Stručni saradnik u Službi prodaje (m/ž) - Standard Furniture Factory d.d.

Lokacija: Sarajevo

 


Komercijala i prodaja
Objavljen 05.11.2018. Ističe 01.12.2018.
Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   

O G L A S
za popunu radnog mjesta   

Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored općih uslova koji moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto: 

STRUČNI SARADNIK U SLUŽBI PRODAJE (više izvršilaca)

Od kandidata se očekuje da: planira, kreira i unapređuje prodaju na Njemačkom tržištu; provodi prodajne aktivnosti; komunicira sa kupcima  - održava kontakt sa ključnim kupcima; prati razvoj tržišta i na osnovu analiza utvrđuje ciljeve prodaje; planira prodajne i marketinške aktivnosti;
vrši redovnu analizu svih prodajnih kalkulacija; analizira prodajne ugovore i komercijalne uslove        poslovanja; izrađuje odgovarajuće izvještaje prema potrebama,  obavlja ostale srodne poslove sve u cilju efikasnosti i profitabilnosti Društva.

Kandidati trebaju ispunjavati sledeće uslove: 
  • SSS/VSS  - IV/VI/VII  stepen obrazovanja;
  • poželjno iskustvo u prodaji  (prednost iskustvo u prodaji namještaja);
  • obavezno znanje njemačkog  jezika;
  • izražene prodajne, pregovaračke i komunikacijske vještine;
  • poznavanje rada na računaru.
Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni priložiti: 
  1. Dokaz o stručnoj spremi,
  2. Dokaz o znanju njemačkog  jezika,
  3. Poslovnu biografiju.
Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo 
Bosanski put br. 103
71 380 Ilijaš
(sa naznakom „Prijava na oglas Stručni saradnik u službi prodaje“ )  

  
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obavješteni i pozvani na intervju i testiranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 


Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!