Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Diva Fashion - photoshooting
Sarajevo
Frizeri i kozmetičari
Objavio: mario_arnaut

Objavljen 23.07.2014. Ističe 28.07.2014.

Detaljno

Iskustvo nije potrebno. Potrebno se samo registrovati u agenciju. Za detaljne informacije nazovite br. 062/687-283

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Telefonski Operateri - “Viktorias Angels” doo
Banja Luka
Teleprodaja i telemarketing
Objavio: Viktorias Angels

Objavljen 23.07.2014. Ističe 15.08.2014.

Detaljno“Viktorias Angels” doo raspisuje Oglas za prijem u stalni radni odnos 10 Radnika sa zavrsenon SSS - smijer nebitan. Starosti od 18-35 godina.

Za nase saradnike iz Njemacke trazimo Telefonske Operatere sa dobrim komunikativnim sposobnostima na Njemackom, Spanskom, Italijanskom, Grckom, Portugalskom i Albanskom jeziku.

Mi Vam Nudimo :

- Moderno radno okruženje

- Redovnu  Platu                   

- Mogucnost napredovanja u Preduzecu                            

- Odredjeno radno vreme od Ponedeljka – Petka (Subota i Nedelja NERADNA)   

- Odgovarajucu Obuku za navedene Projekte

Sta ocekujemo od Vas :

- Sposobnost na Timski rad                                                                               

- Poznavanja rada na racunaru                                                                                                                  

- Dobre komunikativne sposobnosti

Ako ste se pronasli u gore navedenom, Vase prijave mozete poslati na: viktorias.angels@gmail.com

ili se javiti na:

065/144-191

051/371-451

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
EDUKACIJA za studente informacionih i komunikacionih tehnologija - Work Ready Now
Ilidža, Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Objavio: IUS-Life Centar

Objavljen 23.07.2014. Ističe 06.08.2014.

Detaljno


Organizator:
Oblast:Ostalo
Vrsta:Seminar
Cilj:Obuka pod nazivom Work Ready Now ima za cilj da mlade ljude poduči vještinama nalaženja posla i zadržavanja posla. U poslovnom okruženju potrebna su znanja i vještine koje se ne uče u toku formalnog obrazovanja, a koje su od izuzetnog značaja u poslovnom okruženju.
Rezultat:Nakon završene obuke mladi će izgraditi realna ocekivanja za prvo radno mjesto, te nauciti o tome kako da napreduju u poslu koji rade te koje su karakteristike dobre radne etike. Imat će priliku naučiti mnogo toga o komunikaciji, vrijednostima, postavljanju ciljeva, upravljanju vremenom, vođstvu, i drugim temama.
Sadržaj:Teme uljučuju:

Lični razvoj

 • Komunikacijske vještine

 • Adekvatno ponašanje na radnom mjestu

 • Vještine traženja posla

 • Vođstvo

 • Uvod u poduzetništvo


Trajanje programa 11. agvust - 22.avgust . Zanimljive svakodnevne radionice ce se održavati u trajanju od 3 sata dnevno (u jutarnjim satima)

Prijavni obrazac mozete pronaci na http://www.obuke.ba/Obuka/Detalji/464#sthash.FmReE18Y.dpuf, ili zatraziti putem telefona a potrebno ga je popunjenog poslati na email adresu iuslife@ius.edu.ba . Za dodatne informacije pozovite 033 957 188

Preduslovi za uključenje:Svi zainteresovani mladi ljudi, idealno oni koji su nedavno diplomirali ili su studenti zavrsnih godina za informacione i komunikacione tehnologije iznad 18 godina starosti.
Organizacija izvođenja:Teorijska nastava: 0 (h)     Praksa: 65 (h)
Trajanje (dana):12
Dinamika:5x sedmicno
Mjesto prakse:U radionici/Kabinetu izvođača obuke
Termin:Određeno    
Provjera znanja:Pismeni ispit, Ocjenjivanje u toku nastave
Dokaz obuke:Certifikat
Cijena:Besplatno    
Predavači:Nejra Međedović, Mirsada Mehremić, Sabiha Pepić-Inal.
Reference i ostalo:USAID certifikat o završenom treningu
- See more at: http://www.obuke.ba/Obuka/Detalji/464#sthash.FmReE18Y.dpuf

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani ekonomista -Referent za uvoz i izvoz - Doo "ALFA" MODRIČA
Modriča
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.07.2014. Ističe 08.08.2014.

DetaljnoDiplomirani ekonomista -Referent za uvoz i izvoz

Diplomirani ekonomista sa aktivnim poznavanjem njemačkog jezika, radnim iskustvom najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom.

Doo “ALFA” Modriča
Svetosavska bb

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik za geologiju - Institut za građevinarstvo "IG" DOO Banja Luka
Banja Luka
Geologija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.07.2014. Ističe 31.07.2014.

DetaljnoStručni saradnik za geologiju

- VSS- dipl.inž.geologije,
- položen stručni ispit,
- licenca za izradu tehničke dokumentacije, geološke podloge za projektovanje objekata i nadzor nad izvođenjem ovih radova,
- minimalno 3 ( tri ) godine radnog iskustva u struci.

Predložena visina plate: 2.000,00 KM ( slovima:dvijehiljade konvertibilnih maraka )

Prijave na konkurs sa biografijama slati na adresu ul. Kralja Petra I Karađorđevića 92-96, 78 000 Banja Luka ili na e-mail adrese info@institutig.com, zeljo@institutig.com

Konkurs ostaje otvoren  8 ( osam ) dana od dana objavljivanja.

Institut za građevinarstvo “IG” DOO Banja Luka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 5 radnika - Srednjoškolski centar "Đuro Radmanović" Novi Grad
Novi Grad
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.07.2014. Ističe 31.07.2014.

Detaljno1. Na određeno vrijeme:

- Nastavnik grupe predmeta
elektro struke - 14 časova (4 časa teorijska nastava i  10 časova praktična nastava-teh. elektroenergetike-Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme)-sa radnim iskustvom, do 31.08.2015.godine
- Nastavnik praktične nastave
(električar) - 15 časova (praktična nastava- električar-prema  Pravilniku o vrsti stručne spreme)-sa radnim iskustvom, do 31.08.2015. godine
- Nastavnik praktične nastave
(varilac) - 18 časova (praktična nastava-varilac-prema Pravilniku o      vrsti stručne spreme)- sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina u obrazovanju), do31.08.2015. Godine

- Profesor matematike    - 14 časova redovne nastave (pripravnik)
- Profesor francuskog jezika - 2 časa redovne nastave (pripravnik ili sa radnim iskustvom)

2. Na neodređeno vrijeme:

- Prof.fizike - 10 časova redovne nastave (pripravnik)
- Dipl.inž.saobraćaja-drumski saobraćaj  - 10 časova (teorijska nastava-teh.drumskog saobraćaja)-sa  radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u obrazovanju
- Prof.ruskog jezika - 12 časova redovne nastave (pripravnik ili sa radnim iskustvom)
 
 

 Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.55/07-prečišćeni tekst), kao i uslove iz člana 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.74/08) i članova 4, 9, 10 i 14. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br. 29/12).

 Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom) kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
 Opšti uslovi
  a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
  b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
  v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
  g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 2. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
  a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potrebnog kadra;
  b) dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate za koje se traži položen stručni ispit);
  v) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
  g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
  d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa iskustvom;
  đ) izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
  e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
  ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
  z)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
  i) kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostavruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  - potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
  - potvrdu izdatu od nadležne polsovnice Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
  - potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen, i
  - potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
  j) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.
 Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 08.08.2014. godine u 1000 časova u prostorijama Škole.
 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
    Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
 Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br.4. Na koverti obavezno naznačiti za koje radno mjesto konkuriše kandidat, a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 052-751-230.
 
 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
 
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora - Osnovna škola „Sveti Sava“ Kozarska Dubica
Kozarska Dubica
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.07.2014. Ističe 07.08.2014.

DetaljnoDirektor

Za direktora škole može da bude izabran kandidat koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  - prečišćeni tekst - („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 55/07 ), treba da ispunjava i sljedeće uslove, i to:
a)  da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;
b)  da ima najmanje pet godina radnog iskustva u prosvjeti, nakon sticanja visoke ili
    više stručne spreme;
v)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se
    protiv njega ne vodi krivični postupak;
g)  da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili    organizaciji 
    vaspitno - obrazovnog rada u školi.

Kandidat koji konkuriše za izbor direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta (u orginalu ili ovjerenoj kopiji):
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja visoke ili više stručne spreme;
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad s učenicima
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Ovo uvjerenje škola će pribaviti po službenoj dužnosti );
Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.
Dostavljena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
Mandat direktora škole traje  četiri (4) godine i po isteku mandata može biti ponovo biran na još jedan mandat u istoj školi.
Kandidati će o odluci o imenovanju direktora biti obavješteni pismenim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke  Školskog odbora.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom  i sa naznakom : „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“ slati putem pošte na adresu:
Osnovna škola „Sveti Sava“ Kozarska Dubica
Dositejeva bb
79240 Kozarska Dubica

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!