Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Komercijalista - ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj
Doboj
Komercijala i prodaja
Kompanija: Energotehnika Doboj Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 03.06.2015.

DetaljnoKomercijalista

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava sledeće uslove:
- SSS, završena srednja škola (ekonomska, građevinska, gimnazija, saobraćajna),
- vozačka dozvola,
- muškog pola,
- komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad.

Uz prijavu priložiti:
- kratku biografiju,
- dokaz o završenoj školskoj spremi - ovjerena kopija.

Prednost imaju kandidati iz porodice poginulih boraca sa radnim iskustvom.

ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj
Nikole Tesle br. 6, 74000 Doboj
Telefon: 053-200-421

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani farmaceut - ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA «ATOM 96» Bijeljina
Bijeljina
Biotehnologija i farmacija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 01.06.2015.

DetaljnoDiplomirani farmaceut - 1 izvršilac, rad na neodređeno vrijeme.

Mjesto rada: Janja

Diplomirani farmaceut:
- jedna godina radnog iskustva
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru

Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja na portalu Zavoda za zapošljavanje RS.
Prijave sa biografijom poslati na adresu ili na e-mail:  atombn@gmail.comatommg@teol.net
Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA «ATOM 96»
Arsenija Čarnojevića 93, Bijeljina
Tel: 055/203-971, fax 212-492, 065/518-524

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavac u salonu namještaja - “IMAKO” A.D. BANjA LUKA
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 05.06.2015.

DetaljnoProdavac u salonu namještaja - 1 izvršilac

Opis radnih aktivnosti:

Prodaja u salonu, izrada idejnih rješenja za kupce koji opremaju poslovni ili stambeni prostor, dizajn vlastitog proizvoda firme.

Dodatne aktivnosti:
Odlasci na teren gdje sa sa kupcima dogovaraju idejna rješenja, mjerenja prostorija, svakodnevna saradnja sa proizvodnjom- praćenje procesa u proizvodnji, planiranje prodaje, održavanje radnog mjesta.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- SSS/VŠS/VSS;
- lice sa ili bez iskustva u prodaji salona namještaja,
- poznavanje rada na programima AUTOCAD, GOOGLE SKETCHUP,
- poznavanje engleskog jezika.


Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na veb portalu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Kandidati koji ispunjavaju uslove prijavu na oglas mogu dostaviti na adrese : info@imako.ba
Imako a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 21.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Muško ženski frizer - FRIZERSKI SALON “NIKOLAS” BANjA LUKA
Banja Luka
Frizeri i kozmetičari
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 05.06.2015.

DetaljnoMuško ženski frizer  - 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- muško ženski frizer,
- sa ili bez iskustva.

Oglas je otvoren do 05.06.2015. godine.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu se javiti na navedeni kontakt telefon ili adresu.

FRIZERSKI SALON “NIKOLAS”
KARAĐORĐEVA 254
BANjA LUKA
TELEFON: 065-530-087

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Project Quality Manager (PQM) - intilaris Solutions d.o.o.
Banja Luka
Elektrotehnika i informatika
Objavio: intilaris Solutions

Objavljen 22.05.2015. Ističe 20.06.2015.

Detaljno

1. About the company

intilaris Solutions d.o.o Banja Luka is a subsidiary of intilaris LifeSciences GmbH, based in Switzerland. intilaris LifeSciences is life sciences consultancy with focus on productivity improvements and process optimization in Clinical Development in the pharmaceutical industry. The company provides GCP consulting and develops processes and systems that lead to better resource utilization and the optimization of the Clinical Development.

2. Job description

Project Quality Manager works in customer projects and ensures the quality of the deliverables
Leads efforts to develop, document, and implement applicable QA processes and SOP's to provide effective quality methods for intilaris LifeSciences as well as for customers in the pharmaceutical industry 
Ensures the quality and compliance with customer SOP for Computer System  Validation during testing and validation
Ensures the documents lifecycle and track status of all documents 
Collaborates with developers to improve overall product quality by emphasizing defect prevention throughout the entire development process
Assists in test script writing, testing and validation efforts according to GCP requirements
Prepares the successful conduct of project Quality Gates

3. Essential duties and skills

Higher education degree, preferably in Information Technology, Computer Science or Engineering
Proficient English language skills
Focus on quality
Preferably professional experience Quality Assurance in any regulated industry
Preferred experience working in regulated software development environment including design, testing, validation and deployment 
This is a hands-on job that requires strategic thinking and planning throughout the entire QA lifecycle of business processes within the company, service delivery to customers as well as the development of the company’s software products

4. Number of positions: 1

5. Work location: intilaris Solutions d.o.o. offices in Banja Luka

6.  What company offer?

International work environment and career
Personal development in the area of PQM and Quality Assurance in pharmaceutical industry 
Work in the regulated software development environment including design, testing, deployment, maintenance of test scripts and documentation activities
Exchange of knowledge across our company, and partnering with external networks
Cooperation with Clinical Research oriented institutions and established companies in the industry 

7.  Contact

Please submit your complete CV and a letter of introduction via email to intilaris Solutions d.o.o., Banja Luka, at job@intilaris.com 
We appreciate your readiness to conduct the initial interview via phone conference
Further company information under www.intilaris.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Općini Visoko
Visoko
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 06.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Visoko, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko

5 / 454

 

01. Stručni savjetnik za kapitalna ulaganja u infrastrukturne projekte i njihovu realizaciju u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj - 1 (jedan) izvršilac 
02. Stručni saradnik za geodetske poslove u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina u Odsjeku za katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: realizuje i prati pojedinačne investicione projekte, prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, prati realizaciju Strategije razvoja općine Visoko, podnosi izvještaj o završenoj investiciji, samostalno radi na stručno-operativnim poslovima izrade studijsko-analitičkih poslova razvoja općine i mogućnostima investicionih ulaganja, vrši izradu pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i predlaže mjere za njihovo unapređenje, vrši stručnu pripremu i obradu za finansiranje projekata od strane viših organa, banaka i međunarodnih institucija, učestvuje u pripremi projektnih zadataka i predmjera u vezi sa izgradnjom infrastrukturnih i drugih objekata, koordinira nad izvođenjem radova, u saradnji sa šefom Odsjeka priprema projekte i ostalu prateću dokumentaciju za apliciranje za više nivoe vlasti, organizuje i vodi aktivnosti apliciranja za grantove i fondove domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, prati i istražuje mogućnosti za prikupljanje sredstava potrebnih za razvojne programe i projekte, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

02. Opis poslova: koordinira rad, prati i odgovoran je za obavljanje poslova održavanja premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom, osim poslova obnavljanja mreža poligonskih tačaka, obavlja poslove postavljanja i opažanja geodetskih tačaka, koordinira rad, prati i odgovoran je za obavljanje poslova održavanja premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom, osim poslova obnavljanja mreža poligonskih tačaka, uspostava i održavanje katastra komunalnih uređaja, održavanje baze podataka katastra nekretnina i digitalnog plana, primjenjuje satelitska mjerenja u geodeziji, obavlja složene poslove koji se odnose na geodetsko i drugo snimanje, mjerenje i računanje površina i određivanje parcela radi izrade katastarske evidencije, vrši kontrolu ažuriranja katastarske evidencije, vrši poslove procjene stanja u katastarskoj oblasti i kontrola vođenja propisanih evidencija, izrada informacija, analiza, izvještaja i sl., vodi upravni postupak u predmetima razgraničenja zemljišta, obavlja geodetske poslove -vještačenja za potrebe urbanizma, obavlja radnje u postupku eksproprijacije, arondacije i komasacije, prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, ažurno i blagovremeno obavlja poslove i zadatke koje mu povjeri pretpostavljeni, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - tehničke, pravne ili ekonomske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru, 
- aktivno znanje engleskog jezika, 

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - geodetske struke 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru, 
- aktivno znanje njemačkog ili engleskog jezika.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
 -dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i 
 -dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru, 
5. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika za poziciju 01. i aktivnom znanju njemačkog ili engleskog jezika za poziciju 02. (prema članu 3. Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 37/11)), 
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Gradu Tuzli
Tuzla
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 06.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK" br. 12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzle, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzli

4 / 382

 

01.Stručni saradnik za pravne poslove u Stručnoj službi za poslove gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi - 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za Vijeće i radna tijela Vijeća u Stručnoj službi Vijeća - 1 (jedan) izvršilac
03.Stručni saradnik za matične knjige - matičar za vjenčanja u Službi za opću upravu i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac
04.Stručni saradnik za upravno rješavanje u vezi sa matičnim knjigama u Službi za opću upravu i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: učestvuje u stručnoj obradi sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu akata iz nadležnosti gradonačelnika čija izrada nije u nadležnosti službi za upravu, stručnih i drugih službi i drugih gradskih organa; priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata; vrši stručne i druge poslove oko izrade akata iz nadležnosti gradonačelnika čija izrada nije u nadležnosti službi za upravu, stručnih i drugih službi i drugih gradskih organa; organizuje stručno-operativne i administrativno-tehničke poslove za potrebe gradonačelnika; organizuje i vrši stručno-operativne i administrativno-tehničke poslove za potrebe stalnih i povremenih komisija i drugih radnih tijela koje formira gradonačelnik; zaprima zahtjeve Ombudsmena BiH za dostavu informacija povodom žalbi građana podnesenih Ombudsmenu, ustrojava evidenciju o tim zahtjevima, koordinira sa gradskim službama i drugim tijelima grada radi sačinjavanja informacija o podnesenim zahtjevima i njihovog dostavljanja Ombudsmenu, prati realizaciju preporuka datih od strane Ombudsmena i sačinjava izvještaje o broju i vrstama zaprimljenih zahtjeva i načinu i rokovima postupanja po istim; zaprima podneske građana, pravnih lica i drugih subjekata upućenih gradonačelniku i dostavlja ih nadležnim službama na postupanje; prati realizaciju zaključaka Gradskog vijeća koji se odnose na djelokrug rada gradonačelnika; prati realizaciju zaključaka Kolegija gradonačelnika i drugih radnih tijela iz djelokruga rada gradonačelnika; informiše rukovodioca Službe i gradonačelnika o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća i Kolegija gradonačelnika; izvršava ostale planske i vanredne poslove javne ili medijske promocije i informisanja javnosti o gradskim projektima, te općenito o djelatnosti gradske uprave; učestvuje u pripremi i organizovanju poslova vezanih za uključivanje Grada Tuzle u dostupne programe iz EU i drugih fondova; učestvuje u pripremi izvještaja, analiza i informacija koje se odnose na programe i projekte finansirane iz EU i drugih fondova; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.

02. Opis poslova: izrađuje prednacrte i nacrte programa rada radnih tijela Vijeća; izrađuje prednacrte i nacrte izvještaja o radu radnih tijela Vijeća; izrađuje izvještaje sa usvojenim mišljenjima radnih tijela po pitanju materijala koja se razmatraju na sjednicama Vijeća; organizuje sjednice radnih tijela Vijeća; po uputama predsjednika radnog tijela sačinjava tekst dnevnog reda za sjednicu radnog tijela i stara se da materijali za sjednicu radnog tijela budu umnoženi; sačinjava nacrt skraćene verzije zapisnika i zaključaka sa sjednica radnih tijela; stara se o realizaciji usvojenih zaključaka sa sjednica radnih tijela i obavještava zainteresirane subjekte o istim; kontaktira sa nadležnim službama za upravu, nadležnim organima i drugim subjektima o pitanjima, koja su na dnevnom redu radnog tijela i na zahtjev predsjednika i članova radnog tijela prikuplja dokumentaciju, potrebne informacije, obavještenja i sl.; vrši pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednicama Vijeća; sačinjava nacrt skraćene verzije zapisnika sa sjednice Vijeća; obrađuje vijećnička pitanja i dostavlja ih onima, kojima su upućena; obavlja druge poslove po nalogu sekretara Vijeća.

03. Opis poslova: daje potrebna uputstva i prima prijave sa dokumentacijom osoba koje namjeravaju sklopiti brak i daje potrebna uputstva strankama u vezi sa dopunama i ispravkama grešaka u matičnim knjigama; po službenoj dužnosti provjerava da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za postojanje i punovažnost braka osoba koje namjeravaju sklopiti brak; vodi upravni postupak u vezi sa primjenom propisa o matičnim knjigama; upoznaje buduće bračne partnere sa mogućnošću i načinom uređenja imovinskih odnosa u skladu sa odredbama Porodičnog zakona; upoznaje buduće bračne partnere sa mogućnošću sporazumijevanja o prezimenu u skladu sa odredbama Porodičnog zakona, te uzima izjave o tome; vrši na svečan način sklapanje braka; vrši upise u Matičnu knjigu vjenčanih i sprovodi zabilješke u drugim knjigama; vodi upravni postupak i izrađuje rješenja po zahtjevima za odobrenje zaključenja braka uz prisustvo jednog budućeg bračnog partnera i punomoćnika drugog te izađuje rješenja o dopunama i ispravkama grešaka u matičnim knjigama; na osnovu pravosnažnih odluka nadležnih organa vrši izmjene i dopune upisa izvršenih u matičnim knjigama; vrši cjelokupan unos i kompjutersku obradu podataka iz matičnih evidencija; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika i neposrednog rukovodioca.

04. Opis poslova: vodi upravni postupak u vezi sa primjenom propisa o matičnim knjigama; prati propise iz nadležnosti odjeljenja i pruža stručna uputstva i tumačenja tih propisa u cilju osiguranja zakonitosti akata kojima se rješava u upravnim stvarima i drugim poslovima iz okvira djelatnosti odjeljenja; priprema odgovarajuće informacije i izvještaje od značaja za rad odjeljenja; daje stručno mišljenje za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti koja je u nadležnosti odjeljenja; vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika i neposrednog rukovodioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne struke, 
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne struke, 
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 03:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne struke, 
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 04:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne struke, 
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

 

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika, biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa obaveznom naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika 
u Gradu Tuzli - 4/382 "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr.sc.Sead Maslo

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem državnih službenika u Općini Kreševo
Kreševo
Državna služba i uprava
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.05.2015. Ističe 06.06.2015.

Detaljno

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kreševo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kreševo
5 / 453

01. Stručni suradnik za računovodstvo i proračun - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za imovinsko - pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za obnovu i gospodarski razvoj - 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: obavlja knjiženje računovodstvene dokumentacije i to: promet po izvodima svih žiroračuna, knjiži promet blagajne, kupaca, dobavljača, obavlja knjiženje obračunatih plaća i naknada zaposlenim, dotacija korisnicima proračuna, vodi evidenciju o namjenskim sredstvima dobivenih od većih nivoa vlasti, usuglašavanja stanja obveza i potraživanja, vodi evidenciju za stalna sredstva i sitan inventar, obavlja obračun amortizacije i revalorizacije, usuglašava stvarno stanje sa knjigovodstvenim, obavlja otpis i rashodovanje sredstava koje je predložila komisija za otpis, vodi financijsku evidenciju i radi knjiženja neoporezivih prihoda Općine (rješenja za naknadu za rentu i vatrogastvo), sudjeluje u izradi operativnih, kvartalnih i godišnjih izvješća o financijskom poslovanju Općine, obavlja izradu mjesečnih izvješća koji se dostavljaju višim tijelima o prilivu određenih proračunskih sredstava, obavlja računsku obradu, kontiranje i knjiženje financijske dokumentacije, priprema i dostavlja komitentima opomene za potraživanje Općine, sudjeluje u izradi vizije i strategije razvoja Općine, sudjeluje u pripremi prijedloga, planova i programa razvoja lokalne zajednice, sudjeluje u stručnoj pripremi i obradi zahtjeva za financiranje projekata od strane viših organa, donatora, banaka i međunarodnih institucija, obavlja administrativno-tehničke poslove Dislociranog studija glazbene umjetnosti u Kreševu te druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

02.Opis poslova: obavlja poslove rješavanja upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, vodi upravni postupak radi utvrđivanja činjenica iz oblasti imovinsko- pravnih poslova, vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu izgradnje, vodi postupak utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta, rješava zahtjeve pravnih i fizičkih osoba koje se odnose na urbanističku suglasnost, odobrenja za gradnju i uporabnu dozvolu, vodi postupak utvrđivanja stvarnih služnosti, privremeno zauzimanje građevinskog zemljišta i pripremne radnje za provođenje izvlaštenja građevine, vodi postupak izvlaštenja nekretnina i zemljišta, vodi postupak kod bespravnih zauzimanja zemljišta, vodi i sve druge postupke oko rješavanja imovinsko- pravnih odnosa na nekretninama sukladno zakonu i drugim podzakonskim aktima, sudjeluje u obavljanju poslova vezanih za provođenje procedure javne nabavke, sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma na razini općine te na obogaćivanju ukupne turističke ponude te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

03.Opis poslova: priprema i sudjeluje u izradi projekata i aplikacija usmjerenih na obnovu i rekonstrukciju infrastrukture i gospodarskih objekata, priprema zahtjeve pomoći humanitarnim i drugim organizacijama za brži gospodarski oporavak, priprema prijedloge, planove i programe razvoja lokalne zajednice, sudjeluje u izradi vizije i strategije razvoja općine, obavlja stručnu pripremu i obradu zahtjeva za financiranje projekata od strane viših organa, donatora, banaka i međunarodnih institucija, predlaže prioritetne projekte i obavlja sve pripremne poslove za njihovo realiziranje, obavlja izradu planova i programa vezanih za poduzetništvo, mobilira različite izvore financiranja za razvoj poduzetništva, promovira partnerstvo javnog i privatnog sektora i organizira poslove na zajedničkim aktivnostima općine i privatnog sektora, obavlja manje popravke i servisiranja računarske opreme, predlaže prioritete za nabavku, raspodjelu i korištenje informatičke opreme te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža nakon diplomiranja na poslovima svoje struke
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, pravne ili upravne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža nakon diplomiranja na poslovima svoje struke
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

Za poziciju 03:
- VSS - VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - fakultet političkih znanosti
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža nakon diplomiranja na poslovima svoje struke
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje njemačkog jezika

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu nakon diplomiranja na poslovima svoje struke
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika za pozicije: 01., 02. i 03., te i dokaz o poznavanju njemačkog jezika za poziciju 03. prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH" broj 37/11)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kreševo "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

mr.sc. Sead Maslo

 

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!