Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Nastavnik stručnih predmeta u medicinskoj školi - Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku
Kiseljak
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2014. Ističe 02.08.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK 
Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku 

Broj: 476/14 Kiseljak, 21.7.2014. godine 

Temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta KSB/SBK, broj: 03-34-18/2014-223 od 15.7.2014 . godine, a sukladno članku 83. Zakona o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01 i 17/04), i članku 8. Pravilnika o radnim odnosima Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, raspisuje se: 

NATJEČAJ 
za popunu slobodnih radnih mjesta u Školskoj 2014./2015. godini 

Natječaj je raspisan za slijedeća radna mjesta na odredeno vrijeme: 

1. Nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika 1/2 norme 
2. Nastavnik engleskog i njemačkog jezika 1 norma 
3. Nastavnik engleskog i hrvatskog jezika 1 norma 
4. Nastavnik matematike 1 norma 
5. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 1 norma 
6. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 5 sati 
7. Nastavnik geodezije 4 sata 
8. Nastavnik zdravstvene njege 1 norma 
9. Nastavnik zdravstvene njege 1/2 norme 
10. Nastavnik gospodarskog prava 2 sata 
11. Nastavnik ekonomske skupine predmeta 5 sati 
12. Nastavnik povijesti 3 sata 
13. Nastavnik kulturno povijesne baštine 2 sata 
14. Nastavnik stručnih predmeta u medicinskoj školi - farmacija 1 norma. 

Radni odnos se zasniva na odredeno vrijeme, do 30.6.2015. godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavanju posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01, 17/04 i 15/12) i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB ("Službene novine KSB/ SBK", br.:17/12). Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na intervju. Bodovanje i intervju izvršit će se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13). 

Obvezno je dostaviti original iii ovjerenu presliku: 

1. Prijavnicu na natječaj, 
2. Kratak životopis, 
3. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (najmanje v11/1 vSS ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), 
4. Uvjerenje o državljanstvu, 
5. lzvod iz matične knjige rodenih, 
6. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevodenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci). 

Dokumentacija koja se boduje: 

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
2. Čekanje na posao nakon sticanja VSS-a tražene natječajem (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), 
3. Kućna lista (ako nitko od članova kućanstva nije zaposlen ili nema stalni izvor prohoda dostaviti dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva, odnosno dokaz da članovi kućanstva nemaju stalni izvor prihoda, ako se školuju potvrda o školovanju članova kućanstva, rodni list za malodobno dijete koje ne ide u školu a član je kućanstva), 
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tijekom studiranja, 
5. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda), 

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta utvrduju se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13), a za koje je potrebno dostaviti i odgovarajuće dokaze. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju putem elektronske pošte. Isti su obvezni ostaviti e-mail adrese. 

Kandidat koji se ne odazove na intervju smatra se da je odustao od prijave. 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavijivanja u dnevnom tisku. Prijave slati isključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom: 
Prijava na Natječaj Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku ul. Žrtava domovinskog rata br. 5. 71250 Kiseljak 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne natječajne procedure. 

Školski odbor S.S.Š. Fojnica 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik kulturno povijesne baštine - Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku
Kiseljak
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2014. Ističe 02.08.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK 
Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku 

Broj: 476/14 Kiseljak, 21.7.2014. godine 

Temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta KSB/SBK, broj: 03-34-18/2014-223 od 15.7.2014 . godine, a sukladno članku 83. Zakona o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01 i 17/04), i članku 8. Pravilnika o radnim odnosima Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, raspisuje se: 

NATJEČAJ 
za popunu slobodnih radnih mjesta u Školskoj 2014./2015. godini 

Natječaj je raspisan za slijedeća radna mjesta na odredeno vrijeme: 

1. Nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika 1/2 norme 
2. Nastavnik engleskog i njemačkog jezika 1 norma 
3. Nastavnik engleskog i hrvatskog jezika 1 norma 
4. Nastavnik matematike 1 norma 
5. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 1 norma 
6. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 5 sati 
7. Nastavnik geodezije 4 sata 
8. Nastavnik zdravstvene njege 1 norma 
9. Nastavnik zdravstvene njege 1/2 norme 
10. Nastavnik gospodarskog prava 2 sata 
11. Nastavnik ekonomske skupine predmeta 5 sati 
12. Nastavnik povijesti 3 sata 
13. Nastavnik kulturno povijesne baštine 2 sata 
14. Nastavnik stručnih predmeta u medicinskoj školi - farmacija 1 norma. 

Radni odnos se zasniva na odredeno vrijeme, do 30.6.2015. godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavanju posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01, 17/04 i 15/12) i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB ("Službene novine KSB/ SBK", br.:17/12). Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na intervju. Bodovanje i intervju izvršit će se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13). 

Obvezno je dostaviti original iii ovjerenu presliku: 

1. Prijavnicu na natječaj, 
2. Kratak životopis, 
3. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (najmanje v11/1 vSS ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), 
4. Uvjerenje o državljanstvu, 
5. lzvod iz matične knjige rodenih, 
6. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevodenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci). 

Dokumentacija koja se boduje: 

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
2. Čekanje na posao nakon sticanja VSS-a tražene natječajem (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), 
3. Kućna lista (ako nitko od članova kućanstva nije zaposlen ili nema stalni izvor prohoda dostaviti dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva, odnosno dokaz da članovi kućanstva nemaju stalni izvor prihoda, ako se školuju potvrda o školovanju članova kućanstva, rodni list za malodobno dijete koje ne ide u školu a član je kućanstva), 
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tijekom studiranja, 
5. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda), 

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta utvrduju se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13), a za koje je potrebno dostaviti i odgovarajuće dokaze. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju putem elektronske pošte. Isti su obvezni ostaviti e-mail adrese. 

Kandidat koji se ne odazove na intervju smatra se da je odustao od prijave. 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavijivanja u dnevnom tisku. Prijave slati isključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom: 
Prijava na Natječaj Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku ul. Žrtava domovinskog rata br. 5. 71250 Kiseljak 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne natječajne procedure. 

Školski odbor S.S.Š. Fojnica 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik povijesti - Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku
Kiseljak
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2014. Ističe 02.08.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK 
Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku 

Broj: 476/14 Kiseljak, 21.7.2014. godine 

Temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta KSB/SBK, broj: 03-34-18/2014-223 od 15.7.2014 . godine, a sukladno članku 83. Zakona o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01 i 17/04), i članku 8. Pravilnika o radnim odnosima Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, raspisuje se: 

NATJEČAJ 
za popunu slobodnih radnih mjesta u Školskoj 2014./2015. godini 

Natječaj je raspisan za slijedeća radna mjesta na odredeno vrijeme: 

1. Nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika 1/2 norme 
2. Nastavnik engleskog i njemačkog jezika 1 norma 
3. Nastavnik engleskog i hrvatskog jezika 1 norma 
4. Nastavnik matematike 1 norma 
5. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 1 norma 
6. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 5 sati 
7. Nastavnik geodezije 4 sata 
8. Nastavnik zdravstvene njege 1 norma 
9. Nastavnik zdravstvene njege 1/2 norme 
10. Nastavnik gospodarskog prava 2 sata 
11. Nastavnik ekonomske skupine predmeta 5 sati 
12. Nastavnik povijesti 3 sata 
13. Nastavnik kulturno povijesne baštine 2 sata 
14. Nastavnik stručnih predmeta u medicinskoj školi - farmacija 1 norma. 

Radni odnos se zasniva na odredeno vrijeme, do 30.6.2015. godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavanju posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01, 17/04 i 15/12) i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB ("Službene novine KSB/ SBK", br.:17/12). Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na intervju. Bodovanje i intervju izvršit će se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13). 

Obvezno je dostaviti original iii ovjerenu presliku: 

1. Prijavnicu na natječaj, 
2. Kratak životopis, 
3. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (najmanje v11/1 vSS ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), 
4. Uvjerenje o državljanstvu, 
5. lzvod iz matične knjige rodenih, 
6. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevodenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci). 

Dokumentacija koja se boduje: 

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
2. Čekanje na posao nakon sticanja VSS-a tražene natječajem (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), 
3. Kućna lista (ako nitko od članova kućanstva nije zaposlen ili nema stalni izvor prohoda dostaviti dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva, odnosno dokaz da članovi kućanstva nemaju stalni izvor prihoda, ako se školuju potvrda o školovanju članova kućanstva, rodni list za malodobno dijete koje ne ide u školu a član je kućanstva), 
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tijekom studiranja, 
5. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda), 

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta utvrduju se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13), a za koje je potrebno dostaviti i odgovarajuće dokaze. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju putem elektronske pošte. Isti su obvezni ostaviti e-mail adrese. 

Kandidat koji se ne odazove na intervju smatra se da je odustao od prijave. 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavijivanja u dnevnom tisku. Prijave slati isključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom: 
Prijava na Natječaj Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku ul. Žrtava domovinskog rata br. 5. 71250 Kiseljak 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne natječajne procedure. 

Školski odbor S.S.Š. Fojnica 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik ekonomske skupine predmeta - Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku
Kiseljak
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2014. Ističe 02.08.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK 
Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku 

Broj: 476/14 Kiseljak, 21.7.2014. godine 

Temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta KSB/SBK, broj: 03-34-18/2014-223 od 15.7.2014 . godine, a sukladno članku 83. Zakona o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01 i 17/04), i članku 8. Pravilnika o radnim odnosima Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, raspisuje se: 

NATJEČAJ 
za popunu slobodnih radnih mjesta u Školskoj 2014./2015. godini 

Natječaj je raspisan za slijedeća radna mjesta na odredeno vrijeme: 

1. Nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika 1/2 norme 
2. Nastavnik engleskog i njemačkog jezika 1 norma 
3. Nastavnik engleskog i hrvatskog jezika 1 norma 
4. Nastavnik matematike 1 norma 
5. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 1 norma 
6. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 5 sati 
7. Nastavnik geodezije 4 sata 
8. Nastavnik zdravstvene njege 1 norma 
9. Nastavnik zdravstvene njege 1/2 norme 
10. Nastavnik gospodarskog prava 2 sata 
11. Nastavnik ekonomske skupine predmeta 5 sati 
12. Nastavnik povijesti 3 sata 
13. Nastavnik kulturno povijesne baštine 2 sata 
14. Nastavnik stručnih predmeta u medicinskoj školi - farmacija 1 norma. 

Radni odnos se zasniva na odredeno vrijeme, do 30.6.2015. godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavanju posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01, 17/04 i 15/12) i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB ("Službene novine KSB/ SBK", br.:17/12). Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na intervju. Bodovanje i intervju izvršit će se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13). 

Obvezno je dostaviti original iii ovjerenu presliku: 

1. Prijavnicu na natječaj, 
2. Kratak životopis, 
3. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (najmanje v11/1 vSS ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), 
4. Uvjerenje o državljanstvu, 
5. lzvod iz matične knjige rodenih, 
6. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevodenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci). 

Dokumentacija koja se boduje: 

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
2. Čekanje na posao nakon sticanja VSS-a tražene natječajem (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), 
3. Kućna lista (ako nitko od članova kućanstva nije zaposlen ili nema stalni izvor prohoda dostaviti dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva, odnosno dokaz da članovi kućanstva nemaju stalni izvor prihoda, ako se školuju potvrda o školovanju članova kućanstva, rodni list za malodobno dijete koje ne ide u školu a član je kućanstva), 
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tijekom studiranja, 
5. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda), 

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta utvrduju se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13), a za koje je potrebno dostaviti i odgovarajuće dokaze. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju putem elektronske pošte. Isti su obvezni ostaviti e-mail adrese. 

Kandidat koji se ne odazove na intervju smatra se da je odustao od prijave. 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavijivanja u dnevnom tisku. Prijave slati isključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom: 
Prijava na Natječaj Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku ul. Žrtava domovinskog rata br. 5. 71250 Kiseljak 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne natječajne procedure. 

Školski odbor S.S.Š. Fojnica 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik gospodarskog prava -Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku
Kiseljak
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2014. Ističe 02.08.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK 
Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku 

Broj: 476/14 Kiseljak, 21.7.2014. godine 

Temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta KSB/SBK, broj: 03-34-18/2014-223 od 15.7.2014 . godine, a sukladno članku 83. Zakona o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01 i 17/04), i članku 8. Pravilnika o radnim odnosima Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, raspisuje se: 

NATJEČAJ 
za popunu slobodnih radnih mjesta u Školskoj 2014./2015. godini 

Natječaj je raspisan za slijedeća radna mjesta na odredeno vrijeme: 

1. Nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika 1/2 norme 
2. Nastavnik engleskog i njemačkog jezika 1 norma 
3. Nastavnik engleskog i hrvatskog jezika 1 norma 
4. Nastavnik matematike 1 norma 
5. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 1 norma 
6. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 5 sati 
7. Nastavnik geodezije 4 sata 
8. Nastavnik zdravstvene njege 1 norma 
9. Nastavnik zdravstvene njege 1/2 norme 
10. Nastavnik gospodarskog prava 2 sata 
11. Nastavnik ekonomske skupine predmeta 5 sati 
12. Nastavnik povijesti 3 sata 
13. Nastavnik kulturno povijesne baštine 2 sata 
14. Nastavnik stručnih predmeta u medicinskoj školi - farmacija 1 norma. 

Radni odnos se zasniva na odredeno vrijeme, do 30.6.2015. godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavanju posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01, 17/04 i 15/12) i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB ("Službene novine KSB/ SBK", br.:17/12). Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na intervju. Bodovanje i intervju izvršit će se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13). 

Obvezno je dostaviti original iii ovjerenu presliku: 

1. Prijavnicu na natječaj, 
2. Kratak životopis, 
3. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (najmanje v11/1 vSS ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), 
4. Uvjerenje o državljanstvu, 
5. lzvod iz matične knjige rodenih, 
6. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevodenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci). 

Dokumentacija koja se boduje: 

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
2. Čekanje na posao nakon sticanja VSS-a tražene natječajem (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), 
3. Kućna lista (ako nitko od članova kućanstva nije zaposlen ili nema stalni izvor prohoda dostaviti dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva, odnosno dokaz da članovi kućanstva nemaju stalni izvor prihoda, ako se školuju potvrda o školovanju članova kućanstva, rodni list za malodobno dijete koje ne ide u školu a član je kućanstva), 
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tijekom studiranja, 
5. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda), 

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta utvrduju se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13), a za koje je potrebno dostaviti i odgovarajuće dokaze. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju putem elektronske pošte. Isti su obvezni ostaviti e-mail adrese. 

Kandidat koji se ne odazove na intervju smatra se da je odustao od prijave. 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavijivanja u dnevnom tisku. Prijave slati isključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom: 
Prijava na Natječaj Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku ul. Žrtava domovinskog rata br. 5. 71250 Kiseljak 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne natječajne procedure. 

Školski odbor S.S.Š. Fojnica 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik zdravstvene njege - Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku
Kiseljak
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2014. Ističe 02.08.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK 
Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku 

Broj: 476/14 Kiseljak, 21.7.2014. godine 

Temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta KSB/SBK, broj: 03-34-18/2014-223 od 15.7.2014 . godine, a sukladno članku 83. Zakona o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01 i 17/04), i članku 8. Pravilnika o radnim odnosima Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, raspisuje se: 

NATJEČAJ 
za popunu slobodnih radnih mjesta u Školskoj 2014./2015. godini 

Natječaj je raspisan za slijedeća radna mjesta na odredeno vrijeme: 

1. Nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika 1/2 norme 
2. Nastavnik engleskog i njemačkog jezika 1 norma 
3. Nastavnik engleskog i hrvatskog jezika 1 norma 
4. Nastavnik matematike 1 norma 
5. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 1 norma 
6. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 5 sati 
7. Nastavnik geodezije 4 sata 
8. Nastavnik zdravstvene njege 1 norma 
9. Nastavnik zdravstvene njege 1/2 norme 
10. Nastavnik gospodarskog prava 2 sata 
11. Nastavnik ekonomske skupine predmeta 5 sati 
12. Nastavnik povijesti 3 sata 
13. Nastavnik kulturno povijesne baštine 2 sata 
14. Nastavnik stručnih predmeta u medicinskoj školi - farmacija 1 norma. 

Radni odnos se zasniva na odredeno vrijeme, do 30.6.2015. godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavanju posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01, 17/04 i 15/12) i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB ("Službene novine KSB/ SBK", br.:17/12). Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na intervju. Bodovanje i intervju izvršit će se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13). 

Obvezno je dostaviti original iii ovjerenu presliku: 

1. Prijavnicu na natječaj, 
2. Kratak životopis, 
3. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (najmanje v11/1 vSS ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), 
4. Uvjerenje o državljanstvu, 
5. lzvod iz matične knjige rodenih, 
6. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevodenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci). 

Dokumentacija koja se boduje: 

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
2. Čekanje na posao nakon sticanja VSS-a tražene natječajem (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), 
3. Kućna lista (ako nitko od članova kućanstva nije zaposlen ili nema stalni izvor prohoda dostaviti dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva, odnosno dokaz da članovi kućanstva nemaju stalni izvor prihoda, ako se školuju potvrda o školovanju članova kućanstva, rodni list za malodobno dijete koje ne ide u školu a član je kućanstva), 
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tijekom studiranja, 
5. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda), 

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta utvrduju se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13), a za koje je potrebno dostaviti i odgovarajuće dokaze. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju putem elektronske pošte. Isti su obvezni ostaviti e-mail adrese. 

Kandidat koji se ne odazove na intervju smatra se da je odustao od prijave. 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavijivanja u dnevnom tisku. Prijave slati isključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom: 
Prijava na Natječaj Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku ul. Žrtava domovinskog rata br. 5. 71250 Kiseljak 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne natječajne procedure. 

Školski odbor S.S.Š. Fojnica 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik geodezije - Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku
Kiseljak
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2014. Ističe 02.08.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK 
Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku 

Broj: 476/14 Kiseljak, 21.7.2014. godine 

Temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta KSB/SBK, broj: 03-34-18/2014-223 od 15.7.2014 . godine, a sukladno članku 83. Zakona o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01 i 17/04), i članku 8. Pravilnika o radnim odnosima Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, raspisuje se: 

NATJEČAJ 
za popunu slobodnih radnih mjesta u Školskoj 2014./2015. godini 

Natječaj je raspisan za slijedeća radna mjesta na odredeno vrijeme: 

1. Nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika 1/2 norme 
2. Nastavnik engleskog i njemačkog jezika 1 norma 
3. Nastavnik engleskog i hrvatskog jezika 1 norma 
4. Nastavnik matematike 1 norma 
5. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 1 norma 
6. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 5 sati 
7. Nastavnik geodezije 4 sata 
8. Nastavnik zdravstvene njege 1 norma 
9. Nastavnik zdravstvene njege 1/2 norme 
10. Nastavnik gospodarskog prava 2 sata 
11. Nastavnik ekonomske skupine predmeta 5 sati 
12. Nastavnik povijesti 3 sata 
13. Nastavnik kulturno povijesne baštine 2 sata 
14. Nastavnik stručnih predmeta u medicinskoj školi - farmacija 1 norma. 

Radni odnos se zasniva na odredeno vrijeme, do 30.6.2015. godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavanju posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01, 17/04 i 15/12) i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB ("Službene novine KSB/ SBK", br.:17/12). Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na intervju. Bodovanje i intervju izvršit će se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13). 

Obvezno je dostaviti original iii ovjerenu presliku: 

1. Prijavnicu na natječaj, 
2. Kratak životopis, 
3. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (najmanje v11/1 vSS ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), 
4. Uvjerenje o državljanstvu, 
5. lzvod iz matične knjige rodenih, 
6. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevodenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci). 

Dokumentacija koja se boduje: 

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
2. Čekanje na posao nakon sticanja VSS-a tražene natječajem (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), 
3. Kućna lista (ako nitko od članova kućanstva nije zaposlen ili nema stalni izvor prohoda dostaviti dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva, odnosno dokaz da članovi kućanstva nemaju stalni izvor prihoda, ako se školuju potvrda o školovanju članova kućanstva, rodni list za malodobno dijete koje ne ide u školu a član je kućanstva), 
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tijekom studiranja, 
5. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda), 

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta utvrduju se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13), a za koje je potrebno dostaviti i odgovarajuće dokaze. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju putem elektronske pošte. Isti su obvezni ostaviti e-mail adrese. 

Kandidat koji se ne odazove na intervju smatra se da je odustao od prijave. 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavijivanja u dnevnom tisku. Prijave slati isključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom: 
Prijava na Natječaj Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku ul. Žrtava domovinskog rata br. 5. 71250 Kiseljak 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne natječajne procedure. 

Školski odbor S.S.Š. Fojnica 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi - Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku
Kiseljak
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2014. Ističe 02.08.2014.

Detaljno

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK 
Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku 

Broj: 476/14 Kiseljak, 21.7.2014. godine 

Temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta KSB/SBK, broj: 03-34-18/2014-223 od 15.7.2014 . godine, a sukladno članku 83. Zakona o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01 i 17/04), i članku 8. Pravilnika o radnim odnosima Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, raspisuje se: 

NATJEČAJ 
za popunu slobodnih radnih mjesta u Školskoj 2014./2015. godini 

Natječaj je raspisan za slijedeća radna mjesta na odredeno vrijeme: 

1. Nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika 1/2 norme 
2. Nastavnik engleskog i njemačkog jezika 1 norma 
3. Nastavnik engleskog i hrvatskog jezika 1 norma 
4. Nastavnik matematike 1 norma 
5. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 1 norma 
6. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj školi 5 sati 
7. Nastavnik geodezije 4 sata 
8. Nastavnik zdravstvene njege 1 norma 
9. Nastavnik zdravstvene njege 1/2 norme 
10. Nastavnik gospodarskog prava 2 sata 
11. Nastavnik ekonomske skupine predmeta 5 sati 
12. Nastavnik povijesti 3 sata 
13. Nastavnik kulturno povijesne baštine 2 sata 
14. Nastavnik stručnih predmeta u medicinskoj školi - farmacija 1 norma. 

Radni odnos se zasniva na odredeno vrijeme, do 30.6.2015. godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavanju posebne uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu ("Službene novine KSB/SBK", br.: 11/01, 17/04 i 15/12) i Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije i strukovne škole u KSB ("Službene novine KSB/ SBK", br.:17/12). Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na intervju. Bodovanje i intervju izvršit će se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13). 

Obvezno je dostaviti original iii ovjerenu presliku: 

1. Prijavnicu na natječaj, 
2. Kratak životopis, 
3. Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (najmanje v11/1 vSS ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova), 
4. Uvjerenje o državljanstvu, 
5. lzvod iz matične knjige rodenih, 
6. Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevodenju kaznenog postupka, liječničko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci). 

Dokumentacija koja se boduje: 

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
2. Čekanje na posao nakon sticanja VSS-a tražene natječajem (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), 
3. Kućna lista (ako nitko od članova kućanstva nije zaposlen ili nema stalni izvor prohoda dostaviti dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva, odnosno dokaz da članovi kućanstva nemaju stalni izvor prihoda, ako se školuju potvrda o školovanju članova kućanstva, rodni list za malodobno dijete koje ne ide u školu a član je kućanstva), 
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tijekom studiranja, 
5. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda), 

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta utvrduju se sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama KSB ("Službene novine KSB", broj: 4/13), a za koje je potrebno dostaviti i odgovarajuće dokaze. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju putem elektronske pošte. Isti su obvezni ostaviti e-mail adrese. 

Kandidat koji se ne odazove na intervju smatra se da je odustao od prijave. 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavijivanja u dnevnom tisku. Prijave slati isključivo preporučenom poštom na adresu sa naznakom: 
Prijava na Natječaj Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku ul. Žrtava domovinskog rata br. 5. 71250 Kiseljak 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoju dokumentaciju mogu podignuti u tajništvu Škole po završetku cjelokupne natječajne procedure. 

Školski odbor S.S.Š. Fojnica 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!