Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Bankarstvo
Šef Službe kontrolinga i planiranja - Komercijalna banka AD Banja Luka
Banja Luka
Bankarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 11.07.2018. Ističe 19.07.2018.

DetaljnoŠef Službe kontrolinga i planiranja

Osnovne dužnosti:

- Izrada  internih  i eksternih izvještaja;
- Izrada  strateških planova,  godišnjih poslovnih planova ,  izvještaja o poslovanju  i projekcija ostvarenja  poslovanja;
- Praćenje primjene propisa i saradnja  sa organizacionim dijelovima Banke  u cilju davanja instrukcija ;
- Saradnja  sa eksternim i internim kontrolama u procesu vršenja kontrole i revizije poslova;
- Organizacija poslova  iz domena  kontrolnih postupaka za sastavljanje izvještaja;
- Provodi aktivnosti na poboljšanju i unaprjeđenju organizacije rada.;

- VŠS/VSS  VI/VII – ekonomskog usmjerenja
- Minimum 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima u bankarstvu ili finansijskim organizacijama

Ostali uslovi: Motivisanost i timski rad, organizacione sposobnosti i orjentisanost cilju.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
- kratku biografiju i
- motivaciono pismo

Konkurs ostaje otvoren do 19.07.2018. godine.

Prijave dostaviti na adresu: Komercijalna banka AD Banja Luka, Veselina Masleše br. 6, 78000 Banja Luka ili na e-mail: posao@kombank-bl.com.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.Obavezno navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljujete.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Viši stručni saradnik za poslove računovodstva (m/ž) - Addiko Bank a.d. Banja Luka
Banja Luka
Bankarstvo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 10.07.2018. Ističe 18.07.2018.

Detaljno

U svrhu jačanja našeg tima, tražimo osobu unutar
Odjela računovodstva i izvještavanja 
 
Viši stručni saradnik za poslove računovodstva
 
1 izvršilac/izvršitelj (m/ž)       
 
Addiko Bank a.d. je banka koja nudi finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima na nov i jednostavan način.
Težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasno smo i komuniciramo jednostavno.
Radije radimo manje stvari, ali ih onda radimo odlično, nego puno stvari prosječno. 
 
Odgovornosti/Tvoj posao:
 • Knjiženje i saldiranje  svih  ulaznih  faktura
 • Ispostavljanje i knjiženje izlaznih faktura, praćenje plaćanja
 • Evidencija osnovnih  sredstava i amortizacije, zaliha materijala i sitnog inventara
 • Obračun i knjiženje direktnih i indirektnih poreza, izrada poreske i PDV prijave  (obračun, usaglašavanje, plaćanje i povrat poreza, praćenje odloženih poreskih sredstava i obaveza, posebno praćenje i prijavljivanje poreza na dobit za poslovnu jedinicu u  Brčko Distriktu u skladu sa zakonskim propisima važećim u  Distriktu)
 • Razrada kontnog plana banke
 • Učešće u izradi šema knjiženja
 • Učešće u organizaciji i koordinaciji provođenja godišnjih popisa,
 • Učešće u pripremi  elemenata za potrebe revizije, relevantnih institucija indirektnih i direktnih poreza iz djelokruga rada Odjela
 • Kontrola evidencija i knjiženja svih potraživanja i obaveza na nivou Banke, analiza eventualnih nelogičnosti
 • Koordinacija rada i odnosa računovodstva i ostalih organizacionih jedinica i odjeljenja, u vezi sa cirkulacijom dokumenata i načinom njihovog knjiženja 
Uslovi/Tvoj profil: 
 • VSS-diplomirani ekonomista
 • Min. 2 godine iskustva na računovodstvenim i sličnim  poslovima
 • Znanje engleskog jezika
 • Vještine komuniciranja, poznavanje rada na računaru 
Šta nudimo/Mi nudimo:
 • Dinamično poslovno okruženje
 • Rad sa profesionalnim i motivisanim timom 
Oglas vam se svidio?Mislite da ste idealni za opisanu poziciju? Ako je odgovor da, molimo vas da se prijavite putem sljedećeg linka
 
 
Rok za podnošenje prijava je 18.07.2018.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!