Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Inspektor - prosvjetni savjetnik
Banja Luka
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.06.2015. Ističe 16.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

I - 1. Republički pedagoški zavod
1.1. Inspektor - prosvjetni savjetnik za razrednu nastavu u  Područnoj kancelariji Prijedor..............................................................................................................1 izvršilac

1.2. Inspektor - prosvjetni savjetnik za specijalnu nastavu u  vaspitno-obrazovnim ustanovama za obrazovanje djece sa  smetnjama u psihofizičkom razvoju u Banjaluci.....................................................................................1 izvršilac

II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.
III Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
VII stepen stručne spreme; filozofski fakultet, smjer pedagogije ili pedagogije i psihologije ili učiteljski fakultet, smjer za razrednu nastavu; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.
VII stepen stručne spreme; defektološki fakultet (profesor defektologije odnosno diplomirani defektolog); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.
IV
Opis poslova za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.
V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.
Javno testiranje podrazumijeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.
VI
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne
    i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13);
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja
o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);
v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
g) lične karte ili pasoša i
d) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb-sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.
VII
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
diplome o završenoj školskoj spremi;
uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada.
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumenate. 
VIII
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".

D I R E K T O R 
Aleksandar Radeta

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kontrolor kvalitete, ulaza i izlaza robe - Ewes Europe East BiH
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.06.2015. Ističe 09.06.2015.

DetaljnoKontrolor kvalitete, ulaza i izlaza robe

- Mjesto rada/regija: Gradiška

Opis radnog mjesta:

- Prilagođavanje proizvodnje ISO standardima 9001 i 14001,
- Kontrola ulaza i izlaza robe,
- Kontrola kvalitete u proizvodnji,
- Pomoć u određenim projektima u proizvodnji.
- Kontrola dobavljača i kupaca.

Opšti uslovi: Viša ili visoka sručna sprema, mašinski smjer.

Poželjno radno iskustvo.

Posebni uslovi: odlično poznavanje engleskog jezika, poznavanje ISO standarda 9001 i 14001.
Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

Ewes Europe East BiH

Put Srpske vojske 5,78400 Gradiška

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Građevinski inžinjer (m/ž) - SIMETRAL doo Sarajevo
Sarajevo
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.06.2015. Ističe 02.07.2015.

Detaljno

Usljed ukazane potrbe za popunu radnih mijesta  raspisujemo:

O G L A S  

 • Građevinski inžinjer  (hidrotehnički  smjer) - sa naglaskom na iskustvo u projektovanju/konsaltingu za projekte vosnabdijevanja i odvodnje.  Minimalno 3 godine radnog iskustva u struci, 1 izvršioc
 • Građevinski inžinjer  za mjesto voditelja odjela građenja.Minimalno iskustvo 3 godine u organizaciji gradilišta, 2 izvršioc 
 • KV vodoinstalater sa minimalno 3 godine radnog iskustva, 3 izvršioca
Uz prijavu za oglas kandidati trebaju dostaviti kratku biografiju ,dokaz o stručnoj spremi ,dokaz o random iskustvu
Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje. Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave istog.

      • Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu :

SIMETRAL D.O.O.
71 210 Ilidža
Kontakt telefon +38733626434

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Građevinski inžinjer (hidrotehnički smjer) (m/ž) - SIMETRAL doo Sarajevo
Sarajevo
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.06.2015. Ističe 02.07.2015.

Detaljno

Usljed ukazane potrbe za popunu radnih mijesta  raspisujemo:

O G L A S  

 • Građevinski inžinjer  (hidrotehnički  smjer) - sa naglaskom na iskustvo u projektovanju/konsaltingu za projekte vosnabdijevanja i odvodnje.  Minimalno 3 godine radnog iskustva u struci, 1 izvršioc
 • Građevinski inžinjer  za mjesto voditelja odjela građenja.Minimalno iskustvo 3 godine u organizaciji gradilišta, 2 izvršioc 
 • KV vodoinstalater sa minimalno 3 godine radnog iskustva, 3 izvršioca
Uz prijavu za oglas kandidati trebaju dostaviti kratku biografiju ,dokaz o stručnoj spremi ,dokaz o random iskustvu
Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje. Oglas ostaje otvoren  30 (trideset)  dana od dana objave istog.

      • Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu :

SIMETRAL D.O.O.
71 210 Ilidža
Kontakt telefon +38733626434

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KV Vodoinstalater - SIMETRAL doo Sarajevo
Sarajevo
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.06.2015. Ističe 02.07.2015.

Detaljno

Usljed ukazane potrbe za popunu radnih mijesta  raspisujemo:

O G L A S  

 • Građevinski inžinjer  (hidrotehnički  smjer) - sa naglaskom na iskustvo u projektovanju/konsaltingu za projekte vosnabdijevanja i odvodnje.  Minimalno 3 godine radnog iskustva u struci, 1 izvršioc
 • Građevinski inžinjer  za mjesto voditelja odjela građenja.Minimalno iskustvo 3 godine u organizaciji gradilišta, 2 izvršioc 
 • KV vodoinstalater sa minimalno 3 godine radnog iskustva, 3 izvršioca
Uz prijavu za oglas kandidati trebaju dostaviti kratku biografiju ,dokaz o stručnoj spremi ,dokaz o random iskustvu
Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje. Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objave istog.

      • Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu :

SIMETRAL D.O.O.
71 210 Ilidža
Kontakt telefon +38733626434

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Agent u Call Centru-rad sa pravnim licima - CIR Istraživanje i razvoj d.o.o.
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.06.2015. Ističe 19.06.2015.

Detaljno- komunikacija s pravnim licima u cilju uspostavljanja saradnje
- svakodnevno informisanje klijena

Potrebnja znanja i vještine:
- najmanje SSS
- Izražene komunikacione vještine;
- Dobro organizovan pristup operativnim poslovima uz visoko razvijen komercijalni fokus;
- Kreativnost i inicijativnost;
- Praktičan pristup radu
- Poznavanje rada na racunaru

CV i motivaciono pismo isključivo slati na: info@cir.co.ba
Sve informacije na telefon 051/961-701 Sonja

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši RTG tehničar (m/ž) - JU Opća Bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš
Sarajevo
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.06.2015. Ističe 10.06.2015.

Detaljno

Javna ustanova Opća bolnica
„Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo

Na osnovu člana 27. Statuta i člana 11. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“,  direktorica raspisuje

J A V N I   O  G  L  A  S
za prijem u radni odnos na 
određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci sa mogućnošću produženja 
uz probni rad od 3 (tri) mjeseca


1. Viši RTG tehničar    ......................................... 1 izvršilac

1. Uvjeti

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:
 • VŠS – Viša medicinska škola, viši radiološki tehničar
 • poznavanje rada na računaru
 • poznavanje stranog jezika
 • organizacijske sposobnosti, iskustvo u radu na svim dijagnostikama;
 • poznavanje administrativnih poslova i propisa iz zdravstvenog zakonodavstva i radiološke sigurnosti
 • 9 mjeseci radnog iskustva 
Dokazi o ispunjavanju uvjeta:

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:
 • prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon 
 • uvjerenje o državljanstvu
 • diplomu - svjedodžbu o završenoj školi 
 • dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome 
2. Opis poslova
 • vrši sve dijagnostučke procedure iz oblasti klasične radiologije lokomotorna, probavna urodijagnostika, neuroradiologija te radiografisanje pacijenata-pluća u intenzivnoj njezi
 • obavlja posao RTG tehničara i u operacionim salama, u Urgentnom centru-invazivne i interventne procedure na RTG i UZ aparatima
 • obavlja sve vrste pretraga na CT dijagnostici
 • zamjenjuje glavnog/odgovornog medicinkog tehničara u odsustvu
 • drugi stručni poslovi po potrebi i stepenu odgovornosti
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na razgovor sa članovima Komisije.
Izabrani kandidat, prije zaključenja ugovora o radu, dužan je dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Nepotpune i neblagovremene prijave te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Javnog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Način podnošenja prijave: Kandidati su obavezni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti original ili ovjerene fotokopije dokumentacije.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu:
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“, ulica Silvija Strahimira Kranjčevića broj 12, Sarajevo, Protokol – soba broj 380, III sprat Upravne zgrade bolnice, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem Viši RTG tehničar“.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinski predstavnik (Medical Representative)(m/ž) - Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 B
Bijeljina
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.06.2015. Ističe 12.06.2015.

Detaljno

KOLIKO ĆETE POSTIĆI U ŽIVOTU ZAVISI SAMO OD VAS!

Imate univerzitetsko obrazovanje, dinamični ste, analitični, profesionalni i komunikativni. Ovo je prilika koja će vam unaprijediti život.

TEAM = Together Everyone Achieves More

Nakon 14 uspješnih poslovnih godina, konstantnog povećanja obima poslovanja i širenja asortimana proizvoda, jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi (CEE&CIS), Berlin-Chemie AG, Predstavništvo u BiH, poziva zainteresovane kandidate u naš tim, na poziciju :

MEDICINSKI PREDSTAVNIK
(Medical Representative)
1 mjesto sa sjedištem u Bijeljini

Minimalni uslovi za navedenu poziciju su:
 • Završen fakultet medicine, farmacije, stomatologije ili druge slične oblasti
 • Aktivno znanje engleskog jezika 
 • Odlično poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije.
Nudimo natprosječne uslove za rad, stalno usavršavanje, motivirajuće nagrade za ostvarene rezultate, automobil kompanije, mogućnost napredovanja, a od Vas tražimo da pokažete poslovni potencijal, kako bismo se zajedno još brže razvijali.

Ukoliko smatrate da ste upravo Vi odgovarajuća osoba za naš tim, prijavu sa Vašom fotografijom i kratkom biografijom (CV) na engleskom jeziku možete poslati 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa poštom, telefaxom ili e-mailom na:
Berlin-Chemie AG, Predstavništvo za BiH
Hasana Brkića 2/II, 71000 Sarajevo
Fax +387 33 715 187

Napomena: Molimo bez telefonskih poziva! Dokumente ne vraćamo.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!