Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


METALOSTRUGAR - ZBR “ BRAVARIJA”  BIJELjINA-DVOROVI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.08.2016. Ističe 08.09.2016.

Detaljno



METALOSTRUGAR



- Poželjno radno iskusto
- Spremnost za timski rad
- Odgovornost u poslu

Zainteresovani kandidati informacije mogu dobiti na tel: 065/ 546-731

Trajanje oglasa 15 dana od dana objavljivanja.

ZBR “ BRAVARIJA”
 BIJELjINA-DVOROVI

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/nastavnica latinskog jezika - Javni oglasi
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.08.2016. Ističe 31.08.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), i člana 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i člana 161. Pravila škole, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24650-13/16. od 01.08.2016. godine, na osnovu Odluke broj 1814/16 Školskog odbora Javne ustanove „Srednja zubotehnička škola“ Sarajevo, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini za

a) Nastavnik/nastavnica latinskog jezika ... 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2016.godine, do 31.08.2017.godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
odgovarajuća diploma/ svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
za radno mjesto pod tačkom k.) radnik/radnica u tehničko-higijenskoj službi- domar dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu rukovaoca kotlovskih postrojenja.
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (24.08.2016. – 31.08.2016.)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično putem protokola škole od 09:00 do 14.00 sati, adresa Čekaluša 84, 71000 Sarajevo, sa naznakom – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.
Konkurs je objavljen 23.08.2016. godine u dnevnom listu Oslobođenje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/nastavnica hemije - Javni oglasi
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.08.2016. Ističe 31.08.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), i člana 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i člana 161. Pravila škole, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24650-13/16. od 01.08.2016. godine, na osnovu Odluke broj 1814/16 Školskog odbora Javne ustanove „Srednja zubotehnička škola“ Sarajevo, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini za

a) Nastavnik/nastavnica hemije ... 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2016. godine, do 31.08.2017. godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
odgovarajuća diploma/ svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
za radno mjesto pod tačkom k.) radnik/radnica u tehničko-higijenskoj službi- domar dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu rukovaoca kotlovskih postrojenja.
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (24.08.2016. – 31.08.2016.)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično putem protokola škole od 09:00 do 14.00 sati, adresa Čekaluša 84, 71000 Sarajevo, sa naznakom – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.
Konkurs je objavljen 23.08.2016. godine u dnevnom listu Oslobođenje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/nastavnica biologije - Javni oglasi
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.08.2016. Ističe 31.08.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), i člana 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i člana 161. Pravila škole, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24650-13/16. od 01.08.2016. godine, na osnovu Odluke broj 1814/16 Školskog odbora Javne ustanove „Srednja zubotehnička škola“ Sarajevo, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini za

a) Nastavnik/nastavnica biologije... 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2016.godine, do 31.08.2017.godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
odgovarajuća diploma/ svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
za radno mjesto pod tačkom k.) radnik/radnica u tehničko-higijenskoj službi- domar dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu rukovaoca kotlovskih postrojenja.
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (24.08.2016. – 31.08.2016.)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično putem protokola škole od 09:00 do 14.00 sati, adresa Čekaluša 84, 71000 Sarajevo, sa naznakom – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.
Konkurs je objavljen 23.08.2016. godine u dnevnom listu Oslobođenje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/nastavnica njege bolesnika, inetrne bolesti, maksilofacijalna hirurgija i opće steril....
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.08.2016. Ističe 31.08.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), i člana 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i člana 161. Pravila škole, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24650-13/16. od 01.08.2016. godine, na osnovu Odluke broj 1814/16 Školskog odbora Javne ustanove „Srednja zubotehnička škola“ Sarajevo, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini za

a) Nastavnik/nastavnica njege bolesnika, inetrne bolesti, maksilofacijalna hirurgija i opće steriliziranje i oralna hirurgija - praksa ... 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2016.godine, do 31.08.2017. godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
odgovarajuća diploma/ svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
za radno mjesto pod tačkom k.) radnik/radnica u tehničko-higijenskoj službi- domar dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu rukovaoca kotlovskih postrojenja.
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (24.08.2016. – 31.08.2016.)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično putem protokola škole od 09:00 do 14.00 sati, adresa Čekaluša 84, 71000 Sarajevo, sa naznakom – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.
Konkurs je objavljen 23.08.2016. godine u dnevnom listu Oslobođenje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/nastavnica stomatološke grupe predmeta, protetike-prakse - Javni oglasi
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.08.2016. Ističe 31.08.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), i člana 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i člana 161. Pravila škole, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24650-13/16. od 01.08.2016. godine, na osnovu Odluke broj 1814/16 Školskog odbora Javne ustanove „Srednja zubotehnička škola“ Sarajevo, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini za

a) Nastavnik/nastavnica stomatološke grupe predmeta, protetike-prakse ... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2016.godine.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
odgovarajuća diploma/ svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
za radno mjesto pod tačkom k.) radnik/radnica u tehničko-higijenskoj službi- domar dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu rukovaoca kotlovskih postrojenja.
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (24.08.2016. – 31.08.2016.)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično putem protokola škole od 09:00 do 14.00 sati, adresa Čekaluša 84, 71000 Sarajevo, sa naznakom – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.
Konkurs je objavljen 23.08.2016. godine u dnevnom listu Oslobođenje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik/nastavnica protetike-praksa - Javni oglasi
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.08.2016. Ističe 31.08.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), i člana 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i člana 161. Pravila škole, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24650-13/16. od 01.08.2016. godine, na osnovu Odluke broj 1814/16 Školskog odbora Javne ustanove „Srednja zubotehnička škola“ Sarajevo, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini za

a) Nastavnik/nastavnica protetike-praksa ... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2016. godine do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najdalje do 31.08.2017. godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
odgovarajuća diploma/ svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
za radno mjesto pod tačkom k.) radnik/radnica u tehničko-higijenskoj službi- domar dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu rukovaoca kotlovskih postrojenja.
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (24.08.2016. – 31.08.2016.)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično putem protokola škole od 09:00 do 14.00 sati, adresa Čekaluša 84, 71000 Sarajevo, sa naznakom – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.
Konkurs je objavljen 23.08.2016. godine u dnevnom listu Oslobođenje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik- školski pedagog-psiholog - Javni oglasi
Sarajevo
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.08.2016. Ističe 24.08.2016.

Detaljno

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), i člana 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i člana 161. Pravila škole, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24650-13/16. od 01.08.2016. godine, na osnovu Odluke broj 1814/16 Školskog odbora Javne ustanove „Srednja zubotehnička škola“ Sarajevo, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini za

a) Stručni saradnik- školski pedagog-psiholog ... 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2016. godine do povratka zaposlenice sa funkcije direktora, a najkasnije do 31.08.2017. godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
odgovarajuća diploma/ svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
za radno mjesto pod tačkom k.) radnik/radnica u tehničko-higijenskoj službi- domar dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu rukovaoca kotlovskih postrojenja.
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (24.08.2016. – 31.08.2016.)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično putem protokola škole od 09:00 do 14.00 sati, adresa Čekaluša 84, 71000 Sarajevo, sa naznakom – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.
Konkurs je objavljen 23.08.2016. godine u dnevnom listu Oslobođenje.


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!