Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Nastavnik/nastavnica hemije - U Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević''
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.02.2016. Ističe 15.02.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04; 21/06; 26/08; 31/11 i 15/13,1/16), člana 103. Pravila JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” Sarajevo br.474/12, člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/13), Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-19819-49-3/15 i Odluke Školskog odbora br.01-01-73/16 od 4.2.2016.godine, raspisuje se

 

J A V N I K O N K U R S

 za prijem u radni odnos

 

1. nastavnik/ca hemije....1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 10.7. 2016. godine,

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu

Uz prijavu na konkurs s kraćom biografijom, adresom stanovanja, brojem telefona, kontak email-a, sa naznakom pod kojim rednim brojem i za koje radno mjesto kandidat konkuriše, kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (original ili ovjerena kopija)

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba o završenom stepenu stručne spreme)

 2. Izvod iz matične knjige rođenih

 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

DODATNA DOKUMENTACIJA (original ili ovjerena kopija) na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa:

 1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

 2. radna knjižica;

 3. uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom;

 4. uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom;

 5. uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom;

 6. uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;

 7. uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;

 8. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja;

 9. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini;

 10. uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom;

 11. dokaz o statusu kandidata (dopunska prava boraca i članova njihovih porodica);

 12. pozitivna preporuka poslodavca.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju traženu konkursom. Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 Po konačnosti odluke o izboru , izabrani kandidati su dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje –uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) i drugu dokumentaciju navedenu u odluci o izboru.

 Prijem i bodovanje prijavljenih kandidata obavit će Komisija škole u skladu sa odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

 Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati na adresu poštom ili lično dostaviti u školu: JU Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević'' Sarajevo , ulica Mehmed-paše Sokolovića br.2, Sarajevo / Prijava na konkurs za radno mjesto –navesti koje/

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 Krajnji rok podnošenja prijava na konkurs je 15.2.2016. godine.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/ca informatike - U Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević''
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.02.2016. Ističe 15.02.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04; 21/06; 26/08; 31/11 i 15/13,1/16), člana 103. Pravila JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” Sarajevo br.474/12, člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/13), Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-19819-49-3/15 i Odluke Školskog odbora br.01-01-73/16 od 4.2.2016.godine, raspisuje se

 

J A V N I K O N K U R S

 za prijem u radni odnos

1. nastavnik/ca informatike....1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 10.7. 2016. godine,

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu

Uz prijavu na konkurs s kraćom biografijom, adresom stanovanja, brojem telefona, kontak email-a, sa naznakom pod kojim rednim brojem i za koje radno mjesto kandidat konkuriše, kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (original ili ovjerena kopija)

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba o završenom stepenu stručne spreme)

 2. Izvod iz matične knjige rođenih

 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

DODATNA DOKUMENTACIJA (original ili ovjerena kopija) na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa:

 1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

 2. radna knjižica;

 3. uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom;

 4. uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom;

 5. uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom;

 6. uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;

 7. uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;

 8. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja;

 9. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini;

 10. uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom;

 11. dokaz o statusu kandidata (dopunska prava boraca i članova njihovih porodica);

 12. pozitivna preporuka poslodavca.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju traženu konkursom. Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 Po konačnosti odluke o izboru , izabrani kandidati su dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje –uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) i drugu dokumentaciju navedenu u odluci o izboru.

 Prijem i bodovanje prijavljenih kandidata obavit će Komisija škole u skladu sa odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

 Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati na adresu poštom ili lično dostaviti u školu: JU Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević'' Sarajevo , ulica Mehmed-paše Sokolovića br.2, Sarajevo / Prijava na konkurs za radno mjesto –navesti koje/

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 Krajnji rok podnošenja prijava na konkurs je 15.2.2016. godine.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Administrativni radnik (m/ž) - Queens-M doo Mostar
Sarajevo
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.02.2016. Ističe 09.03.2016.

Detaljno

Ovlašteni distributer  "Tupperware"  proizvoda za BiH,  Queens-M d.o.o. Mostar , traži radnika za radno mjesto:


Administrativni radnik (m/ž)


Uslovi:
  • Minimalno SSS
  • Kandidat mora poznavati rad na računaru
  • Poznavanje engleskog jezika
  • Poželjno radno iskustvo na istim poslovima
Opis poslova:
  • Priprema dokumentacije za knjigovodstvo (KUF, KIF, fakturisanje, blagajna)
  • Administrativni / računovodstveni poslovi
  • Poželjno radno iskustvo na istim poslovima
Prijave (CV) možete dostaviti lično u prostorije firme  Hamdije Čemerlića 1  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Skladištar/izdavač robe (m/ž) - Queens-M doo Mostar
Sarajevo
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.02.2016. Ističe 09.03.2016.

Detaljno

Ovlašteni distributer  "Tupperware"  proizvoda za BiH,  Queens-M d.o.o. Mostar , traži radnika za radno mjesto:


Skladištar/izdavač robe

Uslovi:
  • Kandidat mora poznavati rad na računaru
  • Poznavanje engleskog jezika
  • Poželjno radno iskustvo na istim poslovima
Prijave (CV) možete dostaviti lično u prostorije firme na adresu Hamdije Čemerlića 1 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!