Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Topioničar - “MON AMIE Livnica DREAM” d.o.o. Banja Luka
Banja Luka
Geologija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.02.2018. Ističe 20.03.2018.

Detaljno1. Topioničar..........................................................................1 izvršilac
2. Kalupar....................................................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Krupa na Vrbasu, Banja Luka

Poželjno radno iskustvo. Radnike bez iskustva (metalske struke ili bez kvalifikacija) mi bi obučavali u našim pogonima.

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

“MON AMIE Livnica DREAM” doo
Krupa na Vrbasu bb, 78000 Banja Luka
Telefon: 065/942-518

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konobar - KAFE BAR” THE WALL STREET LOUNGE CAFFE” GRADIŠKA
Banja Luka
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 23.02.2018. Ističe 23.03.2018.

DetaljnoKonobar

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom i posebne uslove:

KV - konobar

KAFE BAR” THE WALL STREET LOUNGE CAFFE” s.p. Dukić Milijan GRADIŠKA
Adresa/sjedište poslodavca:
M.G. Nikolajeviča 24, telefon: 065/533-505

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinski tehničar - DOM ZA STARA LICA “ MIRAN ŽIVOT” GRADIŠKA
Banja Luka
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 22.02.2018. Ističe 22.03.2018.

DetaljnoMedicinski tehničar

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom i posebne uslove:

1.SSS- medicinski tehničar,
2. Radno iskustvo -1 godina.

DOM ZA STARA LICA “ MIRAN ŽIVOT” GRADIŠKA
Adresa/sjedište poslodavca:

Laminci Sređani 61 Gradiška , telefon: 051/874-095; 065/729-129

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac - DOO “ GRAĐAPROMET” BIJELjINA
Bijeljina
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.02.2018. Ističe 08.03.2018.

DetaljnoTrgovac - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima

Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 055/392-104 ili na adresu Pavlovića put br.34, Bijeljina.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vaspitač - Predškolska ustanova-klub za djecu “Mala industrija” Doboj
Doboj
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.02.2018. Ističe 14.03.2018.

DetaljnoVaspitač u predškolskoj ustanovi

-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- Ž
- VSS (profesor razredne nastave,pedagog, psiholog)

Predškolska ustanova-klub za djecu “Mala industrija”
Adresa/sjedište poslodavca
Vojvode Mišića 72, 74000 Doboj

Sve informacije na kontakt telefon: 065/791-730,ili lično na adresu.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 4 radnika - JU “Srednjoškolski centar Prijedor„ Prijedor
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.02.2018. Ističe 01.03.2018.

Detaljno1. Profesor  stručnih predmeta medicinske struke  dr.medicine, /bez radnog iskustva / na neodređeno  vrijeme puna norma 20 časova
2. Profesor  matematike  /bez radnog iskustva/ na određeno vrijeme do 31.8.2018. god.18 časova
3. Profesor biologije /bez iskustva / na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja  20 časova
4. Stučni saradnik  - psiholog škole/sa iskustvom  / na neodređeno vrijemnje

Pored opštih uslova  propisanih  Zakonom  radu“ „Sl.Gl.RS,broj:1/16.kandidati treba i da ispunjavaju potrebne usove propisane  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 75. „/Službeni glanik  Republike Srpske „ ,broj : 74/08., 106/09.104/ 11.33/14.) i Pravilnika o  vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama „(Službeni Glasnik Republike Srpske „,broj: 29/12 . 80/14. 83/15.i  Pravilnika o  kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpsake,  broj 102/14.od 18.11.2014.

Uz  potpisanu prijavu kandidati trebaju dstaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata,a u skladu sa članom 28.stav 1. Zakona o radu /“Sl.glasnik RS“/ broj:1/16. , te tačkom 7. i 8. Pravilnika o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi/“Sl. Glasnik RS“/, broj 102/14. 42/16.
               
Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispinjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu .
2.Da je punoljetan  a to dokazuje izvodm iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte .
3.Da je radno sposoban , i to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem , koje ne može biti starije o 6 mjeseci  a koje prilaže  samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora  po konkursu  , a prije zasnivanja radnog dnosa .
4.Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjena protiv , dostojanstva ličnosti , morala službene dužnostin , trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem .
- Uvjerenje  o neosuđivanosti  iz stava 1. tačke 4.ovog člana za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem  , a prije  zasnivanja radnog odnosa .

      Posebni uslovi :
1.Dr. medicine , bez iskustva .
2.Profesor matematike , bez iskustva ,
3.Profesor biologije ,bez iskustva ,
4.Diplomirani psiholog ,/sa iskustvom  najmanje 3 godine. /
                   
1.Kandidat uz potpisasnu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova  potrebno je dostaviti  dokumentacju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju  na osnovu  koje se vrši bodovanje po kriterijumima  iz člana
7.i 8 navedenog pravilnika.

1. Ovjerena fotokopija  diplome o završenim prvom ciklusu  studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240. ECTS bodova u kojim  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
2. Dodatak diplomi  koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove  o prosjeku ocjena tokom strudiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena .
3 Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o veremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica.  4
4. Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje na području lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremeniu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica . 
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca a koje sadrži podatke :vrsta posla , dužina ostvarenog  radnog staža.
6. Uvjerenje  opštinskog /gradskog  orgna uprave nadležnog  za boračko- invalidsku zaštitu  o utvrđenom  statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otvadžbinskog rata Republike Srpske , ukolko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca .
7. Uvjerenje opštinskog  /gradskog  organa  uprave nadležnog  za boračku  zaštitu  o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Obrambeno otadžbinskog rata,  Republike Srpske , ukliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog  invalida 8. Uvjerenje opštinskog  /ratnog organa uprave nadležnog za boračko invalisdku  zaštitu  o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno –otadžbinskg  rata Republke Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca. 

Kandidati su dužni da na prijavi  tačno navedu  koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

              Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom  preporučeno na slijedeću  ardresu : JU“Srednjošklski centar Prijedor“ u Prijedoru , Nikole Pašića broj 4. ,
sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih rdnih mjesta  NE OTVARATI .
                Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana  objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje  Republike Srpske .

        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .

        Kandidati koji ispunjavaju  uslove utvrđene ovim konkursom , dužni su pristupiti inervju i testiranju , koji će se obaviti dana, 18.1..2018. u 10,00 časova.
        Kandidati se neće poseno pozivati  na testitanje i inervju , a ukoliko se ne pojave na testitanje ili inerrvju , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
        Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene fotokopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene  kandidatima .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem 2 nastavnika - OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ PETROVO-PRIJEDOR
Prijedor
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.02.2018. Ističe 01.03.2018.

Detaljno1. Nastavnik matematike  – 1 izvršilac, na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja), 12 časova sedmično, pripravnik,
2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, najmanje godinu dana radnog iskustva, do 31.08.2018. godine.

Pripravnikom se smatra lice koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije steklo uslove za polaganje stručnog ispita.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa i sturčno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu (najmanje 180 ECTS bodova),
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 46/15, u daljem tekstu Pravilnik), koja podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),
g) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i  - dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kanadidat radio sa nepunim radnim vremenom (odnosi se samo na kandidate sa iskustvom).
D) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata (ne stariju od 6 mjeseci) budući da isti neće biti vraćene kandidatim.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole:  JU Osnovna škola „Branko Radičević“ Petrovo-Prijedor, Petrovo bb, 79102 Prijedor, sa naznakom „Za konkurs“.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti  intervju, a isti će biti obavljen u prostorijama škole dana 06.03.2018. godine u 12 : 00 časova, s’ toga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 
U konkursnoj prijavi je potrebno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Novi Grad
Prijedor
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.02.2018. Ističe 23.03.2018.

DetaljnoI - Skupština opštine Novi Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
A)  direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ Novi Grad,
B)  direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad.

II - Opšti uslovi:
1.da su državljani Republike Srpske ili BiH,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH(bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja upražnjene pozicije,
4.da se na njih ne odnosi član IX 1.Ustava BiH,
5.da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
6.da ne obavljaju dužnost, aktivnosti i da nisu na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima  vlasti  Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,  broj 73/08 i 52/14)
7.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost  za obavljanje navedenih poslova.
III - Posebni uslovi:
      A)  za direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ Novi Grad su:
1.da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika ili da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, te diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista,
2.da ima najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
3.da posjeduje stručne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
4.uspješnost i postignute rezultate na ranijim poslovima.
  B)  za direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad su:
1.VSS prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuju se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno da  imaju stručnu spremu stečenu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje, odgovarajućeg usmjerenja, a koji neposredno rade sa korisnicima na pružanju socijalnih usluga i to:

- diplomirani socijalni radnik,
- diplomirani pravnik,
- diplomirani psiholog,
- diplomirani sociolog,
- diplomirani pedagog,
- diplomirani specijalni pedagog i
- diplomirani defektolog (diplomirani edukator i rehabilitator).
2.da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
3.položen stručni ispit za rad u organima uprave.
IV - Potrebna dokumenta
  Uz prijavu na Javni konkurs kao dokaz o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova kandidati prilažu:
        1.  uvjerenje o državljanstvu,
        2.  izvod iz matične knjige rođenih,
        3.  potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz
          tačke II podt. 3, 4 i 6 ovog konkursa,
        4.  kopiju diplome i lične karte,
        5.  dokaz o radnom iskustvu,
        6.  da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za  obavljanje
          funkcije i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.
Dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

V - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kanditat prije zasnivanja  radnog odnosa.
VI - Ostale napomene
Postupak izbora, koji podrazumjeva kontrolu ispunjenosti uslova kao i intervju sprovešće Komisija za sprovođenje Javnog konkursa koju je imenovala Skupština opštine, o čemu će kandidati biti obavješteni, a konačno imenovanje po sprovedenoj konkursnoj proceduri izvršiće Skupština opštine Novi Grad.
VII - Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava  je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i  dnevnom listu „Glas Srpske“.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.
Prijave se  dostavljaju lično ili poštom na adresu : Opština Novi Grad,  ul. Petra Kočića br. 2 sa naznakom: „Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ i direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad Novi Grad“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!