Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


PRODAVAČ U MALOPRODAJI – Saša-trade doo Doboj
Banja Luka
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.02.2016. Ističe 22.02.2016.

Detaljno

Mass-light je brend i zaštitni znak preduzeća Saša-trade doo Doboj, koji je lider u proizvodnji i prodaji rasvjetnih tijela u BiH i široj regiji. U našem prodajnom asortimanu se nalazi LED i klasična rasvjeta za kućnu i industrijsku  upotrebu, te kompletan vrtni program rasvjete, kao i širok asortiman drugih električnih prozvoda. Imamo preko 40 zaposlenih, a opslužujemo preko 300 kupaca u BiH i široj regiji. 

Zbog potreba širenja poslovanja i usavršavanja naših poslovnih rezultata, raspisujemo oglas za prijem u radni odnos:

PRODAVAČ U MALOPRODAJI  – 1 izvršilac (m/ž) 

Mjesto rada: Banjaluka

Stručne kvalifikacije: 
SSS  ekonomskog smjera (kvalitetni kandidati drugih usmjerenja će biti ravnopravno razmatrani) 

Uslovi:     
- Poželjno je radno iskustvo u prodaji kao i iskustvo u radu sa Pantheon aplikacijom
- Poznavanje rada na računaru (Windows sistemi, MS Office paket, Internet).
- Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
- Poželjne osobine su: komunikativnost, proaktivnost, energičnost.  

 Nudimo:
- Stalni radni odnos,
- Obuka i usavršavanje,
- Rad u mladom i stučnom timu,
- Mogućnost za razvoj karijere.


Više informacija o nama potražite na www.mass-light.com .

CV , motivaciono pismo i portfolio ukoliko ga posjedujete, šaljite na mail adresu: predrag@mass-light.com

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs Opštine Trnovo za dodjelu stipendija studentima i učenicima u 2016. godini
Trnovo
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.02.2016. Ističe 14.02.2016.

Detaljno


Na osnovu člana 60. Statuta opštine Trnovo („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“,br.11/14) i člana 7. Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika iz budžeta Opštine Trnovo, načelnik Opštine Trnovo, raspisuje
 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima i učenicima u 2016. godini


I

Opština Trnovo u 2016. godini dodjeljuje stipendiju studentima Visokoškolskih ustanova i učenicima srednjih škola po kriterijima određenim Pravilnikom.

II

Uslove koje treba da ispunjavaju studenti i učenici, a pri tom i da dostave dokaze su sljedeći:

 1. Da imaju prebivalište na području opštine Trnovo RS,
 2. Uvjerenje Visokoškolske ustanove da su redovno upisali narednu školsku godinu, dokaz uvjerenje o istom, kao i prosječna ocjena na prethodnoj godini studija, a za učenike uvjerenje, da su prethodni razred završili odličnim uspjehom sa prosječnom ocjenom uspjeha završenog razreda, kao i da su se upisali u naredni razred.
 3. Dokaz da nisu obnavljali nijednu godinu studija, odnosno nisu ponavljali razred, (uvjerenje ili kopija indeksa )
 4. Izjava da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja,
 5. Kućna lista,
 6. Uvjerenje o zaposlenju članova porodice i prosječna plata u posljednja tri mjeseca, kao i uvjerenje o nezaposlenosti za one koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica kod Zavoda za zapošljavanje;
 7. Za ostvarivanje prava na stipendiju upisani na prvoj godini studija imaju djeca porodica poginulih i nestalih boraca i djeca RVI od I - V kategorije, pod uslovom da se na Visokoškolsku ustanovu upisuju prvi put, dokaz uvjerenje o statusu,
 8. Studenti koji nisu u kategoriji djece PPB i djece RVI od I - V kategorije imaju pravo podnošenja zahtjeva za drugu i svaku narednu godinu studija, kao i učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola, ukoliko ispunjavaju uslove, 
 9. Ukoliko je student(učenik)bolestan, dokaz (dijagnoza bolesti nadležne medicinske ustanove),
 10. Ako je student (učenik)iz socijalne kategorije ili mu je roditelj invalid, kao i da je bez jednog ili oba roditelja, dokaz o istom, kao i uvjerenje o redovnom školovanju na Visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodica sa dva ili više studenata,
 11. Da životna dob studenta ne prelazi 25. godina ili za učenike 19 godina života,

III

Načelnik opštine će zaključiti pojedinačne ugovore sa studentima i učenicima kojima budu dodijeljene stipendije i kojima će se regulisati visina stipendije i međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

IV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom i sa naznakom „za načelnika“ se podnose u opštini Trnovo na šalteru pisarnice ili putem pošte na adresu: Opština Trnovo, ulica Trnovskog bataljona br.86, 71220 Trnovo.

Obrazac prijave može se dobiti na Info-pultu u šalter sali Opštine Trnovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

V

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opštine Trnovo, kao i zvaničnom sajtu Opštine.

VI

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Info-pultu u šalter sali Opštine Trnovo ili na telefon 057/610-237 lokal 113.

VII

Rezultati konkursa biće istaknuti na Oglasnoj tabli Opštine Trnovo.

NAČELNIK
Nenad MišovićKomentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs Opštine Čelinac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2016. godini
Čelinac
Stipendije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 06.02.2016. Ističe 24.02.2016.

Detaljno


Na osnovu člana 61. i 77. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj 3/14) i Odluke o stipendiranju učenika i studenata u opštini Čelinac broj 01-67-34/15 od 31.12.2015. godine („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj 10/15), Načelnik opštine r a s p i s u j e


K O N K U R S
za stipendiranje učenika i studenata u opštini Čelinac

Član 1.

Opština Čelinac će u 2016. godini iz budžeta opštine dodijeliti 78 stipendija, za deset mjeseci (januar, februar, mart, april, maj, jun, septembar, oktobar, novembar i decembar).

Učenicima srednjih škola dodijeliće se 30 stipendija.

Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske biće dodijeljene 43 stipendije.

Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima koji se ne finansiraju iz Budžeta Republike Srpske biće dodijeljene tri (3) stipendije.

Studentima drugog ciklusa studija na univerzitetima koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske biće dodijeljene dvije (2) stipendije.

Član 2.

Pravo na dodjelu stipendija iz budžeta opštine Čelinac imaju učenici i redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji pohađaju srednju školu ili fakultet na području BiH i Srbije, a koji imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine Čelinac najmanje jednu godinu i državljanstvo RS - BiH.

Član 3.

(1) Pravo prijave na konkurs ostvaruju svi redovni učenici sa prosječnom ocjenom 4,0 i većom, studenti prvog ciklusa sa prosječnom ocjenom 7,50 i većom te studenti drugog ciklusa koji su na prvom ciklusu studija imali prosječnu ocjenu 9,00 i više, koji prvi put upisuju razred ili godinu studija za koju konkurišu.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, pravo na prijave na konkurs, bez obzira na prosjek ocjena, ostvaruju studenti - djeca poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske (u daljem tekstu: VRS), kao i učenici deficitarnih zanimanja koji prvi put upisuju razred ili godinu studija za koju konkurišu.

Pravo prijave na konkurs nemaju učenici koji su ponavljali razred, niti studenti koji su tokom studiranja više od dva puta obnavljali godine studija.

Član 4.

Svim učenicima srednjih škola i studentima prve godine prvog ciklusa studija koji prvi put upisuju istu, a tokom svih godina prethodnog školovanja imaju prosjek ocjena 5,00 biće dodijeljena stipendija.
 

Član 5.

Od 30 stipendija za učenike srednjih škola opština će prvo dodijeliti:

 • stipendije po osnovu Člana 4,
 • tri stipendije učenicima Gimnazije po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1),
 • pet stipendija učenicima socijalnih kategorija po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (2),
 • pet stipendija učenicima za deficitarna zanimanja na osnovu prosječne ocjene učenika - deficitarna zanimanja/struke za učenike su: proizvođač primarnih proizvoda od drveta, tehničar enterijera i industrijskih proizvoda, tehničar za obuću i kožnu galanteriju, varilac, krojač, obrađivač metala rezanjem, armirač-betonirac, zidar, farmer i prerađivač mlijeka, monter centralnog grijanja (instalater), keramičar,
 • preostale stipendije učenicima srednjih škola po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1).

Ako po osnovu prve četiri tačke ovog člana bude više od 30 potencijalnih kandidata za stipendiju, u smislu da ako zbog većeg broja stipendija po osnovu tačke jedan ukupan broj stipendija po osnovu prve četiri tačke bude prelazio 30 stipendija, načelnik opštine će u ime opštine sa svim kandidatima potpisati ugovor o stipendiranju.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj učenika Gimnazije, te učenika po osnovu socijalnog statusa i učenika odgovarajućih usmjerenja za deficitarna zanimanja, razlika stipendija će biti dodijeljena u kategoriji preostale stipendije učenicima srednjih škola.

Član 6.

Od 46 stipendija za studente prvog ciklusa studija opština će dodijeliti 43 stipendije studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, a zatim tri stipendije studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske.

Prvo će se dodijeliti stipendije po osnovu člana 4, zatim će se dodijeliti stipendije raspoređene po sljedećim grupama:

 1. Stipendije po osnovu uspjeha studenata      5
 2. Stipendije studentima deficitarnih zanimanja     11
 3. Stipendije studentima - djeci poginulih i nestalih boraca VRS     9
 4. Stipendije studentima socijalnih kategorija 10
 5. Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova    8
 6. Stipendije za studente prvog ciklusa sa univerziteta koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske  3

(1) Stipendije po osnovu uspjeha studenata biće dodijeljene studentima sa najvećim prosjekom ocjena bez obzira na godinu studija ili socijalni status.

(2) Stipendije studentima deficitarnih zanimanja biće dodijeljene studentima matematike, fizike, elektrotehnike, informatike, mašinstva, medicine, geodezije, logopedije i tehnologije (smjer proizvodnja obuće i kožne galanterije) po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1).

Prvo će biti dodijeljene dvije (2) stipendije bez obzira na profil deficitarnog zanimanja, po osnovu ukupnog broja bodova, potom za svako deficitarno zanimanje po jedna (1) stipendija. Ako se na konkurs ne prijave studenti svih deficitarnih profila zanimanja, broj slobodnih stipendija će se dodijeliti studentima ostalih deficitarnih zanimanja po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1).

(3) Stipendije studentima - djeci poginulih i nestalih boraca VRS biće dodijeljene studentima prvog ciklusa po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (2). Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj studenata deficitarnih zanimanja, kao i studenata - djece poginulih i nestalih boraca VRS, razlika stipendija biće dodijeljena studentima iz grupe „5 - Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova“.

(4) Stipendije studentima socijalnih kategorija biće dodijeljene studentima koji imaju određen broj bodova na osnovu socijalnog statusa po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (2).

Nakon što se dodijele stipendije iz ove grupe, studentima koji nisu dobili stipendije po osnovu socijalnog statusa biće izračunat broj bodova po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1) te će nakon toga biti ubačeni u listu studenata koji se boduju za stipendiju iz grupe „5 - Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova“. Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj studenata socijalnih kategorija, razlika stipendija će biti dodijeljena studentima iz grupe „5 - Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova“.

(5) Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova biće dodijeljene studentima na osnovu ukupnog broja bodova, po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1), s tim da će broj stipendija iz ove grupe biti umanjen za broj stipendija dodijeljenih na osnovu Člana 4.

(6) Stipendije za studente prvog ciklusa sa univerziteta koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske biće dodijeljene studentima na osnovu ukupnog broja bodova, po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1).

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost kod dodjele stipendije imaće kandidat sa većim prosjekom ocjena. Ukoliko imaju isti prosjek ocjena, prednost kod dodjele stipendije imaće kandidat koji pohađa viši razred ili godinu studija.

Član 7.

Opština Čelinac će dodijeliti dvije (2) stipendije studentima drugog ciklusa studija po bodovnim kriterijima iz člana 10. stav (1).

Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj studenata za drugi ciklus studija, razlika stipendija će biti dodijeljena studentima prvog ciklusa studija iz grupe „5 - Stipendije po osnovu ukupnog broja bodova“ prema kriterijumima koji su sastavni dio ove odluke.


Član 8.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sljedeća dokumenta:

 • prijava na konkurs;
 • uvjerenje o upisanoj godini studija, odnosno razredu srednje škole;
 • kopija indeksa - kopija prve strane i kopije svih stranica ovjera upisa semestara i obnova semestara;
 • prosjek ocjena položenih ispita od studentske službe;
 • za srednjoškolce kopije svjedočanstava za prethodne razrede;
 • za stipendije po osnovu Člana 4. kopija Vukove diplome i kopije svjedočanstava za prethodne godine školovanja;
 • uvjerenje o prebivalištu od Stanice javne bezbjednosti Čelinac;
 • izjava da ne prima drugu stipendiju iz budžeta;
 • kopija rješenja o statusu porodice palog ili nestalog borca VRS,
 • dokazi za bodovanje socijalnog statusa:
  - izvod iz matične knjige umrlih ili rodni list za dijete bez jednog ili oba roditelja,
  - kopiju posljednjeg rješenja o statusu i kategoriji RVI za invalide od I do IV kategorije,
  - kućna lista,
  - potvrda o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje RS - Biro Čelinac.

Član 9.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Član 10.

(1) Kriterijumi za dodjelu stipendija utvrđuju se po bodovnom sistemu, tako da svaki kriterijum nosi određeni broj bodova.
a) Bodovanje uspjeha za studente prvog ciklusa studija vrši se na osnovu:

 • Prosječna ocjena x faktor 6 do 60 bodova
 • Jedna obnova u toku studija - (minus) 2 boda
 • Dvije obnove u toku studija - (minus) 4 boda

b) bodovanje uspjeha za učenike se vrši na osnovu:

 • Prosječne ocjene prethodnih razreda x faktor 12 do 60 bodova

v) bodovanje po osnovu razreda odnosno godine studija za studente prvog ciklusa:

 • II razred/godina studija 16 bodova
 • III razred/godina studija 18 bodova
 • IV razred/godina studija (odnosi se i na više godine studija) 20 bodova

g) Bodovanje uspjeha za studente drugog ciklusa studija vrši se na osnovu:

 • Prosječna ocjena sa prvog ciklusa studija x faktor 6 do 60 bodova
 • Jedna obnova u toku drugog ciklusa studija - (minus) 2 boda
 • Jedna obnova u toku prvog ciklusa studija - (minus) 2 boda
 • Dvije obnove u toku prvog ciklusa studija - (minus) 4 boda

(2) Kriterijumi za dodjelu opštinskih stipendija iz grupe „4)“ Člana 6. (stipendije po osnovu socijalnog statusa).

Bodovanje se vrši na sljedeći način:

 • Prosječna ocjena x faktor 2 do 20 bodova
 • II razred/ godina studija 16 bodova
 • III razred/godina studija 18 bodova
 • IV razred/godina studija (odnosi se i na više godine studija) 20 bodova
 • Jedna obnova u toku studija - (minus) 2 boda
 • Dvije obnove u toku studija - (minus) 4 boda
 • Dijete bez oba roditelja 10 bodova
 • Dijete bez jednog roditelja 5 bodova
 • Dijete RVI VRS I i II kategorije 4 boda
 • Dijete RVI VRS III i IV kategorije 3 boda
 • Dijete čija su oba roditelja nezaposlena 2 boda
 • Dijete iz višečlane porodice u kojoj se školuje troje ili više djece 2 boda

Član 11.

Stipendija se ne može dodijeliti učenicima prvog razreda srednje škole i studentima prve godine studija, osim u slučajevima iz Člana 4.
 

Član 12.

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti donosi Rješenje o dodjeli stipendija koje se dostavlja podnosiocima prijave na konkurs.

Sa kandidatima kojima je dodijeljenja opštinska stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju, kojim se bliže regulišu prava i obaveze opštine kao davaoca stipendije i studenta, odnosno učenika kao korisnika stipendije.

Ugovor u ime opštine potpisuje Načelnik opštine.

Član 13.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti žalbu Načelniku opštine u roku od osam dana od dana prijema Rješenja o dodjeli stipendije.

Član 14.

Prijave na Konkurs potrebno je predati u šalter-sali Opštinske uprave Čelinac ili poslati na adresu:
Opština Čelinac
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
Sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIRANjE UČENIKA I STUDENATA U OPŠTINI ČELINAC“.

NAČELNIK OPŠTINE
Momčilo Zeljković dipl. inž. maš
 Prilozi:

opcina-celinac-2016-prilog-broj-1a-prijava-za-ucenike.pdf
opcina-celinac-2016-prilog-broj-1b-prijava-za-studente.pdf
opcina-celinac-2016-prilog-broj-2a-izjava-ucenik-student.pdf
opcina-celinac-2016-prilog-broj-2b-izjava-za-roditelje.pdf

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!