Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Ostalo
NK- radnik - DOO “GLUMČEVIĆ” Doboj
Doboj
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 16.05.2018.

DetaljnoNK- radnik

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- M
- poželjno radno iskustvo
- Spremnost na  dužu saradnju

DOO “GLUMČEVIĆ”
Adresa/sjedište poslodavca
DOO “GLUMČEVIĆ”, Raška 1A, 74000 Doboj

Svi zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefona 062/435-921 ili na broj: 060/35-70-180

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Spremačica - ZDRAVSTVENA USTANOVA “ DR ŠOVIĆ-VITALIS” BIJELjINA
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 18.05.2018.

DetaljnoPotrebna radnica za rad u poslovima spremačice

Opšti uslovi
-NK/KV/SSS

Sve informacije na telefon 065/537-993 ili lično na asresu Srpske Vojske br 29, Bijeljina

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

ZDRAVSTVENA USTANOVA “ DR ŠOVIĆ-VITALIS”
Ul.Srpske Vojske br. 29
BIJELjINA

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Daktilograf/sudski asistent - Okružni privredni sud u Prijedoru
Prijedor
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 03.05.2018.

Detaljno1.1. Daktilograf/sudski asistent - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
  - IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

3. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- dokaz o traženom radnom iskustvu,
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja,
- ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po okončanju konkursa.
Za izabranog kandidata, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
4. Rok i način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Metaloglodač - “Kosmos” AD Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 02.05.2018.

DetaljnoMetaloglodač, KV, 1 izvršilac

II Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:
-da imaju završen Metalsku školu, III stepen stručne spreme, KV,
-poželjno radno iskustvo u struci.

IV Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu «Kosmos» Banja Luka, ul. Cetinjska br. 1.

V Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 radnika - „Novi Jelšingrad“ d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.04.2018. Ističe 17.05.2018.

Detaljno1. METALOGLODAČ (BORVERKISTA) - 1 izvršilac
2. DISPEČER - 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

1. KV ili VKV sa i bez iskustva
2. SSS mašinske struke sa  ili bez iskustva sa opisom poslova:
- Čitanje tehničke dokumentacije
- Raspoređivanje poslova unutar proizvodnje u skladu sa definisanim tehničkim postupcima
- Manipulacija pozicijama prema tehničkim postupcima

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail: jovana.simic@novijelsingrad.com ili na adresu:
„Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banja Luka.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 4 radnika - Eneco-Ekološki sistemi D.O.O. Bijeljina
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.04.2018. Ističe 02.05.2018.

Detaljno1. Majstor za rad na instalisanju centralnog grijanja - 1 radnik
2. Radnik sa poznavanjem rada sa freonima-rashladnoj tehnici - 1 radnik
3. Radnik sa poznavanjem rada na ventilacionoj tehnici - 1 radnik
4. Pomoćni radnik na instalisanju centralnog grijanja,rashladnoj i ventilacionoj tehnici - 1 radnik

Pod red.br. 1:
- Završena SSS (III, IV, V stepen stručne spreme) tehničkog smjera
- Radno iskustvo na poslovima instalacija centralnog grijanja ili vodovodnih instalacija

Pod red.br. 2:
- Završena SSS ( III, IV stepen stručne spreme)
- Radno iskustvo na poslovima održavanja rashladnih uređaja sa freonima instalacija

Pod red.br. 3:
- Završena SSS ( III, IV stepen stručne spreme)
- Radno iskustvo na poslovima izrade ventilacija

Pod red.br. 4:
- Završena SSS ( III, VI stepen stručne spreme)

Radni odnos se zasniva na određeno radno vrijeme nakon obaveznog probnog rada.
Prijave dostaviti na navedenu adresu adresu ili pozvati telefonom na broj 066/263 – 055.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Autoelektričar - AC Nešković doo
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.04.2018. Ističe 30.04.2018.

DetaljnoAC Nešković doo, ovlašten diler i serviser Opel vozila na području Republike Srpske. Sa radom smo počeli 2002. godine i u startu postavili visoke standarde poslovanja i obavezali se na kontinuiranu isporuku kvaliteta. Napori na polju konstantnog upravljanja kvalitetom i odnosima sa potršačima rezultiraju povjerenjem koje nam je donelo brojne nagrade i priznanja.

1. Autoelektričar


Opis radnih zadataka:
Autoelekričar

Potrebni uslovi :
-Završena škola za autoelektričara
-Poželjno poznavanja engleskog jezika
-Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 1 godine
-Poželjna vozačka dozvola B kategorije
-Razvijene vještine planiranja, kvalitetnog odlučivanja i rješavanje problema


Preduzeće nudi:
-Predviđen probni rad u trajanju od tri mjeseca
-Stalni posao
-Plata i dodatni bonusi

Mjesto rada: Bijeljina

Vašu biografiju možete dostaviti na mail: bdc@acneskovic.com.
Napomena: Kontaktirani će biti samo oni klijenti koji uđu u uži izbor!

Broj izvršilaca: 1
Datum isteka: 30.04.2018.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovalac građevinskim mašinama - D.o.o. “HIDROLET” Rogatica
Istočno Sarajevo
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.04.2018. Ističe 13.05.2018.

DetaljnoRukovalac građevinskim mašinama  -  broj izvršilaca - 2

Poželjno radno iskustvo,  a ukoliko ima  zainteresovanih  kandidata bez  iskustva, postoji  mogućnost obuke.

Oglas je otvoren  30 dana od dana objavljivanja.

Zainteresovani  kandidati  za sve dodatne informacije mogu se  obratiti  u biro,  i  kontaktirati  poslodavca.
D.o.o. “HIDROLET”
73220 Rogatica
Rudo 2
Tel. 065-588-738
      065-304-355

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!