Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Stručni saradnik - koordinator predmeta - Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH
Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.07.2015. Ističe 14.07.2015.

Detaljno

Glavni tužilac, na osnovu člana 5, stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, ("Sl. glasnik BiH" br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH ("Sl. glasnik BiH br. 36/13 i 16/14), a u vezi sa članom 8, 16. i 18. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH" br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), članom 6, 18. i 20. Pravilnika o radu Tužilaštva BiH (broj A - 379/11) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj A - 176/15 od 30.06.2015. godine, raspisuje

J A V N I  O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Stručni saradnik - pravnik 

Broj izvršilaca:………………………………………….............jedan (1)

Status:............................................................................... neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Uslovi:

visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,
položen pravosudni ispit,
2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima,
sposobnost pisanja pravnih dokumenata,
poznavanje rada na računaru,
poznavanje engleskog jezika,
poželjno iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava.

2. Stručni saradnik - istražitelj 

Broj izvršilaca:.................................................................  jedan (1)

Status:...............................................................................neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Uslovi:

visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet sigurnosti, visoka policijska škola – smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet - smjer sigurnost,
položen stručni upravni ispit,
3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
sposobnost obavljanja zadataka obavještajne i istražne prirode,
poznavanje rada na računaru,
poželjno poznavanje engleskog jezika,
vozačka dozvola B kategorije.

3. Stručni saradnik - koordinator predmeta
Broj izvršilaca:....................................................................jedan (1)

Status:............................................................................... neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Uslovi :

visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike ili drugog srodnog  smjera,
položen stručni upravni ispit,
1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
poznavanje rada na računaru,
poželjno poznavanje međunarodnog prava
poželjno poznavanje engleskog jezika.
Uz prijavu na javni oglas, potrebno je dostaviti CV i ovjerene kopije:
Diploma o završenom fakultetu (nostrifikovane diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) - za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o radnom iskustvu - za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o položenom pravosudnom ispitu - za poziciju - 1.
Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu - za poziciju 2. i 3.
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - za poziciju - 1, 2. i 3.
Izvod iz matične knjige rođenih – za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o poznavanju rada na računaru - za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o poznavanju engleskog jezika - za poziciju - 1.
Ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije - za poziciju 2.
Dokaz da nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina (ne stariji od tri mjeseca) - za poziciju - 1, 2. i 3.
Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine - za poziciju - 1, 2. i 3.
Izabrani kandidati, prije stupanja u radni odnos, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Dnevni avaz", "Dnevni list" i "Nezavisne novine".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su obavezni da traženu dokumentaciju dostavljaju u ovjerenim kopijama, jer se ista, nakon okončanja javnog oglasa, neće vraćati, te ukoliko dođe do promjene prebivališta ili broja kontakt telefona da blagovremeno obavijeste Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine o promjenama.

Prijave slati na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH

Kraljice Jelene 88

71 000 Sarajevo

Sa naznakom:

"Za javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta" (navesti broj ili naziv pozicije).

Napomena:
Prilikom odabira kandidata, Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH, u skladu sa članom 8, tačkom 9. Zakona o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) vodit će računa da struktura zaposlenika okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu u BiH iz 1991. godine.

 GLAVNI TUŽILAC

TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA BiH

Goran Salihović


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik – istražitelj - Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH
Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.07.2015. Ističe 14.07.2015.

Detaljno

Glavni tužilac, na osnovu člana 5, stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, ("Sl. glasnik BiH" br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH ("Sl. glasnik BiH br. 36/13 i 16/14), a u vezi sa članom 8, 16. i 18. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH" br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), članom 6, 18. i 20. Pravilnika o radu Tužilaštva BiH (broj A - 379/11) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj A - 176/15 od 30.06.2015. godine, raspisuje

J A V N I  O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Stručni saradnik - pravnik 

Broj izvršilaca:………………………………………….............jedan (1)

Status:............................................................................... neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Uslovi:

visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,
položen pravosudni ispit,
2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima,
sposobnost pisanja pravnih dokumenata,
poznavanje rada na računaru,
poznavanje engleskog jezika,
poželjno iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava.

2. Stručni saradnik - istražitelj 

Broj izvršilaca:.................................................................  jedan (1)

Status:...............................................................................neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Uslovi:

visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet sigurnosti, visoka policijska škola – smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet - smjer sigurnost,
položen stručni upravni ispit,
3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
sposobnost obavljanja zadataka obavještajne i istražne prirode,
poznavanje rada na računaru,
poželjno poznavanje engleskog jezika,
vozačka dozvola B kategorije.

3. Stručni saradnik - koordinator predmeta
Broj izvršilaca:....................................................................jedan (1)

Status:............................................................................... neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Uslovi :

visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike ili drugog srodnog  smjera,
položen stručni upravni ispit,
1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
poznavanje rada na računaru,
poželjno poznavanje međunarodnog prava
poželjno poznavanje engleskog jezika.
Uz prijavu na javni oglas, potrebno je dostaviti CV i ovjerene kopije:
Diploma o završenom fakultetu (nostrifikovane diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) - za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o radnom iskustvu - za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o položenom pravosudnom ispitu - za poziciju - 1.
Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu - za poziciju 2. i 3.
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - za poziciju - 1, 2. i 3.
Izvod iz matične knjige rođenih – za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o poznavanju rada na računaru - za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o poznavanju engleskog jezika - za poziciju - 1.
Ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije - za poziciju 2.
Dokaz da nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina (ne stariji od tri mjeseca) - za poziciju - 1, 2. i 3.
Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine - za poziciju - 1, 2. i 3.
Izabrani kandidati, prije stupanja u radni odnos, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Dnevni avaz", "Dnevni list" i "Nezavisne novine".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su obavezni da traženu dokumentaciju dostavljaju u ovjerenim kopijama, jer se ista, nakon okončanja javnog oglasa, neće vraćati, te ukoliko dođe do promjene prebivališta ili broja kontakt telefona da blagovremeno obavijeste Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine o promjenama.

Prijave slati na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH

Kraljice Jelene 88

71 000 Sarajevo

Sa naznakom:

"Za javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta" (navesti broj ili naziv pozicije).

Napomena:
Prilikom odabira kandidata, Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH, u skladu sa članom 8, tačkom 9. Zakona o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) vodit će računa da struktura zaposlenika okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu u BiH iz 1991. godine.

 GLAVNI TUŽILAC

TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA BiH

Goran Salihović


Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Stručni saradnik - pravnik - Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH
Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.07.2015. Ističe 14.07.2015.

Detaljno

Glavni tužilac, na osnovu člana 5, stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, ("Sl. glasnik BiH" br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH ("Sl. glasnik BiH br. 36/13 i 16/14), a u vezi sa članom 8, 16. i 18. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH" br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), članom 6, 18. i 20. Pravilnika o radu Tužilaštva BiH (broj A - 379/11) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj A - 176/15 od 30.06.2015. godine, raspisuje

J A V N I  O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Stručni saradnik - pravnik 

Broj izvršilaca:………………………………………….............jedan (1)

Status:............................................................................... neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Uslovi:

visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,
položen pravosudni ispit,
2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima,
sposobnost pisanja pravnih dokumenata,
poznavanje rada na računaru,
poznavanje engleskog jezika,
poželjno iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava.

2. Stručni saradnik - istražitelj 

Broj izvršilaca:.................................................................  jedan (1)

Status:...............................................................................neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Uslovi:

visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet sigurnosti, visoka policijska škola – smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet - smjer sigurnost,
položen stručni upravni ispit,
3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
sposobnost obavljanja zadataka obavještajne i istražne prirode,
poznavanje rada na računaru,
poželjno poznavanje engleskog jezika,
vozačka dozvola B kategorije.

3. Stručni saradnik - koordinator predmeta
Broj izvršilaca:....................................................................jedan (1)

Status:............................................................................... neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Uslovi :

visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike ili drugog srodnog  smjera,
položen stručni upravni ispit,
1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
poznavanje rada na računaru,
poželjno poznavanje međunarodnog prava
poželjno poznavanje engleskog jezika.
Uz prijavu na javni oglas, potrebno je dostaviti CV i ovjerene kopije:
Diploma o završenom fakultetu (nostrifikovane diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) - za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o radnom iskustvu - za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o položenom pravosudnom ispitu - za poziciju - 1.
Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu - za poziciju 2. i 3.
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - za poziciju - 1, 2. i 3.
Izvod iz matične knjige rođenih – za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o poznavanju rada na računaru - za poziciju - 1, 2. i 3.
Dokaz o poznavanju engleskog jezika - za poziciju - 1.
Ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije - za poziciju 2.
Dokaz da nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina (ne stariji od tri mjeseca) - za poziciju - 1, 2. i 3.
Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine - za poziciju - 1, 2. i 3.
Izabrani kandidati, prije stupanja u radni odnos, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Dnevni avaz", "Dnevni list" i "Nezavisne novine".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su obavezni da traženu dokumentaciju dostavljaju u ovjerenim kopijama, jer se ista, nakon okončanja javnog oglasa, neće vraćati, te ukoliko dođe do promjene prebivališta ili broja kontakt telefona da blagovremeno obavijeste Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine o promjenama.

Prijave slati na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH

Kraljice Jelene 88

71 000 Sarajevo

Sa naznakom:

"Za javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta" (navesti broj ili naziv pozicije).

Napomena:
Prilikom odabira kandidata, Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH, u skladu sa članom 8, tačkom 9. Zakona o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) vodit će računa da struktura zaposlenika okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu u BiH iz 1991. godine.

 GLAVNI TUŽILAC

TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA BiH

Goran Salihović

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Administrative Assistant (m/f) - Infobip BH d.o.o.
Sarajevo
Administrativne usluge
Kompanija: Infobip BH d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.07.2015. Ističe 05.08.2015.

Detaljno

Infobip is a world leader in mobile messaging and payments, with an in-house developed portfolio for enterprises, social networks, developers and mobile network operators. For more information you can visit www.infobip.com. As our business grows daily, we are seeking to recruit new members to join our team of enthusiastic and committed professionals. Contact us for the employment opportunity:

ADMISTRATIVE ASSISTANT
(Sarajevo)

YOU WILL:
 • Perform administrative tasks such as data entry, manage calendars, book travel, schedule facilities and equipment, deal with financial entries when required, for example, invoicing.
 • Coordinate duties and administration for multiple offices.
 • Perform general office duties as needed.
 • Keep your team's business operations and activities organized and moving forward.
YOU HAVE:
 • Understanding of basic financial concepts.
 • Written and spoken fluency in English.
 • Excellent computer skills.
 • Excellent organizational skills, flexibility, dynamic personality.
 • Ability to prioritize multiple assignments and interact effectively with all levels of the organization.
 • Ability to work as a team member.
IF THIS AD HAS YOUR NAME WRITTEN ALL OVER IT, DROP US A LINE AND LOOK FORWARD TO THE FOLLOWING:
 • opportunities for advancement through challenges,
 • work/life balance and lots of social events,
 • young driven workforce,
 • international experience, increasing the business culture and knowledge.
APPLY NOW AND GET INVOLVED IN SOMETHING GREAT!

If you're interested, we would like for you to tell us about yourself and why you're excited about Infobip. Please include whatever you feel would best help us understand your background and accomplishments. Visit our website and apply for this position on the following link . If you have any questions feel free to contact us on careers.bih@infobip.com .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Account Manager (f/m) - Infobip BH d.o.o.
Sarajevo
Ostalo
Kompanija: Infobip BH d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.07.2015. Ističe 05.08.2015.

Detaljno

Infobip is a world leader in mobile messaging and payments, with an in-house developed portfolio for enterprises, social networks, developers and mobile network operators. For more information you can visit www.infobip.com. As our business grows daily, we are seeking to recruit new members to join our team of enthusiastic and committed professionals. Contact us for the employment opportunity:

ACCOUNT MANAGER
(Sarajevo)

We’re a fast-moving company looking for a sales team member that wants to help build and scale our business. As an Account Manager you will share the responsibility for driving the continuous success of Infobip.
 
RESPONSIBILITIES:
 • Managing a portfolio of accounts in order to maintain good relationships with clients.
 • Identifying new business opportunities with existing customers and engaging in cross- and up-selling activities.
 • Supporting the sales team in generating new businesses by analysing competitors and market intelligence activities.
 • Consulting our clients on the best way of using our products and solutions, taking into account cost-benefit efficiency and increased revenue, while also engaging in other business ventures.
DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE:
 • Experience in client communication is a plus.
 • Excellent written communication skills - high-level literacy, using language with precision, easily presenting arguments and synthesizing reports.
 • Written and spoken fluency in English.
 • Good knowledge of MS Excel.
 • Strong analytical and organisational skills, highly systematic.
WHAT'S IN IT FOR ME?

Learning - Our account managers go through an extensive training period and are considered experts in the industry.

Great environment – Wonderful team spirit, creativity and persistence are the drivers of our company. We are a fast-growing international company and you will be in the center of it all.

Compensation – We strive to provide a competitive benefits package that meets the needs of our employees and our business model.

Awesome clients - We serve and partner with the majority of the leading mobile operators, OTTs, brands, banks, social networks, aggregators and many more.

APPLY NOW AND GET INVOLVED IN SOMETHING GREAT!

If you're interested, we would like for you to tell us about yourself and why you're excited about Infobip. Please include whatever you feel would best help us understand your background and accomplishments. Visit our website and apply for this position on the following link . If you have any questions feel free to contact us on careers.bih@infobip.com .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik-ca za rad u trgovini - STR Market Dea
Sarajevo
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.07.2015. Ističe 13.07.2015.

Detaljno

Potreban radnik-ca sa osnovnim radnim iskustvom. Market DEA ul Avde Hodzica 39 Kracu biografiju sa slikom poslati na emaill  market-dea@hotmail.com , 061--145200

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sales Manager (m/f) - Infobip BH d.o.o.
Sarajevo
Komercijala i prodaja
Kompanija: Infobip BH d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.07.2015. Ističe 05.08.2015.

Detaljno

Infobip is a world leader in mobile messaging and payments, with an in-house developed portfolio for enterprises, social networks, developers and mobile network operators. For more information you can visit www.infobip.com. As our business grows daily, we are seeking to recruit new members to join our team of enthusiastic and committed professionals. Contact us for the employment opportunity:

SALES MANAGER
(Sarajevo)

WHAT IT TAKES TO BE SUCCESSFUL IN THIS ROLE!
We’re a fast-moving team looking for a sales person that wants to help build and scale our business. As a Sales Manager you will share responsibility for driving the continuous success of Infobip. Tasks that you will work on will range from strategic to very operational.

HERE IS WHAT FIRST SIX MONTHS WILL BE LIKE:
 • Learning everything there is to know about Infobip and our solutions.
 • Intensive market research with focus on identifying new business opportunities and partnerships within the assigned territory.
 • Presentation of our telecommunication services to a range of potential business partners.
 • Developing relationships with customers and acquiring accounts in your assigned market.
AFTER SIX MONTHS YOUR RESPONSIBILITIES WILL PROGRESS TOWARDS:
 • You will be responsible for building partnerships with clients and consulting them on the best way of using our products and solutions, taking into account cost-benefit efficiency and increased revenue, while also engaging in other business ventures.
 • Management of the entire sales process with analysis of competitors and marketing intelligence activities.
 • Collection of product feedback, presentation of ideas for improvements and innovation to technical teams.
After year one and beyond you can go from identifying and structuring a key business opportunity for the company to developing and personally leading a go-to-market plan that confirms opportunities to negotiating, leading, and closing complex partnerships.

DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE:
 • Excellent communication, negotiation, organisational and presentation skills.
 • BSc in Business, Management, IT or other equivalent qualification.
 • Willingness to travel abroad on long and short terms.
 • Experience in sales will be considered as an advantage.
 • Written and spoken fluency in English. Other languages, particularly Arabic, are a definite advantage.
WHAT'S IN IT FOR ME?

Learning - Our Sales Managers go through an extensive training period and are considered experts in the industry. This job is an excellent chance to grow into a sales superstar with exceptional knowledge of IT and telecom industry.

Great environment – Wonderful team spirit, creativity and persistence are the drivers of our company. We are a fast-growing international company and you will be in the center of its building in your dedicated region.

Mobility – Opportunity to embark on exciting business trips to help our client and partners achieve market leadership.

Compensation – We strive to provide a competitive benefits package that meets the needs of our employees and our business model.

Awesome clients - We serve and partner with the majority of the leading mobile operators, OTTs, brands, banks, social networks, aggregators and many more.

APPLY NOW AND GET INVOLVED IN SOMETHING GREAT!

If you're interested, we would like for you to tell us about yourself and why you're excited about Infobip. Please include whatever you feel would best help us understand your background and accomplishments. Visit our website and apply for this position on the following link . If you have any questions feel free to contact us on careers.bih@infobip.com .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Operator Partnerships Manager (f/m) - Infobip BH d.o.o.
Sarajevo
Elektrotehnika i informatika
Kompanija: Infobip BH d.o.o. Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.07.2015. Ističe 05.08.2015.

Detaljno

Infobip is a world leader in mobile messaging and payments, with an in-house developed portfolio for enterprises, social networks, developers and mobile network operators. For more information you can visit www.infobip.com. As our business grows daily, we are seeking to recruit new members to join our team of enthusiastic and committed professionals. If you enjoy challenges and you are looking for a global and energetic career make sure not to miss this opportunity.

OPERATOR PARTNERSHIPS MANAGER
(Sarajevo)

WHAT IT TAKES TO BE SUCCESSFUL IN THIS ROLE!

Every OPM is responsible for the representation of Infobip’s solutions from a technical and commercial standpoint. Successful candidate will be responsible for the sustainability of relationships with mobile and fixed operators and necessary negotiations with other involved parties.

Here is what the first year will be like:
 • After completing the initial training, you will continue learning about the products in a technically challenging environment and under  close supervision of your mentor.
 • Analysing competitors and market intelligence activities.
 • Gathering a hands-on experience by participating in meetings alongside senior OP managers.
Your responsibilities will progress towards:
 • Identifying business opportunities in the messaging and VoIP market and providing new challenging ideas to relevant departments in  the company.
 • Collecting product feedback and negotiating prices with the operators.
 • Presenting ideas for improvements and innovation to our technical teams.
 • Undertaking contract and commercial negotiations at all levels.
After year one and beyond you will have accomplished a lot but this is just the beginning. Your next task will be to take over the assigned region by becoming a single point of contact for all projects. 

DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE:
 • Written and spoken fluency in English, other languages are a definite advantage.
 • BSc in telecommunications or engineering
 • Genuine interest in research and technology
 • Strong verbal presentation and written communication skills.
 • Excellent organizational skills with interest in reaserch and learning new technologies.
 • Experience in VoIP business and familiarity with the telecommunication and internet protocols (SS7, SMPP, http etc.) is an adventage.
WHAT'S IN IT FOR ME?

Learning - Our OPMs go through an extensive training period and are considered experts in the industry. This job is an excellent chance to grow into a negotiating superstar with exceptional knowledge of IT and telecom industry.

Great environment – Wonderful team spirit, creativity and persistence are the drivers of our company. We are a fast-growing international company and you will be in the centre of it all. 

Mobility – Opportunity to embark on exciting business trips to help our clients and partners achieve market leadership.

Benefits & Compensation – We strive to provide a competitive benefits package that meets the needs of our employees and our business model.

Awesome clients - We serve and partner with the majority of the leading mobile operators, OTTs, brands, banks, social networks, aggregators and many more.

APPLY NOW AND GET INVOLVED IN SOMETHING GREAT!

If you're interested, we would like for you to tell us about yourself and why you're excited about Infobip. Please include whatever you feel would best help us understand your background and accomplishments. Visit our website and apply for this position on the following link . If you have any questions feel free to contact us on careers.bih@infobip.com .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!