Pronađi posao

Ukucaj ime posla ili riječ koju želiš da se nalazi u opisu posla. Također možete pretraživati po lokaciji.

Dodaj posao

Podijeli pronađeni posao sa ostalima.


Operater na upravljačkim sistemima betonare u PJ Mostar (m/ž) - TBG BH d.o.o. Kakanj
Mostar
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 05.10.2018.

Detaljno

TBG BH d.o.o . kćerka je kompanija Tvornice cementa Kakanj i članica prestižne njemačke kompanije HeidelbergCement. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja betona, njegov prevoz i ugradnja na određenoj destinaciji. U svom vlasništvu trenutno ima šest poslovnih jedinica (betonara) i to PJ Sarajevo, PJ Rajlovac, PJ Zenica, PJ Lukavac, PJ Banja Luka i mobilnu jedinicu Drivuša, koje proizvode visokokvalitetne vrste transportnog betona kao i betone sa čeličnim vlaknima, te glazure i maltere. 

Za potrebe rada PJ u Mostaru, TBG BH d.o.o. raspisuje oglas za popunu sljedećeg radnog mjesta: 

Operater na upravljačkim sistemima betonare u PJ Mostar – 2 izvršioca (m/ž)

Osnovni zadaci radnog mjesta su:
 • svakodnevno obavljanje poslova upravljanja proizvodnjom betona putem upravljačkog sistema, uz poštivanje svih pravila struke.
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba imati i sljedeća znanja, kvalifikacije i sposobnosti:
 • srednja tehnička škola tehničkog smjera ili srednja stručna sprema KV kvalifikacije, 
 • osnovno poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računaru,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u građevinskoj industriji, 
 • discipliniranost u radu, fleksibilnost, komunikativnost, sklonost ka timskom radu. 
Oglas ostaje otvoren do 05.10.2018. godine. 

Ako ste odgovorna, organizovana i proaktivna osoba, svoje prijave sa CV-em i drugim dokaznim dokumentima, možete dostaviti na poštansku adresu

TBG BH d.o.o, 
Magistralni put bb, 
Lukavac, sa naznakom za «ZA OGLAS» 

Preporuke prethodnog poslodavca su poželjne. Neblagovremene podnesene ili dokaznim dokumentima nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviti će se razgovor i provjera praktičnog znanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač auto miksera/auto pumpe na betonari Mostar (m/ž) - TBG BH d.o.o. Kakanj
Mostar
Ostalo
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 05.10.2018.

Detaljno

TBG BH d.o.o. kćerka je kompanija Tvornice cementa Kakanj i članica prestižne njemačke kompanije HeidelbergCement. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja betona, njegov prevoz i ugradnja na određenoj destinaciji. U svom vlasništvu trenutno ima šest poslovnih jedinica (betonara) i to PJ Sarajevo, PJ Rajlovac, PJ Zenica, PJ Lukavac, PJ Banja Luka i mobilnu jedinicu Drivuša, koje proizvode visokokvalitetne vrste transportnog betona kao i betone sa čeličnim vlaknima, te glazure i maltere. 

Za potrebe rada PJ u Mostaru, TBG BH d.o.o. raspisuje oglas za popunu sljedećeg radnog mjesta: 

Vozač auto miksera/auto pumpe na betonari Mostar – 3 izvršioca (m/ž)

Osnovni zadaci radnog mjesta su:
 • svakodnevno obavljanje poslova prijevoza betona u specijalnom vozilu; auto mikser/auto pumpa, uz poštivanje svih saobraćajnih propisa i pravila struke. 
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba imati i slijedeća znanja, kvalifikacije i sposobnosti:
 • srednja stručna sprema KV kvalifikacije, ili srednja školska sprema društvenog ili tehničkog smjera; 
 • posjedovanje vozačke dozvole „C“ kategorije, 
 • položen stručni ispit za upravljanje motornim vozilima u saobraćaju, 
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u građevinskoj industriji, 
 • discipliniranost u radu, fleksibilnost, komunikativnost, sklonost ka timskom radu.
Oglas ostaje otvoren do 05.10. 2018. godine. 

Ako ste odgovorna, organizovana i proaktivna osoba, svoje prijave sa CV-em i drugim dokaznim dokumentima, možete dostaviti na poštansku adresu: 

TBG BH d.o.o, 
Magistralni put bb, 
Lukavac, sa naznakom za «ZA OGLAS» 

Preporuke prethodnog poslodavca su poželjne. Neblagovremene podnesene ili dokaznim dokumentima nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviti će se razgovor i provjera praktičnog znanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Rukovodilac Poslovne jedinice Mostar (m/ž) - TBG BH d.o.o. Kakanj
Mostar
Menadžment i upravljanje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 19.09.2018. Ističe 05.10.2018.

Detaljno

TBG BH d.o.o. kćerka je kompanija Tvornice cementa Kakanj i članica prestižne njemačke kompanije HeidelbergCement. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja betona, njegov prevoz i ugradnja na određenoj destinaciji. U svom vlasništvu trenutno ima šest poslovnih jedinica (betonara) i to PJ Sarajevo, PJ Rajlovac, PJ Zenica, PJ Lukavac, PJ Banja Luka i mobilnu jedinicu Drivuša, koje proizvode visokokvalitetne vrste transportnog betona kao i betone sa čeličnim vlaknima, te glazure i maltere. 

Za potrebe rada PJ u Mostaru, TBG BH d.o.o. raspisuje oglas za popunu sljedećeg radnog mjesta: 

Rukovodilac Poslovne jedinice Mostar – 1 izvršilac ( m/ž) 

Osnovni zadaci pozicije: 
 • organizacija proizvodnje i otpreme betona uz odgovornost za praćenje svih zakonom propisanih obaveza u oblasti rada poslovne jedinice vezano za tehnički dio procesa (obezbjeđenje atesta, licenci), a naročito u oblasti provođenja propisanih mjera zaštite na radu;
 • koordinacija, organizacija i nadzor nad radom radnika betonare uz brigu za kontinuirani razvoj saradnika; 
 • odgovoran za uspostavljanje i razvijanje poslovnog odnosa sa klijentima i dobavljačima;
 • odgovoran za implementaciju, optimizaciju i stalni razvoj poslovnih procesa i prodajnih aktivnosti;
 • odgovoran za praćenje kretanja na tržištu te poduzimanje mjera na usklađivanju poslovnih procesa betonare sa potrebama tržišta. 
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba imati i sljedeća znanja, kvalifikacije i sposobnosti: 
 • VI ili IV stepen školske spreme tehničkog ili društvenog smjera,
 • najmanje 1 godina godina iskustva na vodiiteljskim poslovima, 
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
 • voditeljske i organizacione sposobnosti,
 • prodajne i komunikacijske vještine,
 • poznavanje rada u MS Office,
 • usmjerenost ka cilju i rezultatima.
Oglas ostaje otvoren do 05.10. 2018. godine. 

Ako ste odgovorna, organizovana i proaktivna osoba, svoje prijave sa CV-em i drugim dokaznim dokumentima, možete dostaviti na poštansku adresu: 

TBG BH d.o.o, 
Magistralni put bb, 
Lukavac, sa naznakom za «ZA OGLAS» 

Preporuke prethodnog poslodavca su poželjne. Neblagovremene podnesene ili dokaznim dokumentima nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviti će se razgovor i provjera praktičnog znanja.

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Vozač (m/ž) - Lactalis BH d.o.o.
Mostar
Transport i skladištenje
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 13.09.2018. Ističe 24.09.2018.

Detaljno

Lactalis BH d.o.o. Gradačac

Objavljuje javni natječaj za radno mjesto

VOZAČ (m/ž)
s mjestom rada u Mostaru

Odgovornosti i zadaci:
 • preuzimanje robe u skladištu i isporučuje robu kupcima
 • kontrolu vozila i briga o njegovoj ispravnosti 
 • primjenjivanje propisa o javnom prijevozu
Profesionalno iskustvo i znanja:
 • SSS
 • poželjno je iskustvo na sličnim ili istim poslovima
 • vozačka dozvola C kategorije, položen državni ispit
Ako ste:
 • osoba visokih osobnih i profesionalnih standarda 
 • osoba željna izazova i dokazivanja, mobilna i fleksibilna
Očekujemo poduzetne, motivirane i odgovorne osobe visokih profesionalnih i osobnih standarda, a odabrani kandidat imat će priliku raditi u poticajnom i dinamičnom poslovnom okruženju.

Vaše cijenjene ponude sa životopisom očekujemo na adresu:

Lactalis BH d.o.o.
Ljudski potencijali
Rajlovačka cesta bb
71000 Sarajevo

 

Natječaj ostaje otvoren do 24.09.2018. godine 

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!
Početni čin oficira OS BiH, Rod - služba: Artiljerija - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
Žepče, Mostar, Doboj
Policija i zaštitarske usluge
Objavio: Job.ba Tim

Objavljen 27.08.2018. Ističe 26.09.2018.

Detaljno

Na osnovu člana 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i člana 12. Pravilnika o prijemu u vojnu službu ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/18), u skladu sa Odlukom
Ministarstva odbrane BiH, broj: 10-34-1-2114-4/18 od 03.08.2018. godine, a u cilju popune upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Hamdije Kreševljakovića broj: 98, 71000 Sarajevo, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu
u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Detaljne uslove za navedene pozicije možete pronaći preko slijedećeg  linka

Komentari

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!