Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Ekonomija i finansije
Računovođa - JU OMŠ „BRANKO SMILjANIĆ“ GRADIŠKA
Banja Luka
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Računovođa škole – puno radno vrijeme (8 sati), 1 izvršilac, sa radnim iskustvom,  na neodređeno radno vrijeme, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim  se uređuje oblast računovodstva.

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), člana 129. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), kao i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14, 45/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban,  a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Uvjerenje o neosuđivanosti,  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem  prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom  prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za lica sa radnim iskustvom;
v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem radni odnos lica sa radnim iskustvom;
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
d) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice pogunulog borca Odbrambeno-otadžbinkog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinkog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinkog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa doći će na testiranje i intervju koje će se obaviti 27.08.2018. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti originale ili  ovjerene kopije svih dokumenata  i isti se ne vraćaju.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili poštom na
adresu škole sa naznakom – Prijava na konkurs- na adresu:
JU OMŠ „BRANKO SMILjANIĆ“
GRADIŠKA  78400
M.STOJANOVIĆA BB

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a neblagovremene i nepotpune prijave se neće se uzimati u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Knjigovođa - RAFINERIJA ULjA MODRIČA
Doboj
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 30.08.2018.

DetaljnoGlavni knjigovođa (šef računovodstva), izvršilaca ....................1

I OPŠTI USLOVI koji su propisani zakonom.

II POSEBNI USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta «Rafinerije ulja Modriča» a.d. Modriča i to:
-VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet
-Najmanje 10 godina radnog iskustva na poziciji Glavnog knjigovođe (šefa računovodstva),
-Posjedovanje sertifikata ovlaštenog računovođe,
-Odlično poznavanje automatizovanih knjigovodstvenih programa (iskustvo u uvođenju novih programa – dodatna prednost),
-Poznavanje poreskih, računovodstvenih propisa i Međunarodnih računovodstvenih standarda,
-Inicijativnost, organizatorske sposobnosti, umijeće kreiranja tima,  delegiranje i kontrolisanje,
-Poželjno poznavanje ruskog i engleskog jezika u govoru i pismu,
-Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

OSNOVNI ZADACI I ODGOVORNOSTI:
a) sastavljanje analitičkog kontnog plana,
b) kreiranje i racionalno organizovanje tokova knjigovodstvenih dokumenata preduzeća,
v) organizovanje vođenja glavne knjige, dnevnika i pomoćnih knjiga,
g) procjenjivanje pozicija finansijskog izvještaja u skladu sa propisima i standardima,
d) sastavljanje finansijskih obračuna za potrebe internih korisnika u preduzeću,
đ) sastavljanje finansijskog izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i drugim propisima Republike Srpske,
e) pored izrade finansijskog izvještaja, izrađuje i konsolidovani finansijski izvještaj,
ž) priprema informacija i sugestija za menadžment.

III POTREBNA DOKUMENTA:
-Kopija diplome (ovjerena)
-Kopija sertifikata
-Biografija (CV) i fotografija
-Potvrda o radnom iskustvu

Kandidat se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Obavještavamo Vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u Vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz Vaše evidencije nezaposlenih.

Dokumenti se dostavljaju poštom na adresu, sa naznakom:
„Potreba za radnikom na upražnjeno radno mjesto“
„Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 49, 74480 Modriča
Biografiju (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati na e-mail: info@modricaoil.com
Kontakt telefon: 053/822-216.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kreditni službenik (m/ž) - Mikrokreditno Društvo Mikrofin d.o.o.
Gradačac, Srebrenik
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 22.08.2018.

Detaljno

Mikrokreditno društvo „MIKROFIN’’ d.o.o. Banja Luka je regionalni lider u oblasti mikrofinansiranja i moderna kompanija zasnovana na konceptu pružanja vrhunske usluge. Od svog osnivanja prije 20 godina, Mikrofin je razvio poslovnu mrežu  koju čini 14 filijala i 62 ekspozitura širom Bosne i Hercegovine, a koje danas opslužuju više od 55.000 klijenata. 

Ukoliko želite rad u dinamičnom radnom okruženju, ambiciozni ste, volite timski rad i spremni ste da se profesionalno usavršavate, javite nam se na konkurs za sljedeće radno mjesto:

Kreditni službenik

Mjesto rada: Srebrenik – 1 izvršilac
Mjesto rada: Gradačac – 1 izvršilac

Glavne odgovornosti
 • razvijanje i unapređenje prodaje svih vrsta kredita kroz kontaktiranje, zakazivanje i obavljanje poslovnih razgovora sa klijentima,
 • obrada kreditnih zahtjeva,
 • kreditna analiza i procjena kreditnog rizika,
 • monitoring i naplata kredita
Uslovi

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
 • da imaju minimalno  srednju stručnu spremu, IV stepen (prednost imaju kandidati  sa završenom VŠS ili VSS ekonomskog ili poljoprivrednog smjera),
 • da dobro poznaju lokalnu sredinu i tržište,
 • da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije,
 • da poznaju Microsoft Office aplikacije,
 • poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima u mikrokreditnim ili drugim finansijskim institucijama, kao i svako relevantno iskustvo u prodaji.
Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MKD ”Mikrofin” d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78 000 Banja Luka (sa naznakom ”Za konkurs”) ili se prijaviti putem stranice http://www.mikrofin.com/ tako što odaberete stavku u meniju Prijava za posao .

Konkurs ostaje otvoren do 22.08.2018. godine. 
Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati. Dostavljene  molbe se ne vraćaju. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Projekt Menadžer (m/ž) - Veritas Automotive d.o.o.
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 27.08.2018.

Detaljno

Veritas Automotive Sarajevo je član PoppeVeritas Grupe, kompanije koja spada u globalne lidere u sektoru prerade gume, plastike i metala za potrebe automobilske industrije. Sjedište koncerna PoppeVeritas je u Njemačkoj, uz 14 lokacija širom svijeta. Naši kupci, vodeći proizvođači automobila Daimler, VW, Audi, Opel, BMW, Ford i drugi, prepoznali su kvalitet proizvoda i naša su najbolja referenca.

Kao porodična kompanija, visoko cijenimo tradicionalne vrijednosti: direktan kontakt i otvorenu komunikaciju, koja za cilj ima dugoročnu saradnju i prepoznavanje individualnog potencijala i ambicija svakog radnika u dinamičnom radnom okruženju.

Naši proizvodni pogoni su opremljeni najsavremenijom tehničkom opremom, radimo u timu educiranih i visokosposobnih stručnjaka, koji svoje znanje svakodnevno nadograđuju, ali i prenose na nove članove našeg tima.  

Rad u Veritas Automotive d.o.o. podrazumijeva dinamičan posao u tehnološkom okruženju visokih standarda, mogućnost stručne edukacije i ličnog razvoja, ugodno radno okruženje i stabilan posao u rastućoj kompaniji. 
(Više informacija o PoppeVeritas Grupi i Veritas Automotive d.o.o. možete pronaći na web adresi https://www.veritas.ag/) 

Ukoliko ste odgovorna, fleksibilna i ciljno orijentirana osoba, u potrazi za usavršavanjem i prilikom za razvoj karijere u automobilskoj industriji, pozivamo Vas da nam se predstavite, aplicirajući na radno mjesto   
 
Projekt menadžer


Glavne dužnosti i zadaci na ovom radnom mjestu su:
 • upravljanje ugovorenim projektima u okviru procesa razvoja proizvoda,
 • koordinacija rada projektnog tima,
 • planiranje projekta, uključujući troškove, prihode i terminskui dinamiku,
 • organizacija projekta, uključujući projektnu dokumentaciju, pripremu, moderiranje i vođenje evidencije o redovnim projektnim sastancima,
 • analiza provođenja planiranih aktivnosti u okviru realizacije projekta,
 • praćenje projektnih faza i realizacije projekta,
 • redovno izvještavanje i prezentiranje dinamike realizacije projekta,
 • odgovornost za ispunjavanje projektnih ciljeva.
Ukoliko imate sljedeće kvalifikacije, kompetencije i sposobnosti, pozivamo Vas da se prijavite na interni konkurs:
 • završen studij tehničkog ili ekonomskog usmjerenja,
 • dodatna obuka i certifikati u oblasti projekt menadžmenta,
 • minimalno 2 godine radnog iskustva u oblasti upravljanja projektima u industriji,
 • poznavanje ekonomskih principa poslovanja, 
 • poželjno poznavanje proizvoda i procesa u autoindustriji,
 • odlično poznavanje rada u MS-Office i relevantnim računarskim aplikacijama i bazama podataka,
 • napredno poznavanje njemačkog i/ili engleskog jezika. Prednost će imati kandidati sa naprednim poznavanjem oba navedena jezika,
 • izražene osobine odgovornost, fleksibilnost, dinamičnost, upravljačke sposobnosti, usmjerenost na kvalitet, preciznost i detaljnost u radu, profesionalno samopouzdanje, sposobnost samostalne organizacije posla i sposobnost rada pod pritiskom.
Ljubazno molimo kandidate da svoju prijavu (motivaciono pismo i biografiju) pošalju elektronskim putem na hr.sarajevo@veritas-ag.de
Oglas je otvoren do 27.08.2018. godine.

Svim kandidatima se unaprijed zahvaljujemo na apliciranju, a samo kandidate koji prođu u uži krug selekcije ćemo kontaktirati. Prednost će imati kandidati sa iskustvom u automobilskoj industriji i poznavanjem potrebnih stranih jezika. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Fakturista (m/ž) - Spanish Market d.o.o.
Živinice
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.08.2018. Ističe 31.08.2018.

Detaljno

Fakturista (m/ž)

ODGOVORNOSTI: 
 • Rad u materijalnom knjigovodstvu (sastavljenje dokumenata kalkulacija, izdavanja povrata reversa robe i sl.)
 • Kontrola faktura
 • Izrada faktura
 • Prijem narudžbi, kontakt s kupcima
 • Rad na blagajni, prijem, razduženje i polog novca
 • Praćenje IOS-a
 • Dnevni, tjedni, mjesećni izvještaji
 • Sklonost za timski rad 
 • Poznavanje osnova računovodstvenih poslova
KVALIFIKACIJE: 
 • SSS/VSS (poželjno ekonomskog smijera)
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Izražene sposobnosti organizacije,suradnje u timu, marljivost, pedantnost 
 • Vozačka dozvola (B kategorija)
Zainteresovani svoj CV mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu „Spanish market“ d.o.o. , Sarajevo, ul. Bojnička br. 44

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Mikrokreditni Promoter (Kreditni službenik) (m/ž) - Mikrokreditna Fondacija MIKRA
Banja Luka
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 09.08.2018. Ističe 31.08.2018.

Detaljno

Radi povećanja opsega poslovanja u regiji Banja Luka,
Mikrokreditna Fondacija MIKRA želi osnažiti svoj tim, te uposliti nove radnike,    
koji svoju profesionalnu karijeru žele razvijati u perspektivnom, dinamičnom i prijatnom radnom okruženju.

MIKRA  članovima  svoga  tima  nudi:

Radni odnos; 

Mentora tokom inicijalne obuke i orijentacijskog procesa

Profesionalno usavršavanje putem vrhunskih treninga i obuka;

Atraktivna primanja. 

MIKRA   objavljuje  otvoreni

K O N K U R S  

za  radnu  poziciju:

Mikrokreditni Promoter (Kreditni službenik) 

Banja Luka
         
Posao podrazumijeva:
 • Promotivne aktivnosti i prezentiranje uslova i prednosti mikrokredita MKF Mikra na terenu šire regije Banja Luka. 
 • Svakodnevni obilazak terena, kontaktiranje novih klijenata i održavanje mreže postojećih klijenata (naši klijenti su:  mali poduzetnici u djelatnostima poljoprivede, stročarstva, voćarstva, zanatstva, ugostiteljstva, trgovine i sl.).
 • Izrada kreditnih analiza.
 • Praćenje otplate tokom trajanja kreditnog odnosa.
 • Izvještavanje o trendovima i uočenim karakterističnim pojavama na svom terenu.
Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
 • Komunikativnost i ubjedljivost u prezentacijskom nastupu.
 • Spremnost za svakodnevni rad na terenu.
 • Prebivalište na području regije Banja Luka. 
 • Iskustvo u radu sa malim poduzetnicima u prigradskim i ruralnim područjima. 
 • Poznavanje ljudi i lokalnih zbivanja u regiji Banja Luka.
 • Vozačka dozvola i vozačko iskustvo.    
Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju !

Biografije sa kontakt  telefonom i fotografijom slati do  31. avgusta  2018. godine, na adresu:

Mikrokreditna Fondacija MIKRA, Sime Matavulja 18,   Banja Luka
na Fax: 051 22 80 42 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Diplomirani ekonomista - D..o.o “ FINDAS “ Bijeljina
Bijeljina
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.08.2018. Ističe 07.09.2018.

DetaljnoDiplomirani ekonomista

- VSS
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorija
- poznavanje rada na računaru
- da je nezaposleno lice iz kategorije djece poginulih boraca

Svi zainteresovani kandidati informacije mogu dobiti na tel: 055/419-977 ili lično doći na adresu Ul.1 Maja br. 3.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Operater fakturisanja i obrade podataka (m/ž) - Vindija d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.08.2018. Ističe 22.08.2018.

Detaljno

VIZIJA

Za bilo kakav uspjeh u životu potrebna je vizija, pogled u budućnost. Od svog osnivanja (1959. god.) Vindijina vizija je proizvodnja prirodne, zdrave i gastronomski vrijedne hrane. Danas njeni asortimani jela i pića u svjetskom su dometu, temelje se na suvremenom prehrambenom znanju (nutricionizmu), čije je osnovno načelo: zdravlje potrošača i užitak stola.

MISIJA

Zaposlenici Vindije smatraju svojom društvenom misijom proizvodnju hrane koja pridonosi zdravlju, kondiciji, vitalnosti i dugovječnosti čovjeka naših dana. To su uglavnom dijetalni asortimani, funkcionalne prehrane kao promotora zdravlja. Ne govore li to njene vodeće marke ‘z bregov (mlijeka, fermenti, sirevi), Cekin (piletina), Vindon (puretina), Vindi prirodni voćni sokovi, Latica integralni kruh … redom dobitnici međunarodnih i svjetskih priznanja.

STRATEGIJA 
 • u proizvodnji to je primjena nutricionističkog znanja i elektroničke tehnologije; 
 • u distribuciji strogo respektiranje cool režima: (hladnjače, rashladne vitrine u prodavaonicama) i dnevna dostava uvjek svježe robe; 
 • u marketingu: istraživanje tržišta, kreacija noviteta, dizajn ambalaže, masmedijska promidžba, odnosi s javnošću, gastronomske i sajamske izložbe u zemlji i svijetu promocija turističke i sportske prehrane, sponzorstva i donatorstva; 
 • internet:   www.vindija.hr
Na osnovu ukazane potrebe društvo Vindija d.o.o. Sarajevo dana 07.08.2018. godine objavljuje:

KONKURS za prijem u radni odnos
OPERATER FAKTURISANJA I OBRADE PODATAKA U PODRŽNICI SARAJEVO 

POSLOVI I ODGOVORNOST 
 • Likvidatura i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata vezanih za kompletnu maloprodaju Vindije d.o.o. Sarajevo, 
 • Izrađuje, knjiži i arhivira kompletnu ulazno/izlaznu dokumentaciju vezano za  prodavaonica i  diskonte, kalkulacije, nivelacije, knjiženja u salda konti, 
 • Svakodnevno vrši prenos (putem modemske veze), sinhronizaciju svih ulazno-izlaznih dokumenata, tj. svih promjena u prodavaonama (prenosi ulazne kalkulacije, nivelacije, preuzima prodaju iz prodavaona), 
 • Koordinacija sa prodavaonama, 
 • Izrađuje, knjiži i arhivira kompletnu ulazno dokumentaciju vezanu za nabavku robe u prodavaonice direktno od drugih dobavljača,
 • Redovno usklađuje stanje prodavaona i diskonta sa financijskom evidencijom- glavnom knjigom i ustanovljava inventurne razlike, 
 • Odgovoran je za arhiviranje i čuvanje dokumentacije u svom djelokrugu rada vezanom za maloprodaju i diskont, 
 • Obavljanje drugih poslova ekonomske i financijske operative, 
 • voda i prateće robno-materijalne dokumentacije prodaje: informatički system – magacin – distributeri 
 • dgovornost za kontrolu i bilansiranje dokumenata nakon distribucije kao i za postupke u slučaju pojave eventualnih razlika 
POTREBNO OBRAZOVANJE I VJEŠTINE 
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom potrebno je da kandidati  zadovoljavaju sljedeće uslove: 
 • Minimalno SSS , 
 • Radno iskustvo na administrativnim poslovima obrade podataka - prednost 
 • Poznavanje rada na računaru, MS Word, MS Excel
ZA SVA RADNA MJESTA NUDIMO VAM: 
 • Rad u sigurnoj i stabilnoj kompaniji 
 • Stimulativna i iznadprosječna primanja 
 • Mogućnost daljeg usavršavanja i napredovanja.
Prijave sa kratkom biografijom (CV)  i dokazima o radnom iskustvu i stručnojspremi  i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana  od dana objavljivanja u pisanim i elektronskim medijima. 

Vindija d.o.o. Sarajevo Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo n/r Direktor-a, 
Direktor Vindije d.o.o. Sarajevo Ahmet Suljić, dipl. ecc
ili na e-mail:  posao@vindija.ba  kontakt telefon 033/568-340

NAPOMENA : U PRIJAVI OBAVEZNO NAVESTI NA KOJE RADNO MJESTO PODNOSITE PRIJAVU. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!