Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Call Center Mitarbeiter (m/w) - Media Force d.o.o
Sanski Most, Tuzla, Mostar
Teleprodaja i telemarketing
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 23.05.2014.

Detaljno

Media Force d.o.o. 

Bewerben Sie sich nun und werden Sie 
Call Center Mitarbeiter in einem unserer 
Standorte in Tuzla, Sanski Most oder Mostar 

WIR SIND:  

ein erfolgreiches Dialogmarketing Unternehmen und beschäftigen uns mit Marktanalysen und Telesales im deutschsprachigen Raum. Wir vertreiben Produkte von schweizerischen, deutschen und österreichi-schen Herstellern in den genannten Ländern via Telemarketing. 

Es erwartet Sie 

• Ein dynamisches, stark expandierendes internationales Unternehmen mit einem qualitativ hochwertigen Leistungs portfolio 
• Ein positives Arbeitsumfeld mit modernster Infrastruktur, starkem Teamgeist und sozialer Verantwortung 
• Ein sicherer Arbeitsplatz und eine abwechslungsreiche Tätig keit mit attraktiven Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten 

Wir suchen: 

kommunikative, freundliche und motivierte Mitarbeiter (auch Schüler und Studenten), mit sehr guten Deutschkenntnissen die wir zu Media Force Mitar-beitern ausbilden. 

Wir bieten Ihnen: 

- eine Vollzeit oder Teilzeitstelle (auch für Schüler, Studenten, etc.) - ein gesundes Arbeitsklima mit einer guten Perspektive zur Weiterentwicklung und - ein langjähriges Beschäftigungsverhältnis, - Vollanmeldung ,an! 

Wenn Sie, 
- große Ambitionen haben - offen für neue Herausforderungen sind, - ein gutes bis sehr gutes Deutsch sprechen - von den Besten lernen wollen - und wenn sie mindestens  800 KM (Netto)  verdienen wollen. 

Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf. 

Alle Bewerbungen und Lebensläufe bitte ausschließlich in  deutscher Sprache  an die folgende Mail: 

oder telefonische Bewerbung unter: 

Mostar: 036 - 31 60 36 oder 066 - 29 41 11 
Tuzla: 035 - 25 82 74 oder 062 - 42 25 10 
Sanski Most: 037 - 68 47 47 oder 061 - 83 62 45

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za prodaju medinciskih proizvoda (m/ž) - Sors doo
Banja Luka
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 23.05.2014.

Detaljno

Zbog potreba poslovanja, oglašavamo slobodno radno  mjesto za prijem u radni odnos na poziciji:

1.  Stručni saradnik za prodaju medinciskih proizvoda , na neodređeno vrijeme, 1 izvršioca (m/ž)

USLOVI:
  • završen medicinski fakultet
  • vozačka dozvola B kategorija
  • poznavanje engleskog jezika
Zainteresovani kandidati molbe slati na adresu:
Sors doo,Krajiških brigada 57,78 000 Banja Luka  

Obavezno dostaviti:
  • biografiju
  • fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Inženjer zaštite životne sredine-ripravnik - JP „EKO-ČISTOĆA“ VUKOSAVLjE
Vukosavlje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 01.05.2014.

Detaljno

Inženjer zaštite životne sredine-ripravnik - JP „EKO-ČISTOĆA“ VUKOSAVLjE

OPIS RADNOG MJESTA

Pripravnik sa završenom visokom stručnom spremom u zvanju: inženjer zaštite životne sredine

- Rad i osposobljavanje pripravnika trajaće jednu godinu, radi stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad i za sticanje prethodnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita, nakon čega mu prestaje rad.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
- Da je državljanin RS, odnosno BIH
- Da je stariji od 18. godina
- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

Posebni uslovi za kandidate: 
- Završena visoka stručna sprema sa najmanje 180 ECTS bodova i stečeno stručno zvanje inžinjer zaštite životne sredine,
- Da kandidat do sada nije zasnivao radni odnos u traženom nivou stručne spreme.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sve dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Ovjerenu fotokopiju lične karte,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi i stečenom stručnom zvanju “inžinjer zaštite životne sredine”,
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- Uvjerenje o nekažnjavanju,
- potvrdu-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje po mjestu njegovog prebivališta da kandidat nema ostvaren radni staž nakon sticanja VSS.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti naknadno.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom mogu se predati lično ili poštom na adresu preduzeća sa naznakom “Komisiji za prijem pripravnika”.

JP „EKO-ČISTOĆA“ VUKOSAVLjE
MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA BB
74 470 VUKOSAVLjE
Tel: 053/707-507

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik - profesor italijanskog jezika - OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA
Blatnica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 01.05.2014.

Detaljno

Nastavnik - profesor  italijanskog jezika - OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik - profesor  italijanskog jezika  - 1 izvršilac , na određeno radno  vrijeme  do 30.06.2014. - 25% nastavne norme, odnosno na 6 časova sa ili bez iskustva

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I – Opšti uslovi:
Opšti  uslovi koje kandidati  treba  da ispunjavaju  prilikom  prijavljivanja na javni konkurs  su:
a)  da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b)  da je punoljetan,  a to  dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  kopijom  lične karte
v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim  uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kamdidat  nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
g)da nije osuđivan pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjna protiv dostojanstva  ličnosti,morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
uvjerenje  o neosuđivanosti iz  stav 1. tačka g)  za izabranog kandidata škola će  pribaviti  službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

II- posebni uslovi:
Dokumentacija  koja se prilaže uz  prijavu:
Potrebno je dostaviti dokumentaciju na  osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši  bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema  radnika u radni odnos u  osnonoj školi. 
Ovjerena foto- kopija diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti  ili ekvivalent.
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjene  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje  izdato od Zavoda za za pošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji
uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca , ukoliko je raspisan  konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom
Izvod iz matične knjige umrlih , za umrlog roditelja , ukoliko  se  radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koje nije starije od 26 godina života
Uvjerenje opštinskog /gradskog organa  uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi  o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca
Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidati iz kategorije  borca 
Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  uprave  nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandideatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida
Kućna listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem  ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda  porodičnog domaćinstva  manji od najniže osnovne plate u RS , uz koju je potrbno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- potvrdu izdatu od Zavoda  za zapošljavanje  za članove porodičnog domaćinstva  koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica .
- Potvrdu izdatu od nadležne  poslovnice  Fonda  penzijsko i invalidskog osiguranja RS  da član porodičnog domaćinstva  koji je stariji od 65 godina  nije korisnik penzije
- Potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva  zaposlen i 
- Potvrdu o redovnom školovanju  onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi  od  26 godina,
Potvrdu izdatu od nadležnog organa  jedinice lokalne samouprave  ili Ministarstva prosvjete i kulture  o korišćenju  stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendiju za nerazvijene i izrazito nerazvijene  opštine

III intervju i testiranje:
Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti  testiranje i intervju dana ponedjeljak 05.05.2014.  u  9,00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’ Dositej Obradović’’ Blatnica .
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija  za izbor kandidata  neće razmotiti.

IV Rok za podnošenje prijave:
Javni konkurs je otvoren osam  dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
V adresa dostavljanja prijava.
Prijave sa  potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole, poštom ili neposredno u upravu  škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ”prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika-stručnog saradnika”.
Prijave kandidata koje su dostavljene na konkurs od 16.04.2014 godine biće razmatrane.

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA
74 275 BLATNICA
Tel: 053/446-144
E-mail: os095@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Profesor ili nastavnik razredne nastave - OŠ ,,Vuk Karadžić” Bijeljina
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 01.05.2014.

Detaljno

Profesor ili nastavnik razredne nastave - OŠ ,,Vuk Karadžić” Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor ili nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme-do 30.06.2014.godine-sa radnim iskustvom od 6 mjeseci i dalje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i člana 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 i 86/10).
                                                                                                                                                                        
Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidat prilaže sljedeća dokumenta:
I-Opšti uslovi
-Da je državljanin Republike srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu:
-Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original izvoda iz MKR-ih izdat poslije 01.09.2010. godine važi trajno) ili ovjerenom kopijom lične karte;
-Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine lju-dima, zlostavljanja djeteta, polnog, i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem:

II-Posebni uslovi
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studi-ranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
-Izvod iz matične knjige umrlih , za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života; 
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statutusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statutusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statutusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica.
2. potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije.
3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
4. potvrdu o redovnom školovanju onih članova  porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.

-Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske o korišćenju sti-pendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine;
-Potvrdu izdatu od strane sekretarijata završenog fakulteta o prosjeku ocjena tokom studiranja;

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana. Rok za podnošenje prijava se računa od prvog narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bije-ljini i u dnevnom listu „Glas Srpske“. 
Kandidat prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu škole (Javna ustanova Osnovna škola ,,Vuk Karadžić“ , Ul.Vojvode Stepe broj 4. Bijeljina, sa napomenom ,,Komisija za izbor radnika“ ili lično donosi u sekretarijat škole.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se nakndadno pozivati telefonski na test i intervjuu i ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se kao da su odustali od konkursa.
Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumenta-cija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju u sljedećim terminima:
Testiranje kandidata za radna mjesta pod brojem 1. će se obaviti dana 07.05.2014.godine u 11,30 časova.
Izbor radnika će se izvršiti nakon testa i intervjua sa članovima komisije i bodovanja u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 70/13.
Izabrani kandidat dostavlja ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj spo-sobnosti za rad sa učenicima naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od šest mjeseci).
Škola će obezbijediti Uvjerenje od nadležnog MUP-a da lice nije osu-đivano za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/08, 71/09 i 104/11), nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke.
Nastava će se izvoditi na osnovu usvojenog rasporeda časova za školsku 2013/14 godinu.

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon škole 055/209-650, ili lično u vremenu od 700 – 1500 časova.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Mašinski inžinjeri (m/ž) - GS-Tvornica mašina Travnik dd
Travnik
Mašinstvo i metalurgija
Kompanija: GS Maschinenfabrik Travnik AG Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.04.2014. Ističe 23.05.2014.

Detaljno

Gs - Tvornica mašina Travnik kao izvozno orijentisana firma sa godišnjim udjelom izvoza od 98%, proizvodi mašinske dijelove za njemačke i austrijske firme. Tvornica je u većinskom vlasništvu njemačke firme Global Sourcing GmbH. Sastoji se od mladog, motivisanog i visokokvalitetnog tima spremnog na kontinuirano profesionalno usavršavanje i edukaciju. Zbog povećanja obima posla, kupovine novih strojeva kao i širenja proizvodnih kapaciteta, GS - Tvornica mašina Travnik objavljuje:
O G L A S
za prijem u radni odnos

1 . Mašinski inžinjeri ........................................................................................više izvršilaca

Uslovi koje kandidat treba ispunjavati:
  • VSS – mašinski inžinjer
  • Odlično znanje njemačkog jezika u govoru i pismu
  • Poželjno poznavanje i engleskog jezika
  • Prethodno radno iskustvo poželjno ali nije obavezno
Prijave slati na e-mail: salic@gs-tmt.com , dostaviti lično ili preporučenom poštom poslati na adresu:
GS - Tvornica mašina Travnik
Slimena b.b.
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
sa naznakom: „ Prijava na Oglas“

Napomena:
Prije donošenja odluke o izboru po ovom Oglasu sa kandidatima će biti obavljen razgovor.
Kandidati koji budu zadovoljili kriterije iz ovog Oglasa naknadno će dostaviti: diplomu o završenoj školi, potvrdu o radnom iskustvu i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Ohrabrujemo kandidate i iz drugih gradova da se prijave na navedene pozicije jer za izabrane kandidate sa mjestom stanovanja preko 60 km udaljenosti od Travnika, obezbijedili smo smještaj.

Rok za prijavu: 30 dana od dana objave Oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
                                                   
                                                                                              D I R E K T O R                     
                                                                                             Mr.sc. Snježana Köepruner,dipl.ing

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!