Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Saradnik za prijavu šteta (m/ž) - ASA Group
Sarajevo
Osiguranje
Kompanija: ASA GROUP Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.08.2014. Ističe 26.08.2014.

Detaljno

POSTANITE DIO USPJEŠNOG TIMA

ASA OSIGURANJE je domaće osiguravajuće društvo koje je počelo sa radom u oktobru 2007. godine. U relativno kratkom periodu svog postojanja, izraslo je u respektabilnu osiguravajuću kuću sa značajnim poslovnim rezultatima i rasprostranjenom mrežom od 7 podružnica i više od 30 prodajnih mjesta širom FBIH gdje posluje.

ASA OSIGURANJE  je  usmjereno ka intenzivnom unapređenju svojih ljudskih resursa. Kontinuiranim edukacijama i učešćem u različitim projektima, omogućava se zaposlenicima razvoj u njihovim profesionalnim oblastima i daje mogućnost internog napredovanja.

ASA OSIGURANJE raspisuje konkurs za poziciju:

SARADNIK ZA PRIJAVU ŠTETA

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Zaprima dokumentaciju i pruža podršku svim klijentima, oštećenicima/korisnicima osiguranja kod prijave šteta za sve vrste osiguranja;
 • Zaprimljenu dokumentaciju skenira, te unosi u elektronskoj formi u aplikaciju šteta, te prosljeđuje dalje u procesu likvidacije šteta;
 • Unosi podatke o ugovaraču osiguranja, oštećenicima, štetnom događaju, korisnicima osiguranja u informacioni sistem;
 • Pravi raspored procijene šteta, procijeniteljima Društva, kroz aplikaciju šteta na način da najefikasnije i najefektivnije obezbjedimo uslugu našim klijentima;
 • Prikuplja neophodnu dokumentaciju za utvrđivanje odgovornosti, traži izjavu učesnika/svjedoka iz saobraćajnih nezgoda;
 • Unosi podatke o prikupljenoj dokumentaciji u informacioni sistem;
 • Evidentira obrasce prijave šteta i ostalu prikupljenju dokumentaciju po štetovnom spisu;
 • Vrši korespodenciju sa policijskim upravama, sudovima i dr. organima za dostavljanje isprava radi rješavanja odštetnog zahtjeva;
 • Kompletira odštetni predmet/spis i obavlja korespodenciju sa klijentima, oštećenicima/korisnicima osiguranja radi prikupljanja potrebne dokumentacije;
 • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija;
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.  

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • VSS/SSS
 • Min. 2 godine radnog iskustva;
 • Izvrsne komunikacijske sposobnosti;
 • Rad na računaru;
 • Poželjno znanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad.

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference šaljite putem facebook stranice ASA OSIGURANJA https://www.facebook.com/pages/ASA-Osiguranje/700816949957504?sk=app_1424755164405768

Konkurs je otvoren do 26.08.2014. 

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nezavisni distributer - Essens
Područje BiH
Marketing i PR
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.08.2014. Ističe 03.09.2014.

Detaljno

Veoma dinamična, interesantna i atraktivna poslovna prilika za osobe sa iskustvom iz oblasti MLM-a ili direktne prodaje.

Informacije o poslu i mogućnostima možete dobiti na telefon  +38166-880-6420  ili mail  eurostarspn@gmail.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kuhar - pomoćnik kuhara (m/ž) - Euro Asfalt d.o.o.
Odžak
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.08.2014. Ističe 26.08.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 23. statuta firme Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, te odluke Direktora   firme o potrebi zapošljavanja raspisujemo : 

O G L A S 

Za prijem uposlenika na poslove radnog mjesta:

 

Kuhar - pomoćnik kuhara, sa iskustvom min 3 godine - 1 izvršioc

 • mjesto rada Odžak.
Pored općih uvjeta propisanih Zakonom za zasnivanje radnog odnosa za navedeno radno mjesto kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove iz oglasa.

Uz prijavu je potrebno da kandidati dostave kratku biografiju kao i dokaz o stepenu stručne spreme.

Odabrani kandidati će se pozvati na razgovor. 

Oglas traje do 26.08.2014.godine, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Sve prijave možete poslati putem
pošte: 

Euro-Asfalt d.o.o.

Rajlovac bb

71000 Sarajevo


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehničar u pripremi proizvodnje pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Ilijaš
Proizvodnja
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.08.2014. Ističe 18.09.2014.

Detaljno

Tehničar u pripremi proizvodnje pločastog namještaja (m/ž)

Opis radnih aktivnosti:

 • razrada naloga i priprema tehničke dokumentacije za proizvodnju,
 • izrada sastavnica za proizvode,
 • kontrola radnih naloga za proizvodnju,
 • izrada krojnih lista,
 • raspoređivanje naloga po sektorima proizvodnje,
 • vođenje kompletne dokumentacije, praćenje izvršenja planskih zadataka
 • precizna tehnčka priprema proizvodnje (izrada krojnih lista, izrada proizvodne specifikacije,   optimizacija utroška repromaterijala)
 • praćanje proizvodnog programa.  

USLOVI:

 • SSS/VSS – mašinskog, tehničkog usmjerenja,
 • Poželjno poznavanje izrade i čitanje tehničkih crteža,
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili slicnim poslovima minimalno 1 godina,
 • Poznavanje softvera za 3D modeliranje namještaja po mjeri (Corel Draw, AutoCad, Corpus, 3 ds Max, Google Sketchup)
 • Vozačka dozvola B kategorije, .
 • Poželjno iskustvo u projketovanju i modeliranju namještaja,
 • Poželjno poznavanja rada   CNC mašina,

Osoba treba da je komunikativana, spremna na timski rad, rad u dinmičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, da posjeduje organizacijske i motivacijske sposobnosti, samoincijativna, kreativna.

Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:

 • Fabrika namještaja Kalea, Ilijaš, Bosanski put b.b.

Nudimo:

 • Stalni radni odnos,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Rad u mladom i stučnom timu,
 • REDOVNA I STIMULATIVNA PRIMANJA,

Zainteresovani kandidati Motivacijsko pismo, CV sa slikom mogu slati na :

Fax:033/401-166 ili

ili Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Oglas će biti otvoren mjesec dana od datuma objave.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Poslovođa sektora proizvodnje pločastog namještaja (m/ž) - Kalea d.o.o
Ilijaš
Mašinstvo i metalurgija
Kompanija: Kalea d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.08.2014. Ističe 18.09.2014.

Detaljno

Poslovođa sektora proizvodnje pločastog namještaja (m/ž)

Opis radnih aktivnosti:

 • odgovornost za funkcionisanje sektora proizvodnje (koordinira, planira, organizira obavljanje poslovnih aktivnosti u sektoru proizvodnje pločastog namještaja),
 • organizacija rada zaposlenih u proizvodnji,
 • vršenje raspodjele radnih zadataka,
 • izrada planova proizvodnje i analiza njihovog izvršenje,
 • izrada terminskih izvještaja proizvodnje,
 • učestvovanje u sprovođenju zakonskih i tehničkih propisa i mjera zaštite na radu,
 • odgovornost za održavanje svih sigurnosnih propisa u radu,
 • učestvovanje u izradi godišnjeg plana proizvodnje,
 • analiza, kontrola o izvršenju plana proizvodnje po kvantitetu i kvalitetu,
 • odgovarati za kvalitetu proizvoda,
 • dostizanje potrebnog nivoa kavaliteta proizvoda i rad na kontinuiranom poboljšanju,
 • odgovornost za kvalitet proizvoda prema specifikaciji,
 • praćenje normativa i utroška materijala u proizvodnji,
 • odgovornost da se proizvodnja poluproizvoda vrši prema propisanim upustvima,
 • evidencija, optimizacija, analiza radnih operacija u cilju normiranja produktivnijih postupaka proizvodnje,
 • odgovornost za proizvodne troškove,
 • odgovornost u korištenju finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa,
 • analiza isplativosti pojedinih segmenata u proizvodnji,
 • učestvovanje u ugovaranju poslova, pokreće nabavku repromaterijala i rezervnih dijelova  kao i opreme za potrebe proizvodnje,
 • određuje odgovornosti i zadatke njemu povjerenih radnika i prati izvršavanje istih,  
 • preporučuje nove projekte, radi na razvoju opreme,  
 • praćenje tehnoloških trendova,
 • koordinacija sa tehničkim službama, i drugim sektorima proizvodnje,
 • kontrola i usmjeravanje cjelokupne proizvodnje na osnovu narudžba i kapaciteta proizvodnje,
 • razvijanje i unaprjeđenje timskog rada zaposlenih,
 • redovito izvještava direktora proizvodnje o tekućim poslovima i aktivnostima te osigurava provedbu smjernica dobivenih za daljnje postupanje.
 • organiziraju tok proizvodne dokumentacije te predlažu, provode i nadgledaju izvršenje organizacijskih propisa.

Uslovi:

 • SSS/VSS – poželjno tehničkog, mašinskog usmjerenja,
 • obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama u proizvodnji pločastog namještaja najmanje 2 godine,
 • poznavanje rada na računaru,
 • poželjno poznavanje softvera za 3D modeliranje namještaja po mjeri (Corel Draw, AutoCad, Corpus, 3 ds Max, Google Sketchup)
 • poznavanje   CNC tehnologije,
 • poželjno poznavanje stranog jezika (Engleskog ili Njemačkog)
 • sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu,
 • sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima.

Mi nudimo:

 • mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja shodno postignutim rezultatima;
 • rad u dinamičnom okruženju;
 • rad u mladom i stručnom timu
 • REDOVNA I STIMULATIVNA PRIMANJA VEZANA UZ OSTVARENE REZULTATE RADA
 • Stalno zaposlenje

Osoba treba da ima dugogodišnje iskustvo u proizvodnji pločastog namještaja, da je komunikativna, spremna na timski rad, ljubazna, odgovorna, da posjeduje organizacijske i motivacijske sposobnosti. Očekuje se visok stepen samoinicijative i samostalnosti pri donošenju odluka, ali i sklonost timskom radu. Djelotvorno suočavanje kako s razvojnim zahtjevima preduzeća tako i sa zahtjevima tržišta.

Mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti:

 • Fabrika namještaja Kalea, Ilijaš, Bosanski put b.b.

Zainteresovani kandidati, CV sa slikom mogu poslati na:

 Fax:033/401-166 

ili Poštom: Kalea d.o.o. Bosanski put b.b. 71380 Ilijaš

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Saradnik za podršku prodaji – sales support manager (ž/m) - COMPLEX doo
Sarajevo
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.08.2014. Ističe 18.09.2014.

Detaljno

BH firma Complex d.o.o.  se vec 10  godina bavi uvozom i ditribucijom renomiranog italijanskog brand-a Manuel caffe i jedan smo od lidera na trzistu espresso kafe u BiH..

Budući da uspješno djelujemo na području cijele BiH, s ciljem da naši kupci, ugostiteljski objekti, budu snabdjeveni sto kompletnije, povoljnije i kvalitetnije, odlučili smo proširiti svoj asortiman visokokvalitetnim proizvodima HoReCa programa Lucart-higijena i papirna galanterija za toalet-e i Pierpaoli-deterdženti za strojno pranje posuđa.

Za uspješno poslovanje firme, zaslužni su njeni uposlenici, te u skladu potrebe za proširenjem kadrova, tražimo kvalitetne osobe zainteresovane za rad i napredovanje.

Za potrebe firme trazimo Saradnika za podršku prodaji – sales support manager (ž/m)

Idealan kandidat treba posjedovati sljedeće kvalifikacije:  

 • Najmanje VSS,  
 • Radno iskustvo u administraciji i knjigovodstvu najmanje 3 godine;  
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, Excel, Internet),
 • te poželjno korisničko znanje ERP Sistema Pantheon;  
 • Znanje engleskog jezika;  
 • Obavezno aktivno poznavanje italijanskog jezika (pisanje i konverzacija);  
 • Dobre komunikacijske vještine (ljubaznost, komunikativnost, strpljivost);  
 • Odgovornost, pouzdanost, povjerljivost, lojalnost;  
 • Dobre organizacijske sposobnosti i urednost.  

Opis posla obuhvata:  

 • Komunikacija sa ino dobavljačima (Italija);
 • Zaprimanje, distribucija, arhiviranje pošte i poslovne dokumentacije;  
 • Pisanje i slanje dopisa, naloga i druge korespodencije;  
 • Preuzimanje, bilježenje i evidentiranje telefonskih poziva;  
 • Preuzimanje narudžbi kupaca I izdavanje računa;  
 • Vođenje kalendara, dogovaranje i organiziranje sastanaka;  
 • Praćenje sastanaka, vođenje zabilješki sa sastanaka;  
 • Vođenje blagajne;  
 • Svi drugi administrativno-tehnički poslovi prema nalogu direktora.    

Vaše biografije molimo  da donesete lično  na adresu: 

Muhameda ef. Pandže br. 4 

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina  

svakim radnim danom od 09:00 -16:00 h. 

Za više informacija obratiti se na tel.: 033 273 800 – Sabina Hodžić  od 09:00 h do 16:00 h

Očekujemo Vas!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani inžinjer građevine / Bachelor – inžinjer građevine (m/ž) - GULF REAL ESTATE d.o.o.
Ilidža
Građevinarstvo i arhitektura
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.08.2014. Ističe 26.08.2014.

Detaljno

Gulf  Real   Estate d.o.o.

Dr.Mustafe Pintola 25

Sarajevo

Sarajevo, 19.08.2014.god.

Predmet:   JAVNI   KONKURS   ZA   PRIJEM U RADNI ODNOS

Poštovani,

Firma „GULF REAL ESTATE“ doo,  iskazuje potrebu za prijemom u radni odnos građevinskog inžinjera za rad u građevinskoj operativi:

Diplomirani inžinjer građevine / Bachelor – inžinjer građevine

 • Saobraćajni smijer / GF
 • Hidro-tehnički smijer / GF    
Uz prijavu priložiti:
 • Biografiju
 • Dokaz o školskoj spremi

Posebni uslovi:

 • Položen stručni ispit (nije uslov)
 • Poželjno iskustvo rada u građevnskoj operativi

Dostaviti CV / biografiju na adresu firme:

„Gulf Real Estate“ d.o.o.

dr.Mustafe Pintola 25

71210  Ilidža

Kontakt telefon: 033 764 600

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Terenski prodavac - kurir - Athos d.o.o.
Podrucje cijele BiH
Marketing i PR
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 20.08.2014. Ističe 18.09.2014.

Detaljno

Zaradi džeparac ili plaću u Athos timu - postani suradnik!

Athos parfemi se šire po Evropi i želimo VAS u našoj ekipi. 

Priliku za zaradu nudimo svima - zaposlenima, nezaposlenima, studentima i umirovljenicima. Postani akviziter, radi u udobnosti vlastitog doma i zaradi 40% od maloprodajne cijene. 

Prijavi se na  www.athos.eu.com  klikom na POSTANI SURADNIK  - prijava je besplatna i bez obaveza!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!