Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Diva fashion - Poslovni partner
Sarajevo
Ostalo
Objavio: mario_arnaut

Objavljen 25.07.2014. Ističe 05.08.2014.

Detaljno

Potrebni poslovni partneri u novootvorenoj modnoj kući Diva Fashion. Svi zainteresovani neka se jave na našu Facebook stranicu ili na broj telefona 062/687-283.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Bosanski jezik i književnost - Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola
Travnik
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 01.08.2014.

Detaljno

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, 
Travnik 
Broj: 129/14. 
Datum: 23. 7. 2014. 

Na osnovu čl. 100. Zakona o srednjoj školi i odluke Upravnog odbora broj: 128-1/14., od 28. 06. 2014. godine, te na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK, broj: 03-04-18/14. - 218 od 15. 07. 2014. godine, Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik objavljuje: 

KONKURS 
za prijem u radni odnos 

Konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta: 

1. Bosanski jezik i književnost - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
2. Bosanski jezik i književnost - 8 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
3. Engleski jezik - 19 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
4. Sociologija - 10 časova na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
5. Tjelesni i zdravstveni odgoj - 8 časova na odredeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
6. Hemija - 4 časa na određeno vrijeme do 30. 06. 2015. 
7. Matematika - 9 časova do 30. 06. 2015. 
8. Informatika - 6 časova do 30. 06. 2015. 
9. Fizika - 4 časa do 30. 06. 2015. 
10. Poslovno pravo - 6 časova do 30. 06. 2015. 
11. Njemački jezik - 10 časova do 30. 06. 2015. 
12. Kuharstvo - 4 časa do 30. 06. 2015. 
13. Usluživanje - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
14. Historija umjetnosti - 4 časa - do 30. 06. 2015. 
15. Praktična nastava iz kuharstva - 7 časova do 30. 06. 2015. 
16. Praktična nastava iz usluživanja - 7 časova do 30. 06. 2015. 
17. Ekonomska grupa predmeta - 1 izvršilac do 30. 06. 2015. 
18. Ekonomska grupa predmeta - 12 časova do 30. 06. 2015. 
19. Geografija - 4 časa do 30. 06. 2015. 

Za sva radna mjesta pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju zadovoljavati uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, i Nastavnim pla-nom i programom, i to kako slijedi: 

Uslovi koje kandidati trebaju posjedovati je završen VII - 1 stepen obrazovanja ili II stupanj obrazovanja po Bolonji odgovarajućeg smjera i za odgovarajući predmet. Kandidati za radna mjesta 15. i 16. trebaju imati VKV kvalifikaciju. Kandidati za koje ne postoji Nastavnički fakultet trebaju imati položenu pedagoško-psihološku grupu pre dmeta. Izbor kandidata izvršit će se prema Kriterijima o prije-mu novih uposlenika - nastavnika i stručnih saradnika u školama SBK. 
Prednost na konkursu imat će kandidati proglašeni te-hnološkim viškom u drugim školama SBK. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Radni odnos sa izabranim kandidatima zasniva se od 01. 09. 2014. godine uz obavezno ljekarsko uvjerenje. Intervju sa kandidatima koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa obavit će se 18. 08. 2014. godine u 10,00 sati, u prostorijama škole, a po potrebi nastaviti 19. 8. 2014. u 9,00 sati. 

Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti slijedeće: 
- Diploma o stečenoj stručnoj spremi 
- Rodni list - vjenčani list 
- Kratka biografija 
- Uvjerenje o državljanstvu 
- Uvjerenje o položenoj psihološko-pedagoškoj grupi predmeta 
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
- Uvjerenje o radnom stažu u obrazovanju obavezna ovjerena kopija radničke knjižice 
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja tražene školske spreme ne starije od 15 dana 
- Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija 
- Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom iz stalnog radnog odnosa i sa brojem časova na kojem je primljen na neodređeno radno vrijeme. 
- Kućna lista 
- Uvjerenje o socijalnom statusu (za svakog člana domaćinstva dokumentovan dokaz o statusu) 
- Uvjerenje CIPS-a o mjestu prebivališta i adresi, ne starije od 15 dana 

Kompletnu dokumentaciju dostaviti u sekretarijat škole isključivo putem pošte na adresu ul. Školska 11. - Travnik. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač (m/ž) - ALMA RAS d.o.o.
Sarajevo
Trgovina
Kompanija: ALMA RAS d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 10.08.2014.

Detaljno

Alma Ras d.o.o. slovi za najpoznatiji brand i lider je u proizvodnji i prodaji finog rublja na teritoriji Bosne i Hercegovine. Brend smo sa priznanjima najpoželjnijeg poslodavca drugi put za redom. U našem timu su mladi i perspektivni ljudi , ŽELITE LI DA NAM SE PRIDRUŽITE ? …… BUDITE DIO USPJEŠNOG TIMA I PRIJAVITE SE NA KONKURS

PRODAVAČ -  1 IZVRŠILAC U SARAJEVU

Opis poslova:

1. Prodaja robe i izrada računa 
2. Zaprima i izlaže robu
3. Dostavlja podatke o potražnji i prodaji pojedinih vrsta robe
4. Uređuje izloge

Uslovi:

1. Minimalno SSS  IV stepen  ekonomskog,opšteg ili trgovačkog smjera 
2. Poznavanje  rada  na računaru
3. Komunikativnost i izražene sposobnosti timskog rada
4. Kreativnost i samostalnost u obavljanju posla
5. Poznavanje engleskog jezika

Nudimo:

Rad u uspješnoj i savremenoj kompaniji, dobre uslove rada, stimulativna primanja za uspješno organizovanu prodaju, napredovanje .

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: + 387 32 828 240/ 823 050

Ukoliko ispunjavate navedene uslove svoju biografiju možete dostaviti  poštom na adresu:

ALMA-RAS D.O.O.
Pravna/kadrovska služba
-Za konkurs-
Olovske Luke bb
71340 OLOVO   

Konkurs ostaje otvoren do 10.08.2014.g.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač (m/ž) - MASTER d.o.o.
Sarajevo, Banja Luka
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 15.08.2014.

Detaljno

MASTER d.o.o. Mostar , jedan od vodećih distributera igračaka u BiH, zbog širenja maloprodajne mreže raspisuje

NATJEČAJ
za poziciju
Master Kids Banja Luka i Sarajevo

PRODAVAČ (m/ž) 
Banja Luka – 3 izvršitelja
Sarajevo – 5 izvršitelj
Potrebne kvalifikacije i vještine:
 • Minimalno SSS  (poželjno ekonomskog ili trgovačkog smjera)
 • Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje MS Office paketa (Word, Excel,…)
 • Sistematičan pristup poslu
 • Timska orijentacija
 • Izražene komunikacijske vještine, ljubaznost, odgovornost i samostalnost u radu
Pružamo Vam dinamičan posao u kojem ćete moći iskazati svoje znanje i radne sposobnosti, te mogućnost educiranja i daljnjeg napredovanja. Ukoliko smatrate da ste Vi upravo osoba koju tražimo, pošaljite svoj životopis i molbu na jedan od sljedećih načina:
MASTER d.o.o.
Bišće polje bb
88000 Mostar


s naznakom „Prijava za natječaj  – Trgovina Master Kids Banja Luka – Broj___“ ili
Trgovina Master Kids Sarajevo – Broj___“

Rok za prijavu: 15.08.2014 godine

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti obaviješteni u roku 7 dana od dana zaključenja natječaja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Serviser (m/ž) - AvaCom GROUP d.o.o.
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: AvaCom GROUP d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 01.08.2014.

Detaljno

NATJEČAJ


Serviser (na određeno vrijeme ) za područje Banja Luke………………… 1 izvršitelj

Opis radnog mjesta: 
Sklapanje konfiguracija, dijagnostika kvara, popravak računala (stolnih i prijenosnih), printera, kopir  aparata, i ostale informatičke opreme, instalacija operativnog sustava, izlazak na teren u slučaju potrebne intervencije.

Broj radnih mjesta
1
Vrsta zaposlenja
Na određeno 
Radno vrijeme
Puno radno vrijeme 
Stručna sprema
srednja škola 
Radno iskustvo
dvije godine 
Poznavanje stranih jezika
engleski 
Dodatne kvalifikacije: 
 • Minimalno SSS 
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva 
 • Radno iskustvo u servisiranju stolnih i  prijenosnih računara, te printera
 • Vozačka dozvola B kategorije 
 • Posjedovanje osobnog vozila 
 • Poznavanje engleskog jezika 
 • Spremnost za rad, ustrajnost 
 • Poželjni certifikati iz IT oblasti 
 • Sklonost timskom radu 
Tekst napomene: 
Pozivamo sve zainteresirane kandidate da svoju prijavu, životopis i sliku, kao i dokaze o ispunjenju gore navedenih uvjeta, pošalju poštom ili e-mailom, najkasnije 7 dana od dana objave ovog natječaja, na našu adresu: 

Avacom Group d.o.o. 
Blajburških žrtava 17c, 
88000 Mostar 
  s naznakom “ZA NATJEČAJ - Serviser Banja Luka”. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave telefonom su isključene. 
Kontakt osoba  Biljana Krtalic (office manager)
Datum objave 25.07.2014
Oglas traje do 01. 08 2014.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Brand Manager (m/ž) - Dara d.o.o.
Sarajevo
Marketing i PR
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 25.07.2014. Ističe 08.08.2014.

Detaljno

Dara  je jedna od vodećih kompanija za distribuciju robe široke potrošnje na području Bosne i Hercegovine. Za implementaciju usvojenog 

strateškog plana  za period 2015-2018 godine, Dara d.o.o. traži motivirane, odgovorne i ambiciozne  kandidate za sljedeća radna mjesta;

Brand  Manager  - više izvršioca (m/ž) sa sjedištem u Sarajevu

Opis radnog mjesta: 

 • Provođenje marketinškog plana i promocija za dodijeljeni program
 • Razvoj i implementacija marketinških planova, strategija i budžeta
 • Sudjelovanje u razvoju politike cijena, u pozicioniranju proizvoda, te lansiranju novih proizvoda na tržište
 • Priprema i realiziranje svih marketinških aktivnosti i troškova, te prezentiranje mjesečnih izvještaja 
 • Usklađivanje marketinških aktivnosti u skladu sa uputama Principala ,
 • Praćenje i analiza marketing startegija konkurencije.
Očekujemo: 

Kandidati za navedenu poziciju trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • VSS,
 • Iskustvo u području upravljanja robnim markama,
 • Izražena komunikativnost, prodajne i pregovaračke vještine,
 • Analitički, proaktivan pristup u donošenju poslovnih odluka,
 • kreativnost i inovativnost kao osobna vještina, te komunikativnost i sposobnost donošenja odluka,
 • Vozačka dozvola B kategorija,
 • Znanje rada na računaru (MS Office),
 • Aktivno znanje engleskog jezika.
Za sve pozicije Vas očekuju;
 • Stimulativna mjesečna primanja uz mogućnost ostvarivanja bonusa,
 • Mogućnost kontinuiranog ličnog i profesionalnog usavršavanja i napredovanja,
 • Pozitivnu radnu atmosferu i rad u timu motiviranih i stručnih suradnika,
 • Službeni automobil i mobitel.
Ukoliko zadovoljavate navedene uvjete, spremni ste na nove izazove i rad u dinamičnom okruženju, pošaljite nam svoj CV putem e-maila:

dara.sarajevo@dara.ba ili putem pošte na adresu: Dara d.o.o,  Safeta Zajke 271, 71000 Sarajevo s naznakom “ZA NATJEČAJ”.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani. Oglas je otvoren do 08.08.2014.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!