Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Nastavnik fizike - OSNOVNA ŠKOLA „NjEGOŠ“ BERKOVIĆI
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.04.2014. Ističe 24.04.2014.

Detaljno

Nastavnik matematike i nastavnik fizike - OSNOVNA ŠKOLA „NjEGOŠ“ BERKOVIĆI

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik matematike, 4 časa sedmično,
2. Nastavnik fizike, 10 časova sedmično,

- na određeno vrijeme do 31.08.2014. godine  -  sa radnim iskustvom           

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 77/09 i 86/10).

Kandidati su dužni dostaviti sledeća dokumenata ili ovjerene fotokopije dokumenata:
Prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i brojem telefona,
Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno  stručno zvanje u određenoj oblasti ili  ekvivalent, (kandidati koji su završili studijski program do 06.04.1992. godine u bivšoj SFRJ  nisu dužni nostrifikovati diplomu a svi ostali koji su završili studijski program u inostranstvu poslije gore navedenog datuma, dužni su dostaviti  rješenje -  potvrdu o nostrifikaciji).  
Izvod iz matične knjige rođenih, 
Uvjerenje poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen o radnom stažu ostvarenom  
    na radnim mjestima  koja su odgovarala stručnoj spremi i profilu koji se traži 
        ovim konkursom i iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i 
dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. (Kandidat dostavlja i ovjerenu  
fotokopiju radne knjižice).
Uvjerenje o državljanstvu  Republike Srpske  i  BiH,

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj:70/13 od 16.08.2013.god) biće vršeno bodovanje kandidata, te pored navedenog kandidati uz obaveznu dokumentaciju treba da dostave:

a) Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u  stručnoj spremi traženoj konkursom,
b)  Prosječna ocjena tokom studiranja (Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi),
v)  Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatubez jednog ili oba roditelja, a nije stariji od 26 godina života,
g)  Uvjerenje opštinske boračko-invalidske zaštite o utvrđenom statusu člana poginulog borca,
d)  Uvjerenje o kategoriji boraca ukoliko je kandidat kategorisan,
đ)  Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 
e)  Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili  je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva  manji od najniže  osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni , a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
2.potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina  nije korisnik penzije,
3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i 
4.potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
ž)  Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korištenju stipendije, za kandidate  kojim su tokom studiranja koristili  stupendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene  opštine.
Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti u petak  25.04.2014. godine u 12:00 časova u prostorijama centralne škole (isti će biti obavješteni putem telefona).

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci i uvjerenje o neosuđivanosti, dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Njegoš“ Berkovići, Berkovići bb, 88363 Berkovići  (sa naznakom: Prijava na konkurs).
Škola ne preuzima obavezu vraćanja dokumenata kandidatima,  
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez radnog iskustva.

Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama Glas Srpske. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik matematike - OSNOVNA ŠKOLA „NjEGOŠ“ BERKOVIĆI
Trebinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.04.2014. Ističe 24.04.2014.

Detaljno

Nastavnik matematike i nastavnik fizike - OSNOVNA ŠKOLA „NjEGOŠ“ BERKOVIĆI

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik matematike, 4 časa sedmično,
2. Nastavnik fizike, 10 časova sedmično,

- na određeno vrijeme do 31.08.2014. godine  -  sa radnim iskustvom           

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 77/09 i 86/10).

Kandidati su dužni dostaviti sledeća dokumenata ili ovjerene fotokopije dokumenata:
Prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i brojem telefona,
Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno  stručno zvanje u određenoj oblasti ili  ekvivalent, (kandidati koji su završili studijski program do 06.04.1992. godine u bivšoj SFRJ  nisu dužni nostrifikovati diplomu a svi ostali koji su završili studijski program u inostranstvu poslije gore navedenog datuma, dužni su dostaviti  rješenje -  potvrdu o nostrifikaciji).  
Izvod iz matične knjige rođenih, 
Uvjerenje poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen o radnom stažu ostvarenom  
    na radnim mjestima  koja su odgovarala stručnoj spremi i profilu koji se traži 
        ovim konkursom i iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i 
dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. (Kandidat dostavlja i ovjerenu  
fotokopiju radne knjižice).
Uvjerenje o državljanstvu  Republike Srpske  i  BiH,

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj:70/13 od 16.08.2013.god) biće vršeno bodovanje kandidata, te pored navedenog kandidati uz obaveznu dokumentaciju treba da dostave:

a) Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u  stručnoj spremi traženoj konkursom,
b)  Prosječna ocjena tokom studiranja (Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi),
v)  Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatubez jednog ili oba roditelja, a nije stariji od 26 godina života,
g)  Uvjerenje opštinske boračko-invalidske zaštite o utvrđenom statusu člana poginulog borca,
d)  Uvjerenje o kategoriji boraca ukoliko je kandidat kategorisan,
đ)  Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 
e)  Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili  je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva  manji od najniže  osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni , a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
2.potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina  nije korisnik penzije,
3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i 
4.potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
ž)  Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korištenju stipendije, za kandidate  kojim su tokom studiranja koristili  stupendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene  opštine.
Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti u petak  25.04.2014. godine u 12:00 časova u prostorijama centralne škole (isti će biti obavješteni putem telefona).

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci i uvjerenje o neosuđivanosti, dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Njegoš“ Berkovići, Berkovići bb, 88363 Berkovići  (sa naznakom: Prijava na konkurs).
Škola ne preuzima obavezu vraćanja dokumenata kandidatima,  
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez radnog iskustva.

Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama Glas Srpske. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik razredne nastave - Osnovna škola “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ” BILEĆA
Bileća
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.04.2014. Ističe 24.04.2014.

Detaljno

Nastavnik razredne nastave - Osnovna škola “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ” BILEĆA

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik razredne nastave............................1 izvršilac,
- na određeno vrijeme do  povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati  su  dužani  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik RS’‘,br.55/07)ispunjava i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju/Službeni glasnik Republike Srpske,broj 74/08,71/09 i 104/11/, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika i vaspitača(’‘Služ.gls.RS’‘,br,77/09 i 86/10)i Pravilnikom o proceduri i krterijuma prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(’‘Službeni glasnik RS’‘,broj,70/13) od 16.08.2013.god:
- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ,odnosno visoku ili višu stručnu spremu(nostrifikovanu diplomu ukoliko nije stečena u BiH, Republici Srbiji i bivšoj SFRJ do 6 aprila 1992.godine).
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje  o državljanstvu RS i BiH,
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih,
- Uvjerenje visokoškolske ustanove o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom iz kojeg se jasno vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme ,dužina ostvarenog radnog staža ili ovjerena kopija radne knjižice (poslije  sticanja stručne spreme tražene konkursom)
- uvjerenje opštinske boračko-invalidske zaštite o utvrđenom statusu člana poginulog borca
- izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije starij od 26 godina života,
- Uvjerenje o kategoriji borca ukoliko je kandidat kategorisan
- kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedasn član ne ostvaruje prihode ili je ukopan iznos prihoda domaćinstva manji od najniže osnovne plate Republici Srpskoj uz koju je potrebno dostaviti slekeću dokumetaciju:
1. potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni , a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica.
2. potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 god nije korisnik penzije
3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i 
4.potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
- potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture  o korišćenju stipendije , za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

- Ljekarsko uvjerenje(o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran.
- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105.stav5 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran,a prije zasnivanja radnog odnosa).
- Dostaviti ovjerene kopije dokumenata jer se dokumenta ostavljaju u školi.
- Testiranje i intervju obavit će se u srijedu 30.04.2014.. u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove neće se naknadno pozivati na intervju i testiranje.
    
Prijave slati na adresu OŠ”Petar II Petrović Njegoš” Bileća.
Ulica Kralja Aleksandra br.32.Bileća
Broj telefona;059/370-166.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Procedura prijema:
Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u OŠ.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Referent uvoza (m/ž) - Intral BH d.o.o.
Lukavac
Transport i skladištenje
Kompanija: Intral Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.04.2014. Ističe 16.05.2014.

Detaljno

Intral BH d.o.o. Lukavac , za proizvodnju, posredništvo i trgovinu obućom zbog širenja tržišta i potrebe za stalnim napredovanjem, traži stručnu, odgovornu i motiviranu osobu za radno mjesto

Referent uvoza - izvoza
1 izvršilac

Potrebni Uslovi:
 • Iskustvo na istim ili špediterskim poslovima
 • SSS, VSS
 • Poznavanje kompjuterskih programa
 • Spremnost  na timski rad
 • Spremnost na putovanja
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poželjno poznavanje stranih jezika ( Njemački, Italijanski, Engleski )
Nudimo:
 • mogućnost za napredovanje i usavršavanje
 • mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa
 • rad u mladom i fleksibilnom timu
Prijave uz priloženu biografiju dostaviti 
na adresu
Intral BH d.o.o.
Magistralni put bb
75 300 Lukavac, BiH

( sa naznakom »Prijava na konkurs« )

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicije.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodajni predstavnik (m/ž) - Cargo-partner d.o.o.
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Kompanija: Cargo-partner d.o.o. Sarajevo Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.04.2014. Ističe 16.05.2014.

Detaljno

Mi smo globalna logistička kompanija sa sjedištem u Beču (Austrija) koja nudi usluge transporta  robe u cestovnom, avionskom i pomorskom saobraćaju, te ostale usluge iz oblasti globalne logistike. 

Zbog povećanja obima poslova tražimo: 

PRODAJNI PREDSTAVNIK ZA PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE
SA SJEDIŠTEM U BANJOJ LUCI
(m/ž)
Uslovi: 
 • Najmanje IV stepen obrazovanja, ekonomske struke, poželjno smjer marketing
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, e-mail, Internet)
 • Vozačka dozvola «B» kategorije 
 • Izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine
 • Poželjno iskustvo u direktnoj prodaji
Mi Vam nudimo:
 • Ugodno radno okruženje
 • Mogućnost usavršavanja i napredovanja
 • Zaradu prema zalaganju i rezultatima u radu
Vaš CV na engleskom jeziku pošaljite na: 
cargo-partner d.o.o. Sarajevo 
Džemala Bijedića bb, Zgrada ComTrade, 1.sprat
71000 Sarajevo 
ili na Fax: +387 33 77 81 71
  

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - O.Š.“Sveti Sava“ Ljubinje
Ljubinje
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.04.2014. Ističe 24.04.2014.

Detaljno1. Nastavnik matematike -1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje godinu dana)  na određeno vrijeme do 30.06.2014.godine - 12 časova
2. Nastavnik fizike-1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje godinu dana)  na određeno vrijeme do 30.06.2014.godine- 8 časova

Kandidati  su  dužani  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik RS’‘,br.55/07)ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(“Službeni glasnik Republike Srpske”,broj: 74/08,71/09 i 104/11), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika i vaspitača(’‘Službeni glsnik RS’‘,broj:77/09 i 86/10)i Pravilnikom o proceduri i krterijuma prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(’‘Službeni glasnik RS’‘broj:70/13) od 16.08.2013.god:

Uz potpisanu prijavu za konkurs kandidati su dužni dostaviti:
1.diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je  navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srpiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane)
2.dodatak diplomi , koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena                                                                   
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
4.Uvjerenje  o državljanstvu RS i  BiH,
5.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih,
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom iz kojeg se jasno vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme ,dužina ostvarenog radnog staža ili ovjerena kopija radne knjižice
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zažtitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca 
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10.izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
11.kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukopan iznos prihoda domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumetaciju:
1. potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni , a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica.
2. potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 god ina nije korisnik penzije
3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
4.potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
12.potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture  o korišćenju stipendije , za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
-Ljekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran.-Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105.stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran,a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti  28.04.2014. godine u 10 časova u prostorijama škole.
-Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Procedura prijema:Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:70/13)    
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja                   

Prijave slati na adresu :
JU OŠ „Sveti Sava“ LjubinjeUlica Svetosavska br.23                                                                  
88 380 Ljubinje

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik razredne nastave - Osnovna škola "PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ" BILEĆA
Bileća
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.04.2014. Ističe 24.04.2014.

DetaljnoNastavnik razredne nastave............................1 izvršilac,
- na određeno vrijeme do  povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

Kandidati  su  dužani  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik RS’‘,br.55/07)ispunjava i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju/Službeni glasnik Republike Srpske,broj 74/08,71/09 i 104/11/, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika i vaspitača(’‘Služ.gls.RS’‘,br,77/09 i 86/10)i Pravilnikom o proceduri i krterijuma prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(’‘Službeni glasnik RS’‘,broj,70/13) od 16.08.2013.god:
- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ,odnosno visoku ili višu stručnu spremu(nostrifikovanu diplomu ukoliko nije stečena u BiH, Republici Srbiji i bivšoj SFRJ do 6 aprila 1992.godine).
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje  o državljanstvu RS i BiH,
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih,
- Uvjerenje visokoškolske ustanove o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom iz kojeg se jasno vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme ,dužina ostvarenog radnog staža ili ovjerena kopija radne knjižice (poslije  sticanja stručne spreme tražene konkursom)
- uvjerenje opštinske boračko-invalidske zaštite o utvrđenom statusu člana poginulog borca
- izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije starij od 26 godina života,
- Uvjerenje o kategoriji borca ukoliko je kandidat kategorisan
- kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedasn član ne ostvaruje prihode ili je ukopan iznos prihoda domaćinstva manji od najniže osnovne plate Republici Srpskoj uz koju je potrebno dostaviti slekeću dokumetaciju:
1. potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni , a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica.
2. potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 god nije korisnik penzije
3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
4.potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
- potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture  o korišćenju stipendije , za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

- Ljekarsko uvjerenje(o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran.
- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105.stav5 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran,a prije zasnivanja radnog odnosa).
- Dostaviti ovjerene kopije dokumenata jer se dokumenta ostavljaju u školi.
- Testiranje i intervju obavit će se u srijedu 30.04.2014.. u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove neće se naknadno pozivati na intervju i testiranje.
   
Prijave slati na adresu OŠ”Petar II Petrović Njegoš” Bileća.
Ulica Kralja Aleksandra br.32.Bileća
Broj telefona;059/370-166.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Procedura prijema:
Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u OŠ.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Nastavnik matematike i nastavnik fizike - OSNOVNA ŠKOLA „NjEGOŠ“ BERKOVIĆI
Berkovići
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 16.04.2014. Ističe 24.04.2014.

Detaljno1. Nastavnik matematike, 4 časa sedmično,
2. Nastavnik fizike, 10 časova sedmično,

- na određeno vrijeme do 31.08.2014. godine  -  sa radnim iskustvom           

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 77/09 i 86/10).

Kandidati su dužni dostaviti sledeća dokumenata ili ovjerene fotokopije dokumenata:
Prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i brojem telefona,
Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno  stručno zvanje u određenoj oblasti ili  ekvivalent, (kandidati koji su završili studijski program do 06.04.1992. godine u bivšoj SFRJ  nisu dužni nostrifikovati diplomu a svi ostali koji su završili studijski program u inostranstvu poslije gore navedenog datuma, dužni su dostaviti  rješenje -  potvrdu o nostrifikaciji). 
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen o radnom stažu ostvarenom 
    na radnim mjestima  koja su odgovarala stručnoj spremi i profilu koji se traži
        ovim konkursom i iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i
dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. (Kandidat dostavlja i ovjerenu 
fotokopiju radne knjižice).
Uvjerenje o državljanstvu  Republike Srpske  i  BiH,

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj:70/13 od 16.08.2013.god) biće vršeno bodovanje kandidata, te pored navedenog kandidati uz obaveznu dokumentaciju treba da dostave:

a) Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u  stručnoj spremi traženoj konkursom,
b)  Prosječna ocjena tokom studiranja (Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi),
v)  Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatubez jednog ili oba roditelja, a nije stariji od 26 godina života,
g)  Uvjerenje opštinske boračko-invalidske zaštite o utvrđenom statusu člana poginulog borca,
d)  Uvjerenje o kategoriji boraca ukoliko je kandidat kategorisan,
đ)  Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
e)  Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili  je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva  manji od najniže  osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni , a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
2.potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina  nije korisnik penzije,
3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i 
4.potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
ž)  Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korištenju stipendije, za kandidate  kojim su tokom studiranja koristili  stupendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene  opštine.
Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti u petak  25.04.2014. godine u 12:00 časova u prostorijama centralne škole (isti će biti obavješteni putem telefona).

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci i uvjerenje o neosuđivanosti, dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Njegoš“ Berkovići, Berkovići bb, 88363 Berkovići  (sa naznakom: Prijava na konkurs).
Škola ne preuzima obavezu vraćanja dokumenata kandidatima, 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez radnog iskustva.

Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama Glas Srpske.             

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!