Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Pretražujete: Kategorija: Zdravstvo i medicina
Specijalista ginekologije i akušerstva na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo
Istočno Sarajevo
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

Detaljno



Specijalista  ginekologije i akušerstva  na Odjeljenju  za ginekologiju i akušerstvo - 1 izvršilac.

Pored opštih  uslova propisanih zakonom o radu kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove :
- Završen Medicinski fakultet (integrisani studij 360 ECTS),
- posložen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva,
- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti,
Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Prijavu na oglas (obavezno navesti kontakt telefon),
-Kratku biografiju,
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu,
-Ovjerenu fotokopiju  uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-Ovjerenu fotokopiju diolome o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i akušerstva,
-Ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u „Glasu Srpske“. Sa kandidatom biće obavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JZU Bolnica Istočno Sarajevo ili putem pošte, na adresu:JZU Bolnica Istočno Sarajevo, ul Kasindolskog bataljona 113, 71 213. Kasindo, sa naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:Specijalista ginekologije i akušerstva.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Ljekar specijalista (m/ž) - ALUMNA d.o.o. Banja Luka
Saudijska Arabija, Oman
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.01.2018. Ističe 07.02.2018.

Detaljno

Za našeg poslovnog partnera, privatnu kliniku za estetsku hirurgiju iz S.Arabije sa filijalama u Emiratima i Omanu tražimo slijedeće profile:

Ljekare specijaliste:
 •                       Dermatolog                                           Muskat (Oman)
 •                       Anesteziolog                                         Rijad  (S.Arabija)
 •                       Plastični hirurzi                                     Rijad
 •                       Specijaliste endoskopske Baristike      Rijad
Od kandidata pored stručnih kvalifikacija i diploma očekujemo i funkcionalno poznavanje engleskog jezika. Predviđen je razgovor sa poslodavcem u Beogradu krajem mjeseca januara.

Osim plata koje odgovaraju standardima za takve kvalifikacije na ovom području poslodavac nudi i 
 • povratne karte jednom godišnje do aerodroma po izboru kandidata
 • smještaj u državi gdje kandidat obavlja dužnosti
 • prevoz do radnog mjesta
 • zdravstveno osiguranje
Prijave na Engleskom jeziku sa CV molimo slati na info@alumna.ba

Sve dalje informacije možete dobiti na telefon 051 247 939

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinska sestra - ALUMNA d.o.o. Banja Luka
Oman
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 08.01.2018. Ističe 07.02.2018.

Detaljno

Za našeg poslovnog partnera, privatnu kliniku za estetsku hirurgiju iz S.Arabije sa filijalama u Emiratima i Omanu tražimo slijedeće profile:

Medicinske sestre
 • Medicinske sestre starosti do 30 godina             Oman
Od kandidata pored stručnih kvalifikacija i diploma očekujemo i funkcionalno poznavanje engleskog jezika. Predviđen je razgovor sa poslodavcem u Beogradu krajem mjeseca januara.
Za sestre je moguće zaposlenje i bez radnog iskustva.

Osim plata koje odgovaraju standardima za takve kvalifikacije na ovom području poslodavac nudi i 
 • povratne karte jednom godišnje do aerodroma po izboru kandidata
 • smještaj u državi gdje kandidat obavlja dužnosti
 • prevoz do radnog mjesta
 • zdravstveno osiguranje
Prijave na Engleskom jeziku sa CV molimo slati na info@alumna.ba

Sve dalje informacije možete dobiti na telefon 051 247 939

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Konkurs za izbor i prijem kandidata na specijalizaciju u 2018. godini - ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIH...
Istočno Sarajevo
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 03.01.2018. Ističe 18.01.2018.

Detaljno



Psihijatrija....................1 specijalizacija.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to:
1. Završen Medicinski fakultet,
2. Položen stručni ispit za zvanje doktora medicine,
3. Znanje jednog stranog jezika.

Potrebna dokumentacija:
- Diploma (uvjerenje) o završenom medicinskom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o znanju jednog stranog jezika, licenca, izvod iz matične knjige rođenih, a ukoliko je došlo do promjene ličnog imena i izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, potvrda o prebivalištu (CIPS).
Kandidati koji su završili fakultet i/ili položili stručni ispit u inostranstvu obavezni su dostaviti i rješenje o nostrifikaciji diplome o završenom fakultetu i/ili položenom stručnom  ispitu.
     
Kandidati su uz prijavu obavezni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) sa kratkom biografijom na adresu: JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, Sokolac, ul. Podromanija bb, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor i prijem kandidata na specijalizaciju“.

      Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično na protokol JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac ili putem pošte.
    Dokumenta se dostavljaju u 2 (dva) primjerka.

    Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“. Sa kandidatima će biti obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavezno dostaviti kontakt telefon.                           
                                                                                       
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC
Podromanija bb,  71 350 Sokolac, 
tel./faks:057/444-858, e-mail: forenpsi@teol.net

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Medicinski predstavnik (m/ž) - CH-OSKAR D.O.O
Srednjobosanski Kanton, Zeničko-Dobojski Kanton
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 26.12.2017. Ističe 25.01.2018.

Detaljno

CH OSKAR d.o.o. je mlada, moderna,  visoko efikasna i organizirana tvrtka koja se bavi distribucijom dodataka prehrani Njemačkog Proizvođača Dr. Wolz GMBH.

Pouzdani smo i dugogodišnji partner apotekama, veledrogerijama i ostalim zdravstvenim ustanovama, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete života pacijenata.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da se prijave na natječaj za radno mjesto:

MEDICINSKI PREDSTAVNIK

za rad na poslovima promocije našeg asortimana na terenu i to za prostor: 
 • Srednjobosanskog Kantona
 • Zeničko-dobojskog Kantona
Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:
 • završen fakultet farmacije, medicine ili fakultet iz područja bio-medicinskih znanosti
 • poznavanje engleskog jezika i rada na računalu
 • važeća vozačka dozvola B kategorije
 • komunikativnost, sklonost timskom radu, kreativnom razmišljanju, planiranju i organizaciji
 • težnja stalnom usavršavanju i osobnom razvoju
 • orijentiranost prema klijentima
 • potrebno min radno iskustvo na istim poslovima od jedne godine 
Nudimo priliku rada u mladom  i poticajnom  timu, rad s visokovrijednim proizvodima koji bilježe snažan rast posljednjih nekoliko godina u kompaniji koja je dio regionalne grupacije i koja svojim zaposlenicima osigurava trajnu izobrazbu i profesionalno napredovanje.

Napomena: kandidat pored navedenih uslova mora imati mjesto prebivališta na području Srednjobosankog/Zeničko-dobojskog kantona. 

Kandidati svoje aplikacije mogu poslati direktno na email:  natasa.vukovicm@wolz.ba

U prilog treba dodati: životopis, fotografiju, skenove dokumenata koji dokazuju ispunjavanje navedenih uvjeta, te ostale dokumente koji su prema mišljenju kandidata relevantni za aplikaciju. 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Forensic Program Assistant (m/f) - International Committee of the Red Cross (ICRC)
Sarajevo
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.12.2017. Ističe 20.01.2018.

Detaljno

The International Committee of the Red Cross, Delegation in Bosnia and Herzegovina wishes to advise all potential candidates of the opening of a full-time position for:

FORENSIC PROGRAM ASSISTANT

The International Committee of the Red Cross (ICRC) is an impartial, neutral and independent organisation with the exclusively humanitarian mission to protect the lives and dignity of victims of war and internal violence and to provide them with assistance. It also endeavours to prevent suffering by promoting and strengthening International Humanitarian Law and universal humanitarian principles.

The ICRC delegation in Bosnia and Herzegovina is seeking an experienced and highly motivated person to fill the position described below.

Responsibilities:

The selected candidate will contribute to ICRC efforts to clarify the fate and whereabouts of missing persons in Bosnia-Herzegovina. She/he will be responsible for following tasks:

 • Develop and maintain contacts with investigators of institutions relevant for the ICRC (Missing Persons Institute of BiH, BiH Prosecutor’s Office).
 • Develop and maintain contacts with civil society regarding existing projects on victims of conflict.
 • Contribute to the analysis of information obtained by the ICRC.
 • Contribute to the forensic analysis of the context by maintaining an overview of the forensic situation in the context covered by the Sarajevo delegation.
 • Work effectively within relevant programmes to advance issues related to forensic science.
 • Assist in representing the ICRC towards the authorities and other stakeholders on all matters related to forensics.
 • Organise of training courses, dealing with practical preparations and post-training follow up.
 • Assist in implementing of ICRC’s Forensic Strategy and related activities.
 • Help sensitise relevant external and internal stakeholders on issues related to Humanitarian Forensic Action.

She/he will work with technical support of the Regional Forensic Specialist and in close cooperation with the Coordinator for Missing Persons issues in Balkans and Head of Protection Unit in Sarajevo.

Requirements:

 • Forensic practitioner holding at least a Masters' degree or equivalent in medical, biological or forensic sciences;
 •  At least 3 years' proven experience in forensic practice;
 • Proven forensic dissemination experience, with skills and capacity to adapt the message to diverse audiences;
 • Proven forensic training experience, with skills and capacity to adapt messages to diverse audiences;
 • Very good written and oral English, and B/S/H languages;
 • Good knowledge on the past conflict in BiH.

Profile:

 • Excellent interpersonal skills, including proven experience and capacity to work constructively in teams under considerable pressure;
 • Proven ability to undertake responsibilities with considerable degrees of autonomy;
 • Very good communication skills and at ease with internal and external interlocutors;
 • Good analytical skills;
 • Flexibility and capacity to adapt to changes;
 • Commitment and interest for humanitarian work;
 • Commitment to security rules and internal staff regulations;
 • Readiness to support other departments, if necessary.

Interested persons with the required background and experience are invited to submit their application to the ICRC Delegation in Sarajevo by e-mail at: sarajevo@icrc.org , before 21 January 2018 . Please include your motivation letter, detailed curriculum vitae and other relevant documents. Only shortlisted candidates will be contacted.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
ARK Company d.o.o. Sarajevo - 3 izvršioca
Gračanica, Žepče
Zdravstvo i medicina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 21.12.2017. Ističe 22.01.2018.

Detaljno


ARK Company d.o.o. Sarajevo



U cilju pružanja usluge laboratorijske dijagnostike,  ARK Company d.o.o. Sarajevo, raspisuje konkurs za popunu sljedećih pozicija:


Mjesto rada:  Gračanica


 • specijalista medicinske biokemije ili specijalista biokemije ili diplomirani inžinjer medicinske biokemije ili diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

(1 izvršioc).


 • viši laboratorijski tehničar ili laboratorijski tehničar (1 izvršioc).



Mjesto rada: Žepče


 • specijalista medicinske biokemije ili specijalista biokemije ili diplomirani inžinjer medicinske biokemije ili diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

(1 izvršioc).


 • viši laboratorijski tehničar ili laboratorijski tehničar (1 izvršioc).


CV zajedno sa eventualnim preporukama slati na mail: ark.company.d.o.o.@gmail.com


U naslovu mail-a, prilikom slanja prijave, obavezno naznačiti na koje mjesto rada se prijavljujete.


Odabrani kandidati, biti će pozvani na razgovor. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.



ARK Company d.o.o. Sarajevo

Tel: 061 789 409

Fax: 033 714 926

E-mail: ark.company.d.o.o@gmail.com

Olimpijska 4, Sarajevo

ID broj: 4201877940004

Transakcijski račun: UniCredit Bank 3387202206288380





Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!