi baza podataka, kao i poboljšanje kapaciteta, te planiranje budućih zahtjeva za proširenje.

Također, planirati ćeš, koordinirati i implementirati sigurnosne mjere za zaštitu baza podataka.

Tvoje odgovornosti će biti: 
Analiza performansi Backup/replikacija baze podataka, te podešenja/popravke 
Podešavanje baze - sistemske varijable, konekcije, buffer, cache 
Održavanje/optimizacija strukture baze 
Automatizacija deployment-a baze 
Sigurnost baze - korisnici, prava, filesystem permisije 
Korištenje Percona alata za detaljnu analizu/održavanje 
Optimizacija upita, index-a, trigger-a, federated engine-a 
Migracija baza

Provjeri je li ovo pravi posao za tebe

Izvrsno poznavanje i iskustvo u radu s: 
MySQL RDBMS, MariaDB RDBMS, galera cluster; 
Redis; 
Mongodb.

Poznavanje MaxScale je plus!
Iskustvo u radu sa Big Data su dodatni bodovi za tebe!

Poseban bonus je poznavanje: 
Database systems - under the hood; B (B+) trees understanding; 
Database Shard; 
In-Memory Databases.

Definitivno ćemo cijeniti

Ako si kreativni mislilac i sposoban si prepoznati i riješiti problem
Tvoju sposobnost brzog učenja
Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Raditi s nama znači raditi u stimulativnom okruženju i surađivati sa IT stručnjacima. Nudimo ti mogućnost profesionalnog napretka i usavršavanja, adekvatna primanja i bonuse, kao i mogućnost educiranja i certificiranja.

Ako voliš team building aktivnosti i imaš smisao za humor, više si nego dobrodošao u naš tim!

Pošalji nam prijavu putem emaila: posao@nsoft.ba . Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Linux System Administrator (m/ž) - NSoft d.o.o.
Mostar
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Nsoft d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.05.2015. Ističe 24.06.2015.

Detaljno

NSoft d.o.o. traži kvalificirane kandidate za sljedeće radno mjesto (“onaj pravi” će znati što tražimo :))

#!/bin/bash

ats() {
[ "$1" lt
256 ] || return 1
printf "\\$(printf '%03o' "$1")"
}

o=(13 10 13 10 76 105 110 117 120 32 83 121 115 116 101 109 32 65 100 109 105 110 105 115 116 114
97 116 111 114 32 45 32 112 117 110 111 32 114 97 100 110 111 32 118 114 105 106 101 109 101 13 10
13 10 13 10 83 116 111 32 116 114 97 122 105 109 111 32 111 100 32 107 97 110 100 105 100 97 116 97
58 13 10 32 45 32 110 97 112 114 101 100 110 111 32 112 111 122 110 97 118 97 110 106 101 32 105 32
114 97 100 32 115 32 85 110 105 120 45 98 97 115 101 100 32 115 117 115 116 97 118 105 109 97 13 10
32 45 32 109 105 109 105 109 97 108 110 111 32 50 32 103 111 100 105 110 101 32 114 97 100 110 111
103 32 105 115 107 117 115 116 118 97 13 10 32 45 32 105 115 107 117 115 116 118 111 32 117 32 107
111 110 102 105 103 117 114 105 114 97 110 106 117 32 76 65 77 80 45 97 13 10 32 45 32 105 115 107
117 115 116 118 111 32 117 32 107 111 110 102 105 103 117 114 105 114 97 110 106 117 32 77 121 83
81 76 32 114 101 112 108 105 107 97 99 105 106 101 44 32 109 101 109 99 97 99 104 101 100 45 97 13
10 32 45 32 122 110 97 110 106 101 32 111 32 100 105 115 116 114 105 98 117 105 114 97 110 105 109
32 115 117 115 116 97 118 105 109 97 13 10 32 45 32 111 115 110 111 118 101 32 112 114 111 103 114
97 109 105 114 97 110 106 97 32 42 80 72 80 42 13 10 32 45 32 98 97 115 104 32 47 32 112 121 116 104
111 110 32 115 107 114 105 112 116 105 114 97 110 106 101 13 10 32 45 32 112 111 122 110 97 118 97
110 106 101 32 105 32 114 97 100 32 115 97 32 109 114 101 122 110 105 109 32 116 101 104 110 111
108 111 103 105 106 97 109 97 13 10 32 45 32 97 107 116 105 118 110 111 32 122 110 97 110 106 101
32 101 110 103 108 101 115 107 111 103 32 106 101 122 105 107 97 32 117 32 103 111 118 111 114 117
32 105 32 112 105 115 109 117 13 10 13 10 66 111 110 117 115 32 122 97 32 112 111 122 110 97 118 97
110 106 101 32 110 101 107 101 32 111 100 32 110 97 118 101 100 101 110 105 104 32 116 101 104 110
111 108 111 103 105 106 97 58 13 10 32 45 32 88 111 114 103 32 99 111 110 102 105 103 13 10 32 45 32
80 111 122 110 97 118 97 110 106 101 32 72 97 114 100 119 97 114 101 45 97 13 10 32 45 32 78 111 83
81 76 13 10 32 45 32 83 97 108 116 83 116 97 99 107 13 10 32 45 32 86 97 103 114 97 110 116 13 10 32
45 32 68 111 99 107 101 114 13 10 32 45 32 71 101 97 114 109 97 110 13 10 32 45 32 83 117 112 101
114 118 105 115 111 114 13 10 32 45 32 83 117 98 118 101 114 115 105 111 110 32 99 111 110 116 114
111 108 32 42 83 86 78 44 32 71 73 84 44 32 77 101 114 99 117 114 105 97 108 42 13 10 13 10 80 111
122 101 108 106 110 101 32 111 115 111 98 110 101 32 107 97 114 97 107 116 101 114 105 115 116 105
107 101 58 13 10 32 45 32 109 111 116 105 118 105 114 97 110 111 115 116 44 32 115 110 97 108 97
122 108 106 105 118 111 115 116 44 32 105 32 115 112 111 115 111 98 110 111 115 116 32 122 97 32
116 105 109 115 107 105 32 105 32 115 97 109 111 115 116 97 108 110 105 32 114 97 100 13 10 32 45
32 122 101 108 106 97 32 122 97 32 117 99 101 110 106 101 109 32 105 32 112 114 111 102 101 115 105
111 110 97 108 110 105 109 32 114 97 122 118 111 106 101 109 13 10 13 10 90 97 32 110 97 118 101
100 101 110 111 32 114 97 100 110 111 32 109 106 101 115 116 111 32 110 117 100 105 109 111 58 13
10 32 45 32 114 97 100 32 117 32 111 112 117 115 116 101 110 111 106 32 105 32 115 116 105 109 117
108 97 116 105 118 110 111 106 32 97 116 109 111 115 102 101 114 105 13 10 32 45 32 97 100 101 107
118 97 116 110 97 32 112 114 105 109 97 110 106 97 32 105 32 98 111 110 117 115 101 13 10 32 45 32
115 116 97 108 110 105 32 114 97 100 110 105 32 111 100 110 111 115 13 10 32 45 32 109 111 103 117
99 110 111 115 116 32 112 114 111 102 101 115 105 111 110 97 108 110 111 103 32 110 97 112 114 101
100 111 118 97 110 106 97 32 105 32 117 115 97 118 114 115 97 118 97 110 106 97 13 10 32 45 32 99
101 114 116 105 102 105 99 105 114 97 110 106 101 32 105 32 101 100 117 107 97 99 105 106 101 13 10
32 45 32 116 101 97 109 98 117 105 108 100 105 110 103 32 97 107 116 105 118 110 111 115 116 105 13
10 32 45 32 107 97 102 105 99 32 117 32 115 107 108 111 112 117 32 102 105 114 109 101 13 10 13 10)

for i in ${o[*]}
do
ats $i
done

Vaše prijave možete slati na email: posao@nsoft.ba

Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja radnog mjesta. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Senior frontend developer (m/ž) - NSoft d.o.o.
Mostar
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Nsoft d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.05.2015. Ističe 24.06.2015.

Detaljno

Za one koji žive i dišu web

Što tražimo od kandidata:
 • 3 godine iskustva u radu sa HTML i CSS-om
 • poznavanje CSS3
 • odlično poznavanje Javascripta (uključujući biblioteke kao jQuery i AngularJS)
 • poznavanje rada i komunikacije sa različitim web serverima
 • poželjno poznavanje PHP-a i RDMS-a
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Poželjne osobne karakteristike:
 • talentiranost
 • motiviranost, snalažljivost i sposobnost za rad u timu i samostalni rad
 • želja za učenjem, osobnim i profesionalnim razvojem
 • orijentiranost prema izradi korisničkih sučelja
Za navedeno radno mjesto nudimo:
 • rad u opuštenoj i stimulativnoj atmosferi
 • adekvatna primanja i bonuse
 • stalni radni odnos
 • mogućnost profesionalnog napredovanja i usavršavanja
 • certificiranje i edukacije
 • Teambuilding aktivnosti
 • kafić u sklopu firme
Vaše prijave možete slati na email: posao@nsoft.ba
Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja radnog mjesta

For those who live and breathe web

What we require from candidate:
 • 3 years of experience in HTML and CSS
 • knowing of CSS3
 • excellent knowledge of Javascript (including libraries as jQuery and AngularJS)
 • knowledge of and communication with various web servers
 • preferable knowing of PHP and RDMS
Desirable personal characteristics:
 • talent
 • motivation, resourcefulness and the ability for teamwork and individual work
 • desire for learning and professional development
 • orientation towards the development of user interfaces
For the above position we offer:
 • work in a dynamic environment
 • stimulating salary
 • permament work relationship
 • possibility od advancement and perfectioning
You can send your application via email: posao@nsoft.ba or through form-the competition will remain open until filling up the job.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
System developer (m/ž) - NSoft d.o.o.
Mostar
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Nsoft d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.05.2015. Ističe 24.06.2015.

Detaljno

We are looking for a System Developer!

We are looking for system developer who’s interested in development and management of both hardware and software systems, as well as diagnosing and resolving system faults. Among other things, this role also includes researching of “How it works?” and “How to improve the way it works?”. Sounds tempting?
Please take a look for more details on work activities.

The System Developer will be responsible for:
 • developing and managing display on multi monitor systems (monitor and touch screen)
 • managing and programming machines/devices with capacity to accept coins and banknotes (coin, bill acceptors)
 • programming and managing printers
 • automation of predefined actions
 • developing in Python programming language
Our ideal candidate has excellent knowledge of and work experience with: 
 • Linux primarily 
 • Python programming language (oop paradigm, cherrypi, twisted, subprocess and other modules) 
 • source control systems (git, subversion)
Also, he/she should have knowledge of:
 • architecture and implementation of the HA (High Availability) system  bash scripting
 • build and continuous systems
Experience or knowledge in one of the following items will be considered as an extra bonus:
 • multi monitor setups and X server configuration
 • configuration and calibration of touch screen devices  configuration management tools (SaltStack)  Kickstarts (Anaconda)  SSDP protocol
These are some of the desirable skills:  
 • patience 
 • meticulous attention to details 
 • logical mind 
 • good analytical skills 
 • organisational skills 
 • problem solving skills
We are offering you the opportunity to work with young IT professionals in stimulative environment where you can achieve your professional growth and improvement!
If this job description sounds interesting to you and you think you meet the requirements, please send your application via email: posao@nsoft.ba or apply through our web form!

U potrazi smo za System Developerom!

U potrazi smo za programerom koji je podjednako zainteresiran za razvoj hardverskih i softverskih sustava, kao i za dijagnosticiranje i rješavanje grešaka sustava. Također, ova uloga uključuje i istraživanja “Kako nešto radi?” i “Kako poboljšati način na koji nešto radi?” Zvuči primamljivo? 

Pogledaj detaljnije o čemu se radi.

System Developer će biti odgovoran za: 
 • razvoj i upravljanje prikazom na multi-monitor sustavima (monitor i touchscreen)
 • upravljanje i programiranje uređaja i mašina koji rade s novcem
 • upravljanje i programiranje printera
 • automatizacija predefiniranih radnji
 • razvoj u Python programskom jeziku
Idealan kandidat posjeduje izvrsno znanje i radno iskustvo s:
 • Linux operativnim sustavom 
 • Python programskim jezikom (oop paradigm, cherrypi, twisted, subprocess i drugi moduli) 
 • source control sustavima (git, subversion)
Također, posjeduje znanje:
 • arhitekture i implementacije HA (High Availability) sustava
 • bash skriptiranja
 • build and continuous sustava
Extra bonus je:
 • iskustvo u radu s multi monitor postavkama i X server konfiguracijom
 • konfiguriranje i kalibracija touch screen uređaja 
 • iskustvo u radu s configuration management alatima (SaltStack) 
 • Kickstarts (Anaconda)
 • iskustvo u radu sa SSDP protokolom
Ovo su neke od poželjnih vještina: 
 • strpljivost 
 • oko za detalje 
 • logičko razmišljanje 
 • analitičnost 
 • organizacijske vještine 
 • sposobnost rješavanja problema
Nudimo ti priliku za rad u stimulativnom okruženju s mladim IT stručnjacima uz mogućnost profesionalnog usavršavanja i napretka! Ako ti ovakav posao zvuči
zanimljivo i smatraš da ispunjavaš navedene kriterije, pošalji nam svoju prijavu na email:posao@nsoft.ba ili putem web forme!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Senior backend developer (m/ž) - NSoft d.o.o.
Mostar
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Nsoft d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.05.2015. Ističe 24.06.2015.

Detaljno

Ako ste senior backend developer koji ima iskustva u PHP-u i NodeJS-u - možda ste osoba koju tražimo. Posao koji nudimo uključuje izradu brzih, distribuiranih i stabilnih backend komponenti sa zahtjevnom logikom u visoko specijaliziranom razvojnom timu. 

if( 
Imaš iza sebe 3 godine glavobolje radi izgradnje backend komponenti (poželjno u PHP/NodeJS-u) 
&& Spikaš SQL i čitaš posljednja izdanja MySQL/MariaDB “doc romana” 
&& Znaš da NoSQL nije organizacija koja mrzi SQL 
&& Znaš da Symfony nije pogrešno napisana riječ (na engleskom) 
&& Znaš da je 200 dobro, 500 loše && Ne misliš na novac kada vidiš “$” 
&& Izražavaš se kroz “echo” 
&& Tvoja (logika + arhitektura sustava) > (dizajn + html + css) 
&& Znaš da “start LAMP” ne označava paljenje lampe ): 

Pošalji nam svoj životopis na email: posao@nsoft.ba
else: 
Provjeri ostale otvorene pozicije :) 
endif; 
SELECT * FROM Zasto_NSoft; 
Svaki dan dolaze novi programerski izazovi i nikada nije dosadno 
Imamo integriranu kafeteriju (kava++) 
RPG zvani "team building pustolovine" je jako popularan (modrice su opcionalne) 
"Boss" često dropa bonuse 
Ukoliko ste jedan od onih koji sve vole "imati na papiru" - nudimo "scroll of certification" za zaposlenike 
Pauze možeš popuniti igrajući playstation, nintendo, uno, šah, košarku... 
Pratimo nove tehnologije i dodajemo ih na naše projekte - prema tome morate učiti nove stvari 
Timski rad - ne moraš sve sam napraviti (npr. mi backendaši baš ne volimo frontend) 
$djeca++ => $placa++

Our company is looking to hire senior backend developers with specific accent on PHP and NodeJS. Job includes building fast, distributed and robust backend components with challenging logic in highly specialized development team. 
if( 
You have at least 3 years of headache in building backend components (preferred in php/nodejs) 
&& You know how to speak SQL and you are reading latest releases of MySQL/MariaDB “doc novels” 
&& You know that NoSQL is not organization which hates SQL 
&& You know that Symfony is not misspelled word 
&& You know that 200 is good, 500 is bad && You see “$” and don’t think about money 
&& You express yourself trough “echo” 
&& Your ( logic + system architecture ) > ( design + html + css ) 
&& You don’t turn on the light when someone says “start LAMP” 
): 
Send us your CV via email: posao@nsoft.ba
else: 
Well you can check our other opened positions endif; SELECT * FROM Why_NSoft; Well each day there is a new programming challenge and it’s never boring There is a integrated cafeteria (coffee++) A RPG called “team building adventures” is quite popular (bruises are optional)
“Boss” drops money bonuses quite often If you are one of those who likes to “have it on paper” – we offer “a scroll of certification” to employees Work time break can be filled by playing playstation, nintendo, uno, chess, basketball… We keep a track of new technologies and apply them on our projects so you must learn new stuff Team development – you don’t have to do it all (i.e. backend developers don’t like frontend) $children++ => $salary++

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!