Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Prijem pripravnika - D.o.o. “SLOT G“ Bijeljina
Bijeljina
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 14.09.2018.

Detaljno1.RADNIK U PROIZVODNjI NAMJEŠTAJA- STOLAR........................1 izvršilaca, za rad na određeno vrijeme.
2. RADNIK U KLADIONICI- RAD NOĆU.........1 izvršilaca, za rad na određeno vrijeme.

Uslovi:
- SSS
- Da ima opštu radnu sposobnost.
- Odgovornost i posvećenost poslu, komunikativnost, ljubaznost.
- Pol-muški
- Starosna dob od 20-40 godina.
- Vozačka dozvola “B” kategorije
- Za poslove u proizvodnji namještaja poželjno je radno iskustvo.

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 066/902-859 (07-16 časova) ili da pošalju biografiju na email: slotg@hotmail.com ili poštom na adresu “Slot G “ d.o.o., Pavlovića put bb, Bijeljina
Oglas ostaje otvoren 30 dana od datuma objavljivanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ „MEŠA SELIMOVIĆ“ JANjA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave – puna norma, PO Čengić – na neodređeno, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac
2.Nastavnik razredne nastave – puna norma, Centralna škola, na određeno do povratka radnika sa funkcije, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac
3.Nastavnik biologije – 4 časa, na određeno do povratka radnika sa funkcije, lice bez radnog iskustva-pripravnik, 1 izvršilac
4.Nastavnik demokratije i ljudskih prava – 5 časova, na određeno do 31.08.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac
5.Nastavnik tehničkog obrazovanja  i informatike– 10 časova na određeno do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice bez radnog iskustva – pripravnik, 1 izvršilac
6.Nastavnik jezika bošnjačkog naroda – 13 časova na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).

Pripravnik u smislu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 44/17 i 31/18) smatra se lice koje se prvi put zapošljava u struci član 111. stav 3. odnosno  lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita ima status pripravnika član 111. stav 4. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i
koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i to:
a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu( samo za radna mjesta gdje se traži konkursom)
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana  28.08.2018. godine u 09,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole “ Meša Selimović“ Janja, obaviće se test, a u 10 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “ Meša Selimović“ Janja, Bijeljenska 250, 76316 Janja .
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU MUZIČKA ŠKOLA “ STEVAN STOJANOVIĆ - MOKRANjAC “ BIJELjINA
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.nastavnik gitare – puna norma, na određeno vrijeme do 28.12.2018.godine, lice bez radnog iskustva – pripravnik,
2.nastavnik violončela – pola norme, na određeno vrijeme do 28.12.2018.godine, lice bez radnog iskustva – pripravnik,
3.nastavnik klavira – pola norme, na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine, lice bez radnog iskustva – pripravnik,
4.pedagog – pola norme, na neodređeno vrijeme, lice bez radnog iskustva – pripravnik,
5.nastavnik fizike – 2 časa, na određeno vrijeme do 28.12.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
6.nastavnik audiovizuelne tehnike – 1 čas, na određeno vrijeme do 28.12.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18 ) i člana 104, stav 1 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18 ), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104, stav 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica iz člana 104, stav 7 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115, stav  5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, članom 108, stav 6 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14, 18/16 i 45/16 ) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i obrazovanju.
Pripravnikom u smislu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju smatra se lice koje se prvi put zapošljava u struci, odnosno  lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita ima status pripravnika ( član 111. stav 3 i 4. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju odnosno član 111, stav 3 i 4 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. stav  5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, člana 108, stav 6 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi i to:
a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
g) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( samo za one kandidate kod kojih se traži položen stručni ispit ).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 27.08.2018. godine u 10,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole “ Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina obaviće se test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, a u 11,00 časova obaviće se intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Muzička škola “ Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina. 
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 8 časova , na  određeno vrijeme  do 31.08.2019. godine sa  radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu
2.Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, 7 časova , na  određeno vrijeme do 31.08.2019.godine, pripravnik
3.Nastavnik mašinske grupe predmeta ( diplomirani mašinski inženjer), 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, pripravnikPored uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1/2016)  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ( „ Službni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12, 80/2014 i 83/2015) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji broj 34/2015 i 83/2015).

Procedura prijema radnika biće obavljenja u skladu sa  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u srednjoj školi ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102/2014, 42/2016).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
-Prijavu na konkurs ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika);
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu (  ne starije od 6 mjeseci)
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evideniciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/2018), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.
Izuzetno od uslova člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/2018) pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 30.08.2018. godine u 11 časova u prostorijama škole.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom „ Za konkurs“.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU SŠC « VUK KARADžIĆ « LOPARE
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik fizike na 11 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme............. 1 izvršilac
2.Nastavnik matematike na 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme, do 30. 6. 2019. godine ........ 1 izvršilac
3.Nastavnik psihologije na 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme,  do 30. 6. 2019. godine ........ 1 izvršilac
4.Nastavnik mašinske grupe predmeta na 18 časova teorije i 6 časova praktične nastave,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme......... 1 izvršilac

Pored opštih uslova, utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18 ), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18 ) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos  u srednjoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 102/14 i 42/16).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom,  kontakt telefonom i adresom prebivališta, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:
1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) da ima položen stručni ispit za rad u nastavi

Kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa.
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla,
- stepen stručne spreme i
- dužina radnog staža po vrstama posla;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), pravo učešća na konkursu imaju lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice:  poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske,  kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju  za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje  i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  27. 8. 2018. godine u  10,00 časova u prostorijama JU SŠC «Vuk Karadžić» Lopare.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.
Konkkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC «Vuk Karadžić» Lopare, Dositeja Obradovića bb  75240 Lopare sa naznakom  «PRIJAVA NA KONKURS«.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ »Vuk Karadžić» Bijeljina
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave- puna norma –na određeno vrijeme-2 izvršioca ,sa radnim iskustvom, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2019. godine,
2.Nastavnik razredne nastave-puna norma-na određeno vrijeme-1 izvršilac, sa radnim iskustvom, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 13.11.2021. godine;
3.Nastavnik razredne nastave-puna norma-na neodređeno vrijeme-2 izvršioca, sa radnim iskustvom.
4.Nastavnik razredne nastave-puna norma—1 izvršilac ,na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.8.2019. godine,
5.Nastavnik hemije-4 časa, pripravnik, 1 izvršilac, , na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.8.2019. godine.

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav  (5) i člana 3. (Izmjene i dopune Zakona) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i to:
a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,
d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana  28.8.2018. godine u 9,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bijeljina, obaviće se test, a 28.8.2018. časova  u 10,00 intervju  sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa Kandidati se neće posebno pozivati na testu i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić“ Bijeljina, Ulica Vojvode Stepe broj 4.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ Jovan Dučić“ Bijeljina
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Nastavnik razredne nastave,puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.
2.Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme , do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.
3.Nastavnik razredne nastave, puna norma ,na određeno vrijeme do 31.08.2019.g., lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.
4.Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno do 31.08.2019.g., lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.
5.Nastavnik fizike, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.
6.Nastavnik biologije, 2 časa sedmično , na određeno vrijeme do 30.06.2019.g., lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.
7.Nastavnik likovne kulture, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2019.g.g, lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.
8.Nastavnik informatike, 3 časa sedmično,na određeno vrijeme do 30.06.2019.g., lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17).
- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:
1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- za radno mjesto nastavnika razredne nastave:
1) prof.razred,nastave  ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,
2) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom ,smjer razredna nastava,
3) učitelj sa završenom učiteljskom školom koji je stekao u radnom odnosu u vrijeme stupanja na snagu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspita.

-za radno mjesto nastavnika fizike
1) profesor fizike
2) diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
3) diplomirani astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
4) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom,

- za radno mjesto nastavnika biologije
1)profesor biologije
2)profesor bilogije i hemije
3)diplomirani biolog sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
4)nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju , grupa bilogija sa drugim nastavnim predmetom.

- za radno mjesto nastavnika likovne kulture
1) profesor likovne kulture ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je likovna kultura samostalan ili ravnopravan predmet
2) diplomirani slikar  primjenjene umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
3) akademski slikar , odnosno diplomirani slikar vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
4) akademski vajar , odnosno diplomirani vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta
5)  akademski grafičar , odnosno diplomirani grafičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
6) nastavnik  koji ima završenu pedagošku akademiju , grupa za likovnu kulturu,
7) diplomirani likovni umjetnik – smjer slikarstvo ili grafika sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
8) diplomirani ghrafički dizajner sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
9) diplomirani istoričar umjetnosti  sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
10) lice sa završenim fakultetom primjenjenih umjetnosti.

- za radno mjesto nastavnika informatike
1) profesor informatike
2) profesor grupe predmeta od kojih je jedan informatika,
3)diplomirani inžinjer informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
4) nastavnik koji ima završenu višu školu ili fakultet  i završen dvosemestralni studij za dopunsko obrazovanje  iz informatike  na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci,
5) diplomirani matematičar ili profesor matematike koji je u toku studija imao informatiku u trajanju od najmanje četiri semestra,
6) diplomirani inžinjer elektrotehnike , smjer za računarsku tehniku sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
7) diplomirani inžinjer organizacije rada , smjer za informacione sisteme sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
8)  diplomrani inžinjer informacionih tehnologija sa položenom pedagoškom grupom predmeta ,
9) diplomirani inžinjer računarstva  i informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
10) diplomirani informatičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta.

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoji podaci o prosjeku ocjena,
3.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4. ukuliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom ili položenim stručnim ispitom , kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 115. stav 10. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17) kandidat je dužan dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.
Dana 28.08.2018. godine u prostorijama JU Osnovne škole “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, obaviće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Za sva radna mjesta intervju sa kandidatima će se održati  28.08.2018.g. u 09,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Jovan Dučić“, ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, 76 300.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Prijem radnika - JU OŠ ,,Stevan Nemanja” Dragaljevac Gornji
Bijeljina
Obrazovanje, kultura i sport
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 15.08.2018. Ističe 23.08.2018.

Detaljno1.Profesor ili nastavnik njemačkog jezika, puna norma na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, polžen stručni ispit
2.Profesor ili nastavnik njemačkog jezika ......... za 2 časa sedmično na određeno radno vrijeme, do 31.08.2019. godine , pripravnik
3.Profesor ili nastavnik srpskog jezika ....... za 4 časova  sedmično na određeno radno vrijeme do 31.08.2019. godine, pripravnik
4.Profesor ili nastavnik matematike ....... za 12 časova sedmično na neodređeno radno vrijeme, pripravnik

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (3)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom  5. tačka a)  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i to:
a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama
d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana  28.08.2018. godine u 09,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Stevan Nemanja” Dragaljevac Gornji, obaviće se test, a nakon testa  intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Stevan Nemanja“ Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!