Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Unapređivač prodaje -"Fructa-trade" doo Derventa
Istočno Sarajevo
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.02.2016. Ističe 19.02.2016.

DetaljnoOpis poslova:
- obilazak prodajnih mjesta prema dogovorenim hodogramima;
- kontrola izloženih i uskladištenih proizvoda unutar prodajnog mjesta;
- izlaganje robe na police,označavanje cijena, praćenje zaliha i rokova;
- predlaganje i izrada narudžbi;
- povremene promotivne aktivnosti u prodajnim centrima;- implementacija marketing aktivnosti na prodajnim mjestima;
- kontinuirano izvještavanje nadređenih.

Potrebna zanja i vještina:
- vozačka dozvola B kategorije;
- motivacija za rad u prodaji;
- komunikativnost i energičnost;
- poželjno iskustvo na sličnim poslovima.

Svojim saradnicima nudimo:
- redovnu uplatu zarada;
- mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja;
- mogućnost napredovanja.

Potrebna dokumentacija:
- Biografija
- Kopija vozačke dozvole i lične karte.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nevedenu dokumentaciju slati na e-mail adresu:  dusko.drobilovic@fructrade.com , lično ili putem pošte u prostorije preduzeća na adresu:
„FRUCTA-TRADE“ doo Derventa Željeznička bb74400 Derventa

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Internet marketing stručnjak - InfoARS
Banja Luka
Mediji
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.02.2016. Ističe 28.02.2016.

DetaljnoPotreban honorarni sradnik za realizaciju i osmišljavanje internet kampanja za akademiju InfoARS

Uslovi

odlično poznavanje Google AdWords, Google Analytics,
poznavanje Landing pages,
odlično poznavanje engleskog jezika,
razumijevanje osnove dizajna​​,
poznavanje Facebook Power Editora,
odlično poznavanje rada na socijalnim mrežama.

Prednost dajemo kandidatima koji imaju iskustvo u internet oglašavanju bez obzira na formalno obrazovanje!

Uz biografiju je potrebno dostaviti motivaciono pismo. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 28. februara ili do popunjavanja radnog mjesta.

“InfoARS”
Carice Milice 43
Banja Luka
051/ 464-626

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sobarica - Hotel Old Town - Baščaršija
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.02.2016. Ističe 10.02.2016.

Detaljno

Potrebna sobarica. Sve informacije na tel   061 100 115 vszlatarna@yahoo.com 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Organizator promocija (m/ž) - Atlantic Grupa d.d.
Hadžići
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.02.2016. Ističe 11.02.2016.

Detaljno

Atlantic Grupa je hrvatska multinacionalna kompanija koja u svojom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje, s istodobnom prisutnošću na više od 30 tržišta diljem svijeta. Atlantic Grupa je jedna od vodećih prehrambenih kompanija u regiji čiji proizvodni portfelj uključuje kafu, prehranu za sportaše, bezalkoholna pića, slatki i slani asortiman, delikatesne namaze te dječju hranu. Dodatno, Atlantic Grupa ima široki portfelj proizvoda za ličnu njegu, vlasnik je vodećeg hrvatskog proizvođača vitamina, minerala, suplemenata i OTC lijekova te je vlasnik jednog od vodećih privatnih ljekarničkih lanaca u Hrvatskoj objedinjenog pod nazivom Farmacia.

Atlantic Grupa inspirativna je kompanija ljudi koji posluju i vole raditi u inspirativnom društvu. Otvoren, znatiželjan i ambiciozan, Atlantic svojim postojećim i novim kolegama, partnerima ili investitorima nudi beskrajan ocean prilika za rast i razvoj.

Zajedno želimo graditi vizije i stvarati trajnu dobrobit, imajući uvijek u vidu središnje korporativne vrijednosti: KREATIVNOST koju simbolizira val, STRAST koju simbolizira sunce, i RAST kojeg predstavlja simbol planine.

Kvaliteta je ključ kojim se vodimo u stvaranju i održavanju robnih marki. Stoga nije čudno da se Atlantic može pohvaliti pozicijom najjačih brendova široke potrošnje u regiji.

Trenutno tražimo novog člana tima na poziciji:
 
Organizator promocija (M/Ž)

Mjesto rada:   Hadžići

Organizator promocija je zadužen za planiranje i organizovanje promocija na prodajnom mjestu, organizovanje promotivnih događaja, kao i sponzorstva uz saradnju sa Brand managerima i Odjelom prodaje. Inicijalni je kontakt za marketing tim u vezi organizacije događaja i promocija. 
Od  pravog kandidata se očekuje razvijanje, kreiranje i realiziranje projekta, događaja na vrijeme uz maksimalan osobni angažman. Također se od kandidata očekuje određivanje i usklađivanje rokova i prioriteta na svakom projektu.

Pravi kandidat će kontinuirano istraživati  agencije i novitete u BTL industriji.

Također, po potrebi  rukovodi spoljnim agencijama, prati troškove u skladu sa  godišnjim budžetom, te prati troškove od ponude do finalnog fakturiranja.

Vrši kontrolu promocija na mjestu održavanja, jednako u oba kanala – retail i horeca, što podrazumijeva putovanja u regiji.  Obezbjeđuje adekvatnu i kvalitetnu  podršku potrošaču. 

Pravi kandidat ima radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima predan i ozbiljan pristup poslu, komunikativnost, proaktivnost, fleksibilnost, vještine timskog rada, spremnost na kontinuirano usavršavanje.

Organizator promocija treba da ima minimalno  VI ili VII  stepen  društvenog ili tehnološkog usmjerenja,  biti napredni korisnik MS Office paketa, biti aktivni vozač i aktivni govornik engleskog jezika.  

Nudimo Vam posao u izuzetno dinamičnom i inovativnom radnom okruženju, zaposlenje na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Molimo da prijavu za konkurs i dostavu biografije izvršite putem maila cv-bih@atlanticgrupa.com najkasnije do 11.02.2016. god.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćnik ministra za Resor za budžet i javne finansije - Agencija za državnu upravu
Banja Luka
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.02.2016. Ističe 12.02.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, raspisuje Javni konkurs za upražnjena radna mjesta.

  Opis poslova

Pomoćnik ministra za Resor za budžet i javne finansije

•Rukovodi Resorom;

•raspoređuje poslove na odjeljenja i vrši nadzor nad njihovim radom;

•obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Resora;

•obezbjeđuje zakonito i blagovremeno izvršavanje zadataka i poslova iz djelokruga Resora;

•odgovara za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa;

•po ovlašćenju ministra učestvuje u radu radnih tijela Vlade i Narodne skupštine iz djelokruga Resora kojim rukovodi;

•obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.

•Pomoćnik za svoj rad odgovara ministru.

  Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos

•da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

•da je stariji od osamnaest (18) godina;

•da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

•da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

•da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

  Posebni uslovi

•VSS – ekonomsiki fakultet; VII stepen stručne spreme;

•najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

•položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave;

•znanje rada na računaru.

  Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

  Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata

•diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

•uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

•uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

•lične karte ili pasoša

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova   u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

•diplome o završenoj školskoj spremi;

•uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

•uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

•uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,

•uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Waiter/ Waitress in a Skybar - COURTYARD by Marriott Sarajevo
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 05.02.2016. Ističe 12.02.2016.

Detaljno

Position title: Waiter/ Waitress in a Skybar
Courtyard Position Type: Non-Management/Hourly 
Schedule: Full- time

Marriott Hotels , Marriott International’s flagship brand with more than 500 global locations, is advancing the art of hosting so that our guests can travel brilliantly. As a host with Marriott Hotels, you will help keep this promise by delivering premium choices, sophisticated style, and well-crafted details. With your skills and imagination, together we will innovate and reinvent the future of travel. 

Courtyard by Marriott - With more than 330 managed locations in more than 20 countries Courtyard by Marriott offers a refreshing environment that helps guests stay connected and balanced. Working at Courtyard, you'll ensure guests have a smooth, productive stay that meets their personal and business needs.

Job Summary
 • Welcome and acknowledge all guests according to company standards, anticipate and address guests' service needs, assist individuals with disabilities, and thank guests with genuine appreciation. 
 • Serve alcoholic/non-alcoholic beverages and food to guests. 
 • Set tables according to type of event and service standards.
 • Communicate with the kitchen regarding menu questions, the length of wait, recook orders, and product availability. 
 • Communicate additional meal requirements, allergies, dietary needs, and special requests to the kitchen. 
 • Record transaction in MICROS system at time of order. 
 • Check in with guests to ensure satisfaction with each food course and/or beverages. 
 • Pick-up trays and clean tables as needed to ensure a clean skybar area. 
 • Maintain cleanliness of work areas, china, glass, etc., throughout the day. 
 • Maintain cleanliness of work and guest areas by clearing, collecting and returning food and beverage items to proper area. 
 • Maintain cleanliness of work areas throughout the day, practicing clean-as-you-go procedures.
 • Complete closing duties, including restocking items, turning off lights, etc. 
 • Present physical and accurate check to guest and process payment 
 • Seat guests by finding a clean, available table; pulling out chairs; placing clean/current menu in front of guest, etc. 
 • Move and arrange tables, chairs, and settings and organize seating for groups with special needs. 
 • Check menus to ensure they are current, clean, plentiful, and wrinkle-free. 
 • Monitor dining rooms for seating availability, service, safety, and well being of guests.
 • Follow all company and safety and security policies and procedures; report accidents, injuries, and unsafe work conditions to manager; and complete safety training and certifications.
 • Ensure uniform and personal appearance are clean and professional, maintain confidentiality of proprietary information, protect company assets.
 • Speak with others using clear and professional language.
 • Support team to reach common goals.
 • Ensure adherence to quality expectations and standards.
 • Stand, sit, or walk for an extended period of time or for an entire work shift. Move, lift, carry, push, pull, and place objects weighing less than or equal to 25 pounds without assistance.
 • Perform other reasonable job duties as requested by Supervisors.
Requirements:
In addition to the core job requirements, skill sets and work related experience
 • Previous International experience is a plus
 • High school graduate minimum
 • Great communication skills both verbal and written (Bosnian and English language)
 • Previous MICROS knowledge is a plus
 • Provide excellent customer service and maintain a professional demeanor at all times
 • Ability to input and access information in the property management system/computers/point of sales system.
Our goal is to ensure that we have well-trained and knowledgeable associates who are prepared to handle the changing demands of the hospitality industry.

Please send us your CV and motivation letter no later than February 12th, 2016. via e-mail: hr.sjjcy@courtyardsarajevo.com .

Please be informed that only selected candidates will be contacted for an interview.

Marriott International is an equal opportunity employer committed to hiring a diverse workforce and sustaining an inclusive culture. Marriott International does not discriminate on the basis of disability, veteran status or any other basis protected under federal, state or local laws.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor razredne nastave - Međunarodna osnovna škola Mostar
Mostar
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.02.2016. Ističe 19.02.2016.

Detaljno

Na osnovu čl. 85. Zakona o osnovnom obrazovanju ( Službene novine HNK/Ž broj: 05/00, 04/04, 05/04 i 01/14 ), čl. 62 Pravila Međunarodne osnovne škole Mostar, čl. 4. i 12. Pravilnika o radu Međunarodne osnovne škole Mostar i čl. 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Međunarodne osnovne škole Mostar,     r a s p i s u j e

 

KONKURS/NATJEČAJ

za prijem profesora razredne nastave sa punim radnim vremenom

•Profesor razredne nastave sa položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac                              

Potrebna dokumentacija:

•Životopis

•Diploma o stečenoj stručnoj spremi (visoka stručna sprema)

•Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

•Prepis ocjena

•Rodni list

•Uvjerenje o državljanstvu

•Preporuke ukoliko ih posjedujete

Konkurs/natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično/osobno ili poštom na adresu:

Međunarodna osnovna škola Mostar

Nikole Šubića Zrinjskog br.2 (na Španjolskom trgu)

88 000   M o s t a r

sa naznakom „za konkurs/natječaj“


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vaspitač-ica - UDRUŽENjE “MALA INDUSTRIJA” DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 04.02.2016. Ističe 14.02.2016.

DetaljnoVaspitač-ica
  

- VSS ili VŠS
- vaspitač predškolskog uzrasta ili profesor razredne nastave

Biografije slati na e-mail: malaindustrija@gmail.com ili kontaktirati poslodavca na broj 065/791-730.

UDRUŽENjE “MALA INDUSTRIJA”, DOBOJ
Doboj, Vojvode Mišića 72
Telefon: 065/791-730

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!