Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Rukovodilac službe za obradu i likvidaciju šteta (m/ž) - Merkur BH osiguranje d.d.
Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Kompanija: Merkur BH osiguranje d.d. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.10.2014. Ističe 08.11.2014.

Detaljno

Vodeći se vrijednostima osnivača - Merkur Versicherung AG, najstarijeg osiguravajućeg društva u Austriji, „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, višegodišnji tržišni lider u oblasti životnog osiguranja, snažno afirmiše vrijednosti kulture osiguranja, utemeljene na brizi o sebi, svojoj djeci, svojoj porodici, a posebno o zdravlju kao najvećoj vrijednosti koju nam život daruje.

U cilju održavanja visoko kvalitetnog nivoa skrbi o svojim osiguranicima kao i adekvatne podrške daljem razvoju poslovanja, „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, raspisuje:

O G L A S
za prijem u radni odnos

za sljedeća radna mjesta sa navedenim osnovnim radnim obavezama i odgovornostima:

1. RUKOVODILAC SLUŽBE PRODAJNOG MENADŽMENTA
 • Organizacija i rukovođenje Službom prodajnog menadžmenta
 • Koordinacija aktivnosti na razvoju proizvoda osiguranja 
 • Organizacija edukacija prodajnih partnera i zastupnika 
 • Monitoring prodajnih aktivnosti Društva
2. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA OBRADU I LIKVIDACIJU ŠTETA
 • Organizacija i rukovođenje Službom za obradu i likvidaciju šteta 
 • Koordinacija pravnih i administrativno-tehničkih poslova obrade šteta
 • Saradnja sa cenzorima i organizacija komisijskih pregleda
3. SLUŽBENIK ZA TARIFIRANJE
 • Obavljanje administrativno-tehničkih poslova preuzimanja osiguranja i policiranja
 • Prijem, kontrola popunjenosti i kompletnosti ponuda te procjena rizika 
 • Direktna komunikacija sa osiguranicima iz domena poslova koje obavlja
4. SLUŽBENIK ZA PRODAJNI KONTROLING
 • Planiranje prodajnih ciljeva u saradnji sa rukovodiocima prodajnih kanala
 • Analiza performansi prodajnih kanala, proizvoda i projekata istih
 • Razvoj i održavanje pravovremenog, tačnog i pouzdanog sistema izvještavanja o prodajnim aktivnostima
5. SLUŽBENIK ZA BANKOOSIGURANJE I CCM
 • Izvršavanje administrativno-tehničkih poslova službe u saradnji sa banko partnerima
 • Izrada prodajnih planova i izvještavanje o prodajnim aktivnostima
 • Pravovremena komunikacija sa klijentima banaka u vezi osiguranja
6. SLUŽBENIK ODJELA UPRAVLJANJA RIZICIMA I ORGANIZACIJE POSLOVANJA
 • Analiza efikasnosti tokova rada i dokumentiranje poslovnih procesa 
 • Iniciranje i koordiniranje aktivnosti na unapređenju sistema internih kontrola određenih procesa 
 • Aktivnosti na implementiranju i ispunjavanju zahtjeva regulatornog okvira Solvency II
Od Vas očekujemo:
 • VSS ekonomskog ili pravnog usmjerenja –za radna mjesta pod  1. i 2., odnosno minimalno SSS ekonomskog ili općeg usmjerenja – za radna mjesta  pod 3.,4.,5. i 6.
 • Najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Inicijativnost i kooperativnost
Nudimo Vam:
 • Mogućnost zaposlenja na neodređeno vrijeme nakon probnog rada
 • Rad u profesionalnom radnom okruženju
 • Adekvatnu tehničku i materijalnu podršku
 • Mogućnost profesionalnog usavršavanja
Molimo da prijavu na oglas i CV pošaljete putem pošte na adresu: „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1/A9, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“, uz obaveznu naznaku radnog mjesta na koje aplicirate. Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa. 

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Službenik za tarifiranje (m/ž) - Merkur BH osiguranje d.d.
Sarajevo
Osiguranje
Kompanija: Merkur BH osiguranje d.d. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.10.2014. Ističe 08.11.2014.

Detaljno

Vodeći se vrijednostima osnivača - Merkur Versicherung AG, najstarijeg osiguravajućeg društva u Austriji, „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, višegodišnji tržišni lider u oblasti životnog osiguranja, snažno afirmiše vrijednosti kulture osiguranja, utemeljene na brizi o sebi, svojoj djeci, svojoj porodici, a posebno o zdravlju kao najvećoj vrijednosti koju nam život daruje.

U cilju održavanja visoko kvalitetnog nivoa skrbi o svojim osiguranicima kao i adekvatne podrške daljem razvoju poslovanja, „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, raspisuje:

O G L A S
za prijem u radni odnos

za sljedeća radna mjesta sa navedenim osnovnim radnim obavezama i odgovornostima:

1. RUKOVODILAC SLUŽBE PRODAJNOG MENADŽMENTA
 • Organizacija i rukovođenje Službom prodajnog menadžmenta
 • Koordinacija aktivnosti na razvoju proizvoda osiguranja 
 • Organizacija edukacija prodajnih partnera i zastupnika 
 • Monitoring prodajnih aktivnosti Društva
2. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA OBRADU I LIKVIDACIJU ŠTETA
 • Organizacija i rukovođenje Službom za obradu i likvidaciju šteta 
 • Koordinacija pravnih i administrativno-tehničkih poslova obrade šteta
 • Saradnja sa cenzorima i organizacija komisijskih pregleda
3. SLUŽBENIK ZA TARIFIRANJE
 • Obavljanje administrativno-tehničkih poslova preuzimanja osiguranja i policiranja
 • Prijem, kontrola popunjenosti i kompletnosti ponuda te procjena rizika 
 • Direktna komunikacija sa osiguranicima iz domena poslova koje obavlja
4. SLUŽBENIK ZA PRODAJNI KONTROLING
 • Planiranje prodajnih ciljeva u saradnji sa rukovodiocima prodajnih kanala
 • Analiza performansi prodajnih kanala, proizvoda i projekata istih
 • Razvoj i održavanje pravovremenog, tačnog i pouzdanog sistema izvještavanja o prodajnim aktivnostima
5. SLUŽBENIK ZA BANKOOSIGURANJE I CCM
 • Izvršavanje administrativno-tehničkih poslova službe u saradnji sa banko partnerima
 • Izrada prodajnih planova i izvještavanje o prodajnim aktivnostima
 • Pravovremena komunikacija sa klijentima banaka u vezi osiguranja
6. SLUŽBENIK ODJELA UPRAVLJANJA RIZICIMA I ORGANIZACIJE POSLOVANJA
 • Analiza efikasnosti tokova rada i dokumentiranje poslovnih procesa 
 • Iniciranje i koordiniranje aktivnosti na unapređenju sistema internih kontrola određenih procesa 
 • Aktivnosti na implementiranju i ispunjavanju zahtjeva regulatornog okvira Solvency II
Od Vas očekujemo:
 • VSS ekonomskog ili pravnog usmjerenja –za radna mjesta pod  1. i 2., odnosno minimalno SSS ekonomskog ili općeg usmjerenja – za radna mjesta  pod 3.,4.,5. i 6.
 • Najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Inicijativnost i kooperativnost
Nudimo Vam:
 • Mogućnost zaposlenja na neodređeno vrijeme nakon probnog rada
 • Rad u profesionalnom radnom okruženju
 • Adekvatnu tehničku i materijalnu podršku
 • Mogućnost profesionalnog usavršavanja
Molimo da prijavu na oglas i CV pošaljete putem pošte na adresu: „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1/A9, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“, uz obaveznu naznaku radnog mjesta na koje aplicirate. Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa. 

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Službenik odjela upravljanja rizicima i organizacije Poslovanja (m/ž) - Merkur BH osiguranje d.d.
Sarajevo
Osiguranje
Kompanija: Merkur BH osiguranje d.d. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.10.2014. Ističe 08.11.2014.

Detaljno

Vodeći se vrijednostima osnivača - Merkur Versicherung AG, najstarijeg osiguravajućeg društva u Austriji, „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, višegodišnji tržišni lider u oblasti životnog osiguranja, snažno afirmiše vrijednosti kulture osiguranja, utemeljene na brizi o sebi, svojoj djeci, svojoj porodici, a posebno o zdravlju kao najvećoj vrijednosti koju nam život daruje.

U cilju održavanja visoko kvalitetnog nivoa skrbi o svojim osiguranicima kao i adekvatne podrške daljem razvoju poslovanja, „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, raspisuje:

O G L A S
za prijem u radni odnos

za sljedeća radna mjesta sa navedenim osnovnim radnim obavezama i odgovornostima:

1. RUKOVODILAC SLUŽBE PRODAJNOG MENADŽMENTA
 • Organizacija i rukovođenje Službom prodajnog menadžmenta
 • Koordinacija aktivnosti na razvoju proizvoda osiguranja 
 • Organizacija edukacija prodajnih partnera i zastupnika 
 • Monitoring prodajnih aktivnosti Društva
2. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA OBRADU I LIKVIDACIJU ŠTETA
 • Organizacija i rukovođenje Službom za obradu i likvidaciju šteta 
 • Koordinacija pravnih i administrativno-tehničkih poslova obrade šteta
 • Saradnja sa cenzorima i organizacija komisijskih pregleda
3. SLUŽBENIK ZA TARIFIRANJE
 • Obavljanje administrativno-tehničkih poslova preuzimanja osiguranja i policiranja
 • Prijem, kontrola popunjenosti i kompletnosti ponuda te procjena rizika 
 • Direktna komunikacija sa osiguranicima iz domena poslova koje obavlja
4. SLUŽBENIK ZA PRODAJNI KONTROLING
 • Planiranje prodajnih ciljeva u saradnji sa rukovodiocima prodajnih kanala
 • Analiza performansi prodajnih kanala, proizvoda i projekata istih
 • Razvoj i održavanje pravovremenog, tačnog i pouzdanog sistema izvještavanja o prodajnim aktivnostima
5. SLUŽBENIK ZA BANKOOSIGURANJE I CCM
 • Izvršavanje administrativno-tehničkih poslova službe u saradnji sa banko partnerima
 • Izrada prodajnih planova i izvještavanje o prodajnim aktivnostima
 • Pravovremena komunikacija sa klijentima banaka u vezi osiguranja
6. SLUŽBENIK ODJELA UPRAVLJANJA RIZICIMA I ORGANIZACIJE POSLOVANJA
 • Analiza efikasnosti tokova rada i dokumentiranje poslovnih procesa 
 • Iniciranje i koordiniranje aktivnosti na unapređenju sistema internih kontrola određenih procesa 
 • Aktivnosti na implementiranju i ispunjavanju zahtjeva regulatornog okvira Solvency II
Od Vas očekujemo:
 • VSS ekonomskog ili pravnog usmjerenja –za radna mjesta pod  1. i 2., odnosno minimalno SSS ekonomskog ili općeg usmjerenja – za radna mjesta  pod 3.,4.,5. i 6.
 • Najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Inicijativnost i kooperativnost
Nudimo Vam:
 • Mogućnost zaposlenja na neodređeno vrijeme nakon probnog rada
 • Rad u profesionalnom radnom okruženju
 • Adekvatnu tehničku i materijalnu podršku
 • Mogućnost profesionalnog usavršavanja
Molimo da prijavu na oglas i CV pošaljete putem pošte na adresu: „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1/A9, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“, uz obaveznu naznaku radnog mjesta na koje aplicirate. Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa. 

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Službenik za bankoosiguranje i CCM (m/ž) - Merkur BH osiguranje d.d.
Sarajevo
Osiguranje
Kompanija: Merkur BH osiguranje d.d. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.10.2014. Ističe 08.11.2014.

Detaljno

Vodeći se vrijednostima osnivača - Merkur Versicherung AG, najstarijeg osiguravajućeg društva u Austriji, „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, višegodišnji tržišni lider u oblasti životnog osiguranja, snažno afirmiše vrijednosti kulture osiguranja, utemeljene na brizi o sebi, svojoj djeci, svojoj porodici, a posebno o zdravlju kao najvećoj vrijednosti koju nam život daruje.

U cilju održavanja visoko kvalitetnog nivoa skrbi o svojim osiguranicima kao i adekvatne podrške daljem razvoju poslovanja, „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, raspisuje:

O G L A S
za prijem u radni odnos

za sljedeća radna mjesta sa navedenim osnovnim radnim obavezama i odgovornostima:

1. RUKOVODILAC SLUŽBE PRODAJNOG MENADŽMENTA
 • Organizacija i rukovođenje Službom prodajnog menadžmenta
 • Koordinacija aktivnosti na razvoju proizvoda osiguranja 
 • Organizacija edukacija prodajnih partnera i zastupnika 
 • Monitoring prodajnih aktivnosti Društva
2. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA OBRADU I LIKVIDACIJU ŠTETA
 • Organizacija i rukovođenje Službom za obradu i likvidaciju šteta 
 • Koordinacija pravnih i administrativno-tehničkih poslova obrade šteta
 • Saradnja sa cenzorima i organizacija komisijskih pregleda
3. SLUŽBENIK ZA TARIFIRANJE
 • Obavljanje administrativno-tehničkih poslova preuzimanja osiguranja i policiranja
 • Prijem, kontrola popunjenosti i kompletnosti ponuda te procjena rizika 
 • Direktna komunikacija sa osiguranicima iz domena poslova koje obavlja
4. SLUŽBENIK ZA PRODAJNI KONTROLING
 • Planiranje prodajnih ciljeva u saradnji sa rukovodiocima prodajnih kanala
 • Analiza performansi prodajnih kanala, proizvoda i projekata istih
 • Razvoj i održavanje pravovremenog, tačnog i pouzdanog sistema izvještavanja o prodajnim aktivnostima
5. SLUŽBENIK ZA BANKOOSIGURANJE I CCM
 • Izvršavanje administrativno-tehničkih poslova službe u saradnji sa banko partnerima
 • Izrada prodajnih planova i izvještavanje o prodajnim aktivnostima
 • Pravovremena komunikacija sa klijentima banaka u vezi osiguranja
6. SLUŽBENIK ODJELA UPRAVLJANJA RIZICIMA I ORGANIZACIJE POSLOVANJA
 • Analiza efikasnosti tokova rada i dokumentiranje poslovnih procesa 
 • Iniciranje i koordiniranje aktivnosti na unapređenju sistema internih kontrola određenih procesa 
 • Aktivnosti na implementiranju i ispunjavanju zahtjeva regulatornog okvira Solvency II
Od Vas očekujemo:
 • VSS ekonomskog ili pravnog usmjerenja –za radna mjesta pod  1. i 2., odnosno minimalno SSS ekonomskog ili općeg usmjerenja – za radna mjesta  pod 3.,4.,5. i 6.
 • Najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Inicijativnost i kooperativnost
Nudimo Vam:
 • Mogućnost zaposlenja na neodređeno vrijeme nakon probnog rada
 • Rad u profesionalnom radnom okruženju
 • Adekvatnu tehničku i materijalnu podršku
 • Mogućnost profesionalnog usavršavanja
Molimo da prijavu na oglas i CV pošaljete putem pošte na adresu: „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1/A9, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“, uz obaveznu naznaku radnog mjesta na koje aplicirate. Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa. 

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni suradnik za promocije u apotekama (m/ž) - DE FACTO d.o.o. Bihać
Bosna i Hercegovina
Komercijala i prodaja
Kompanija: DE FACTO d.o.o. Bihać Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.10.2014. Ističe 23.11.2014.

Detaljno

Multinacionalna farmaceutska tvrtka traži:
 1. osobe m/ž 35-50 godina
 2. minimalno 5 godina iskustva u direktnoj prodaji ili komercijali na terenu
 3. vozačka B kategorije, min 5 godina aktivne vožnje
 4. poznavanje rada na računalu (email, Word, Excel i Skype)
 5. Isključivo ambiciozni timski igrači sa željom za uspjehom i napredovnjem
Opis posla:
 1. 1. mjesec probni rad, plaćeno provizijski, shodno rezultatu
 2. Radno vrijeme pon-petak 9:00 – 17:00
 3. Nakon sklapanja radnog odnosa, dobiva se Službeno auto, auto ured (laptop, printer, fiskalna kasa) i službeni telefon
 4. Plaća sa bonusom shodno rezultatima
 5. Terenski posao u gradovima oko mjesta stanovanja (okolna mjesta do 80 kilometara)
 6. Terenski posao sa plaćenim smještajem, područje Zenica, Srednja Bosna, Mostar, Hercegovina i Istočna Bosna (vikend kući) 
 7. Cijela Bosna i Hercegovina je aktivno područje na kojem tražimo suradnike
 8. Timski rad
Na email adresu electa@electa-ksv.com dostaviti:
Detaljan email - Biografija sa opisom prethodnih poslova i dužnosti. 
Slika
Napisati vizije i ciljeve ukoliko postanete dio našeg tima.
Emailovi čije biografije ne sadrže navedene stavke neće biti razmatrane.                                                         
Detaljne informacije o našem brendu možete naći na našoj web stranici: www.electa-ksv.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nova oprema - Frizer (m/ž)
Banja Luka
Frizeri i kozmetičari
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.10.2014. Ističe 25.11.2014.

Detaljno

Potreban muško/ženski frizer sa iskustvom.
Svi zainteresovani mogu poslati svoj CV sa relevantnim podacima na email: boris@novaoprema.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Call Operater - Viktoria's Angels doo
Banja Luka
Teleprodaja i telemarketing
Objavio: Viktorias Angels

Objavljen 25.10.2014. Ističe 31.12.2014.

Detaljno

Viktoria's Angels doo (BANJA LUKA) potrebno je još 10 agenta za rad preko telefona sa dobrim komunikativnim sposobnostima na njemačkom jeziku.

Nudimo Vam:
- Moderna radna mjesta
- Uvođenje u posao
- Fiksnu platu sa naknadnim bonusima
- Fiksno radno vrijeme

Mi zahtjevamo:
- Timske sposobnosti
- Visok stepen usmjerenosti na kupca
- Dobra poznavanja na računaru
- Izrazite komunikacijske vještine 
- Odlično poznavanje njemačkog jezika
- Iskustvo jeste prednost, ali ne i potrebno

Mogućnosti zarade od 400 Eura pa na dalje. 

Za sve dodatne informacije na broj telefona 065/144-191 (Miodrag)

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Anketiranje stanovnistva - Valicon.d.o.o
Bosna i Hercegovina
Nauka i istraživački rad
Objavio: senad sadikovic

Objavljen 25.10.2014. Ističe 25.10.2015.

Detaljno

Postovani

Svi koji su zainteresovani da pomognu agenciji za istrazivanje stanovnistva gdje možete slobodno izraziti svoje mišljenje a za to da budete i placeni. Mi izvodimo cijeli niz istraživanja za različite kompanije, od najsnažnijih bosanskohercegovačkih do neizbježnih multinacionalnih, te još mnogo zanimljivih društvenih istraživanja.Svi koji zele pomoci agenciji za istrazivanje i pri tome biti placeni za taj rad i pomoc agenciji, treba da se prijave i popune prijemni obrazac na ovom web linku: http://surveys.valicon.net/CAWI/jaznam-ba_recruite?Data=referrer%7CB1C2D1DB406EE317B9726C9DED0C8E30%3BIDA%7C

* Nakon popunjavanja prijemnog obrasca, izvrsice se odabir kandidata, koji ce dobiti na svoj e-mail anketni lisitic sa kojim ce i zvanicno biti primjeni u anketiranje stanovnistva, Vas kao dio stanovnistva. Nakon prvih 10 ispunjenih anketa mozete zatraziti isplatu Vaseg zaradjenog novca i time provjeriti sigurnost i povjerenje nase agencije. U prosjeku, mjesecno dobijate na Vas e-mail jednu do dvije ankete,za svaku anketu je u prosjeku potrebno odvojiti oko 5 minuta Vaseg vremena...

NAPOMENA:
Strogo zabranjeno prijavljivanje sa dva ili vise profila, takodje je zabranjeno davati besmislene odgovore u anketama jer cete biti trajno banovani i uklonjeni sa ovog posla. Takodje ce biti uklonjeni svi neaktivni clanovi koji ispune manje od pola ponudjenih anketa.

Lijep pozdrav 
Valicon.d.o.o

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!