Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Trgovac/konobar i Kuvar - DOO “CSP“ DVOROVI, BIJELjINA
Bijeljina
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2018. Ističe 18.02.2018.

DetaljnoPotrebni radnici za rad na B.P. Kojčinovac:

1. Trgovac/konobar za rad na kasi i u kafiću……………2 izvršioca za rad na određeno vrijeme.
- završena SSS
- poželjno radno iskustvo u struci (nije presudno)
- pol nije bitan
- rad u dvije smjene
- plata po dogovoru

2. Kuvar (m/ž) …………….3 izvršioca za rad na određeno vrijeme
- poželjno radno iskustvo u struci (nije presudno)
- završena SSS (nije neophodno da je kuvarske struke)
- pol nije bitan
- plata po dogovoru

Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefon 055/350-475

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana obljavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Kasir/ka - DOO ”DRAGSTES” CRNjELOVO
Bijeljina
Komercijala i prodaja
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 18.01.2018. Ističe 23.01.2018.

DetaljnoKasir/ka...............1 izvršilac

Opis posla
-izdavanje računa za kupljenu robu u trgovini i pumpi

- SSS
- poželjno radno iskustvo
- poznavanje rada na računaru
- starosne dobi od 20-35 godina

Oglas ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja na sajtu Zavoda za zapošljavanje RS i na oglasnoj tabli biroa Bijeljina

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 066/581-728.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pekar - ZR“PEKARA MIKIĆ“ Bijeljina
Bijeljina
Prehrambena industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 17.02.2018.

DetaljnoPekar

Poželjno radno iskustvo u struci
- Pouzdan i odgovoran radnik,

Konkurs traje 30 dana ili do popune radnog mjesta.
Ukoliko ste spremni i zainteresovani za rad, detaljne informacije možete dobiti na telefon: 065/654-663   Vlasnik: Mikić Rade.

REPUBLIKA SRPSKA
ZR“PEKARA MIKIĆ“                         
ul. Stefana Dečanskog 101.                     
76300 BIJELjINA     
Tel: 065/654-663

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Pomoćni radnik u kuhinji - DOO ”DRAGSTES” CRNjELOVO
Bijeljina
Ugostiteljstvo i turizam
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 22.01.2018.

DetaljnoPomoćni radnik u kuhinji

- SSS
- poželjno radno iskustvo

Oglas ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja na sajtu Zavoda za zapošljavanje RS i na oglasnoj tabli biroa Bijeljina

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 066/581-728

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Računovođa škole - OŠ „VELjKO ČUBRILOVIĆ“ PRIBOJ
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoRačunovođa škole -  1 izvršilac  (puna norma)  - sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom,  na određeno  vrijeme do 31.08.2018. godine

I-Opšti uslovi
Da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
Da je punoljetan, a to se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog, i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanju koje će škola pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje iz člana 9, član 21 i član 22 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( Službeni glasnik RS br: 102/14, 29/16).
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvim ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 godine ( i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova)  ili  ekvivalent i  odgovarajuću licencu u skladu sa Zakonom kojom se  uređuje oblast računovodstva.
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Dana, 31.01.2018. godine u 10 časova u prostrijama JU OŠ „ Veljko Čubrilović“ Priboj obaviće se interviju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na interviju, a ukoliko se ne pojave na interviju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  (ne starijih od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole JU OŠ „Veljko Čubrilović“ Priboj, 75249 Priboj. Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Loparama i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Tehnički rukovodilac - Kompanija Boksit a.d. Milići
Bijeljina
Drvna industrija
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 25.01.2018.

DetaljnoTehnički rukovodilac u Fabrici namještaja i masivnih ploča - diplomirani inženjer mašinstva-smjer prerada drveta, (potrebno radno iskustvo u finalnoj preradi drveta kao i položen stručni ispit za navedene poslove), 1 – izvršilac.

- Plata i stan po dogovoru.

Oglas ostaje otvoren  8   dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:
Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara  br. 1
75446 Milići, ili putem imejla: boksit@ad-boksit.com 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Operater informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) - OSNOVNI SUD U BIJELjINI
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 17.01.2018. Ističe 01.02.2018.

DetaljnoOperater informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT)

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predvidjene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

- završen fakultet za računarstvo i informatiku ili drugi fakultet za informacione tehnologije - VII stepen stručne spreme ( odnosno 240 ECTS bodova) ili izuzetno viša škola tehničkog smjera – informatika i položen stručni ispit za rad u organima uprave.
- radno iskustvo jedna godina
- provjera znanja u sistemu za automatsko upravljanja predmetima i registar novčanih kazni i prekršajne evidencije

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6. mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prodavac - DOO “ JUSEL “ BIJELjINA
Bijeljina
Trgovina
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 11.01.2018. Ističe 09.02.2018.

DetaljnoPRODAVAC REZERVNIH DELOVA ZA POLjOPRIVREDNE MAŠINE
Mesto : BIJELjINA – 1 izvršilac

Potreban profil kandidata:
* Minimum IV stepen stručne spreme ( poželjna ekonomska ili mašinska struka)
* Osnovni nivo poznavanja rada na računaru
* Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima
* Sposobnost samostalnog obavljanja zadataka sa visokom ličnom odgovornošću
* Lična zainteresovanost za auto i traktorske delove

Ukoliko ispunjavate navedene uslove pošaljite nam Vaš CV na sledeću adresu:

JUSEL D.O.O., ul. Stefana Decanskog 291 (Agrotrzni centar), Bijeljina
ili na e- mail:  info@jusel.com
Kontakt telefon: 055/240-024, +38160/666-3151 ( Viber)

Rok za prijavu je zaključno sa 09.02.2018. godine.
Na razgovor i testiranje biće pozvani samo oni kandidati čije biografije budu zadovoljavale navedene uslove.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!