Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Menadžer za odnose s klijentima (m/ž) - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
Tešanj, Sarajevo, Vitez, Zenica, Travnik
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.03.2017. Ističe 02.04.2017.

Detaljno

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.
Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta:  Menadžer za odnose s klijentima – tri (3) pozicije 
 • Regija: Vitez, Zenica, Travnik (1)
 • Tešanj (1)
 • Sarajevo (1)
1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 
Privlačenje novih klijenata, održavanje kontakta/odnosa s postojećim klijentima i ponuda usluga na temelju njihovih posebnih potreba, pregovaranje o uslovima pružanja usluga kako bi se prodali svi proizvodi Banke. Isključivo odgovoran za upravljanje poslovnim odnosom s klijentima za koje je zadužen. 

2. Konkretni radni zadaci:  
 • Kontaktiranje i privlačenje novih klijenata te održavanje poslovnog odnosa sa postojećim klijentima
 • Izvršenje budžeta dodijeljenog od strane pretpostavljenog rukovodioca po svim rizičnim i nerizičnim proizvodima Banke namijenjenim pravnim licima 
 • Unos i održavanje podataka o komitentu, 
 • Koordiniranje, zasnivanje i održavanje kontakta sa odgovarajućim organizacionim dijelovima banke 
 • Prikupljanje dokumentacije i obrada zahtjeva za rizične/nerizične proizvode 
 • Pregovaranje o uslovima i utvrđivanje ugovornih uslova i rokova sklopljenih sa klijentima
 • Izrada standardizirane ugovorne dokumentacije, provedba kolaterala, dostava klijentu na potpis 
 • Provjera potpisa ugovorne dokumentacije, realizacija instrumenata osiguranja 
 • Prikupljanje dokumentacije nužne za korištenje proizvoda 
 • Praćenje naplate naknada, kamata i glavnice 
 • Uvođenje nerizičnih proizvoda, utvrđivanje uslova i davanja ponude 
Ostalo 
 • inicijativa za razvoj proizvoda i procesa 
 • pružanje savjetodavnih usluga komitentu 
 • ostale aktivnosti koje se temelje na potrebama poslovanja 
 • praćenje naplate dospjelih potraživanja 
 • ostali poslovi po nalogu direktora 
Potrebne kvalifikacije za pozicije u Regiji: Vitez, Zenica, Travnik (1)  i za poziciju u Tešnju (1): 
 • VSS ekonomskog smjera 
 • Poznavanje lokalnog tržišta 
 • Poznavanje engleskom jezika 
 • Radno iskustvo: 3 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Odlične prodajne i pregovaračke vještine 
 • Odlične organizacijske i komunikacijske sposobnosti 
 • Sposobnost rada pod stresom 
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office) 
 • Radno mjesto zahtjeva rad na terenu
 • Vozačka dozvola B kategorije
Potrebne kvalifikacije za poziciju u Sarajevu (1): 
 • VSS ekonomskog smjera 
 • Poznavanje lokalnog tržišta 
 • Odlično poznavanje engleskom jezika 
 • Radno iskustvo: 5 godina na istim ili sličnim poslovima
 • Odlične prodajne i pregovaračke vještine 
 • Odlične organizacijske i komunikacijske sposobnosti 
 • Sposobnost rada pod stresom 
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office) 
 • Radno mjesto zahtjeva rad na terenu
 • Vozačka dozvola B kategorije
Napomena: Pri prijavi na oglas obavezno navesti za koji poziciju se prijavljujete 

Tabelarnu biografiju sa fotografijom potrebno je dostaviti najkasnije do 2.04.2017. godine na adresu: Obala Kulina Bana 9a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni suradnik u prodaji (m/ž) - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
Zenica, Travnik, Vitez
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.03.2017. Ističe 02.04.2017.

Detaljno

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.
Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta:  Stručni suradnik u prodaji – jedna pozicija 
(Regija: Vitez, Zenica, Travnik)

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 
Analiza boniteta  klijenata i ocjena prihvatljivosti za Banku preuzimanja kreditnog rizika prema pojedinom klijentu.

2. Konkretni radni zadaci:  
 • Analiza kreditnog rizika i praćenje izloženosti riziku prema klijentima
 • Odgovornost za rizik portfelja svojih klijenata 
 • Suradnja s menadžerom za odnose s klijentima u cilju pružanja usluga klijentima 
 • Analiza zahtjeva klijenata za kreditne proizvode/limite u vezi rizika prisutnog u poslovanju klijenta/grani djelatnosti, poslovna predviđanja, posebni finansijski zahtjevi i odlučivanje o provedivosti zahtjeva 
 • Izrada kreditnih prijedloga dokumentirajući obavljenu analizu i predmetni prijedlog za donošenje odluke (izrada kreditnih prijedloga uključuje: prijedloge novih proizvoda/limita, prijedloge izmjene uvjeta postojećih proizvoda, prijedloge poduzimanje mjera prinudne naplate i svih drugih mjera u cilju zaštite interesa Banke)
 • Prati poslovanje korisnika kredita, vodi evidencije i baze podataka i vrši monitoring
 • Izrada informacija o poslovanju klijenta (u sklopu redovne godišnje revizije i na zahtjev drugih organizacijskih dijelova Banke) 
 • Predlaganje rizične skupine klijenta/rizičnog proizvoda i izračun potrebnih posebnih rezervi 
 • Provjera, ukoliko je potrebno, dokumenata dostavljenih od strane klijenta u vezi valjanosti (pravna dokumentacija, dokumenti o kolateralu, dokumenti o ekonomskom i financijskom stanju) 
 • Pripremanje priručnika za kreditnu analizu klijenata, banaka i drugih financijskih institucija 
 • Ostale aktivnosti koje se temelje na potrebama poslovanja donošenje odluka o odobrenju rizičnih proizvoda u okvirima definiranih ovlasti 
 • Odgovara za izvještavanje organa Banke iz okvira svoje nadležnosti i davanje podataka i informacija za potrebe izvještavanja nadležnih organa i institucija od strane Banke 
 • Obezbjeđuje dokumentaciju, podatke i informacije, te izvještava organe i organizacione dijelove Banke kao i organe vanjske kontrole i revizije, iz okvira svoje nadležnosti
 • Ostali poslovi po nalogu direktora
Potrebne kvalifikacije:
 • SSS, VŠS, VSS ekonomskog smjera 
 • Poznavanje lokalnog tržišta
 • Poznavanje engleskom jezika 
 • Radno mjesto zahtjeva rad na terenu
 • Radno iskustvo: 1 godina na istim ili sličnim poslovima
 • Odlične prodajne i pregovaračke vještine 
 • Odlične organizacijske i komunikacijske sposobnosti 
 • Sposobnost rada pod stresom 
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Radno mjesto zahtjeva rad na terenu
 • Vozačka dozvola B kategorije
Tabelarnu biografiju sa fotografijom potrebno je dostaviti najkasnije do 2.04.2017. godine na adresu: Obala Kulina Bana 9a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vođa prodavnice (m/ž) - Deichmann obuća d.o.o.
Bugojno
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.03.2017. Ističe 21.04.2017.

Detaljno

Najveći prodavač obuće u Europi  Deichmann traži novog saradnika/cu  u Bugojnu

Vođa prodavnice (m/ž)

Opis posla:
 • odgovornost za postizanje planiranog prihoda
 • aktivno učestvovanje u prodaji kao član prodajnog tima
 • nadziranje i poboljšanje prodaje
 • provedbe prodajnih akcija
 • vođenje stanja robe i skladištenje
 • zaprimanje i rješavanje reklamacija
 • organizacija rada prodajnog tima i odgovornost za njihov rad
 • drugi administrativni i organizacijski poslovi
Uslovi:
 • srednja stručna sprema (SSS)
 • iskustvo rukovođenja timom od najmanje 5 zaposlenika
 • prednost - iskustvo rukovođenjem u maloprodajnim trgovinama
 • smisao za rad sa kupcima
 • komunikativna i dobro organizirana osoba
 • predanost poslu i fleksibilnost
 • sposobnost samostalnog rješavanja problema
Nudimo Vam:
 • posao u mladoj i inovativnoj sredini u saradnji sa međunarodnim, stručno osposobljenim timom
 • mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja
 • ugovor o radu na određeno vrijeme, mogućnost produženja na neodređeno vrijeme
Pružit ćemo Vam cjelokupnu obuku koja će Vas pripremiti za rad u našoj kompaniji.

Ukoliko ste prepoznali priliku i Vam opisano radno mjesto predstavlja lični izazov, pošaljite  nam svoju ponudu za posao najkasnije do 21.04.2017. na adresu Deichmann obuća d.o.o., Franca Lehara 2, 71000 Sarajevo.

Poželjno je da se prijavite elektronskim putem.

Hvala Vam! 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inžinjer građevinarstva (ž/m) - TBSIK doo
Konjic
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.03.2017. Ističe 22.04.2017.

Detaljno

Na osnovu Zakona o radu  FBIH  raspisuje se :

KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme


DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA........................................1 (jedan) izvršilac 

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
 1. VSS/VII stepen, diplomirani inženjer građevinarstva,
 2. Pet godine radnog iskustva na poslovima građenja,
 3. Položen stručni ispit,
 4. Položen vozački ispit “B” kategorije,
 5. Poznavanje rada na računaru.
Uz prijavu na oglas za prijem u radni odnos dostaviti: 
 • Kratku biografiju,
 • Kopiju diplome o završenom fakultetu,
 • Potvrdu o radnom iskustvu,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu.
 • Dobre organizacione sposobnosti i rad pod pritiskom
 • Sposobnost za samostalno obavljanje poslova i odlučivanje
Uz prijavu za navedeno radno mjesto potrebno je da kandidati dostave ličnu dokumentaciju i to: Diplomu o završenoj VSS i dokaz o radnom iskustvu, izvod iz matične knjige rođeni, navesti tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.

Prijavu sa dokazima o isunjavanju naprijed navedenih uslova konkursa slati na adresu: ul. Maršala Tita bb Konjic 

Izbor kandidata izvršit će se nakon obavljenog intervjua i provjere znanja. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za internu reviziju (m/ž) - Union Banka d.d.
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.03.2017. Ističe 30.03.2017.

Detaljno

Na osnovu člana 39. Statuta Union banke dd Sarajevo i člana 4. Pravilnika o radu Union banke dd Sarajevo, a u skladu sa zaključcima Odbora za reviziju i Nadzornog odbora Banke, Odlukom Uprave Banke raspisuje se 

OGLAS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci

1. NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS:
   Stručni saradnik za internu reviziju, 1 izvršilac

2. MJESTO  RADA: 
    Sarajevo

3. OPIS RADNOG MJESTA: 
 • Vrši procjenu kvaliteta sistema interne kontrole organizacionih dijelova Banke i po potrebi daje odgovarajuće prijedloge u vezi unaprjeđenja sistema interne kontrole;
 • Vrši redovne-planom predviđene revizije, kao i iznenadne i nenajavljene (vanredne);
 • Vrši evaluaciju internih kontrolnih procedura i sistema internih kontrola ;
 • Vrši kontrolne procedure i postupke testiranja po pojedinim ciljevima revizije, uz primjenu tehnika:
 • Analitičke procedure, uzimanje uzoraka,  izjava , ispitivanja, provjera, procjena i drugih tehnika  revizije;
 • Tokom revizije održava stalnu komunikaciju sa rukovodstvom dijela Banke koji je predmet revizije;
 • Izvršenim poslovima na obavljanju revizije sačinjava izvještaj o izvršenoj reviziji sa prijedlogom mjera i korektivnih procedura ako se za to ukaže potreba i dostavlja ga Voditelju Odjela za internu reviziju; 
 • Sve nalaze i izvještaje koji proizilaze iz obavljenog dijela revizije dostavlja Voditelju Odjela za internu reviziju; 
 • Blagovremeno upoznaje Voditelja Odjela za internu reviziju o pokazateljima svih sumnjivih transakcija na koje naiđe u toku obavljanja revizije;
 • Po nalogu Voditelja Odjela za internu reviziju obavlja poslove iz djelokruga planiranih aktivnosti u radu interne revizije u svim dijelovima Banke;
 • Primjenjuje odredbe Pravilnika i Programa interne revizije, pridržava se operativnog uputstva za rad intrene revizije;
 • Kontroliše zakonitost rada i nadzire primjenu važećih zakonskih propisa, internih uputstava, politika i procedura;
 • Pridržava se Međunarodnih računovodstvenih standarda, Standarda revizije i načela etike računovođa i revizora;
 • Sačinjava izvještaj o preduzetim mjerama i aktivnostima (follow-up izvještaji);
 • Izrada radnih materijala prema standardima revizije i relevantnoj dokumentaciji;
 • Obavljanje procjene upitnika interne revizije kako bi se odredio stepen rizika;
 • Obavlja ostale poslove koji proizilaze iz Zakona i propisa FBA kao i poslove po nalogu Voditelja Odjela za internu reviziju a u skladu sa usvojenim aktima za rad interne revizije u Banci.
4. OPŠTI  USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNJAVA:
 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • opšta zdravstvena sposobnost za vršenje poslova navedenog radnog mjesta,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
5. POSEBNI USLOVI:
 • Stručna sprema: VSS
 • Usmjerenje: Ekonomsko
 • Radno iskustvo: Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
 • Stručna znanja: Dobro poznavanje cjelokupnog bankarskog poslovanja
 • Informatičke vještine: Aktivno poznavanje rada na  računaru   / MS Office /
 • Osobne vještine i ponašanja: Znanje, sposobnost i iskustvo iz oblasti revizije, spremnost na konstantno usavršavanje i edukaciju, mogućnost rada u stresnim situacijama, sposobnosti komunikacije u usmenoj i pismenoj formi, taktike, diplomacije, stručnost i profesionalizam u komunikaciji sa saradnicima,  analitičko razmišljanje, fleksibilnost u radu, komunikativnost, kreativnost u radu, proaktivan pristup radu, numeričke sposobnosti, pouzdanost, odgovornost, snalažljivost, preciznost, timski rad, otvorenost prema čestim  promjenama  u zakonskoj  regulativi  i  tržišnoj  praksi  odnosno ažurnom praćenju i implementaciji promjena u poslovne procese, spremnost na prekovremeni rad, usmjerenost prema kvalitetu i rezultatu.
 • Strani jezik: poznavanje engleskog jezika  
 • Ostalo: Posjedovanje priznatih kvalifikacija iz oblasti računovodstva/revizije (interni revizor/certificirani računovođa); 
 • V ozačka dozvola „B“ kategorije -aktivni vozač
6. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU: 
 • Biografija sa kontakt podacima (CV)
 • Diploma o završenom obrazovanju.
Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti potrebnu dokumentaciju u skladu sa internim aktima Banke. 

7. ROK ZA DOSTAVU: 
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih u oglasu mogu se dostaviti neposredno na protokol Union banke dd Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu:

UNION BANKA DD SARAJEVO
Dubrovačka br. 6
71 000 Sarajevo, 

ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM  RESURSIMA 
sa naznakom “Prijava na Oglas - NE OTVARATI”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene u oglasu obaviće se pismeno testiranje i intervju. O datumu, vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Sve prijave i navedeni podaci se smatraju strogo povjerljivim i s njima se postupa kao sa poslovnom tajnom. Dostavljena dokumentacija ne podliježe povratu. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik za rad na CT skener aparatu - SPECIJALISTIČKI CENTAR ”KUĆA ZDRAVLjA” BIJELjINA
Bijeljina
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.03.2017. Ističe 01.04.2017.

DetaljnoRadnik za rad na CT skener aparatu…………..1 izvršilac, na određeno vrijeme

Poslove mogu obavljati lica sa završenom:
-SSS, Rentgentski tehničar
-VŠS, Viši rentgentski tehničar
-VSS, Inženjer medicinske radiologije

Sve informacije na kontakt telefon 066/999-004.

ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR ”KUĆA ZDRAVLjA”
BIJELjINA
Ul:27 Marta br.3

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Elektrotehničar i Stolar - D.o.o ‚‚SLOT G“ Bijeljina
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.03.2017. Ističe 21.04.2017.

Detaljno1.ELEKTROTEHNIČAR.............1 izvršilac za rad na određeno vrijeme
Uslovi:
-Minimalno III stepen obrazovanja
-Srednja škola informatičkog smjera
-Radno iskustvo od minimalno 3 god. na poslovima vezanim za elektroniku
-Da je državljanin RS/BiH
-Da ima opštu radnu sposobnost
-Da je muškarac
-Godine starosti od 25-40 godina

2.STOLAR.............1 izvršilac za rad na određeno vrijeme
Uslovi:
-Minimalni stepen obrazovanja III stepen stručne spreme
-Radno iskustvo minimalno 3 god. na poslovima stolara
-Da je državljanin RS/BiH
-Da ima opštu radnu sposobnost
-Da je muškarac
- Godine starosti od 25-40

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu podnositi na adresu sjedišta društva u Bijeljini, Pavlovića put bb ili na e-mail: slotg@hotmail.com

Sve dodatne informacije mogu dobiti na broj telefona: 055/483-855

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Finance Manager (m/f) - SO DIGITAL Global Brand Excellence Platform
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.03.2017. Ističe 06.04.2017.

Detaljno

Job Title:   Finance Manager

Place: Sarajevo

Working hours :40

Period: probationary period of three months

Responsible/Reporting To:  HOP & CO

 

SO.DIGITAL is Amsterdam born, based wherever our clients need us to be. Our mission is to optimise world largest brand & creative departments and organisations through digital. In anything we do we believe there is a optimal way. We optimise client's mindsets, processes and outputs to provide higher utility for customers, employees and shareholders.

SO.DIGITAL’s Finance Manager will play a key role in the SO.DIGITAL operation department and its projects. The Finance Manager will be responsible for the following duties: the company’s liquidity and solvency (cash flow), the company’s profitability In line with company's business plan/growth/purpose, realization of business plan and financial objectives and efficient operating of the Company and compatibility with all laws.


RESPONSIBILITIES

 • Financing and accounting strategy aligned with business strategy and policy of the Company
 • Playing a key role in the budgeting, forecasting and planning process, financial outcomes planning (profit & loss; control and correction of the revenue and expenses projections based on outcomes per clients and single projects)
 • Decides on finance and accounting operations (organizational structure, organizational processes) and cooperates with external accountant
 • Follows implementation of the Company’s planned objectives and timely communicates with the management
 • Planning and monitoring cash-flow
 • Financial modeling, analysis and presentation of findings to senior stakeholders and executive team
 • Preparation and review of the monthly business performance report, including metrics/KPIs and enhanced business analysis
 • Composition of financial statements and control provided once (for owners, state, management, etc.)
 • Follows law and other legal regulations related to financial and foreign currency operations, as well as other legal regulations on material-financial operations, instructions, and interpretations related to accounting, bookkeeping, etc.
 • Follows laws amendments which regulate the Company’s operations, adjusts existing procedures and internal regulations
 • Brings internal acts in accordance to legal regulations
 • Controls all necessary statements requested by State


REQUIREMENTS

 • 3-5 years’ experience in finance management in a corporate business
 • Excellent knowledge of English language, written and spoken 

  Komentari

  Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!