Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Kreditni/a analitičar/ka - MKF MI - BOSPO
Kakanj , Visoko, Breza
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.12.2015. Ističe 15.12.2015.

Detaljno

MI-BOSPO omogućava pristup kreditima i nefinansijskim uslugama stanovništvu, ali posebno ženama poduzetnicama, niskih primanja u cilju jačanja poduzetništva, njihovog ekonomskog i društvenog položaja. 
MI-BOSPO promoviše odgovorno finansiranje kroz primjenu principa zaštite potrošača pri čemu teži da bude značajan akter u razvoju ženskog poduzetništva. 
Podržavajući i potičući poduzetnički duh žene vjerujemo da ekonomski jačamo porodicu i utičemo na smanjenje siromaštva u društvu.
MI-BOSPO klijentice služimo pošteno i odgovorno, gradeći međusobno povjerenje i dugoročne partnerske odnose.

Za daljni razvoj uspješnog poslovanja, pozivamo vas da se javite na

O G L A S

Za prijem u radni odnos na radna mjesta:

1. KREDITNI/A ANALITIČAR/KA , ured  Visoko, 2 izvršioca/teljke
2. KREDITNI/A ANALITIČAR/KA , ured  Kakanj, 2 izvršioca/teljke
3. KREDITNI/A ANALITIČAR/KA , ured  Breza, 2 izvršioca/teljke

Radni odnos za radna mjesta se zaključuje na određeno vrijeme.

Uslovi koje kandidat/kinja treba da ispunjava:

- SSS ili VŠS ili VSS
- poznavanje rada na računaru Word i Excel
- vozačka dozvola B kategorije
- spremnost za rad na terenu

Lične kvalitete: izražena komunikativnost, transparentnost, sposobnost pregovaranja.

Obrazac 'Prijava za zaposlenje' i opis posla se mogu preuzeti na web stranici www.mi-bospo.org .

Popunjen obrazac 'Prijava za zaposlenje' i pismo motivacije se dostavljaju:

1. putem pošte na adresu:
MKF MI-BOSPO Tuzla 
Ulica Bosne srebrene bb 
75 000 Tuzla 

2. na e-mail adresu: mi-bospo@mi-bospo.org (sa naznakom 'prijava za posao')

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Oglas ostaje otvoren do 15.12.2015. godine.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Učitelj matematike - OSNOVNA ŠKOLA VESELKA TENŽERE
Prozor-Rama
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.12.2015. Ističe 05.12.2015.

Detaljno

 Osnovna škola Veselka Tenžere Školski odbor Osnovne škole Veselka Tenžere Uzdol, r a s p i s u j e
 
 
N A T J E Č A J
 
za popunu radnih mjesta
 
 
Na određeno vrijeme do 15.07.2016.godine.
 
1.Učitelj matematike ……………………..1 izvršitelj, 8 sati tjedno

Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa,kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju ( NN HNK/Ž, broj: 5/00, 4/04, 5/04 ).
 
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti: 

-rodni list  ( original ili ovjerenu kopiju ),
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ),
-diplomu o stečenoj školskoj spremi  ( original ili ovjerenu kopiju),
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu – ukoliko ima položen isti ( original ili ovjerenu kopiju ), -uvjerenje od Službe za zapošljavanje o čekanju na posao,
-uvjerenje o duljini radnog staža ili ovjerenu kopiju radne knjižice,
-ovjerena kopija studentskog indeksa i
-kontakt telefon.
 
Intervju s kandidatima obavit će se po dogovoru ( dostaviti kontakt  telefon ).
 
Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu.
 
Škola radi po hrvatskom planu i programu.
 
Prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ slati isključivo putem poštom na adresu:
 
 
OSNOVNA ŠKOLA VESELKA TENŽERE
U Z D O L   B.B.
88 440  PROZOR-RAMA 
 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pedagog škole - OSNOVNA ŠKOLA FRA.DIDAKA BUNTIĆA
Čitluk
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.12.2015. Ističe 05.12.2015.

Detaljno

Temeljem članka 85.i 85a.. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine  HNK/Ž br.5/00,4/04 5/04i 1/14 članka 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a (Narodne novine HNŽ-a br 3/09) Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja ur.broj:06-02-1060/15 od 27.11.2015.godine,Suglasnost Ministarstva prosvjete,znanosti,kulture i športa HNŽ-a broj:05-02-40-2459/15 od 18.11.2015.Školski odbor Osnovne škole fra.Didaka Buntića Čitluk raspisuje:
 
NATJEČAJ
 za radno mjesto
 
1.Pedagog škole………….1 izvršitelj,na određeno vrijeme do 15.07.2016.
 
Uvjeti:

Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH (“Službene novine” br.62/15) moraju ispunjavati i posebne uvjete  utvrđene 
Zakonom  o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ(“Narodne novine” br.5/00,4/04,5/04 i 1/14)Kandidati su pod obveznom i rangirajućom/dodatnom dokumentacijom dužni dostavit original ili ovjerene kopije  dokumenata:
 
Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se:
1.prijava na natječaj uz kratak životopis,
2.diplomu o završenom  stručnoj spremi
3.izvod iz matične knjige rođenih
4.uvjerenje o državljanstvu
5.preslika osobne iskaznice
6.uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kakndidata ne void kazneni postupak(ne starije od 6 mjeseci)
 
Kandidati pored navedenih obveznih dokumenata trebaju dostaviti i rangirajuće/dodatne dokumente utvrđene kriterijima za izbor kandidata na natječaj za slobodna radna mjesta:
 
dokaz o radnom stažu u struci-radna knjižica ili mjerodavni dokument nadležne institucije
za MIO i/ili potvrda/uvjrenje o volontiranju kandidata u struci,uvjrenje/ potvrda o dužini čekanja na posao kod nadležne Službe za zapošljavanje
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija
Primljeni kandidat je po prijemu u radni odnos,odnosno do zaključenja Ugovora o radu dužan dostaviti liječničko uvjrenje.
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete  natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju.Kandidati su dužni dostaviti kontakt telefoni e-mail adresu kako bi ih mogli pozvati na intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
 
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
 
Prijave na natječaj isključivo preporučeno putem pošte na adresu:
 
OSNOVNA ŠKOLA FRA.DIDAKA BUNTIĆA
 KRALJA TOMISLAVA 94
    –ZA NATJEČAJ-
88 260 ČITLUK


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
FIzioterapeut u Wellness & SPA centru (m/ž) - Grand Hotel Neum (H.T.P Neum d.o.o.)
Neum
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.12.2015. Ističe 31.12.2015.

Detaljno

HTP „NEUM“ d.o.o. NEUM
GRAND HOTEL NEUM
Zagrebačka broj 2
88390 N E U M 

raspisuje
natječaj za prijem u radni odnos

fizioterapeut u  Wellness & SPA centru (m/ž)…………………jedan (1) radnik

Opis poslova:
 • Obavlja usluge masaža i tretmana tijela;
 • Razgovara sa gostima i pomaže im u izboru odgovarajućeg tretmana - po potrebi;
 • Brine o urednosti i higijenskim uvjetima u prostorijama za pružanje usluga;
 • Informira nadređene o prijedlozima i reklamacijama gostiju;
 • Obavlja ostale poslove po nalogu voditelja centra.
Uvjeti:
 • VSS ili SSS odgovarajućeg smjera
 • Minimalno  dvije ( 2 ) godine  iskustva na poslovima  fizioterapeuta;
 • Sposobnost lakog komuniciranja, sposobnost razumijevanja potreba klijenta;
 • Aktivno znanje jednog strana jezika
 • poznavanje rada na Microsoft office paketima 
Ostali uvjeti:
 • Početak rada travanj 2016 godine
 • ugovor  o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme,
 • stimulativan osobni dohodak,
 • ugodno radno okruženje i dobre međuljudske odnose
Natječaj vrijedi do 31.12.2015 godine.

Prijave na natječaj, s  dokazima o traženim uvjetima slati, poštom, na adresu  HTP „NEUM“ d.o.o. Neum, Zagrebačka broj 2, 88390 Neum.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kuhar (m/ž) - Grand Hotel Neum (H.T.P Neum d.o.o.)
Neum
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.12.2015. Ističe 31.12.2015.

Detaljno

HTP „NEUM“ d.o.o. NEUM
GRAND HOTEL NEUM
Zagrebačka broj 2
88390 N E U M 

raspisuje
natječaj za prijem u radni odnos

Kuhar (m/ž)………………………………..tri (3) radnika

Opis poslova:
 • Samostalni rad na poslovima pripreme hrane 
 • Kontrola kvalitete pripremljene hrane, poznavanje svih faza rada u kuhinji 
 • Osiguravanje visoke razine usluge povećanjem kvalitete pripreme i prezentacije jela 
 • Održavanje higijenskih standarda i standarda kvalitete
Uvjeti
 • SSS, ugostiteljskog smjera zanimanje kuhar
 • Minimalno dvije (2) godine iskustva na istim  poslovima
 • Poznavanje novih trendova u kulinarstvu te različitih vrsta kuhinje 
 • Odgovornost, sposobnost planiranja i organizacije posla 
 • Želja za radom u timu
 • Aktivno znanje bar jednog stranog jezika 
 • poznavanje rada na Microsoft office paketima 
Ostali uvjeti:
 • Početak rada travanj 2016 godine
 • ugovor  o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme,
 • stimulativan osobni dohodak,
 • ugodno radno okruženje i dobre međuljudske odnose
Natječaj vrijedi do 31.12.2015 godine.

Prijave na natječaj , s  dokazima o traženim uvjetima slati, poštom, na adresu  HTP „NEUM“ d.o.o. Neum, Zagrebačka broj 2, 88390 Neum.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar za rad u restoranu (m/ž) - Grand Hotel Neum (H.T.P Neum d.o.o.)
Neum
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.12.2015. Ističe 31.12.2015.

Detaljno

HTP „NEUM“ d.o.o. NEUM
GRAND HOTEL NEUM
Zagrebačka broj 2
88390 N E U M 

raspisuje
natječaj za prijem u radni odnos

konobar za rad u restoranu (m/ž)…………tri  (3)  radnika

Opis poslova:
 • posluživanje hrane i pića  nakon primanja narudžbe od gostiju
 • vode računa o tome da goste što brže i što kvalitetnije ugoste.
Uvjeti:
 • SSS, ugostiteljskog  smjera, zanimanje konobar,  s najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na poslovima konobara,
 • obvezno poznavanje  engleskog  jezika, a dodatni jezici su prednost
 • poznavanje rada na Microsoft office paketima 
 • komunikativnost  snalažljivost, spremnost
 • srdačan i ljubazan pristup u radu sa gostima
Ostali uvjeti:
 • Početak rada travanj 2016 godine
 • ugovor  o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme,
 • stimulativan osobni dohodak,
 • ugodno radno okruženje i dobre međuljudske odnose
Natječaj vrijedi do 31.12.2015 godine.

Prijave na natječaj, s  dokazima o traženim uvjetima slati, poštom, na adresu  HTP „NEUM“ d.o.o. Neum, Zagrebačka broj 2, 88390 Neum.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Voditelj hrane i pića u hotelu / F&B Manager (m/ž) - Grand Hotel Neum (H.T.P Neum d.o.o.)
Neum
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 01.12.2015. Ističe 31.12.2015.

Detaljno

HTP „NEUM“ d.o.o. NEUM
GRAND HOTEL NEUM
Zagrebačka broj 2
88390 N E U M 

raspisuje
natječaj za prijem u radni odnos

Voditelj hrane i pića u hotelu / F&B Manager (m/ž)

Opis poslova:
 • Vođenje cjelokupnog odjela hrane i pića 
 • Organizacija rada I vođenje tima
 • Edukacija i trening osoblja, provjera stečenih znanja
 • Kontrola zaliha, nabava i skladištenje namirnica, pića i potrošnih materijala za rad
 • Kontrola svih poslovnih procesa u odjelu
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja
Uvjeti:
 • VŠS/VSS /SSS  hotelIjerskog ili ugostiteljskog smjera, 
 • Minimalno  pet (5)  godina iskustva na sličnim pozicijama
 • Profesionalnost i sklonost timskom radu
 • Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu a dodatni jezici su prednost
 • poznavanje rada na Microsoft office paketima 
Ostali uvjeti:
 • Početak rada travanj 2016 godine
 • ugovor  o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme,
 • stimulativan osobni dohodak,
 • ugodno radno okruženje i dobre međuljudske odnose
Natječaj vrijedi do 31.12.2015 godine.

Prijave na natječaj, s  dokazima o traženim uvjetima slati, poštom, na adresu  HTP „NEUM“ d.o.o. Neum, Zagrebačka broj 2, 88390 Neum.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!