KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo - rukovodilac Službe voznog parka - vozač

Lokacija: Sarajevo

 


Ostalo
Objavljen 19.11.2018. Ističe 26.11.2018.

Oglas je istekao!

ZOI84-OCS_header.jpg


Na osnovu člana 42. Statuta KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo, po ukazanoj potrebi Direktor raspisuje


OGLAS


za prijem radnika na određeno vrijeme za popunjavanje sistematizovanog i upražnjenog radnog mjesta i to:

     1. Rukovodilac Službe voznog parka, jedan (1) izvršilac, VSS/VŠS, svi profili, potrebne dvije (2) godine radnog iskustva u struci

     2. Vozač, jedan (1)izvršilac, VKV/SSS/KV,  vozač/automehaničar/mehaničar, potrebna jedna (1) godina radnog iskustva u struci

                                              


Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju - originalnu ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci:

  • prijava sa kraćom biografijom (CV), adresa i kontakt telefon,

  • izvod iz matične knjige rođenih,

  • uvjerenje o državljanstvu,

  • diploma o stečenoj stručnoj spremi,

  • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu.


Oglas ostaje otvoren 8 dana od objave na portalu www.job.ba. Po isteku oglasa biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor, a  isti će biti telefonskim putem pozvani na intervju. Kandidati koji ne pristupe intervjuu gube pravo učešća  u oglasnoj proceduri.


Oglas ostaje otvoren od 19.11. do 26.11.2018.godine.


Potpisanu prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

KJP“ZOI‘84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo

Ul.Alipašina b.b.

Sarajevo

sa naznakom

PRIJAVA NA OGLAS

    za prijem radnika na određeno vrijeme za popunjavanje sistematizovanih i upražnjenih radnih mjesta

-NE  OTVARATI-


Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Preduzeće nije u obavezi vraćati dostavljenu dokumentaciju.   Kantonalno javno preduzeće, ZOI'84

Adresa:

Alipašina b.bOlimpijski centar Sarajevo d.o.o


Sarajevo 71000ID broj:                              4200347000004


Bosna i HercegovinaUINO broj:                           200347000004


+387 (0) 33 212-018

Račun:

102 050 0000095931

Rješenje broj:   UF/I-431/04 od 15.12.2006


+387 (0) 33 212-035


Union banka d.d

www.zoi84.ba

Faks:

+387 (0) 33 212-027


BiH 71000 Sarajevo

 Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!