Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Medicinske sestre - tehničari (ambulantna kućna njega) - Aktiv Pflegekraft Vermittlung
Njemačka
Zdravstvo i medicina
Objavio: apv

Objavljen 27.01.2015. Ističe 24.02.2015.

Detaljno

Njemačka firma “Aktiv Pflegekraft Vermittlung” raspisuje konkurs za:

 

Medicinske sestre - tehničari (ambulantna kućna njega)

30 izvršilaca

 

 

Od kandidata očekujemo:

·         Spremnost na rad u Njemačkoj

·         Min. SSS – medicinska škola (opći ili pedijatrijski smijer)

·         Poznavanje njemačkoj jezika – B1

·         Vozačka dozvola B kategorije (nije obavezna)

 

Vaš CV (sa slikom) i motivaciono pismo pošaljite na mail apvermittlung@gmail.com najkasnije do 24.02.2015. Kandidati koji uđu u uži krug izbora, biće pozvani na intervju u Sarajevu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Građevinski radnik (m/ž) - Fain inžinjering d.o.o.
Sarajevo
Građevinarstvo i arhitektura
Kompanija: Fain inzenjering d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.01.2015. Ističe 25.02.2015.

Detaljno

« FAIN INŽINJERING « d.o.o. Sarajevo
Sarajevo, ul. Behdžeta Mutevelića 2B
raspisuje

O   G   L   A   S

za prijem u radni odnos izvršioca za popunu slijedećih radnih mjesta
Završni radovi u građevinarstvu     12   izvršioca

Uz opšte uslove propisane Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i minimalne uslove kako slijedi:
 • radno iskustvo na poslovima iz naziva zanimanja ili
 • univerzalno poznavanje i radno iskustvo na izvođenju završnih radova u građevinarstvu
Prijave po ovom konkursu sa kraćom biografijom i kretanjem u zaposlenju, dostaviti neposredno na adresu: «Fain» d.o.o. Sarajevo, ulica Behdžeta Mutevelića 2B ili na fax. 033/ 611-084 ili na E-mail: faindoo@bih.net.ba
 
Sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad  u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Sve druge informacije moguće dobiti na tel. 033/ 611-084 kontakt osoba Munevera Halvadžija.
  
Oglas je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pizza majstor (m/ž) - Sarway
Sarajevo
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.01.2015. Ističe 03.02.2015.

Detaljno

Hitno potreban pizza majstor!  Kontakt: 062/522-181 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Projektni inženjer (m/ž) - Bosna Petroleum Company d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.01.2015. Ističe 26.02.2015.

Detaljno

Bosna Petroleum Company (BPC) je privatna kompanija sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Tripoliju, Libija. Primarne aktivnosti su orijentirane na rad u sektorima petrohemije i energetike na libijskom tržištu. Usluge koje BPC nudi svojim klijentima su projektovanje, nabavka, montaža i puštanje u rad sljedećeg: mašinske i elektro opreme/ materijala, instrumentacije, sistema detekcije i protivpožarne zaštite, katodne zaštite i usluge niskogradnje. 
Zbog povećanog obima posla, BPC povećava kapacitete radne snage i rukovodećeg kadra, te respisuje 

OGLAS

za prijem uposlenika na poslovima radnog mjesta

Opis radnog mjesta

Projektni Inženjer - Mašinstvo           - 1 izvršilac 
Projektni Inženjer - Elektrotehnika    - 1 izvršilac 

Radno mjesto: Rad na tehničkoj realizaciji poslova u projektnom birou u Sarajevu.

Odgovornosti i zadaci:
 • Analiza tehničkog dijela ugovora i dokumentacije kupca
 • Tehničko projektovanje, priprema projektne dokumentacije ( crteži, kalkulacije, specifikacija opreme, strojeva, materijala) i drugih projektnih dokumenata
 • Izrada planova ( realizacije, resursa ) 
 • Izrada izvedbene dokumentacije As built.
 • Koordinacija i komunikacija sa Inženjerima na gradilištu.
 • Praćenje tehničke realizacije ugovorenih poslova.
 • Učešće u izradi makro termin plana realizacije mjesečnog plana realizacije.
 • Usaglašavanje projektne dokumentacije sa važećim standardima i propisima.
 • Obaveza čuvanja poslovne tajne.
Očekujemo
Uslovi:
 • VSS, dipl. Inženjer Mašinstva, Mašinski Fakultet
 • VSS, dipl. Inženjer Elektrotehnike, ETF
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva u struci 
 • Iskustvo na poslovima projektovanja 
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office,AutoCAD)
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika (u pismu i govoru)
 • Komunikativnost, stručnost, timski rad, sposobnost planiranja i organizovanja
Nudimo
Napomena:
Kandidati svoju prijavu za posao mogu slati poštom na adresu :
Bosna Petroleum Company d.o.o. Sarajevo, SPACE Office Center, Pijačna k. 14, 71000 Sarajevo ILI na 
e-mail: adis.hodzic@bosnapetroleum.com uz naznaku “Prijava za posao”.

Prijava treba sadržavati:
 • Detaljna biografija (CV),
 • Kopije dokumenata ispunjavajući gore navedene uslove.
Zaposlenje podrazumijeva rad na određeno vrijeme u BPC projektnom birou u Sarajevu.
Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom, adekvatnom stručnom spremom, voljom za korektan i timski rad.
Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer za Ponude (m/ž) - Bosna Petroleum Company d.o.o. Sarajevo
Tripoli, Libija
Mašinstvo i metalurgija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.01.2015. Ističe 26.02.2015.

Detaljno

Bosna Petroleum Company (BPC) je privatna kompanija sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Tripoliju, Libija. Primarne aktivnosti su orijentirane na rad u sektorima petrohemije i energetike na libijskom tržištu. Usluge koje BPC nudi svojim klijentima su projektovanje, nabavka, montaža i puštanje u rad sljedećeg: mašinske i elektro opreme/ materijala, instrumentacije, sistema detekcije i protivpožarne zaštite, katodne zaštite i usluge niskogradnje. 
Zbog povećanog obima posla na gradilištima u Libiji, BPC povećava kapacitete radne snage i rukovodećeg kadra, te respisuje 

OGLAS

za prijem uposlenika na poslovima radnog mjesta

Opis radnog mjesta

Inženjer za Ponude            - 1 izvršilac  

Radno mjesto: Koordinacija i vođenje poslova Prodajnog sektora u BPC podružnici Tripoli, Libija

Odgovornosti i zadaci:
 • Analiza i preispitivanje tenderske dokumentacije
 • Procjena isplativosti učešća na tenderu
 • Izrada kalkulacija resursa kao i plana izvršenja ponuđenog posla
 • Izrada procjene cijena opreme i materijala prema tenderskoj dokumentaciji
 • Koordinacija i komunikacija sa klijentima usluga poslovnice Libija 
 • Izrada finalne ponude
 • Priprema i monitoring mjesečnog plana realizacije ponuda
 • Učešće u pregovorima sa klijentima do zaključenja ugovora
 • Obaveza čuvanja poslovne tajne
Očekujemo
Uslovi:
 • VSS, VII stepen, dipl. Inženjer Mašinstva ili dipl. Inženjer Elektrotehnike 
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit
 • Iskustvo na poslovima prodaje, izrada ponuda 
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika (u pismu i govoru)
 • Komunikativnost, timski rad, sposobnost planiranja i organizovanja
Nudimo
Napomena:
Kandidati svoju prijavu za posao mogu slati poštom na adresu :
Bosna Petroleum Company d.o.o. Sarajevo, SPACE Office Center, Pijačna k. 14, 71000 Sarajevo ILI na 
e-mail: adis.hodzic@bosnapetroleum.com uz naznaku “Prijava za posao”.

Prijava treba sadržavati:
 • Detaljna biografija (CV)
 • Kopije dokumenata ispunjavajući gore navedene uslove
Zaposlenje podrazumijeva rad na određeno vrijeme u podružnici Tripoli, Libija.
Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima, adekvatnom stručnom spremom, jakom voljom za korektan i timski rad.
Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer na gradilištu (m/ž) - Bosna Petroleum Company d.o.o. Sarajevo
Tripoli, Libija
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.01.2015. Ističe 26.02.2015.

Detaljno

Bosna Petroleum Company (BPC) je privatna kompanija sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Tripoliju, Libija. Primarne aktivnosti su orijentirane na rad u sektorima petrohemije i energetike na libijskom tržištu. Usluge koje BPC nudi svojim klijentima su projektovanje, nabavka, montaža i puštanje u rad sljedećeg: mašinske i elektro opreme/ materijala, instrumentacije, sistema detekcije i protivpožarne zaštite, katodne zaštite i usluge niskogradnje. 
Zbog povećanog obima posla na gradilištima u Libiji, BPC povećava kapacitete radne snage i rukovodećeg kadra, te respisuje 

OGLAS

za prijem uposlenika na poslovima radnog mjesta

Opis radnog mjesta

Inženjer na Gradilištu – Mašinski Inženjer            - 2 izvršioca 
Inženjer na Gradilištu – Elektro Inženjer             - 1 izvršilac 
Inženjer na Gradilištu – Građevinski Inženjer       - 1 izvršilac 

Radno mjesto: Realizacija projektnih zadataka u BPC podružnici Tripoli, Libija

Odgovornosti i zadaci:
 • Realizacija zadataka po disciplinama prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji
 • Analiza odobrene tehničke dokumentacije (crteži, kalkulacije, specifikacije opreme i materijala) i realizacija iste na projektu 
 • Koordiniranje i planiranje radnih obaveza i zadataka u saradnji sa šefom gradilišta 
 • Monitoring izvršavanja radnih zadataka radnika na projektu i osiguravanje provođenja zadanih projektnih zadataka
 • Koordinacija sa projektnim inženjerima i inspektorima od strane Investitora 
 • Komunikacija sa Investitorom (izdavanje dnevnih dozvola za rad na gradilištu, priprema i usklađivanje dnevnog i sedmičnog plana aktivnosti sa Investitorom)
 • Izrada potrebne dokumentacije o realizaciji i problematici na gradilištu 
 • Izvještavanje šefa gradilišta o problematici i dnevnim aktivnostima 
 • Priprema i provođenje svih potrebnih kontroliranja i ispitivanja 
 • Učestvovanje u pripremi i izradi mjesečnog izvještaja za realizaciju projekta  
 • Kontrola korištenja i ugradnje opreme za izvođenje projekta
 • Osiguravanje zaštite i sigurnosti  na radu na gradilištu
 • Usaglašavanje projektne dokumentacije sa važećim standardima i propisima
Očekujemo
Uslovi:
 • VSS, dipl. Inženjer Mašinstva, Mašinski Fakultet
 • VSS, dipl. Inženjer Elektrotehnike, ETF
 • VSS, dipl. Inženjer Građevine, Građevinski Fakultet
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit 
 • Iskustvo na poslovima na gradilištu, realizacija projektnih radova 
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika (u pismu i govoru)
 • Komunikativnost, timski rad, sposobnost planiranja i organizovanja
Nudimo
Napomena:
Kandidati svoju prijavu za posao mogu slati poštom na adresu :
Bosna Petroleum Company d.o.o. Sarajevo, SPACE Office Center, Pijačna k. 14, 71000 Sarajevo ILI na 
e-mail: adis.hodzic@bosnapetroleum.com uz naznaku “Prijava za posao”.

Prijava treba sadržavati:
 • Detaljna biografija (CV)
 • Kopije dokumenata ispunjavajuci gore navedene uslove.
Zaposlenje podrazumijeva rad na određeno vrijeme u podružnici u Tripoliju, Libija.
Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima, adekvatnom stručnom spremom, jakom voljom za korektan i timski rad.
Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši samostalni referent za planove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva - Javni oglas
Mostar
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.01.2015. Ističe 07.02.2015.

Detaljno

Na temelju čl. 21. stav. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u F BiH ( Sl. Novine F BiH br.48/05 , i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ broj: 17-01-04-36-371-6/12 od 19.07.2012., broj: 17-01-04-36-371-7/13 od 21.01.2013., i broj: 17-04-36-66/14 od 04.02. 2014., ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ, raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-e

 

 • Viši samostalni referent za planove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva – 1 izvršitelj

Opći uvjeti:

 • Da je državljanin BiH
 • Da je punoljetan
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta
 • Da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe potrebne za vršenje poslova radnog mjesta
 • Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u FBiH, odnosno u BiH
 • Da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. 1. Ustava BiH  

Posebni uvjeti:

Pored općih uvjeta iz čl. 24. Zakona o namještenicima u F BiH

Kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:

 • VŠS, VI – stupanj, viša škola za zaštitu od požara ( inženjer zaštite od požara ) ili I stupanj strojarskog ili društvenog smjera, položen stručni ispit, najmanje jedna godina radnog staža i poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju podnijeti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjeren preslik):

 • Prijava na javni oglas s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom kandidata
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )
 • Izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od šest mjeseci )
 • Diploma o vrsti i stupnju stručne spreme
 • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za rad u organima državne službe
 • Uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene tražene školske spreme
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
 • Ovjerena izjava kandidata kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH
 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. 1. Ustava BiH  

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj prije preuzimanja dužnosti  namještenika.

Izabrani kandidat koji se primi u radno odnos podliježe obavezi probnog rada od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta oglasa dostaviti osobno ili poštom preporučeno, na adresu:

Uprava za civilnu zaštitu HNŽ

Ul. Stjepana Radića 3

88 000  M o s t a r

„Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa“ – NE OTVARAJ  

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni suradnik za nadzor ulaganja, tehničkih rezervi, likvidnosti i solventnosti
Sarajevo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.01.2015. Ističe 07.02.2015.

Detaljno

Na osnovu čl. 4. Pravilnika o radu Agencije za nadzor osiguranja F BiH i Odluke direktora Agencije za nadzor, br: 1.0-059-119/15 od 22.01.2015. godine, raspisuje se

O G L A S

za prijem zaposlenika u Agenciju za nadzor osiguranja F BiH


 • Stručni suradnik za nadzor ulaganja, tehničkih rezervi, likvidnosti i solventnosti – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uvjete:

 • Da je državljanin BiH
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova
 • Da ima VSS ( VII stepen ) – završen ekonomski fakultet
 • Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru

Potrebni dokumenti za prijavu:

 • Biografija
 • Fakultetska diploma
 • Uvjerenje o radnom iskustvu nakon stečene VSS

 

Potrebni dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji koji ne mogu biti stariji od tri mjeseca.

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete će biti pozvani na intervju.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca) prije početka rada

Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa, isključivo putem pošte preporučeno, na adresu:

Agencija za nadzor osiguranja F BiH

Ul. Kolodvorska 12

71 000  S a r a j e v o

„Oglas za prijem zaposlenika“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!