Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Vaspitač/ica - UDRUŽENJE “MALA INDUSTRIJA”, DOBOJ
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2015. Ističe 15.08.2015.

Detaljno

Vaspitač-ica

VSS ili VŠS

UDRUŽENjE “MALA INDUSTRIJA”, DOBOJ
Doboj, Vojvode Mišića 72
Telefon: 065/791-730

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač - Trgovina "GOGA" Doboj
Doboj
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2015. Ističe 10.08.2015.

Detaljno

Prodavač

Godine starosti: 18-35
Dijete poginulog borca VRS (Ž)


Trgovina GOGA, Doboj
Doboj, Svetog Save bb
Telefon: 065/670-900

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inžinjer građevinarstva (ž/m) - GRUPEX D.D. Velika Kladuša, Podružnica Sarajevo
Sarajevo
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2015. Ističe 15.08.2015.

Detaljno

GRUPEX DD Velika Kladuša Podružnica Sarajevo raspisuje:

O G L A S
Za prijem u radni odnos

DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA U PODRUŽNICI SARAJEVO– 2  izvršilaca

Uslovi: 
 • VSS građevinskog smijera
 • 5 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • aktivno korištenje MS Office programa, Windows okruženje,MS Projekt,  AutoCad i Interneta
 • vozačka dozvola B kategorije.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja do 15.08.2015 god.. 

Vašu prijavu i biografiju dostaviti poštom na adresu: 

GRUPEX DD Velika Kladuša
Podružnica Sarajevo
Trampina 12/3
71000 Sarajevo

Kontakt telefon 
033 277-140

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni suradnik za financijsko poslovanje, likvidaturu i trezorsko poslovanje - Agencija za državnu
Kupres
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2015. Ističe 07.08.2015.

Detaljno

Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12),  Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kupres, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ  
za popunu radnog mjesta državnog službenika u  Općini Kupres

- Stručni suradnik za financijsko poslovanje, likvidaturu i trezorsko poslovanje  -1 (jedan) izvršitelj 

Opis poslova : Organizira i vrši poslove u oblasti financijsko-materijalnog poslovanja Općine; osigurava pravovremenu i pravilnu primjenu propisa iz oblasti financijsko-materijalnog poslovanja Općine; brine o racionalnoj uporabi i korištenju financijsko materijalnih sredstava i u tom cilju potrebne mjere; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga financijskog plana; izrađuje informacije, izvješća i određene analize iz domena financijsko-materijalnog poslovanja; usuglašava i kontrolira izvršena knjiženja cjelokupne financijsko-materijalne dokumentacije; vrši kontrolu izvršene obrade obračuna plaća kroz sustav; podnosi izvješće; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova; vrši druge poslove iz nadležnosti Službe koje mu naloži Šef službe  i/ili Općinski načelnik.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres broj: 02-02-1-104/14 od 18.06.2014. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika broj: 02-02-1-60/15 od 04.05.2015. i to:

-VSS-VII stupanj diplomirani ekonomist, završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
-najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
-poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na natječaj
Kandidati su  dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, a kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike i dokaz o pet 
godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog 
ispita za namještenike u tijelima državne službe, i 
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini  ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.  Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od 8 (osam)  dana  od objave javnog natječaja na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„ Javni natječaj za  popunu radnog mjesta državnog službenika 
u Općini Kupres“

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

SEKRETAR
Zinka Salihagić, dipl. pravnik 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Monter PVC stolarije (m/ž) - O.R. Tarra
Mostar
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2015. Ističe 06.08.2015.

Detaljno

Potrebni radnici za ugradnju i montažu pvc i alu stolarije. 
Poželjno radno iskustvo.  061 340 237

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Šanker/šankerica - Porto Pizzeria
Mostar
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2015. Ističe 06.08.2015.

Detaljno

Potreban šanker/šankerica za rad u pizzeriji u Mostaru.  
Poželjno radno iskustvo.  036 551 222

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac proizvodnog pogona (m/ž) - ALMA RAS d.o.o.
Visoko
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2015. Ističe 29.08.2015.

Detaljno

Alma Ras d.o.o. slovi za najpoznatiji brand i lider je u proizvodnji i prodaji finog rublja na teritoriji Bosne i Hercegovine. Brend smo sa priznanjima najpoželjnijeg poslodavca drugi put za redom. U našem timu su mladi i perspektivni ljudi , ŽELITE LI DA NAM SE PRIDRUŽITE ? …… BUDITE DIO USPJEŠNOG TIMA I PRIJAVITE SE NA KONKURS

RUKOVODILAC PROIZVODNOG POGONA – VISOKO 1 IZVRŠILAC

Opis posla:
 • Organizuje, rukovodi proizvodnju u pogonu
 • Preuzima planove proizvodnje i brine o ostvarenju istih
 • Koordinira aktivnosti na relaciji proizvodnja,kvalitet, logistika, tehnologija i održavanja
 • Vrši preraspodjelu posla 
 • Definiše i pridržava se definisanih ciljeva produktivnosti, kvalitete i rokova i poduzima aktivnosti za dostizanje istih
 • Kontaktira sa naručiocima posla (kupci) vezano za prenos tehnološke dokumentacije, planova proizvodnje i rokova 
 • Planira kapacitete u koordinaciji sa nadređenim, potrebama prodaje i rukovodiocem plana i pripreme
 • Brine se o iskorištenju svih proizvodnih i ljudskih kapaciteta u cilju ispunjenja zadatih ciljeva
 • Upoznat je sa uvođenjem novih modela i promjena u proizvodnji
 • Koordinira, kontoliše i odgovara za rad zaposlenika u pogonu koji vodi, vrši raspored zaposlenih po radnim mjestima i grupama u saradnji sa vođama smjena, nadređenim i kadrovskom službom
 • Mjerenje učinaka, grupa i pojedinačno
 • Upravlja razvojem proizvodnih procesa i poboljšanju produktivnosti i efikasnosti
 • Upravlja razvojem zaposlenika u pogonu Visoko
 • Realizacija zahtjeva kupaca(poštovanje rokova, sistema rada itd)
Uslovi:
 • VSS - tehnički ili ekonomski fakultet
 • VII stepen
 • Radno iskustvo od 3 – 5 godina u proizvodnji na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru
 • Izražena kreativnost i samostalnost u radu
 • Poznavanje engleskog jezika i njemačkog jezika
 • Sposobnost rukovođenja i upravljanja ljudskim resursima
 • Sposobnost organizovanja procesa rada
 • Samostalnost u radu
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije
Nudimo:

Rad u uspješnoj i savremenoj kompaniji, dobre uslove rada, stimulativna primanja u zavisnosti od izvršena plana proizvodnje i mogućnost napredovanja.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove svoju biografiju možete dostaviti poštom na adresu:

ALMA-RAS D.O.O.
Pravna/kadrovska služba
-Za konkurs-
Olovske Luke bb
71340 OLOVO    

Sa naznakom -  ,,Za konkurs Visoko“ i pozicijom za koju se prijavljuju
Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kuhar/ica - Pomoćni kuhar/ica - Ugostiteljska radnja Food Gallery
Sarajevo
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2015. Ističe 10.08.2015.

Detaljno

Potreban kuhar/ica sa iskustvom. Za vise informacija javite se na 060-344-4953.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!