Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Ostalo
Radnik na održavanju mašina bravar-mehaničar (m/ž) - Alpina FOGS d.d. Sarajevo
Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.06.2018. Ističe 19.07.2018.

Detaljno

Direktor  društva  Alpina FOGS d.d. Sarajevo, u skladu sa odredbama Statuta društva , objavljuje 

O  G  L  A  S
Za popunu radnog mjesta 

Tražimo kandidata koji je spreman za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova koji moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove za navedeno radon mjesto:

RADNIK NA ODRŽAVANJU MAŠINA BRAVAR-MEHANIČAR – (1 izvršioc)

OPIS POSLA
 • Stalna kontrola, održavanje i popravak mašina, opreme i objekata (preventivno i tekuće održavanje,saradnja pri generalnom remontu).
 • Mehaničko štelovanje mašina.
 • Izrada metalnih konstrukcija i održavanje alata.
 • Montaža ili saradnja pri montaži opreme.
 • Vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
 • Elektrovarenje.
Kandidati  trebaju  ispunjavati  sljedeće  uslove:
 • SSS/KV – smjer bravar, mašinski tehničar, mehaničar.
 • Specijalista za industrijske mašine (obućarska industrija).
 • Minimum tri (3) godine iskustva na istoj ili sličnoj poziciji.
 • Kandidat mora biti sposoban da samostalno dijagnosticira i odkloni kvar mašine.
 • Položen vozački ispit B kategorije (poželjno).
BROJ IZVRŠILACA: 1 /jedan/

VRSTA ZAPOSLENJA: početak na određeno vrijeme uz probni rad od  1 mjesec sa mogućnošću  prelaska na rad na neodređeno vrijeme.

Kandidati su obavezni priložiti:
 1. Kratku biografiju
 2. Poslovnu biografiju
 3. Dokaz o stručnoj spremi
Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijavu na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu: Alpina FOGS d.d. Sarajevo, Vrbanjuša br.25, 71000 Sarajevo
Nepotpune i nepravovremene prijave za konkurs neće se razmatrati.

Kandidati koji će biti izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
KV bravar - „AL-M“ d.o.o Derventa
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 13.07.2018.

DetaljnoKV bravar (radnici metalske struke)

Poželjno:

- spremnost na timski rad;
- fleksibilnost;
     
Prijavu dostaviti lično na adresu:
AL-M“  d . o. o.
Ul. Svetog Save bb
D  e  r  v  e  n  t  a
Tel. 053-311-160
e-mail: almdoo@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik u proizvodnji plastične ambalaže - “Laki plast” sp Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 12.07.2018.

DetaljnoRadnik u proizvodnji plastične ambalaže.......... 3 izvršioca
(Rad u tri smjene)

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na kontakt telefon: 051/354-252 ili na adresu Njegoševa 125, Banja Luka svakim radnim danom od 10 h do 12 h.

Oglas je otvoren do 12.07.2018. god.

“Laki plast” sp
Njegoševa 125, Banja Luka
Telefon: 051/354-252

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 3 radnika - UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

Detaljno1. „Čuvar“ na OJ Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu - Broj izvršilaca: 1;
2.„ Spremačica“ na OJ Pravni fakultet - Broj izvršilaca: 1;
3.„ Spremačica“ na OJ Medicinski fakultet - Broj izvršilaca: 1;

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto Čuvar:
-Osnovna škola, NK;
- šest mjeseci  radnog iskustva;

Posebni uslovi za radno mjesto Spremačica:
- osnovna škola, NK
- jedna godina radnog iskustva

III
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;
3.ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;
5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
6.ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi;
7.dokaz o radnom iskustvu;

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik za montaže kablovske konfekcije - Cablex BH d.o.o. Aleksandrovac - Laktaši
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 13.07.2018.

DetaljnoPreduzeću “Cablex BH” d.o.o. Aleksandrovac-Laktaši potreban veći broj radnika na poslovima montaže kablovske konfekcije.

Zbog specifičnosti poslova, prednost imaju kandidati ženskog pola..

Prijave lično, radnim danom od 8-16 sati, na adresi poslodavca: Ljevčanski put 3, Aleksandrovac (industrijska zona).

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac Službe održavanja i snadbjevanja - „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 13.07.2018.

DetaljnoRukovodilac Službe održavanja i snadbjevanja

Pored opštih uslova da su :
- državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
- stariji od 18 godina,
- opšta  zdravstvena sposobnost,

Potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove :
- stručna sprema: VŠS/VSS mašinski ing./dipl.maš.ing. (smjer motori i motorna vozila)
- vozačka dozvola (minimalno „B“ kategorije)
- znanje rada na računaru
- znanje engleskog ili njemačkog jezika
- poželjno radno iskustvo u odžavanju motornih vozila

Potrebna dokumenta:
      1.  Biografija
      2.  ovjerena kopija diplome
     
Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom „Oglas za prijem u radni odnos“ ili lično na adresu :

„Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka
Ul. Put srpskih branilaca br.35
78000 Banja Luka

ili na mail:
info@autoprevoz.org

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Radnik u proizvodnji - “WINDOOR PLAST” d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 20.06.2018.

DetaljnoRadnik u proizvodnji i ugradnji pvc i aluminijskih prozora i vrata

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 20.06.2018. god.

“WINDOOR PLAST” DOO
Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka
Telefon: 051/450-214

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Higijeničar - JU „NARODNA BIBLIOTEKA“ ŠIPOVO
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

DetaljnoHIGIJENIČAR, na neodređeno vrijeme

Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.  da su stariji od 18 godina,
3.  da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,

II
Posebni uslovi:
1.NK, KV

III
Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
1.uvjerenje o državljanstvu,
2.izvod iz matične knjige rođenih,
3.svjedočanstvo o završenoj osnovni školi ili diplomu o završenoj školi,
Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci.
Biblioteka će za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u  originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

IV
Interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 29.06.2018. godine u 11.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na interviju, a ako se ne pojave na intervijuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

V
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

VI
Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova „Narodna biblioteka“ Šipovo, ul. Trg patrijarha srpskog Pavla 2, 70 270 Šipovo, sa naznakom „ZA KONKURS.“

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!