Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Dipl. pravnici - SOS PRAVA
Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Objavio: SOS PRAVA

Objavljen 21.09.2014. Ističe 15.10.2014.

Detaljno

http://sosprava.wordpress.com/                                                                           


POZIV

 ZA PRIJEM KANDIDATA NA PROGRAM PRAKTIČNE OBUKE ZA

                 

DIPLOMIRANE PRAVNIKE

                                                                                                                               

Mjesto: Sarajevo

Kandidat treba ispunjavati slijedeće posebne uslove:

 • završen pravni fakultet,
 • sa ili bez radnog iskustva u struci
 • dobro poznavanje rada na računaru (MS Office paket),
 • dobre organizacione sposobnosti, sistematičnost i analitičnost u radu, komunikativnost i spremnost za timski rad.

 

Nudimo:

 • priliku za jačanje konkurentosti na tržištu rada,
 • upoznavanje sa privrednim društvima - potencijalnim poslodavcima,
 • razmjenu iskustava.

 

Potrebna dokumentacija:

 • motivacijsko pismo,
 • kratka biografija (navesti kontakt telefon, adresu stanovanja i email),

 

 

Prijave na oglas dostaviti isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: sosprava@gmail.com sa naznakom: Prijava na oglas za program obuke za diplomirane pravnike (Prijava se neće razmatrati ukoliko subject email-a ne bude sadržavao navedenu naznaku.)

 

 

Napomena:
Kandidati koji ispune uslove iz konkursa biće pozvani na razgovor. Prijave koje nisu zadovoljile uslove iz konkursa neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

 

Rok za dostavljanje prijava po ovom oglasu je 15.10.2014. godine.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs Općine Gračanica za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za šk. 2014/15. godinu
Gračanica
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.09.2014. Ističe 26.09.2014.

Detaljno


Na osnovu člana 36. Statuta Općine Gračanice (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj:4/09) i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj: 8/13), Općinski načelnik r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola
za školsku 2014/2015. godinu

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 43 stipendija u školskoj 2014 / 2015 godini, za redovne učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na područiju općine Gračanica najmanje šest mjeseci prije raspisivanja konkursa za stipendije i to:

 1. Učenicima generacije 12 stipendija
 2. Učenicima iz kategorije boračke populacije 13 stipendija
  - Demoilisanim borcima 5 stipendija (učenicima I razreda 2 stipendija,
    a učenicima II,III i IV razreda 3 stipendije)
  - Ratnim vojnim invalidima 4 stipendije (učenicima I razreda 2 stipendije,
    a učenicima II,III i IV razreda 2 stipendije)
  - Porodicama šehida i poginulih boraca 4 stipendije (učenicima I razreda 2 stipendije,
    a učenicima II,III i IV razreda 2 stipendije)
 3. Nadarenim učenicima 6 stipendija
  (učenicima I razreda 2 stipendije, a učenicima II,III i IV razreda 4 stipendije)
 4. Učenicima u deficitarnim zanimanjima 5 stipendija
  (učenicima I razreda 2 stipendije, a učenicima II,III i IV razreda 3 stipendije )
 5. Učenicima iz porodica slabijeg imovnog stanja 7 stipendija
  (učenicima I razreda 2 stipendije,a učenicima II,III i IV razreda 5 stipendija)

II

Godišnja stipendija za učenike srednjih škola iznosi 600,00 KM.

III

Učenici mogu konkurisati za dodjelu stipendija samo u jednoj od 6 navedenih kategorija. Učenici generacije uz zahtjev za dodjelu stipendije prilažu samo dokaz o državljanstvu, prebivalištu, upisu u srednju školu ili fakultet i diplomu učenika generacije 2013/2014 godine.

Učenicima kojima su srušeni objekti od poplava i kližišta prilažu samo dokaz o državljanstvu, prebivalištu, upisu u srednju školu i izjava o srušenom objektu od poplava ili klizišta u 2014. godini.

IV - VII (pogledati u prilogu)

VIII

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom (orginal ili ovjerena fotokopija) dostaviti Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalizdsku zaštitu i zajedničke poslove - Centar za pružanje usluga građanima (nova zgrada Općine).

IX

Konkurs je otvoren 15 dana, počev od 11.09.2014.g , 26.09.2014.g a objavit će se u sredstvima javnog informisanja (lokalna radio stanica) i oglasnim pločama Općine, srednjih škola, mjesnih ureda, mjesnih zajednica i boračkih udruženja.

X

Nepotpuni i neblagovemeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nusret Helić
 Prilozi:

opcina-gracanica-konkurs-ucenici-sr-skola-sk-2014-15.pdf.pdf
opcina-gracanica-zahtjev-za-dodjelu-stipendije-ucenici-sk-2014-15.pdf.pdf

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!