Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Sekretar škole - GIMNAZIJA MRKONjIĆ GRAD
Banja Luka
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 21.06.2018.

DetaljnoSekretar škole, 1 izvršilac, sa najmanje godinu dana radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeniglasnik Republike Srpske“ broj 34/15 i 83/2015).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/2014 i 42/2016).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
3.Uvjerenje o državljanstvu;
4.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
6.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom  studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
7.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koji treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža;

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju sa kandidatima koji  su dostavili potpune i blagovremene prijave za radno mjesto sekretara škole obaviće se dana 22.6.2018. godine, petak, u 12:00 časova u prostorijama Škole.
Kanditati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih  dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Škola zadržava pravo da zatraži od prethodnih poslodavaca usmenu ili pismenu preporuku o kompetencijama prijavljenih kandidata.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Školu  ili poštom na adresu:
JU Gimnazija Mrkonjić Grad
Sime Šolaje 91
70 260 Mrkonjić Grad

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Trgovac - DRAGSTOR “ KROŠNjA” s.p.Jovanka R. GRADIŠKA
Banja Luka
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.06.2018. Ističe 13.07.2018.

DetaljnoTrgovac

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom i posebne uslove:

1.KV/SSS - trgovac srodna zanimanja

Adresa/sjedište poslodavca:

Bok Jankovac , telefon: 051/830-095

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pravnik (m/ž) - Mikrokreditna Fondacija MIKRA
Sarajevo
Pravo i društvene nauke
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.06.2018. Ističe 10.07.2018.

Detaljno

Mikrokreditna Fondacija MIKRA želi dodatno osnažiti svoj tim, angažirati ambiciozne ljude, koji svoju profesionalnu karijeru žele razvijati u perspektivnom, dinamičnom i prijatnom radnom okruženju.

MIKRA  članovima svoga  tima  nudi :
 • Radni odnos
 • Profesionalno usavršavanje putem vrhunskih treninga i obuka
 • Mentora tokom obuke i orijentacije
 • Atraktivnu platu i benefite
Ponosni smo na radnu atmosferu i na prijatne interpersonalne odnose. To je dio naše organizacijske kulture. Zato, kao jednu od svojih prednosti, uvijek ističemo ugodno i inspirativno radno okruženje. Želite li i vi raditi u takvom Timu, evo prilike:

MKF MIKRA objavljuje otvoreni konkurs za radnu poziciju:

PRAVNIK
(1 izvršilac sa sjedištem u Sarajevu)

Svrha pozicije i osnovna zaduženja:  
 • Obezbjeđuje pravnu izvrsnost u svim segmentima poslovanja Fondacije
 • Pravno savjetovanje Rukovodnom timu Fondacije 
 • Pravna podrška svim Odjelima i Službama Fondacije
 • Izrada statusnih i drugih internih akata Fondacije
 • Za najkompleksnija pravna pitanja izrađuje analize, stručna mišljenja i pravne savjete, te predlaže konkretna poslovno primjenjiva rješenja. 
 • Surađuje sa timovima eksternih pravnih stručnjaka i advokatskih ureda 
 • Ostvaruje poslovnu komunikaciju, izvještavanje i korespodenciju sa eksternim autoritetima  (Agencija za bankarstvo, ministarstva, inspekcije, revizijske kuće i sl.)
 • Izrada i pravno komentiranje ugovora koje sklapa Fondacija
 • Pravna podrška radu Upravnog odbora i Odbora za reviziju MKF Mikra, te izrada pravnih akata i odluka iz njihove nadležnosti
 • Suradnja sa Odjelom za usklađenost
 • Stručna je i savjetodavna instanca u radu tima Pravnika na svim MKF Mikra lokacijama
 • Učestvuje u radu internih tijela (odbori, radne grupe, projektni timovi)
Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete :
 • Pravni fakultet
 • Neophodno je prethodno iskustvo, prednost iskustvo u financijskom sektoru 
 • Generalist, poznavanje osnova različitih pravnih oblasti i disciplina.
 • Poznavanje propisa na svim razinama u BiH
 • Napredna komunikacija, verbalna i pismena, iskustvo u izradi statusnih akata i poslovnih dopisa.
 • Vještina izrade konciznih i razumljivih akata i poslovno primjenjivih pravnih mišljenja 
 • Poznavanje pravila i principa rada upravljačkih struktura
 • Sposoban upravljati povjerljivim informacijama i dokumentacijom na odgovarajući način
 • Posjedovanje mreže stručnih i poslovnih kontakta
 • Ažurnost, brzina, pažnja na detalje
 • Napredno korištenje računara
 • Engleski jezik, pravna i poslovna terminologija
 • Vozačka dozvola “B”
Biografije sa kontakt telefonom poslati do 10. jula 2018. godine  na adresu: Mikrokreditna Fondacija MIKRA,  M. Marulića 2/VI ;  Sarajevo, ili na Fax: 033 71 71 41 .

Samo kandidati iz užeg  izbora će biti kontaktirani radi poziva na intervju 

Pridružite  nam  se  i  postanite   član   M I K R A   porodice.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Komercijalista / prodavač novih i rabljenih poluprikolica (m/ž) - SCHMITZ CARGOBULL d.o.o.
Region Tuzla
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.06.2018. Ističe 12.07.2018.

Detaljno

SCHMITZ CARGOBULL doo Sarajevo, kćerka-kompanija SCHMITZ CARGOBULL AG iz Njemačke,
raspisuje konkurs za radno mjesto

Komercijalista / prodavač novih i rabljenih poluprikolica 
za region Tuzla ( terenska prodaja )

NOVI OGLAS


Radno mjesto obuhvata
 • Prodaja novih poluprikolica, sistemom narudžbi ili lagerskih poluprikolica
 • Prodaja rabljenih poluprikolica, sa lagera u BiH i internacionalnog lagera širom Europe
 • Briga o kanalima prodaje i dokumentaciji vozila
 • Komunikacija sa kupcima, finansijskim institucijama u BiH, kolegama iz regiona Centralne Europe
 • Priprema predračuna, računa i isporuka vozila
Pored opštih uslova propisanih zakonom, od kandidata očekujemo:
 • Minimalno srednja stručna sprema, vozačka B kategorije
 • Energičnost i želja za radom, uz odgovarajuće prodajne vještine
 • Izražena komunikativnost, orjentacija ka rezultatu, profesionalnost u ophođenju
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog ili njemačkog jezika, programskih paketa
Potencijalno zaposleniku nudimo
 • Zaposlenje u internacionalnoj kompaniji staroj više od 125 godina
 • Inicijalno internacionalno školovanje, uz godišnja školovanja i usavršavanja organizovana na nivou kompanije 
 • Rad u dinamičnom i motivirajućem okruženju
 • Redovna i stimulativna primanja
 • Korištenje novog službenog automobila više srednje klase, mobitela i prenosnog računara
Konkurs ostaje otvoren popune radnog mjesta, te se neblagovremene prijave neće uzeti u razmatranje. 

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju i obaviješteni o konačnim rezultatima konkursa.

Prijave slati isključivo e-mailom na adresu schmitz@cargobull.ba

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
TIG/MIG/MAG/REL ZAVARIVAČ (M/Ž) - 2 izvršioca
Banja Luka
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.06.2018. Ističe 30.06.2018.

DetaljnoOpis poslova i odgovornosti osobe na ovoj poziciji:
• Obavljanje poslova izrade nosivih metalnih konstrukcija i
  proizvoda od metala,
• Obrada metala TIG/MIG/MAG/REL postupcima zavarivanja,
• Priprema, krojenje, rezanje i zavarivanje spojeva metala,
• Razumijevanje tehničkih crteža,
• Redovno održavanje i čišćenje mašine i pomoćnih alata i pribora,
• Samostalni rad povremeni lokalni terenski rad.

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
• SSS  III ili IV stepen – Mašinskog usmjerenja,
• Samostalno čitanje tehničkih crteža,
• Spremnost na timski rad, fleksibilnost, samoinicijativnost,
• Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Šta nudimo:
• Stalni radni odnos uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
• Mogućnost stalnog usavršavanja i napretka,
• Dinamičan rad na raznovrsnim poslovima,
• Prijatnu radnu sredinu i dobre međuljudske odnose,
• Redovna primanja uz stimulaciju za ostvareni rezultat.

CV dostaviti e-mailom: info@kellman.ba ili lično na adresu Blagoja Parovića 124 (Tunjice) Banja Luka.

Kontakt osoba: Zorana Kecman, dip. ing. mas. 063/290-688

 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Sales Engineer (m/f) - Epiroc BH doo
Sarajevo
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.06.2018. Ističe 12.07.2018.

Detaljno

Here’s your opportunity to break ground with an exciting new global brand.

Join Epiroc and apply your passion in a job that allows you to fulfill your goals through a true partnership with your colleagues. Building on proven Atlas Copco expertise, we are driven to make what’s good even better. Contact us today and help launch a bold new force in the mining, infrastructure and natural resources industries.

WE ARE LOOKING FOR

Sales Engineer Bosnia and Herzegovina

to complete our small sales and service team responsible for sales and service of mining and rock excavation in Bosnia and Herzegovina. 

You will be responsible to:
 • Achieve/exceed the annual sales targets in the specific region;
 • Realize, directly or in cooperation with others the whole sales cycle necessary to obtain the orders/purchase contract (identify opportunity, present proposal, negotiate and close the deal);
 • Increase the market share in the assigned region;
 • Establish, develop and maintain relationship with customers through visits, telephone calls and correspondence;
 • Consult with direct manager proposal details as pricing, type of product, parts and service, warranty;
 • Consult with Regional Business Lines Managers individual customer needs to propose the best solution; 
 • Track mining and rock excavation equipment in operation;  
 • Regularly weekly update data in internal database (visits, all correspondence such as emails, letters, faxes, proposals, orders, etc.);
 • Monitor the market and competition - gather, evaluate and analyze information about the market;
 • Share information about new potential business with management;
 • Participate in seminars, exhibitions and contribute to other marketing activities;
 • Report any information related to the competitor.
Your profile
 • A highly motivated person with basic knowledge of the construction and mining market in Bosnia and Herzegovina;
 • Strong sales orientation and ability to effectively communicate with customers;
 • Ability to get and analyze data from the market related to competition and opportunities ;
 • Ready to travel nationally and internationally on a regular basis;
 • University degree in Mechanical engineering or Mining;
 • Excellent command of Bosnian and solid written and spoken English is a must;
 • Good computer skills;
 • Driving license.
Position Entitlement
 • Variable compensation / bonus according to performance parameters
 • Office car, computer and cell phone
Work place
 • Location will be Sarajevo, majority of work time is spend by customers all over the country 
Start date
 • As soon as possible, however we are willing to consider a candidate with notice period. 
Please send us your motivation letter and professional resume in English to following contact: 

Blanka Lisa
HR Manager

Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com .

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - DOO “ GRAĐAPROMET” BIJELjINA
Bijeljina
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.06.2018. Ističe 08.07.2018.

Detaljno1.Kafe kuvarica-spremačica……….1 izvršilac, sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima
2.Trgovac (Ž).........1 izvršioca, sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja

ZAINTERESIVANI  DA SE JAVE NA BR. TELEFONA 055/392-104 ILI NA ADRESU PAVLOVIĆA PUT BR.34 BIJELjINA 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - DOO “ SHOP GO “ BIJELjINA
Bijeljina
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 12.06.2018. Ističe 27.06.2018.

Detaljno-Firmi D.o.o “ Shop & Go “ Bijeljina potrebne radnice/radnici za rad u novootvorenim kioscima na radnom mjestu trgovca……………….40 izvršilaca za rad na ne/određeno vrijeme

Uslovi:- završen III ili IV SSS
- odgovorna, vrijedna, komunikativna osoba
- poželjno radno iskustvo

Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail:  shopandgobn@gmail.com, poštom ili donijeti lično na naznačenu adresu

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!