Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Sistem Inžinjer (m/ž) - NLB Banka d.d., Tuzla
Tuzla
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: NLB Banka d.d. Tuzla Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 29.12.2014.

Detaljno

NLB Banka d.d., Tuzla

Oglas za prijem u radni odnos 

Radno mjesto: Sistem inženjer (1 Izvršilac)
                                na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci 
Mjesto rada: Tuzla, Centar podrške, Sektor IT

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove: 
 • završena visoka stručna sprema (Informatički ili sličan smijer), 
 • 1-3 godine radnog iskustva u struci, 
 • aktivno znanje engleskog jezika, 
 • standardni i specijalizirani računarski alati,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. 
Sadržaj rada:  
 • analizira stanje Informacionog sistema i predlaže načine za njegov efikasniji rad,
 • analizira mehanizme zaštite  podataka i cijelog sistema i predlaže rješenja za njihovo  
 • poboljšanje,
 • administrira Active Directory i GPO, 
 • definiše i implemetnira postavke za sistem security,
 • administrira postavke Mail servera, 
 • implementira, održava i prati antivirusnu zaštitu,
 • instalacije i održavanje sistemskog software-a (AIX i Windows administracija), 
 • firewall zaštita održavanje i administracija,
 • održavanje centralizovanog backup sistema (Avamar),
 • planiranje i skrbništvo nad bekapom sistemskog softvera i postavki na serverima,
 • praćenje i analiziranje mrežne infrastrukture,
 • instaliranje, održavanje i nadgledanje komunikacione opreme i mrežne infrastrukture,
 • daje prijedloge za unapređenje mrežne infrastrukture,
 • predlaže nabavku nove i zamjenu postojeće opreme,
 • obavlja kontakte sa stručnim servisima za održavanje opreme,
 • ostale poslove po nalogu nadređenog.
Za navedena radna mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
 • prijavu na Oglas s biografijom,
 • original ili ovjerenu kopiju diplome o zahtijevanoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom iskustvu,
 • kopiju vozačke dozvole B kategorije,
 • poželjno je dostaviti i preporuke prethodnih poslodavaca.
Poželjno je da kandidati uz prijave dostave i preporuke prethodnih poslodavaca.
Nudimo profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, te mogućnost usavršavanja i napredovanja.
Zainteresovani kandidati/kandidatkinje svoje prijave sa biografijom, tačnom adresom stanovanja, brojem kontakt telefona i dokazom o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na adresu: 
NLB Banka d.d., Tuzla
Služba organizacije i kadrova
Titova 34, 75000 Tuzla
sa naznakom: „Prijava za posao-ne otvarati“

Informacije u vezi Oglasa možete dobiti na broj telefona 035 259 239.
Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Više o nama možete saznati na našoj web stranici:  www.nlb.ba  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Zaposlenica na održavanju higijene - SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 30.12.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Zmaja od Bosne br.39.

Na osnovu čl.112. Zakona o srednjem obrazovanju ( Sl.novine Kantona Sarajevo br.23/10), uz saglasnost  ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-04-38-21625-5/14 , te odluke Školskog odbora broj:01-1-1386/14  raspisuje se :  

J A V N I   K O N K U R S
za popunu sljedećih radnih mjesta 

Na neodređeno vrijeme:
1. Profesor  bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 18. nastavnih časova sedmično;
2. Profesor ekonomske grupe predmeta, 20. nastavnih časova sedmično;

Na određeno vrijeme, do 15.8.2015. godine:
1. Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,  za 6. nastavnih  časova sedmično;
2. Profesor njemačkog jezika, 19. nastavnih časova sedmično;
3. Profesor ekologije, za 14. nastavnih časova sedmično;
4. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, za 12. nastavnih časova sedmično;
5. Profesor vjeronauke, za 5. nastavnih časova;
6. Uposlenik na poslovima pedagoga, 40 sati sedmično;
7. Zaposlenica na održavanju higijene, 2. izvršioca, 40 sati sedmično; 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje  i normativnim aktima Škole,  i to:
za pozicije 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ( određeno vrijeme): 
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja; 
za poziciju 7:
- završena OŠ, poželjno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima;
Za sve pozicije, osim za poziciju 7. potreban je po jedan izvršilac.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati  su obavezni dostaviti    (original ili ovjerene kopije):  
a) odgovarajuće diplome/ svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige  rođenih, 
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):
a) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu za poziciju 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1,2,3,4,5 i 6 (određeno vrijeme)
b) radna knjižica,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
g) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
i) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
j) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, br. 3/13)

Neblagovremene i nepotpune  prijave  se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam(8)  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu Zmaja od Bosne 39, Sarajevo.
Dokumentacija  prijavljenih  kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev. 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Uposlenik na poslovima pedagoga - SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 30.12.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Zmaja od Bosne br.39.

Na osnovu čl.112. Zakona o srednjem obrazovanju ( Sl.novine Kantona Sarajevo br.23/10), uz saglasnost  ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-04-38-21625-5/14 , te odluke Školskog odbora broj:01-1-1386/14  raspisuje se :  

J A V N I   K O N K U R S
za popunu sljedećih radnih mjesta 

Na neodređeno vrijeme:
1. Profesor  bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 18. nastavnih časova sedmično;
2. Profesor ekonomske grupe predmeta, 20. nastavnih časova sedmično;

Na određeno vrijeme, do 15.8.2015. godine:
1. Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,  za 6. nastavnih  časova sedmično;
2. Profesor njemačkog jezika, 19. nastavnih časova sedmično;
3. Profesor ekologije, za 14. nastavnih časova sedmično;
4. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, za 12. nastavnih časova sedmično;
5. Profesor vjeronauke, za 5. nastavnih časova;
6. Uposlenik na poslovima pedagoga, 40 sati sedmično;
7. Zaposlenica na održavanju higijene, 2. izvršioca, 40 sati sedmično; 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje  i normativnim aktima Škole,  i to:
za pozicije 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ( određeno vrijeme): 
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja; 
za poziciju 7:
- završena OŠ, poželjno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima;
Za sve pozicije, osim za poziciju 7. potreban je po jedan izvršilac.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati  su obavezni dostaviti    (original ili ovjerene kopije):  
a) odgovarajuće diplome/ svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige  rođenih, 
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):
a) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu za poziciju 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1,2,3,4,5 i 6 (određeno vrijeme)
b) radna knjižica,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
g) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
i) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
j) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, br. 3/13)

Neblagovremene i nepotpune  prijave  se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam(8)  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu Zmaja od Bosne 39, Sarajevo.
Dokumentacija  prijavljenih  kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev. 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor vjeronauke - SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 30.12.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Zmaja od Bosne br.39.

Na osnovu čl.112. Zakona o srednjem obrazovanju ( Sl.novine Kantona Sarajevo br.23/10), uz saglasnost  ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-04-38-21625-5/14 , te odluke Školskog odbora broj:01-1-1386/14  raspisuje se :  

J A V N I   K O N K U R S
za popunu sljedećih radnih mjesta 

Na neodređeno vrijeme:
1. Profesor  bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 18. nastavnih časova sedmično;
2. Profesor ekonomske grupe predmeta, 20. nastavnih časova sedmično;

Na određeno vrijeme, do 15.8.2015. godine:
1. Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,  za 6. nastavnih  časova sedmično;
2. Profesor njemačkog jezika, 19. nastavnih časova sedmično;
3. Profesor ekologije, za 14. nastavnih časova sedmično;
4. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, za 12. nastavnih časova sedmično;
5. Profesor vjeronauke, za 5. nastavnih časova;
6. Uposlenik na poslovima pedagoga, 40 sati sedmično;
7. Zaposlenica na održavanju higijene, 2. izvršioca, 40 sati sedmično; 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje  i normativnim aktima Škole,  i to:
za pozicije 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ( određeno vrijeme): 
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja; 
za poziciju 7:
- završena OŠ, poželjno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima;
Za sve pozicije, osim za poziciju 7. potreban je po jedan izvršilac.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati  su obavezni dostaviti    (original ili ovjerene kopije):  
a) odgovarajuće diplome/ svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige  rođenih, 
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):
a) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu za poziciju 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1,2,3,4,5 i 6 (određeno vrijeme)
b) radna knjižica,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
g) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
i) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
j) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, br. 3/13)

Neblagovremene i nepotpune  prijave  se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam(8)  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu Zmaja od Bosne 39, Sarajevo.
Dokumentacija  prijavljenih  kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev. 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja - SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 30.12.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Zmaja od Bosne br.39.

Na osnovu čl.112. Zakona o srednjem obrazovanju ( Sl.novine Kantona Sarajevo br.23/10), uz saglasnost  ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-04-38-21625-5/14 , te odluke Školskog odbora broj:01-1-1386/14  raspisuje se :  

J A V N I   K O N K U R S
za popunu sljedećih radnih mjesta 

Na neodređeno vrijeme:
1. Profesor  bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 18. nastavnih časova sedmično;
2. Profesor ekonomske grupe predmeta, 20. nastavnih časova sedmično;

Na određeno vrijeme, do 15.8.2015. godine:
1. Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,  za 6. nastavnih  časova sedmično;
2. Profesor njemačkog jezika, 19. nastavnih časova sedmično;
3. Profesor ekologije, za 14. nastavnih časova sedmično;
4. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, za 12. nastavnih časova sedmično;
5. Profesor vjeronauke, za 5. nastavnih časova;
6. Uposlenik na poslovima pedagoga, 40 sati sedmično;
7. Zaposlenica na održavanju higijene, 2. izvršioca, 40 sati sedmično; 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje  i normativnim aktima Škole,  i to:
za pozicije 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ( određeno vrijeme): 
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja; 
za poziciju 7:
- završena OŠ, poželjno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima;
Za sve pozicije, osim za poziciju 7. potreban je po jedan izvršilac.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati  su obavezni dostaviti    (original ili ovjerene kopije):  
a) odgovarajuće diplome/ svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige  rođenih, 
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):
a) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu za poziciju 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1,2,3,4,5 i 6 (određeno vrijeme)
b) radna knjižica,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
g) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
i) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
j) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, br. 3/13)

Neblagovremene i nepotpune  prijave  se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam(8)  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu Zmaja od Bosne 39, Sarajevo.
Dokumentacija  prijavljenih  kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev. 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor ekologije - SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 30.12.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Zmaja od Bosne br.39.

Na osnovu čl.112. Zakona o srednjem obrazovanju ( Sl.novine Kantona Sarajevo br.23/10), uz saglasnost  ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-04-38-21625-5/14 , te odluke Školskog odbora broj:01-1-1386/14  raspisuje se :  

J A V N I   K O N K U R S
za popunu sljedećih radnih mjesta 

Na neodređeno vrijeme:
1. Profesor  bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 18. nastavnih časova sedmično;
2. Profesor ekonomske grupe predmeta, 20. nastavnih časova sedmično;

Na određeno vrijeme, do 15.8.2015. godine:
1. Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,  za 6. nastavnih  časova sedmično;
2. Profesor njemačkog jezika, 19. nastavnih časova sedmično;
3. Profesor ekologije, za 14. nastavnih časova sedmično;
4. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, za 12. nastavnih časova sedmično;
5. Profesor vjeronauke, za 5. nastavnih časova;
6. Uposlenik na poslovima pedagoga, 40 sati sedmično;
7. Zaposlenica na održavanju higijene, 2. izvršioca, 40 sati sedmično; 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje  i normativnim aktima Škole,  i to:
za pozicije 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ( određeno vrijeme): 
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja; 
za poziciju 7:
- završena OŠ, poželjno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima;
Za sve pozicije, osim za poziciju 7. potreban je po jedan izvršilac.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati  su obavezni dostaviti    (original ili ovjerene kopije):  
a) odgovarajuće diplome/ svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige  rođenih, 
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):
a) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu za poziciju 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1,2,3,4,5 i 6 (određeno vrijeme)
b) radna knjižica,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
g) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
i) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
j) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, br. 3/13)

Neblagovremene i nepotpune  prijave  se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam(8)  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu Zmaja od Bosne 39, Sarajevo.
Dokumentacija  prijavljenih  kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev. 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor njemačkog jezika - SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 30.12.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Zmaja od Bosne br.39.

Na osnovu čl.112. Zakona o srednjem obrazovanju ( Sl.novine Kantona Sarajevo br.23/10), uz saglasnost  ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-04-38-21625-5/14 , te odluke Školskog odbora broj:01-1-1386/14  raspisuje se :  

J A V N I   K O N K U R S
za popunu sljedećih radnih mjesta 

Na neodređeno vrijeme:
1. Profesor  bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 18. nastavnih časova sedmično;
2. Profesor ekonomske grupe predmeta, 20. nastavnih časova sedmično;

Na određeno vrijeme, do 15.8.2015. godine:
1. Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,  za 6. nastavnih  časova sedmično;
2. Profesor njemačkog jezika, 19. nastavnih časova sedmično;
3. Profesor ekologije, za 14. nastavnih časova sedmično;
4. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, za 12. nastavnih časova sedmično;
5. Profesor vjeronauke, za 5. nastavnih časova;
6. Uposlenik na poslovima pedagoga, 40 sati sedmično;
7. Zaposlenica na održavanju higijene, 2. izvršioca, 40 sati sedmično; 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje  i normativnim aktima Škole,  i to:
za pozicije 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ( određeno vrijeme): 
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja; 
za poziciju 7:
- završena OŠ, poželjno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima;
Za sve pozicije, osim za poziciju 7. potreban je po jedan izvršilac.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati  su obavezni dostaviti    (original ili ovjerene kopije):  
a) odgovarajuće diplome/ svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige  rođenih, 
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):
a) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu za poziciju 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1,2,3,4,5 i 6 (određeno vrijeme)
b) radna knjižica,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
g) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
i) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
j) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, br. 3/13)

Neblagovremene i nepotpune  prijave  se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam(8)  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu Zmaja od Bosne 39, Sarajevo.
Dokumentacija  prijavljenih  kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev. 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti - SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.12.2014. Ističe 30.12.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Zmaja od Bosne br.39.

Na osnovu čl.112. Zakona o srednjem obrazovanju ( Sl.novine Kantona Sarajevo br.23/10), uz saglasnost  ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-04-38-21625-5/14 , te odluke Školskog odbora broj:01-1-1386/14  raspisuje se :  

J A V N I   K O N K U R S
za popunu sljedećih radnih mjesta 

Na neodređeno vrijeme:
1. Profesor  bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 18. nastavnih časova sedmično;
2. Profesor ekonomske grupe predmeta, 20. nastavnih časova sedmično;

Na određeno vrijeme, do 15.8.2015. godine:
1. Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,  za 6. nastavnih  časova sedmično;
2. Profesor njemačkog jezika, 19. nastavnih časova sedmično;
3. Profesor ekologije, za 14. nastavnih časova sedmično;
4. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, za 12. nastavnih časova sedmično;
5. Profesor vjeronauke, za 5. nastavnih časova;
6. Uposlenik na poslovima pedagoga, 40 sati sedmično;
7. Zaposlenica na održavanju higijene, 2. izvršioca, 40 sati sedmično; 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje  i normativnim aktima Škole,  i to:
za pozicije 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ( određeno vrijeme): 
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja; 
za poziciju 7:
- završena OŠ, poželjno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima;
Za sve pozicije, osim za poziciju 7. potreban je po jedan izvršilac.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati  su obavezni dostaviti    (original ili ovjerene kopije):  
a) odgovarajuće diplome/ svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige  rođenih, 
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):
a) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu za poziciju 1 i 2 (neodređeno) i pozicije 1,2,3,4,5 i 6 (određeno vrijeme)
b) radna knjižica,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
g) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
i) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
j) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, br. 3/13)

Neblagovremene i nepotpune  prijave  se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam(8)  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu Zmaja od Bosne 39, Sarajevo.
Dokumentacija  prijavljenih  kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev. 


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!