Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Junior / Pre-Intermediate IOS Developer - Scopic Software
Elektrotehnika i informatika
Objavio: OksanaH

Objavljen 16.09.2014. Ističe 18.10.2014.

Detaljno

This is a remote, home-based position.

Scopic Software (www.scopicsoftware.com) is seeking intelligent, hard-working, passionate remote Junior/Pre-Intermediate IOS Developer that want to do interesting work. Scopic Software is US-based company with employees in more than 10 different countries.  The company develops graphics, multimedia and image processing/analysis software for the desktop, web and mobile platforms. Engineers work from the comfort of their home using a PC and internet connection. Projects can be short or long. Project team sizes range from 1 to 10 people, including QA and a project manager. Web-based project management, source code control and bug tracking software help to manage the development process. Work is interesting and challenging.

 

Requirements:

 • Good Objective-C programming skills.
 • Experience and expertise using the IOS SDK.
 • Experience with C++ (desired but not required).
 • Good English skills – reading and writing.
 • Bachelor’s degree or higher;
 • Home machine that can do IOS development work on and good internet connection.
 • One or more mobile devices.

 

Full-time or a part-time position.

 

Hourly rate range is $6-$9/hr (depending on skills).

Please, send your CV (in English only) to oksana.h@scopicsoftware.com.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavač oglasnog prostora /m/ž) - Fizičko lice Emir
Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.09.2014. Ističe 26.09.2014.

Detaljno

Potreban prodavač oglasnog prostora na web portalu, samo za područje Sarajeva.

Emir, 062/342-281


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Geodetski tehničar (geometar) (m/ž) - Tibra Pacific d.o.o.
Sarajevo
Geologija
Kompanija: Tibra Pacific d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.09.2014. Ističe 16.10.2014.

Detaljno

„TIBRA - PACIFIC“ D.O.O. KISELJAK

Raspisuje 

K O N K U R S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS   

Geodetski tehničar (geometar) (m/ž)

Kandidati pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanim zakonom moraju ispunjavati i sljedeće potrebne uslove:

 • VSS/SSS odgovarajućeg smjera
 • Položen stručni ispit  
 • Minimalno 1 (geodetski inžinjer) i 1 (geodetski tehničar) godina radnog iskustva u struci
 • Projektovanje i upravljanje geografskim, kartografskim i zemljišnim informacijskim sustavom, te prikazivanje informacija u prostoru u obliku kartografskih prikaza
 • Izvedba detaljnih planova i karata posmatranog područja ili čestica
 • Blisko sarađuju sa građevinarima i arhitektama, pružaju im potrebne informacije prije same izgradnje, prate nastale promjene, te u skladu sa njima mijenjaju dosadašnje planove.
 • Spremnost na rad na raznovrsnim projektima
 • Sposobnost uočavanja razlika u udaljenosti i veličini objekata
 • Dobra snalažljivost u prostoru
 • Preciznost, tačnost i odgovorni odnos prema poslu 
 • Dobra fizička kondicija
 • Razvijene komunikacijske vještine
 • Poznavanje matematike (trigonometrija, algebre, geometrija, tehničkog i mehaničkog crtanja)
 • Timski rad
 • Terenski rad
 • Poznavanja rada u AutoCad-u, i drugim odgovarajućim programima.
 • Vozački dozvola B kategorije

Prijave sa kraćom biografijom, dokazom o stručnoj spremi, certifikati, uvjerenja, vozačka dozvola i drugo možete dostaviti do 04.07.2014. godine na adresu društva u ul. Josipa Bana Jelačića b.b., 71250 Kiseljak sa naznakom „Prijava na konkurs“

Kontakt osoba: Mladen Ban, mob. 063/338-153. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Farmaceutski tehničar (ž/m) - Nova Apoteka ZU apoteka
Teslić
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.09.2014. Ističe 16.10.2014.

Detaljno

ZU apoteka Nova raspisuje oglas za prijedm u radni odnos

Farmaceustski tehničar (m/ž), 2 izvršioca 

Uslovi: 
 • radno iskustvo 3 godine najmanje
 • redovno završena srednja farmacutska škola
Kontakt
Jelenko 066 441 641

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač-dostavljač (m/ž) - Violeta d.o.o.
Sarajevo
Transport i skladištenje
Kompanija: Violeta d.o.o Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.09.2014. Ističe 23.09.2014.

Detaljno

Violeta d.o.o.
Podružnica Sarajevo
Pijačna 14E
71 000 Sarajevo

Zbog povećanog obujma posla raspisuje natječaj za radno mjesto:

VOZAČ/DOSTAVLJAČ
1 izvršitelj 

Mjesto rada: Sarajevo

Potrebne kvalifikacije: 
 • SSS 
 • Važeća vozačka dozvola C kategorije
 • Poželjno KV vozač motornih vozila
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
Radni zadaci:
 • Dostava robe do kupca prema unaprijed utvrđenom hodogramu
 • Odgovornost za robu i popratnu dokumentaciju prilikom utovara i tijekom dostave
Sa velikim zanimanjem očekujemo Vaše životopise koje nam možete poslati na email: posao@violeta.com

Natječaj ostaje otvoren do 23.09.2014. godine
Kandidati koji uđu u uži izbor će biti obaviješteni o terminu održavanja selekcijskog intervjua u roku 10 dana od dana zaključenja natječaja. 

Vaša Violeta!

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnog službenika u Općini Bihać
Bihać
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.09.2014. Ističe 25.09.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 35. i člana 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Općine Bihać, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bihać


-Starješina Vatrogasne jedinice -1 (jedan) izvršilac

Postavljenje na navedenu poziciju vrši se na period od četiri godine.

Opis poslova: Pored ovlaštenja, utvrđenih članom 184. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, starješina Vatrogasne jedinice neposredno: organizira, osigurava provođenje stručno-operativnog rada jedinicom, osigurava provođenje intervencijske spremnosti jedinice, vodi i komanduje jedinicom u toku intevencije, organizira i nadgleda provođenje stručnog osposobljavanja, uvježbavanja i kondiciranja vatrogasaca radi održavanja njihove spremnosti za vršenje operativnih poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, izrađuje ličnu i materijalnu formaciju jedinice i osigurava realizaciju nabavke materijalno- tehničkih sredstava i opreme predviđene za rad jedinice, vodi brigu o radnoj disciplini i evidenciji o prisutnosti na radnom mjestu, sarađuje sa načelnikom Službe u ocjenjivanju rada zaposlenika organa uprave kojima rukovodi, te poduzima propisane radnje zbog povrede službene dužnosti, priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada jedinice, prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela kada se razmatraju materijali iz djelokruga rada jedinice, učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga jedinice, izrađuje program rada Općinskog štaba, izrađuje akcioni plan utroška sredstava posebne namjene, prati prihode iz zakonom propisanih izvora i odgovara za iste, izrađuje plan zaštite od požara i vatrogastva za područje općine, izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu, obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe po nalogu neposrednog rukovodioca, vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola), vrši kontrolu zakonitosti, kontrolu provođenja tekućih procesa rada i primjene pisanih procedura (interni kontrolni postupci) u oblastima iz djelokruga rada jedinice, te putem načelnika Službe izvještava sekretara Organa uprave i općinskog načelnika o eventualnim nedostatcima i odgovornosti lica, radi poduzimanja korektivnih mjera, za svoj rad i rad jedinice kojim rukovodi neposredno odgovara načelniku Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bihać („Službeni glasnik općine Bihać", broj: 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 14/13, 1/14, 4/14, 5/14, 7/14), i to:
-diploma visokog obrazovanja -VII stepen zaštite od požara, politološke struke -smjer sigurnosti, građevinske, arhitektonske, elektrotehničke, mašinske, hemijske, tehnološke struke ili diplomirani fizičar ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija zaštite od požara, politološke struke smjer sigurnosti, građevinske, arhitektonske, elektrotehničke, mašinske, hemijske, tehnološke struke ili diplomirani fizičar,
-položen stručni ispit,
-najmanje četiri godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-tri godine radnog iskustva u vatrogasnim jedinicama,
-položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara propisan Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH", br.64/09),
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); 
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS; 
3. potvrdu/uvjerenje o tri godine radnog iskustva u vatrogasnim jedinicama;
4. uvjerenje o položenom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Izuzetno, na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara utvrđen Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, uz obavezu polaganja istog najkasnije u roku od tri mjeseca od dana postavljenja na radno mjesto.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH 
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bihać: 180/14"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR 

mr. sc. Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Općinskom sudu u Tuzli
Tuzla
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.09.2014. Ističe 01.10.2014.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općinskog suda u Tuzli, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Tuzli

4 / 370

 

01. Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga - zemljišnoknjižni referent  -1(jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za obradu, analizu i statistiku u Odsjeku registra za upis pravnih lica -1(jedan) izvršilac.

01.Opis poslova:rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovore o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži upis u zemljišne knjige, donosi rješenja u zemljišnoknjižnim predmetima, radi rješenja u KPU predmetima, izrađuje zemljišnoknjižne izvatke, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, prijepisa, kopija i zemljišnoknjižnih izvadaka sa istorijatom, po zahtjevu stranaka omogućuje uvid u zemljišne knjige, vrši kontrolu zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije za uknjižbu i daje strankama obavještenja i upute u vezi zemljišnoknjižnog postupka, rješava predmete oznake Rz i Nar, vrši unos podataka iz pisanog u elektronski medij i verifikuje i potpisuje zemljišnoknjižne uloške preuzete u elektronsku bazu podataka, usaglašava podatke preuzetog katastra nekretnina sa Zakonom o zemljišnim knjigama i otklanja greške, preuzima podatke novog katastarskog premjera u zemljišnu knjigu, sačinjava izvještaj o radu, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove utvrđene Zakonom, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda, te šefa zemljišnoknjižnog odjeljenja.

02.Opis poslova:rješavanje u upravnim stvarima u postupku izdavanja uvjerenja, potvrda o podacima vezanim za upis pravnih subjekata, na upit pravnih lica, građana i drugih subjekata o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija u odsjeku registra za upis pravnih lica, izrada analiza, izvještaja i informacija (istorijske preglede podataka) na osnovu odgovarajućih podataka za poslovne subjekte koji se upisuju u sudski registar, izrada i izdavanje aktuelnih izvoda iz sudskog registra za pravne subjekte, na zahtjev pravnih lica, građana i drugih subjekata o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija, pripremi predmeta vezano za upis osnivanja privrednih društava, osnivanja zadruga, javnih ustanova, društava za osiguranje i finansijskih organizacija, statusnih promjena, promjene oblika i brisanja i drugih upisa, po kojim postupaju sudije, izrada zaključaka i rješenja pod neposrednim nadzorom sudije, prima stranke i daje podatke koji se vode kao javni podaci za poslovne subjekte koji se upisuju u sudski registar i obavlja i druge poslove utvrđene propisima kojim se uređuju upisi u sudski registar po nalogu registarskog sudije, predsjednika i sekretara suda.
Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 01:
-VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke, 
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža, nakon završene VSS,
-položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
-VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke, 
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža, nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli 
VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.uvjerenje o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta (za poziciju 01.),
5.dokaz o poznavanju rada na računaru, 
6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, biće obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb,
75000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općinskom sudu u Tuzli"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

mr.sc.Sead Maslo

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!