Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Administrativni radnik sa znanjem italijanskog jezika (m/ž) - Standard Furniture Factory d.d.
Ilijaš
Administrativne usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 07.08.2018. Ističe 06.09.2018.

Detaljno

Bosanski put 103
71380 ILIJAŠ
Bosna i Hercegovina

Datum:  07.08.2018. godine

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo , lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   

O G L A S 
za popunu radnog mjesta  

Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto: 

1. ADMINISTRATIVNI RADNIK SA ZNANJEM ITALIJANSKOG JEZIKA

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
 • SSS/VSS stepen obrazovanja ,
 • Dobro poznavanje italijanskog jezika – pismena i usmena komunikacija;
 • Poznavanje rada na računaru.
Uz Prijavu na konkurs za navedenu poziciju i naznaku naziva radnog mjesta na koju apliciraju, kandidati su obavezni priložiti:

1. Dokaz o poznavanju italijanskog jezika,
2. Poslovnu biografiju.

Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:

Standard Furniture Factory d.d. 
Bosanski put 103
71380 Ilijaš
(sa naznakom „Prijava na oglas – Administrativni radnik sa poznavanjem italijanskog jezika“ )  
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obaviješteni i pozvani na intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac službe navake (m/ž) - Standard Furniture Factory d.d.
Ilijaš
Ekonomija i finansije
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 02.08.2018. Ističe 29.08.2018.

Detaljno

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   

O G L A S 
za popunu radnog mjesta  

Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova koji moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto: 

RUKOVODILAC SLUŽBE NABAVKE 
(1 izvršilac)

OPIS POSLOVA:
 • Rukovođenje i usmjeravanje izvršilaca u službi u svrhu efikasnog i efektivnog izvršenja zadataka;
 • Dužan je izabrati/ obezbijediti kvalifikovano osoblje sposobno za ispunjenje  zadatih ciljeva i zadataka službe, odgovara za njihovo postizanje rezultata, kontinuirano napredovanje - odgovara za cijeli tim (uposlenike) kojima rukovodi;
 • Učestvuje  u izradi planova nabavke u saradnji sa drugim službama i odgovara za realizaciju istih;
 • Osigurava pravovremenu nabavku materijala i sirovina za proizvodnju i održavanje, optimalnu kvalitetu po najoptimalnijim cijenama;
 • Uspostavlja kvalitetnu, stabilnu i  dugoročnu  saradnju sa dobavljačima roba i usluga; 
 • Vrši revidiranje ugovora sa dobavljačima,  nadzor nad realizacijom ugovorenih obaveza, te predlaganje poboljšanja;
 • Izrađuje odgovarajuće izvještaje na zahtjev Uprave  Društva ;
 • Vrši i druge srodne poslove.
ODGOVORNOSTI:
 • Odgovara za sveobuhvatno funkcionisanje i rad službe u skladu sa strukom i važećim zakonskim propisima;
 • Odgovara za uspješnost sprovođenja zadataka  od čijeg izvršenja ovisi uspješnost rada Društva;
 • Odgovara za ukupne rezultate službe;
 • Odgovara za upravljanje svim zalihama na nivou firme, naročito za  realizaciju plana nabavke ;
 • Odgovara za obezbjeđenje i odabir alternativnih dobavljača svih roba i usluga.
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
 • VSS,VII stepen stručne spreme;
 • 3 godine iskustva na istim ili sličnim pozicijama;
 • Poznavanje materijala: drvo , metal , štof;
 • Poznavanje jednog stranog svjetskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Sistematičnost, organizacijska i komunikacijska sposobnost.
NUDIMO POSEBNE POGODNOSTI:
 • Stimulativna primanja;
 • Kreativnu poziciju s mogućnošću utjecanja na razvoj poslovanja;
 • Usavršavanje i dodatnu edukaciju;
 • Izazovno i dinamično radno okruženje.
Uz Prijavu na konkurs za navedenu poziciju i naznaku naziva radnog mjesta na koju apliciraju, kandidati su obavezni priložiti:
 • Dokaz o stručnoj spremi,
 • Poslovnu biografiju,
Oglas ostaje otvoren 27 (dvadesetsedam) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:

Standard Furniture Factory d.d. 
Bosanski put 103
71380 Ilijaš
(sa naznakom „Prijava na oglas – Rukovodilac službe nabavke )  
 

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obavješteni i pozvani na intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Bravar (m/ž) - Standard Furniture Factory d.d.
Ilijaš
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2018. Ističe 29.08.2018.

Detaljno

Bosanski put br. 103 Ilijaš
Datum:  30.07.2018. godine


Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   

O G L A S
za popunu radnog mjesta  

Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova koji  moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto:
 
BRAVAR - (2 izvršioca)

OPIS POSLA
 • Obavljanje pripremnih bravarskih radova (priprema rezervnih dijelova i sklopova, ugradnja novih dijelova.
 • Radi na održavanju i popravljanju mašina i uređaja u sektoru proizvodnje.
 • Stalna kontrola, održavanje i popravka mašina, opreme i objekata (preventivno i tekuće održavanje, saradnja pri generalnom remontu, povremena izrada i dorada rezervnih dijelova).
 • Izrada metalnih konstrukcija i održavanje alata.
 • Kontroliše i ispituje sklopove i podsklopove, dijagnostikuje kvarove na alatnim mašinama i obavlja manje popravke.
 • Montaža ili saradnja pri montaži opreme.
 • Drugi poslovi po naloga neposrednog rukovodioca.
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove: 
 • KV/VKV–  bravar.
 • Minimum šest mjeseci iskustva na istoj ili sličnoj poziciji.
 • Položen vozački ispit B kategorija (poželjno).
Uz prijavu na oglas za navedenu poziciju na koju apliciraju, kandidati su obavezni priložiti:

1. Dokaz o stručnoj spremi,
2. Poslovnu biografiju.

Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo 
Bosanski put br. 103
71 380 Ilijaš
(sa naznakom „Prijava na oglas Bravar odnosno Električar“)  
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obavješteni i pozvani na intervju i testiranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Elektromehaničar za poslove održavanja i opravke cnc mašina u drvnoj industriji (m/ž) - Standard...
Ilijaš
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 30.07.2018. Ističe 29.08.2018.

Detaljno

Bosanski put br. 103 Ilijaš
Datum:  30.07.2018. godine


Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   

O G L A S
za popunu radnog mjesta  

ELEKTROMEHANIČAR ZA POSLOVE ODRŽAVANJA I OPRAVKE CNC MAŠINA U DRVNOJ INDUSTRIJI - (2 ivršioca)

OPIS POSLA
 • Obavlja poslove održavanja, prilagođavanja i popravljanja različitih električnih mašina (generatora i motora), električnih sklopnih aparata, mjerne i zaštitne opreme u električnim postrojenjima te kontrolu i servis aparata, instrumenata i električnih dijelova srodnih postrojenja; 
 • Namještanje, prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata i električne opreme na industrijskim mašinama i postrojenjima u sektoru proizvodnje; 
 • Vrši ispitivanje i predlaže mjere za otklanjanje nedostataka na električnim proizvodima; 
 • Obavlja i druge srodne poslove koji uključuju postavljaje, opravku i održavanje električnih mašina i drugih električne aparate te opreme u pogonima sektora proizvodnje.  
 • Servisiranje i popravak CNC obradnih sistema.
 • Drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove: 
 •  KV/VKV/SSS elektro smjer;
 • 1  godine iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računara
 • Osnovno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.
Uz prijavu na oglas za navedenu poziciju na koju apliciraju, kandidati su obavezni priložiti:

1. Dokaz o stručnoj spremi,
2. Poslovnu biografiju.

Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo 
Bosanski put br. 103
71 380 Ilijaš
(sa naznakom „Prijava na oglas Bravar odnosno Električar“)  
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obavješteni i pozvani na intervju i testiranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!