Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Noćni čuvar - JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI
Ilijaš
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.09.2014. Ističe 27.09.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona    Sarajevo“ br. 10/04, 21/06 i 26/08),  Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos  u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona  Sarajevo od  januara 2013.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj:11-01-38- 21624-41/114 od  08.09.2014 i Odluke Školskog odbora sa  sastanka održanog 15.09.2014.godine  raspisuje se
              
              K O N K U R S 
za izbor nastavnika/nastavnica i to:  

1. Nastavnika/nastavnicu Hemije i Kulture življenja ........1 izvršilac, 12časova nastavne norme sedmično (10 časova Hemija 2 časa Kultura življenja), na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
2.  Nastavnika/nastavnicu Informatike...........................................1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme  do 15.08.2015. godine;                                                                                                                                                                                                             3. Nastavnika/nastavnicu Katoličke vjeronauka.........................1 izvršilac, 1 čas  nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine;       
4. Radnik/radnicu na održavanju čistoće  (čistaćica).....  1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
5.  Noćnog čuvara 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;                   

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
1. Obavezna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija) 
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi; 
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci );
 • Biografija
2. Dodatna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3.
 • radna knjižica;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom; 
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;
 • uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;
 • rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom;
 • dokaz o statusu kandidata (dopunska prava boraca i članova njihovih porodica) ;
 • pozitivna preporuka poslodavca
-Za radno mjesto pod brojem 2. Kandidat treba ima dodatno znanje za održavanje i servisiranje software i hardware
 računara
-Za radno  mjesto pod brojem 4. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : NK, (osmogodišnja škola)  
-Za radno  mjesto pod brojem 5. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : III-stepen KV radnik ili 
 NK, (osmogodišnja škola) i poznavanje propisa iz oblasti protiv-požarne zaštite objekata;
Kandidati koji budu izabrani dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti. 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti putem pošte ili predajom u sekretarijat škole    
na adresu: JU OŠ „PODLUGOVI“, ul. „Žrtava genocida u Srebrenici“ br. 212, Podlugovi  71387, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika.  
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije neće se uzeti u  razmatranje. 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom, a     prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio  urednu dokumentaciju.                                                                                     

Predsjednik Školskog odbora
Nedim Matoruga


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik/radnica na održavanju čistoće (čistačica) - JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI
Ilijaš
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.09.2014. Ističe 27.09.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona    Sarajevo“ br. 10/04, 21/06 i 26/08),  Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos  u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona  Sarajevo od  januara 2013.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj:11-01-38- 21624-41/114 od  08.09.2014 i Odluke Školskog odbora sa  sastanka održanog 15.09.2014.godine  raspisuje se
              
              K O N K U R S 
za izbor nastavnika/nastavnica i to:  

1. Nastavnika/nastavnicu Hemije i Kulture življenja ........1 izvršilac, 12časova nastavne norme sedmično (10 časova Hemija 2 časa Kultura življenja), na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
2.  Nastavnika/nastavnicu Informatike...........................................1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme  do 15.08.2015. godine;                                                                                                                                                                                                             3. Nastavnika/nastavnicu Katoličke vjeronauka.........................1 izvršilac, 1 čas  nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine;       
4. Radnik/radnicu na održavanju čistoće  (čistaćica).....  1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
5.  Noćnog čuvara 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;                   
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
1. Obavezna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija) 
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi; 
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci );
 • Biografija
2. Dodatna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3.
 • radna knjižica;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom; 
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;
 • uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;
 • rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom;
 • dokaz o statusu kandidata (dopunska prava boraca i članova njihovih porodica) ;
 • pozitivna preporuka poslodavca
-Za radno mjesto pod brojem 2. Kandidat treba ima dodatno znanje za održavanje i servisiranje software i hardware
 računara
-Za radno  mjesto pod brojem 4. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : NK, (osmogodišnja škola)  
-Za radno  mjesto pod brojem 5. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : III-stepen KV radnik ili 
 NK, (osmogodišnja škola) i poznavanje propisa iz oblasti protiv-požarne zaštite objekata;
Kandidati koji budu izabrani dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti. 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti putem pošte ili predajom u sekretarijat škole    
na adresu: JU OŠ „PODLUGOVI“, ul. „Žrtava genocida u Srebrenici“ br. 212, Podlugovi  71387, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika.  
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije neće se uzeti u  razmatranje. 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom, a     prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio  urednu dokumentaciju.                                                                                     

Predsjednik Školskog odbora
Nedim Matoruga


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnika/nastavnicu Katoličke vjeronauka - JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI
Ilijaš
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.09.2014. Ističe 27.09.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona    Sarajevo“ br. 10/04, 21/06 i 26/08),  Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos  u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona  Sarajevo od  januara 2013.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj:11-01-38- 21624-41/114 od  08.09.2014 i Odluke Školskog odbora sa  sastanka održanog 15.09.2014.godine  raspisuje se
              
              K O N K U R S 
za izbor nastavnika/nastavnica i to:  

1. Nastavnika/nastavnicu Hemije i Kulture življenja ........1 izvršilac, 12časova nastavne norme sedmično (10 časova Hemija 2 časa Kultura življenja), na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
2.  Nastavnika/nastavnicu Informatike...........................................1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme  do 15.08.2015. godine;                                                                                                                                                                                                             3. Nastavnika/nastavnicu Katoličke vjeronauka.........................1 izvršilac, 1 čas  nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine;       
4. Radnik/radnicu na održavanju čistoće  (čistaćica).....  1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
5.  Noćnog čuvara 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;                   
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
1. Obavezna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija) 
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi; 
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci );
 • Biografija
2. Dodatna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3.
 • radna knjižica;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom; 
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;
 • uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;
 • rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom;
 • dokaz o statusu kandidata (dopunska prava boraca i članova njihovih porodica) ;
 • pozitivna preporuka poslodavca
-Za radno mjesto pod brojem 2. Kandidat treba ima dodatno znanje za održavanje i servisiranje software i hardware
 računara
-Za radno  mjesto pod brojem 4. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : NK, (osmogodišnja škola)  
-Za radno  mjesto pod brojem 5. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : III-stepen KV radnik ili 
 NK, (osmogodišnja škola) i poznavanje propisa iz oblasti protiv-požarne zaštite objekata;
Kandidati koji budu izabrani dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti. 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti putem pošte ili predajom u sekretarijat škole    
na adresu: JU OŠ „PODLUGOVI“, ul. „Žrtava genocida u Srebrenici“ br. 212, Podlugovi  71387, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika.  
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije neće se uzeti u  razmatranje. 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom, a     prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio  urednu dokumentaciju.                                                                                     

Predsjednik Školskog odbora
Nedim Matoruga


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnika/nastavnicu Informatike - JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI
Ilijaš
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.09.2014. Ističe 27.09.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona    Sarajevo“ br. 10/04, 21/06 i 26/08),  Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos  u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona  Sarajevo od  januara 2013.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj:11-01-38- 21624-41/114 od  08.09.2014 i Odluke Školskog odbora sa  sastanka održanog 15.09.2014.godine  raspisuje se
              
              K O N K U R S 
za izbor nastavnika/nastavnica i to:  

1. Nastavnika/nastavnicu Hemije i Kulture življenja ........1 izvršilac, 12časova nastavne norme sedmično (10 časova Hemija 2 časa Kultura življenja), na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
2.  Nastavnika/nastavnicu Informatike...........................................1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme  do 15.08.2015. godine;                                                                                                                                                                                                             3. Nastavnika/nastavnicu Katoličke vjeronauka.........................1 izvršilac, 1 čas  nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine;       
4. Radnik/radnicu na održavanju čistoće  (čistaćica).....  1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
5.  Noćnog čuvara 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;                   
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
1. Obavezna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija) 
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi; 
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci );
 • Biografija
2. Dodatna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3.
 • radna knjižica;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom; 
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;
 • uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;
 • rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom;
 • dokaz o statusu kandidata (dopunska prava boraca i članova njihovih porodica) ;
 • pozitivna preporuka poslodavca
-Za radno mjesto pod brojem 2. Kandidat treba ima dodatno znanje za održavanje i servisiranje software i hardware
 računara
-Za radno  mjesto pod brojem 4. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : NK, (osmogodišnja škola)  
-Za radno  mjesto pod brojem 5. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : III-stepen KV radnik ili 
 NK, (osmogodišnja škola) i poznavanje propisa iz oblasti protiv-požarne zaštite objekata;
Kandidati koji budu izabrani dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti. 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti putem pošte ili predajom u sekretarijat škole    
na adresu: JU OŠ „PODLUGOVI“, ul. „Žrtava genocida u Srebrenici“ br. 212, Podlugovi  71387, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika.  
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije neće se uzeti u  razmatranje. 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom, a     prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio  urednu dokumentaciju.                                                                                     

Predsjednik Školskog odbora
Nedim Matoruga


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnika/nastavnicu Hemije i Kulture življenja - JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI
ilijaš
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.09.2014. Ističe 27.09.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI

Na osnovu člana 75. i člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona    Sarajevo“ br. 10/04, 21/06 i 26/08),  Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos  u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona  Sarajevo od  januara 2013.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj:11-01-38- 21624-41/114 od  08.09.2014 i Odluke Školskog odbora sa  sastanka održanog 15.09.2014.godine  raspisuje se
              
              K O N K U R S 
za izbor nastavnika/nastavnica i to:  

1. Nastavnika/nastavnicu Hemije i Kulture življenja ........1 izvršilac, 12časova nastavne norme sedmično (10 časova Hemija 2 časa Kultura življenja), na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
2. Nastavnika/nastavnicu Informatike...........................................1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme  do 15.08.2015. godine;                                                                                                                                                                                                             3. Nastavnika/nastavnicu Katoličke vjeronauka.........................1 izvršilac, 1 čas  nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine;       
4. Radnik/radnicu na održavanju čistoće  (čistaćica).....  1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;
5. Noćnog čuvara 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2015. godine;                   
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
1. Obavezna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija) 
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi; 
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci );
 • Biografija
2. Dodatna dokumentacija (original ili ovjerena fotokopija)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3.
 • radna knjižica;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom;
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom; 
 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;
 • uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;
 • rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini za nastavnike/profesore, Bakalaureat/Bachelor, magistar, za radna mjesta pod brojem 1., 2. i  3. ;
 • uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom;
 • dokaz o statusu kandidata (dopunska prava boraca i članova njihovih porodica) ;
 • pozitivna preporuka poslodavca
-Za radno mjesto pod brojem 2. Kandidat treba ima dodatno znanje za održavanje i servisiranje software i hardware
 računara
-Za radno  mjesto pod brojem 4. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : NK, (osmogodišnja škola)  
-Za radno  mjesto pod brojem 5. Kandidat treba da ispunjava, posebne,   uslove : III-stepen KV radnik ili 
 NK, (osmogodišnja škola) i poznavanje propisa iz oblasti protiv-požarne zaštite objekata;
Kandidati koji budu izabrani dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti. 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti putem pošte ili predajom u sekretarijat škole    
na adresu: JU OŠ „PODLUGOVI“, ul. „Žrtava genocida u Srebrenici“ br. 212, Podlugovi  71387, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika.  
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije neće se uzeti u  razmatranje. 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom, a     prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio  urednu dokumentaciju.                                                                                     

Predsjednik Školskog odbora
Nedim Matoruga


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni suradnik-predstavnik (m/ž) - Eliksir d.o.o.
Tuzla
Biotehnologija i farmacija
Kompanija: Eliksir d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.09.2014. Ističe 04.10.2014.

Detaljno

Eliksir d.o.o.Posušje,
Zastupnik njemačke farmaceutske kuće Dr. Theiss-Naturwaren traži:

Stručnog suradnika- predstavnika za regiju Tuzla 1 izvršitelj 

Uslovi: 
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili  sličnim poslovima
 • Poželjno struka medicinskog ili farmaceutskog smjera ali nije uvijet
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Komunikativnost
 • Skolnost timskom radu
 • Spremnost na učenje i edukaciju
Sve informacije možete dobiti na:
Kontakt telefon:+387 39 682 623, +387 66 908 387


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobarica - Caffe bar Zagreb
Gornji Vakuf
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.09.2014. Ističe 26.09.2014.

Detaljno

Potrebna konobarica, dnevnica (40 KM).  Kontakt telefon: 063-040-217

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kućna pomoćnica - TR. Sani market
Vogošća-Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.09.2014. Ističe 09.10.2014.

Detaljno

Potrebna ozbiljna zenska osoba,sa podrucja općine Vogošća.Za obavljanje kućanskih poslova.Radno vrijeme od 9-17h.Plata 350km.Ostale informacije na mob.061 254 078.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!