Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Zaposlenik/zaposlenica sekretar škole - JU SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 29.10.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
JU SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA
Sarajevo, Armaganuša br. 29.
Telefon : 033-445-789

Na osnovu čl.112. st.4. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 23/10) i Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-01-38-21625-29-1/14 i 11-01-38-21625-29-3/14 od 10.10.2014. godine, Školski odbor raspisuje 
 
J A V N I   K O N K U R S
za popunu upražnjenih  radnih mjesta 

a) nastavnik/nastavnica njemačkog jezika i književnosti ....1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine   
b)  zaposlenik/zaposlenica sekretar škole...1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.01.2015. godine do  15.08.2015. godine.  

Uslovi:  Pored uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu ,  kandidati od a) do b) treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole.
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja. 

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona, kandidati  su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):

      a) odgovarajuće diplome o stečenoj stručnoj spremi,
      b) izvod iz matične knjige rođenih, 
      c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):

d) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu, 
e) radna knjižica,
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
g) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
h) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
i) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
j) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
k) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
l) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
m) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
n) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
o) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Prijava kandidata koji nije dostavio/la dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim 
ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/13).

Neblagovremene i nepotpune  prijave se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova kandidati mogu  dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Srednja trgovačka škola Sarajevo, ul. Armaganuša br. 29.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev isključivo  putem  protokola Škole. 

Napomena:  Konkurs će biti objavljen 21.10.2014. godine u dnevnom listu  Oslobođenje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika i književnosti - JU SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 29.10.2014.

Detaljno

KANTON SARAJEVO
JU SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA
Sarajevo, Armaganuša br. 29.
Telefon : 033-445-789

Na osnovu čl.112. st.4. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 23/10) i Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-01-38-21625-29-1/14 i 11-01-38-21625-29-3/14 od 10.10.2014. godine, Školski odbor raspisuje 
 
J A V N I   K O N K U R S
za popunu upražnjenih  radnih mjesta 

a) nastavnik/nastavnica njemačkog jezika i književnosti ....1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 15.08.2015. godine   
b)  zaposlenik/zaposlenica sekretar škole...1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.01.2015. godine do  15.08.2015. godine.  

Uslovi: Pored uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu ,  kandidati od a) do b) treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom  za  srednje tehničke i stručne škole.
- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja. 

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona, kandidati  su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):

      a) odgovarajuće diplome o stečenoj stručnoj spremi,
      b) izvod iz matične knjige rođenih, 
      c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):

d) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu, 
e) radna knjižica,
f) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
g) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom, 
h) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, 
i) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, 
j) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom, 
k) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, 
l) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
m) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
n) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,  
o) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su  dostaviti  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Prijava kandidata koji nije dostavio/la dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani  su  Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim 
ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/13).

Neblagovremene i nepotpune  prijave se neće uzeti u  razmatranje.

Javni konkurs  ostaje otvoren  osam  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova kandidati mogu  dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Srednja trgovačka škola Sarajevo, ul. Armaganuša br. 29.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev isključivo  putem  protokola Škole. 

Napomena: Konkurs će biti objavljen 21.10.2014. godine u dnevnom listu Oslobođenje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Anketar (m/ž) - Ipsos d.o.o.
Hercegovina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 22.11.2014.

Detaljno

Traže se anketari na područiju cijele Hercegovine. 
Iskustvo nije potrebno. 

Prijave možete izvršiti putem telefona: 033 442 133/lokal 104 Džana

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Supervizor (m/ž) - Ipsos d.o.o.
Mostar
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 22.11.2014.

Detaljno

Traži se supervizor u Mostaru. 

Poželjo radno iskustvo. 

Prijave možete izvršiti putem telefona: 033 442 133/lokal 104 Džana

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kreditni službenik (Mikrokreditni Promoter) (m/ž) - Mikrokreditna Fondacija MIKRA
Travnik
Marketing i PR
Kompanija: Mikrokreditna Fondacija MIKRA Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 15.11.2014.

Detaljno

Radi razvoja i povećanja obima poslovanja,
Mikrokreditna Fondacija MIKRA  želi osnažiti svoj tim, angažirati mlade i ambiciozne ljude željne stjecanja novih znanja,    
koji razvoj svoje profesionalne karijere vide u perspektivnom, dinamičnom i prijatnom radnom okruženju.

MIKRA   članovima  svoga  tima  nudi:

Radni odnos; 

Profesionalno usavršavanje putem vrhunskih treninga i obuka;

Mogućnost  napredovanja. 

MIKRA   objavljuje  otvoreni

K O N K U R S  

za  radnu  poziciju:

Kreditni službenik (Mikrokreditni Promoter) 

za  regiju Travnik 

Posao podrazumijeva:
 • Promotivne aktivnosti i prezentiranje uvjeta i prednosti mikrokredita MKF Mikra,
 • Prodajno-komercijalne aktivnosti isključivo na terenu – administrativno-uredska i logistička podrška su već obezbijeđeni,
 • Pronalazak i kontaktiranje novih klijenata, te održavanje mreže postojećih,  
 • (ciljna skupina i naši potencijalni klijenti su: Mali poduzetnici u ruralnim i prigradskim regijama, a sektori su poljopriveda, stročarstvo, voćarstvo, zanatstvo, trgovina i tsl.),
 • Praćenje i istraživanje zadovoljstva klijenata 
 • Svakodnevni obilazak terena i lokacija sa potencijalnim klijentima, 
 • Praćenje statusa naplate potraživanja u suradnji sa Pravnim odjelom i Službom za naplatu spornih potraživanja,
 • U koordinaciji sa Marketing odjelom predlaže i provodi promotivne aktivnosti,  
 • Izvještavanje o trendovima i karakterističnim situacijama na svom terenu i tržištu.
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete:
 • Izražene vještine prodajnog pregovaranja
 • Rutiniranost u prodajnom prezentiranju i vođenju prodajnih razgovora,
 • Komunikativnost i ubjedljivost u prezentacijskom nastupu,
 • Prethodno iskustvo u komercijalnoj branši, poželjno u segmentu plasmana usluga,  
 • Nije neophodno, ali je prednost, iskustvo na sličnim poslovima u Mikrofinancijskom sektoru,
 • Komercijalno-prodajni maniri
 • Iskustvo u radu sa malim poduzetnicima niskih primanja, posebno u ruralnim i prigradskim područjima, 
 • Prebivalište na području regije rada,
 • Poznavanje terena, tržišta i lokalnih zbivanja, kao i tendencija razvoja male privrede-biznisa u regiji rada, 
 • Obrazovni profili ekonomskog usmjerenja, (ili nekog drugog profila, ali sa konkretnim iskustvom i rezultatima u prodaji robe i/ili usluga), 
 • Korisničko poznavanje rada na računaru.
 • Vozačka dozvola.                         
Svi kandidati iz užeg izbora će biti kontaktirani radi poziva na intervju!

Biografije sa kontakt  telefonom slati do: 15. novembar 2014. godine, na adresu:
Mikrokreditna Fondacija MIKRA, Marka Marulića 2/VI, Sarajevo,

na Fax: 033/71-71-41 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac (m/ž) - M.A.S. Shop Delikatesa
Sarajevo
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 26.10.2014.

Detaljno

Potrebni trgovci za rad u trgovini M.A.S Shop Delikatesa

Uslovi:
 • SSS min
 • komunikativnost i spremnost za rad
Molimo samo ozbiljne aplikante da se javljaju!

Sve informacije direktno na broj : 061 202 226

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Regionalni komercijalista (m/ž) - DELTRON d.o.o. Sarajevo
Sarajevo, Banja Luka, Mostar
Komercijala i prodaja
Kompanija: DELTRON d.o.o. Sarajevo Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 02.11.2014.

Detaljno

Tvrtka Deltron d.o.o. osnovana je 1995. godine i danas je jedan od lidera u poslovima vezanim za hlađenje, grijanje i ostale strojarske instalacije u Republici Hrvatskoj. Od  1999. godine, tvrtka Deltron postaje generalni zastupnik i uvoznik renomiranog svjetskog proizvođača klimatizacijske opreme Mitsubishi Electric za Republiku Hrvatsku. Od  2010. godine postaje generalni zastupnik i uvoznik klimatizacijske opreme Gree za Republiku Hrvaatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, najvećeg specijaliziranog proizvođača klima uređaja na svijetu. Početkom 2014. godine Deltron je započeo s distribucijom visokokvalitenih i energentski učinkovitih klima uređaja Azuri.

Od 2004. Deltron d.o.o. je nositelj certifikata ISO 9001:2000 te ISO 14001:2004 sustava za kvalitetu te Ukas Quality Managament, izdanih od vodeće svjetske certifikacijske kuće Bureau Veritas.

Najveći doprinos našem uspjehu daju stručan, kvalitetan i motiviran kadar, prvoklasna kvaliteta proizvoda koje zastupamo, te usluga koje pružamo našim poslovnim partnerima i kupcima.

Zbog konstantnog razvoja i širenja na tržištu želimo dodatno osnažiti naš poslovni tim. U mogućnosti smo Vam ponuditi redovna primanja i mogućnost razvoja u izrazito mladom, zdravom i profesionalnom okruženju.

Deltron može postati i Vaše mjesto razvoja i napretka!
Pozivamo Vas da nam se pridružite na sljedećim radnim mjestima

Regionalni komercijalista (m/ž)

Sarajevo – 1 izvršitelj
Banja Luka – 1 izvršitelj
Mostar – 1 izvršitelj

Poželjan profil/uvjeti izvršitelja: 
 • minimalno SSS, tehničkog ili ekonomskog smjera 
 • minimalno 1 godina iskustva u obavljanju istih ili srodnih poslova
 • odgovornost, stručnost i korektnost u obavljanju zadataka
 • sklonost timskom radu
 • inicijativa i želja za učenjem
 • otpornost na stres, fleksibilnost, orijentiranost na rezultat, visoka organiziranost i proaktivnost, sposobnost definiranja prioriteta
 • komunikativnost, ljubaznost u ophođenju s ljudima, pedantnost i odgovornost uz odlično usmeno i pismeno izražavanje
 • poznavanje rada na računaru
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • položen ispit za vozača "B" kategorije 
 • prebivalište na području za koje se prijavljujete
Odgovornosti:
 • predstavljanje brenda, 
 • saradnja sa kupcima po svim kanalima prodaje u navedenoj regiji 
 • planiranje prodaje, prodaja, postprodajne aktivnosti 
 • koordinacija prodajnih i marketiških aktivnosti 
 • organizacija i praćenje promotivnih aktivnosti 
 • izvještavanje prema regionalnom centru 
 • obavljanje ostalih poslova prema nalogu Uprave
Nudimo:
 • Zdravo okruženje, uhodanu organizaciju, uvjete za učenje i napredovanje, poticanje inicijative, potporu uprave i tehničke pripreme
 • Službeni automobil i mobitel 
Ukoliko ste komunikativni, usmjereni timskom radu i želite se pridružiti našem timu. 

Pozivamo Vas da dostavite svoju zamolbu sa slikom, zaključno sa 03.11.2014. godine na deltron.sarajevo@deltron.ba  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac u maloprodaji auto dijelova (m/ž) - Auto Milovanović d.o.o.
Prijedor, Modriča
Komercijala i prodaja
Kompanija: Auto Milanovic d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.10.2014. Ističe 07.11.2014.

Detaljno

                KONKURS ZA OTVORENU POZICIJU RADNOG MJESTA

TRGOVAC U MALOPRODAJI AUTO DIJELOVA
dva izvršioca

Mjesto rada: Prijedor-jedan izvršilac; Modriča-jedan izvršilac

Kvalifikacije: 
 • Muška ili ženska osoba, do 45 godina starosti
 • Srednja, viša ili visoka stručna sprema
 • Vozačka dozvola B kategorije
Opis posla:
 • Usluživanje kupaca
 • Prijem i slaganje robe
 • Naplata robe
 • Pomoć kupcima prilikom izbora robe
 • Održavanje radnog prostora
 • Potrebna najmanje jedna godina radnog iskustva u MP autodijelova
 • Poznavanje softwera za pretraživanje autodijelova
 • Afinitiet za prodaju i usluživanje kupaca
Posebna znanja i sposobnosti: 
 • Timski rad
 • Dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • Sposobnost uspješnog pregovaranja
 • Poznavanje rada na računaru
Detaljan CV slati na mail adresu automilovanovic79@gmail.com . Konkurs ostaje otvoren do 06.10.2014.

Molim da naglasite za koji grad konkurišete!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!